Ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας»

Σήμερα, Τετάρτη 28η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 23.00μ.μ., ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια ηλεκτρονικήδιαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενίσχυσηδικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχέςκαι αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικώνπροσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το ΤαμείοΧρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικήςβοήθειας»

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ευχαριστεί θερμάτους πολίτες για τη συμμετοχή τους.

ΟΥπουργός Δικαιοσύνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣΦΛΩΡΙΔΗΣ

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών»

Τίθεται από σήμερα 14.02.2024, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 28.02.2024.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ