Λήξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών»


      Σήμερα, Τρίτη  15 .11.2022 και ώρα 20.45., ολοκληρώθηκε μεεπιτυχία η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικά με  τη νομοθετικήπρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον τίτλο: «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στηνΕθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών»

      Η πολιτικήηγεσία του Υπουργείου ευχαριστεί θερμά τους πολίτες  για τη συμμετοχή τους.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών»

Τίθεται από σήμερα 1.11.2022, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 15η.11.2022.

O Υπουργός Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ