Λήξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου: «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο και σύσταση Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων»Σήμερα, Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 και ώρα 23.59, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια ηλεκτρονικήδιαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμόςθεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο και σύσταση Ενιαίου Ηλεκτρονικού ΜητρώουΕνεχύρων επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων»

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ευχαριστεί θερμάτους πολίτες για τη συμμετοχή τους.

ΟΥπουργός Δικαιοσύνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣΦΛΩΡΙΔΗΣ

Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο και σύσταση Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης

Τίθεται από σήμερα 02.05.2024, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετικήπρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμόςθεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο και σύσταση Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων ».Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 16.05.2024.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ