Άρθρο 03: Τήρηση Μητρώου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων υποχρεούνται να τηρούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος μητρώα, στα οποία καταχωρούνται οι χορηγούμενες βεβαιώσεις αντίγραφα των οποίων θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  • 11 Μαΐου 2015, 10:53 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Γιατί να μην υπάρχει ΕΝΙΑΙΟ (ηλεκτρονικό) ΜΗΤΡΩΟ στο Υπουργείο και on-line έλεγχος από τις κατά τόπους Περιφέρειες κλπ. ΟΤΑ;

  • 5 Μαΐου 2015, 13:48 | Γεώργιος Λέτσιος
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σωστο και χρόνια έπρεπε να έχει γίνει