Άρθρο 01

ΠΡΟΣ

ΔΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ  : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Α)  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το  οξυγόνο  είναι  ένας  υπολογίσιμος παράγοντας κόστους σε μια νοσηλευτική μονάδα

Ένας μέσος  ετήσιος  όρος  ποσότητας κατανάλωσης είναι  περίπου 750 κυβ  ανά κλίνη

Σε μεγάλα νοσοκομεία όπου  απαιτούνται μεγάλες ποσότητες οξυγόνου  προμηθεύεται σε υγρή μορφή σε κρυογενικες δεξαμενές

Λόγω των ολιγοπωλιακών καταστάσεων που επικρατούσαν τα παρελθόντα έτη  στην Ελλάδα στον τομέα αυτό ( προμήθεια υγρού οξυγόνου) οι τιμές  προμήθειας του υγρού

Οξυγόνου σε διαφορές περιοχές ξεπερνούσαν και την τιμή του ενός ευρώ ανά κυβικό μέτρο που συγκρίνοντας τες με αντίστοιχες τιμές σε ευρωπαϊκές χώρες ήταν απαράδεκτα υψηλές

 

Οι προδιαγραφές  μέχρι πριν από τρία ετη απατούσαν καθαρότητα οξυγόνου 99,5 % πράγμα το οποίο  ανάγκαζε τα νοσοκομεία να προμηθεύονται οξυγόνο σε υγρή μορφή.

Όμως  πριν τρία χρόνια μετά από οδηγία της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας η απαιτούμενη καθαρότητα του οξυγόνου για Ιατρική Χρήση  μειώθηκε  στο 93+-3% , πράγμα το οποίο ενέκρινε και ο ΕΟΦ

Μετα από αυτή την εξέλιξη το οξυγόνο μπορεί πλέον με την χρήση ειδικού εξοπλισμού να παρασκευαστεί επιτοπίως από συμπύκνωση του ατμοσφαιρικού αέρα

Με την εν λογω παραγωγή  το κόστος του οξυγόνου εκτιμάται ότι θα μειωθεί περισσότερο από το 50% των τρεχουσών τιμών προμήθειας οξυγόνου η σε απόλυτες τιμές εκτιμάται ότι θα υπάρξει μια  μέση εξοικονόμηση της τάξης των 300 Ευρώ  ανα κλίνη

Η μείωση του κόστους εκτιμάται ότι θα προσέλθει από την εφαρμογή της νέας μεθόδου αλλά και από την πίεση που θα δεχτεί η αγορά υγρού οξυγόνου στην Ελλάδα  από τον επερχόμενο ανταγωνισμό της νέας μεθόδου , ετσι  ώστε να προσαρμοστεί με την Ευρωπαϊκή αγορά

Εστι προκειμένου να μην δαπανηθούν πόροι της Ελληνικής οικονομίας , με το ενδεχόμενο προσαρμογής της αγοράς υγρού οξυγόνου, σε χαμηλά επίπεδα , η επιτροπή μελέτησε  προδιαγραφές  προμήθειας  οξυγόνου  με συνοδό εξοπλισμό  (υπο τύπο ενοικίασης εγκατάστασης για μια χρονική περίοδο  πχ οκταετίας) διαδικασία που προβλέπει  η κατευθυντήρια οδηγία  3 της ενιαίας  ανεξάρτητης  αρχής Δημοσιων συμβασεων

(συμφωνία  πλαίσιο)

Επίσης  η επιτροπή  συζήτησε και πρότεινε την στρατηγική που  πρέπει να ακολουθηθεί

 

Β)  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΜΟΝΑΔΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

ΑΘΗΝΑ  10/11/2015

Η επιτροπή  προδιαγραφών της ΕΠΥ  για τις μονάδες παραγωγής  οξυγόνου συνεδρίασε στις   10/11/2015  στους  χωρους της  ΕΠΥ και εξέτασε τις παρατηρήσεις που έγιναν μετα την πρώτη ανάρτηση  για διαβούλευση των προδιαγραφών  για την παράγωγη οξυγόνου

Οι παρατηρήσεις  σε γενικές  γραμμές  αφορούσαν

Α) κριτική για την μέθοδο  παραγωγής  Οξυγόνου

Β)  Αλλαγή στον τρόπο διενέργειας  διαγωνισμού με συνοδό εξοπλισμό

έτσι ώστε  να μην υπάρχει  ιδιοκτησιακό καθεστώς  μετά την παρέλευση οκταετίας

Γ) Παρατηρήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές εν μέρει αντικρουόμενες

 

Συγκεκριμένα  στην διαβούλευση τοποθετηθήκαν  οι παρακάτω

 • Ιωαννίδης Δημήτρης

Αναφέρεται στους συνδυασμούς  των ειδών των τριών πηγών  (Γραμμή παραγωγής  , κρυογονική δεξαμενή υγρού, συστοιχίες φιαλών)   .  Οι συνδυασμοί πρέπει να είναι διαφορετικοί ανά περίπτωση  για βελτίωση του λειτουργικού κόστους.

Επίσης  αναφέρεται και σε διάφορα σημεία των προδιαγραφών όπως στους συμπιεστές

και στους  ξηραντές  (  πχ οι ξηραντές  προσροφητικού τύπου δεν είναι αναγκαίοι , καθώς επίσης  ότι οι συμπιεστές δεν χρειάζεται να είναι  άμεσης  σύμπλεξης , ούτε χρειάζεται να είναι  INVERTER   κλπ )

Το κυριότερο  όμως  ζήτημα που θέτει είναι το αν και κατά πόσον  είναι σωστό  εξοπλισμός μετά την  οκταετία να περνά στην ιδιοκτησία του Νοσοκομείου . Αν δεν ισχύσει αυτό,

Οι προδιαγραφές  γίνονται  απλούστερες και  υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω  μείωσης του κόστους

 • Ρ Παυλίδης

Προτείνει διάφορα πρότυπα και πιστοποιήσεις  για τους κατασκευαστές

Κάνει  κριτική στην μέθοδο της παραγωγής οξυγόνου

Παρατηρεί ότι υπάρχει δυσκολία στον υπολογισμό του ενεργειακού κόστους

 

 • Σαμαράς

Αναφέρεται στις  δυνατότητες  συνδυασμών των τριών ειδών των πηγών

και προτείνει  κάποιο συνδυασμό

Αναφέρεται στην πίεση εξόδου του της παραγωγής του οξυγόνου

Αναφέρεται στους  ξηραντές  προτείνοντας να τοποθετηθούν μόνο ξηραντές προσροφητικού τύπου  και στην ανάγκη να υπερδιαστασιολογηθούν

 

Προτείνει να μην χρησιμοποιηθούν  τόσοι μετρητές  διότι αυξάνει  το κόστος

Αναφέρεται και στον αεροσυμπιεστή  λέγοντας ότι  δεν είναι αναγκαίο ουτε να είναι

Άμεσης σύμπλεξης  ούτε  να είναι Inverter  (Όπως και ο πρώτος  σχολιάζων)

Πέραν αυτών  κάνει πρόταση για τα  απαιτούμενα  ISO , για τα φίλτρα και για τον υπολογισμό της καταναλισκόμενης Ενέργειας.

 

 • Κατερίνα Λύτρα

Κάνει κριτική επι της αρχής  για την  διαδικασία  Παραγωγής  Οξυγόνου

Θέτει  ζητήματα διασφάλισης ποιότητας  και διαχείρισης κινδύνων και επισφαλειών

Επι των προδιαγραφών  επαναλαμβάνει  τα θέματα που θέτει και ο πρώτος παραπάνω σχολιάζων σε σχέση με τους συμπιεστές και τον  ξηραντή προσροφητικού τύπου

 

 • Χαλικιάς

Σε αντίθεση με παραπάνω απόψεις  θεωρεί σωστή την τοποθέτηση  συμπιεστή Inverter

και ξηραντή προσροφητικού τύπου

Κάνει παρατηρήσεις επι των φίλτρων και προτείνει  ως καλύτερη διασφάλιση αντί δεξαμενής  υγρού οξυγόνου , γραμμή παραγωγής οξυγόνου με Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

 

 • Εταιρεία SOL

 

Θέτει Νομικά ζητήματα ως προς την μέθοδο παραγωγής  Οξυγόνου καθώς και ως προς τις διαδικασίες  και τα προβλήματα που θα εχει ένας τέτοιος διαγωνισμός

 

 • Βαβουράκης

Θέτει ζητήματα διαχείρισης ποιότητας και νομιμότητας της παραγωγής

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ στάθηκε  στο θέμα που έθεσε ο πρώτος σχολιάζων και  το οποίο αλλάζει σημαντικά το μεγαλύτερο μέρος και φιλοσοφία  των προδιαγραφών

Η επιτροπή  συμφώνησε ότι  αν αφαιρεθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς  μετά την οκταετία – σύμφωνα με την παρατήρηση –  (  ενδεχομένως έως τότε να εχει αλλάξει και η τεχνολογία κλπ) τότε ο διαγωνισμός γίνεται ακόμα ποιο ανοικτός  και ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές  και ως προς την αναγκαιότητα έλεγχου της Ενέργειας

Έτσι αποφασίστηκε  να  τροποποιηθούν  οι προδιαγραφές  έτσι ώστε  η σύμβαση να λήγει μετά την λήξη της οκταετίας χωρίς να περνά η εγκατάσταση στην ιδιοκτησία του Νοσοκομείου .

Θα απλοποιηθούν οι προδιαγραφές και θα αφαιρεθεί ο υπολογισμός της ενέργειας , την οποία υποχρεούται να πληρώσει ο ανάδοχος.

Επίσης να αφήνεται στην κρίση κάθε Νοσοκομείου -ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του -ποια είδη πηγών θα χρησιμοποιήσει σαν δευτερεύουσα πηγή και εφεδρική πηγή, καθώς επίσης ποιες  απαιτήσεις έχει ως προς τον κινητήρα του συμπιεστή ( inverter  η όχι) και τον ξηραντή.

Τα όργανα μέτρησης παραμένουν  ως  έχουν διότι είναι το μόνο σημείο από οπού θα ελέγχεται ο ανάδοχος

Τα περισσότερα σημει α  των παρατηρήσεων καλύπτονται από την παρακάτω παράγραφο των προδιαγραφών

«Για τον λόγο αυτό ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέσει  στην τεχνική του προσφορά επί ποινή απόρριψης υπεύθυνη δήλωση  δηλώνοντας ότι:

Με την εγκατάσταση παραγωγής οξυγόνου καθώς και με τις εφεδρικές πηγές που προσφέρω και θα εγκαταστήσω στο νοσοκομείο σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη , αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη σε οποιεσδήποτε συνθήκες (κλιματολογικές, καθαρότητας ατμοσφ. αέρος , κλπ)  για την αδιάλειπτη, επαρκή , και ασφαλή τροφοδοσία του δικτύου  ιατρικού οξυγόνου του Νοσοκομείου με  ιατρικό οξυγόνο ποιότητας σύμφωνα με:

α)  Την  ισχύουσα    Νομοθεσία  και αποφάσεις σχετικά με την παραγωγή ιατρικού οξυγόνου και εγκαταστάσεις ιατρικών αεριών.

β) Τους  ισχύοντες  κανονισμούς , προδιαγραφές, κλπ.  του  Ελληνικού  Κράτους,  ΤΕΕ κλπ.

γ) Τους  κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, όπου  δεν  υπάρχουν  αντίστοιχοι  Ελληνικοί  ή  είναι  ανεπαρκείς.

δ) Τις  οδηγίες  κατασκευαστών, των  εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων  και  συσκευών.

ε)  Τους  κανόνες  της  επιστήμης της  τέχνης και  της  εμπειρίας.

ζ) Τις απαιτήσεις της παρούσης διακήρυξης»

 

Γ)    ΤΕΛΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

(Επισυνάπτεται  αρχείο)

 

Τα  Μέλη

Βλαχοδημητρόπουλος Τάσος

Καλαφάτης   Σπυρίδων

Πατακιούτης  Γιάννης

Χριστοφοράκης  Γιάννης

Γιαννούλη Ταρσή

Θεϊκός  Ξενοφών

Μειμάρη  Ιφιγένεια

 

                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ορισμός

Με  το όνομα  Νοσοκομείο νοείται το κτηριακό συγκρότημα

( περιγραφή του Νοσοκομείου χώρος ,τόπος ,μέγεθος κλπ)

Το Νοσοκομείο επιθυμεί να προμηθεύεται οξυγόνο για ιατρική χρήση από μονάδα παραγωγής  οξυγόνου για ιατρική χρήση σύμφωνα με το συμπλήρωμα  7.1 της  εβδόμης έκδοσης της  Ευρωπαϊκής   Φαρμακοποιίας  ( εγκύκλιος ΕΟΦ Αρ Πρωτ 22288  28/03/2011)   και τις υπουργικές αποφάσεις  Αρ πρωτ ΔΥΒ/Β/οικ/2230    14/ 5/2001 και ΔΥΒ/Γ.Π/οικ/15734   1/2/2007.

 

Ορίζομε σαν 1 Nm3  (ένα  Normal cubic)  την  ποσότητα οξυγόνου όγκου ενός κυβικού μέτρου σε πίεση 1,01325 bar , υγρασία  0 %  και θερμοκρασίας  0ο C

 

Η αναγωγή οποιονδήποτε συνθηκών του αερίου οξυγόνου  ( σε μηδενική υγρασία)  πίεσης, θερμοκρασίας και όγκου θα γίνεται με τη εξίσωση των τελείων αερίων

ητοι :( p x V ) / T  = σταθερό   όπου p=πίεση , V =όγκος , Τ = Θερμοκρασία

1 Kg  οξυγόνο  = 0,7 Nm3

 

Η συνολικά απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου είναι περίπου

 

———–Nm3   ετησίως

Για την παρούσα διακήρυξη θεωρείται ότι η μέση ετήσια  απαιτουμένη ποσότητα για το Νοσοκομείο (καλούμενη ΜΣΠ )    είναι

  

       ————-        Nm3          η    ————–       Kg  ετησίως

   

Συγκεκριμένα

Μέση ημερήσια ποσότητα   Vda  περίπου ———- Nm3

Μέγιστη ωριαία κατανάλωση Vmax περίπου  ——– Nm3 /h  

Ελάχιστη ωριαία κατανάλωση Vmin περίπου ———  Nm3 /h 

 Μέση ωριαία  κατανάλωση     Vmea περίπου  ———Nm3 /h  

 

 

 

Ο χρόνος  ισχύος της σύμβασης με τον μειοδότη  , στο εξής καλούμενος        ΧΙΣ   [ έτη ] ,  θα είναι  ΧΙΣ=8

H καλούμενη στο εξής   Ωριαία κατανάλωση εγκατάστασης  ( ΩΚΕ  ) ισοδυναμεί με την μέγιστη ωριαία κατανάλωση

 

 

 

ΩΚΕ

 

για το Νοσοκομείο  ——– Nm3 /h   93 +-3 %  Οξυγόνο

 

 

 

Μονάδες  Παραγωγής  οξυγόνου 93+-3%

 

Η παροχή  ιατρικού οξυγόνου  στο δίκτυο του Νοσοκομείου θα προέρχεται από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες πηγές   κάθε μια εκ των οποίων θα δύναται να παράγει από μόνη της (ανεξάρτητα από τις άλλες δυο γραμμές) την συνολική μέγιστη απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου  δηλαδή παροχή > ΩΚΕ

Οι τρεις ανεξάρτητες πηγές θα πρέπει να αποτελούνται από έναν συνδυασμό

Από  τα παρακάτω είδη

 • Γραμμή παραγωγής οξυγόνου 93%
 • Δεξαμενή Υγρού οξυγόνου
 • Συστοιχίες φιαλών οξυγόνου
 • Η κύρια πηγή τροφοδοσίας θα πρέπει υποχρετικά να αποτελείται ή να περιλαμβάνει γραμμή παραγωγής οξυγόνου 93%, σύμφωνα με το ISO

Κάθε Νοσοκομείο θα καθορίσει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του και τον συνδυασμό των πηγών που θα αποτελούν την δευτερεύουσα και την εφεδρική

πηγή

 

Η ποιότητα του παραγομένου οξυγόνου 93 % V/V θα είναι

 

Διοξείδιο του άνθρακοςmaximum 300 ppm V/V
Μονοξείδιο του άνθρακοςmaximum 5    ppm V/V
Διοξείδιο του Αζώτου & Μονοξείδιο του Αζώτουmaximum 2   ppm V/V συνολικά
Διοξείδιο του Θειουmaximum 1   ppm V/V
Νερόmaximum 67 ppm V/V (ΣΔ -30)
Υπόλοιπο λαδιούmaximum 0,01 mg / Nm3

 

Η εφεδρική πηγή θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα και να έχει κάθε στιγμή την δυνατότητα να καλύψει αυτόνομα για  ——- μερες το Νοσοκομείο

.Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση αστοχίας η αδυναμίας παραγωγής οξυγόνου με τις μονάδες παραγωγής, να καλύπτει αδιαλείπτως το Νοσοκομείο για μεγάλο διάστημα (τουλάχιστον ένα μήνα)  με την εφεδρική πηγή οξυγόνου.   Για τον λόγο αυτό πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του με σαφήνεια τον τρόπο και τις δυνατότητες συνεχούς τροφοδοσίας του Νοσοκομείου με οξυγόνο σε περίπτωση λειτουργίας της εφεδρικής πηγής.

 

Η γραμμή  παραγωγής οξυγόνου από πεπιεσμένο αέρα θα αποτελείται από, καινούργιο και αχρησιμοποίητο εξοπλισμο:

 

Συμπιεστής ,  σειρά  προφίλτρων λαδιού νερού,  ψύκτης  ψυκτικού τύπου η  (και) ψύκτης προσροφητικού τύπου ( κατά την κριση κάθε Νοσοκομείου)  ,διατάξεις  για αφαίρεση οξειδίων (εάν απαιτούνται για την κάλυψη των ορίων σύμφωνα με  την υπουργική  απόφαση), δεύτερη σειρά φίλτρων με τελικό φίλτρο ενεργό άνθρακα,  τελικό αεριοφυλάκιο, γεννήτριες οξυγόνου με Η έξοδος από την  εφεδρική πηγή θα συνδεθεί  στο δίκτυο σε διαδοχικές πιέσεις μικρότερες της πίεσης λειτουργίας  ώστε να υπάρχει ροή μόνον όταν η πίεση στο δίκτυο πέσει σε μικρότερη πίεση Η σύνδεση της εφεδρικής πηγής στο δίκτυο θα γίνει μετά τους αναλυτές ποιότητας και πριν τα ροόμετρα μέτρησης ποσότητας οξυγόνου

 

Α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΑΕΡΙΟΥ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ

 

Σύμφωνα με το συνημμένο μονογραμμικό σχέδιο η κάθε Γραμμή παραγωγής  οξυγόνου 93% θα  αποτελείται  τουλάχιστον από

 

– αεροσυμπιεστή

-συστήματα προφιλτραρισματος του αέρα (φίλτρα νερού λαδιού τύπου

-ψύκτες ψυκτικού τύπου η   (και) ψύκτη προσροφητικού τύπου  με φίλτρα νερού  λαδιού και σκόνης

-φίλτρα τελικού φιλτραρίσματος του αέρα (φίλτρα τύπου Γ και ενεργού

άνθρακα)

-συσκευές απομάκρυνσης οξειδίων (εφ όσον  απαιτείται)

-αεριοφυλάκια  όσα απαιτεί ο σχεδιασμός της εγκατάστασης

– διαχωριστή νερού / λαδιού των συμπυκνωμάτων αποστράγγισης

– Συμπυκνωτες γεννητριες οξυγόνου παραγωγής 93+-3%

– οξυγονοφυλάκια όσα απαιτεί ο σχεδιασμός της εγκατάστασης

-αντιβακτηριακα φίλτρα

 

 

 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει και να εγγυηθεί  τα παρακάτω μεγέθη για κάθε γραμμή παραγωγής αερίου οξυγόνου:

 

Δυναμικότητα παραγωγής οξυγόνου > ΩΚΕ (@ 93, % Ο2 v/v*)
Λειτουργία μονάδας24 / 7  ή  σύμφωνα με τις ανάγκες
Πίεση εξόδου οξυγόνου6,0 bar g
Ποιότητα πεπιεσμένου αέρα εισόδουISO8573.1 class 2.4.1.
Ηλεκτρική τροφοδοσία400 V/3 ph/ 50 Hz + 240 V / 1 ph/ 50 Hz
Συνολική εγκατεστημένη ισχύςkW( να αναφερθεί)
Θερμοκρασία λειτουργίας+10 έως +40 οC
Προδιαγραφές/πιστοποιήσειςMDD 93/42/EC, PED 97/23/EC
Διαστάσεις γεννήτριας Ο2cm (L) x cm (W) x  cm (H) ( να αναφερθεί)
Βάρος γεννήτριας Ο2kg( να αναφερθεί)

 

Σε περίπτωση που για κάποιους λόγους αυξηθεί η κατανάλωση αιχμής του νοσοκομείου  για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα , (πχ αύξηση της δραστηριότητας του Νοσοκομείου  η άλλοι λόγοι) με αποτέλεσμα η παροχή αιχμής να περάσει τα ΩΚΕ ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει την κατανάλωση αυτή χρησιμοποιώντας συγχρόνως και τις άλλες γραμμές  η  πηγές.

Σε περίπτωση απώλειας της τάσεως του Νοσοκομείου (Βλάβη ΔΕΗ η για οποιονδήποτε άλλο  λόγο) το Νοσοκομείο θα τροφοδοτείται από την τρίτη εφεδρική πηγή (  δεξαμενή υγρού οξυγόνου η συστοιχίες φιαλών ) . Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα φροντίζει ώστε  οι εφεδρικές πηγές να είναι πάντα σε ετοιμότητα να τροφοδοτήσουν το Νοσοκομείο αδιάλειπτα με οξυγόνο.

Οι εργασίες τροποποίησης του χώρου εγκατάστασης είναι ευθύνη του Αναδόχου.

Περιγραφή χώρου  εγκατάστασης καθώς και ιδιαιτεροτήτων κάθε Νοσοκομείου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

 

 

Επί ποινή απόρριψης πρέπει:

 

(α)  Στο τεχνικό μέρος της προσφοράς του ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει αναλυτικό μονογραμμικό σχέδιο  όπου θα αναφέρεται λεπτομερώς και συγκεκριμένα κάθε είδος εξοπλισμού (και αυτός που ζητείται από τις προδιαγραφές και οποιοιδήποτε άλλος επιπρόσθετος εξοπλισμός προτείνεται) με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συνοδευόμενος από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστικών οίκων που θα τεκμηριώνουν τα προσφερθέντα στοιχεία του εξοπλισμού.

 

(β) Επίσης  στην συνημμένη κάτοψη του χώρου που θα εγκατασταθούν οι τρεις πηγες   οξυγόνου  πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποτυπώσει την θέση της προτεινόμενης εγκατάστασης  κάθε είδους εξοπλισμού που προσφέρει σε ίδια  κλίμακα διαστάσεων  με την κλίμακα της συνημμένης κάτοψης

 

 

Υποχρεωτικά στο σημείο που το οξυγόνο εισέρχεται στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει δυο ιδίους μετρητές της ποσότητας και της  περιεκτικότητας σε οξυγόνο  του  οξυγόνου 93% που εισέρχεται στο δίκτυο του Νοσοκομείου. Οι ενδείξεις των μετρητών πρέπει να είναι σε  Nm3 (Normal cubicκαι πρέπει να αντισταθμίζονται συνεχώς ανάλογα με τις αλλαγές πίεσης και θερμοκρασίας  του διερχόμενου αερίου. Οι μετρητές αυτοί θα διαθέτουν και καταγραφικά  και θα συνδέονται μέσω ανοιχτού πρωτοκόλλου στο δίκτυο  Η/Υ του νοσοκομείου ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση  και αποθήκευση καθώς και η αξιολόγηση των μετρηθέντων στοιχείων σε υπολογιστές της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου

Οι μετρητές αυτοί θα είναι έτσι συνδεδεμένοι ώστε σε κανονική λειτουργία να

μέτρα μονο ο ενας από τους δυο ( κατ επιλογή) για να μην αυξανεται  η αντισταση της ροης , όμως για μικρό χρονικό διάστημα να είναι δυνατόν με χειρισμούς διαφόρων βανών να λειτουργούν και εν σειρα  για επιβεβαίωση

της ορθής λειτουργίας των

Οι δυο αυτοί μετρητές θα είναι διακριβωμένοι και θα επαναδιακριβώνονται από αναγνωρισμένο πιστοποιητικό οργανισμό κάθε χρόνο ως προς την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους. Οι δυο μετρητές δεν πρέπει να διαφοροποιούνται στις μετρήσεις τους πέραν από την ανοχή της ακριβείας  τους που δίνεται από τον κατασκευαστή.

 

Ως  Μετρηθείσα Ποσότητα μια Χρονική στιγμή   θεωρείται η ποσότητα που έχει διέλθει από τους παραπάνω μετρητές την ιδία χρονική στιγμή    και    θα υπολογίζεται από τον μέσο όρο των ενδείξεων των δυο μετρητών την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος  θα πρέπει πριν την κατάθεση της προσφοράς του να επισκεφθεί τους προβλεπόμενους για την εγκατάσταση χώρους , και να έχει άμεση αντίληψη όλων των λεπτομερειών  της υφιστάμενης κατάστασης των χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων. Για τον λόγο αυτό θα καταθέσει με την προσφορά του  (στο τεχνικό μέρος) επί ποινή απόρριψης  υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι: Έχω λάβει γνώση όλων των τεχνικών λεπτομερειών των κτηριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν την εγκατάσταση των μονάδων παραγωγής οξυγόνου και τα έχω λάβει υπόψη στην προσφορά που καταθέτω.

 

Ο Ανάδοχος  θα προβεί στην πλήρη εγκατάσταση όλου του απαραίτητου βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτείται για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης  όπως συνθήκες λειτουργίας (αερισμός κλπ ) Το νοσοκομείο θα παρέχει  την ηλεκτρική ισχύ που απαιτείται. Συγκεκριμένα η μέγιστη διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς είναι

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει εξοπλισμό που η ισχύς του είναι μικρότερη της διαθέσιμης ισχύος

 

Διαθέσιμη ισχύ καθώς και ιδιαιτερότητες κάθε Νοσοκομείου

Ο ανάδοχος θα πρέπει στην τεχνική προσφορά του να αναφέρει με σαφήνεια, επί ποινή απόρριψης, την συνολική Ενεργειακή Κατανάλωση  της  συνολικής εγκατάστασης (συμπιεστές ψύκτες γεννήτριες οξυγόνου κλπ ) μαζ με με ολον το απαιτούμενο βοηθητικό εξοπλισμό (π.χ αερισμό –ψύξη κλπ)

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να αποδεικνύει και τεκμηριώνει με σαφήνεια  την μέγιστη απαιτουμένη Ηλεκτρικη ισχυ  βασιζόμενος στα   τεχνικά  φυλλάδια των  κατασκευαστών του προσφερόμενου εξοπλισμού της εγκατάστασης

 

Υποχρεωτικά ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει με δικά του έξοδα τους ηλεκτρικούς πίνακες της εγκατάστασης και θα τους τροφοδοτήσει από τους κεντρικούς πίνακες των  υποσταθμών ,από σημεία που θα του υποδείξει το Νοσοκομείο.

Σε κάθε πίνακα θα είναι εγκατεστημένο ένα πιστοποιημένο όργανο μέτρησης  της Ηλεκτρικής  ενέργειας το οποίο πρέπει να εγκρίνει το Νοσοκομείο και  το οποίο θα πιστοποιείται (διακρίβωση) κάθε χρόνο μια φορά, με μέριμνα του Αναδόχου,  από πιστοποιητικό οργανισμό

Το όργανο αυτό θα μετράει την συνολική απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια της εγκατάστασης  

Οι μετρητές ενέργειας  θα έχουν  την δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων και θα δύνανται να συνδεθούν με το δίκτυο Η/Υ

Ο Ανάδοχος θα εγγυάται και θα φέρει  πλήρως την ευθύνη για την επαρκή, αδιάλειπτη και ασφαλή τροφοδοσία  του Νοσοκομείου με οξυγόνο κατάλληλο για ιατρική χρήση . Ανωτέρα Βία δεν αποτελούν καταστάσεις παρατεταμένης  κακοκαιρίας η  παρατεταμένων απεργιών.

Για τον λόγο αυτό ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέσει  στην τεχνική του προσφορά επί ποινή απόρριψης υπεύθυνη δήλωση  δηλώνοντας ότι:

Με την εγκατάσταση παραγωγής οξυγόνου καθώς και με τις εφεδρικές πηγές που προσφέρω και θα εγκαταστήσω στο νοσοκομείο σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη , αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη σε οποιεσδήποτε συνθήκες (κλιματολογικές, καθαρότητας ατμοσφ. αέρος , κλπ)  για την αδιάλειπτη, επαρκή , και ασφαλή τροφοδοσία του δικτύου  ιατρικού οξυγόνου του Νοσοκομείου με  ιατρικό οξυγόνο ποιότητας σύμφωνα με:

 

 

α)  Την  ισχύουσα    Νομοθεσία  και αποφάσεις σχετικά με την παραγωγή ιατρικού οξυγόνου και εγκαταστάσεις ιατρικών αεριών.

 

β) Τους  ισχύοντες  κανονισμούς , προδιαγραφές, κλπ.  του  Ελληνικού  Κράτους,  ΤΕΕ κλπ.

 

γ) Τους  κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, όπου  δεν  υπάρχουν  αντίστοιχοι  Ελληνικοί  ή  είναι  ανεπαρκείς.

 

δ) Τις  οδηγίες  κατασκευαστών, των  εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων  και  συσκευών.

 

ε)  Τους  κανόνες  της  επιστήμης της  τέχνης και  της  εμπειρίας.

ζ) Τις απαιτήσεις της παρούσης διακήρυξης

 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  κίνδυνο  που   στρέφεται  κατά   της  ζωής,   υγείας,  σωματικής  ακεραιότητας,  περιουσίας  και  οποιονδήποτε  άλλων  προσωπικών  η  περιουσιακών  υλικών  ή  άλλων  αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του  προσωπικού  του  Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του  εξοπλισμού  του  Νοσοκομείου,  ο  οποίος  κίνδυνος  προέρχεται  από  την  μη  καλή  εκτέλεση της σύμβασης.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  είναι   υποχρεωμένος  να  κάνει  ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση  καθώς επίσης και αστική ευθύνη του έργου και εργοδοτική αστική ευθύνη του έργου από  αναγνωρισμένη   από  το  Ελληνικό  Δημόσιο  Ασφαλιστική  Εταιρεία.

Αποδεικτικό   της  ασφάλισης   πρέπει  να  προσκομίσει  απαραίτητα  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Η  ασφάλιση  θα   καλύπτει  ολόκληρο  το  χρόνο   που  προβλέπεται  από  την    σύμβαση,  δηλαδή  από  την  υπογραφή  της  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   του  έργου  και  για  το  ποσό  που θα καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη, σωματική ή της περιουσίας  συμπεριλαμβανομένων   του  Προσωπικού  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  των  ασθενών, των  επισκεπτών  του  Νοσοκομείου και  που  θα  οφείλεται  σε  αστοχία  χειρισμού, λαθεμένης  επέμβασης,  πλημμελούς  συντήρησης, αβλεψίας, παράλειψης  εκτέλεσης  καθηκόντων κλπ. του  προσωπικού  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Η  Ασφάλιση καθορίζεται σύμφωνα με το  συνολικό  ύψος  του  συμβατικού προϋπολογισμού. Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του  δικαιώματος  προσφυγής  κατά  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ   από  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ,  των  υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζομένου με  οποιαδήποτε σχέση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση  κατά  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ,  από  ασθενείς, επισκέπτες κλπ.

Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις  συμβατικές του υποχρεώσεις, από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις  σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του προσωπικού  που  απασχολείται  στο  έργο.

 

Υπολογισμός κόστους

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσφέρει με σαφήνεια στην οικονομική  προσφορά του την προσφερόμενη τιμή ανά Nm3 παραγόμενου οξυγόνου  συμβολισμένη με ΠΤΟ    και μετρούμενη σε [Ευρώ/ Nm3]. Στην τιμή  ΠΤΟ θα συμπεριληφθεί οποιοδήποτε κόστος απαιτείται (πχ κόστος εξοπλισμού  κόστος εγκατάστασης , κόστος λειτουργίας και συντήρησης κλπ.) για την  αδιάλειπτη παραγωγή οξυγόνου  σύμφωνα με την ζητούμενη από την διακήρυξη ποιότητα και ποσότητα οξυγόνου χωρίς να απαιτηθεί καμιά άλλη πρόσθετη εγκατάσταση εξοπλισμού η αναβάθμιση του υπάρχοντος  εξοπλισμού  η άλλη υπηρεσία από μεριάς του Νοσοκομείου. Το μοναδικό κόστος που δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην  παραπάνω τιμή θα είναι το Κόστος Ενέργειας για την λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Η  παραπάνω τιμή ΠΤΟ θα αφορά το παρεχόμενο οξυγόνο ανεξαρτήτως από ποια πηγή προέρχεται (  γραμμή παραγωγής  ή εφεδρικής πηγής οξυγόνου )

Για την οικονομική αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει υπολογισμός της προσφερόμενης ανηγμένης τιμής  ( εις το εξής καλούμενη ΠΑΤ)

ως εξής

Για κάθε έτος Υ χωριστά του συνόλου  των ετών ΧΙΣ  ισχύος της σύμβασης,  ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσφέρει την τιμή ΠΑΤ Δηλ

Προσφερόμενη Ανηγμένη Τιμή του έτους Υ   (ΠΑΤ του έτους Υ)  =

ΠΤΟ(του έτους Y) [Ευρώ/ Nm3]  

ΠΑΤ του έτους Υ (ΠΤΟ του έτους Y)[Ευρώ/ Nm3]  

Όπου το έτος  Υ  είναι  από 1 ,2.. έως  ΧΙΣ

 

                                             

ΠΑΡΑΛΑΒΗ   ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

Το Νοσοκομείο θα καταβάλει στον Ανάδοχο για την παραλαβή του οξυγόνου μόνο την τιμή ΠΤΟ και θα αποδέχεται σαν Ενεργειακό κόστος όσο καταγράφεται στους εγκατεστημένους μετρητές κατανάλωσης ενέργειας της εγκατάστασης

Οποιοδήποτε άλλο επιπλέον κόστος (πχ επιπλέον απαιτούμενη ενέργεια, υλικά, εργασία κλπ.)  απαιτηθεί για να παραχθεί η ζητούμενη από τις προδιαγραφές ποσότητα και ποιότητα του παραλαμβανόμενου από το Νοσοκομείο Οξυγόνου  θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

 

Η τιμολόγηση της παραδοθείσας ποσότητας οξυγόνου θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα.

 

Ονομάζουμε  ΤΠΟ  [Nm3] (Τιμολογούμενη Ποσότητα Οξυγόνου)  την ποσότητα που θα τιμολογείται από τον Ανάδοχο  κάθε χρονική περίοδο μέτρησης.

Για τον λόγο αυτό κάθε τέλος μηνός  επιτροπή ορισμένη από το νοσοκομείο σε συνοδεία από εκπρόσωπο του αναδόχου θα διαβάζει τις ενδείξεις των εγκατεστημένων Μετρητών Ποσότητας.

Η τρέχουσα ένδειξη των ποσοτήτων  θα αφαιρείται από τις αντίστοιχες ενδείξεις της προηγούμενης παραλαβής ( της προηγούμενης χρονικής περιόδου) και θα τις αναγράφει σε ειδικό έντυπο.

Από την αφαίρεση των δυο ποσοτήτων (τρέχουσας και προηγούμενης χρονικής περιόδου) θα προκύπτει η παραδοθείσα ποσότητα της τρέχουσας περιόδου, στο εξής  καλούμενη  ΠΤΜ [Nm3].

 

Από τους μετρητές  ενέργειας θα υπολογίζεται αντιστοίχως  και η Καταναλωθείσα Ενεργεία  για την Παραγωγή της παραπάνω ποσότητας Οξυγόνου  ΠΤΜ  καλούμενη  στο εξής ΚΕΜ  [Kwh]

 

Το Κόστος κιλοβατώρας της ηλεκτρικής ενέργειας για το Νοσοκομείο ανέρχεται σε ΚΚΝ [Ευρω/Kwh]  και θα υπολογίζεται απο τον τελευταίο λογαριασμο της ΔΕΗ (π.χ τρέχουσα τιμή  ΚΚΝ ανερχεται περίπου  σε 0,13)

 

Το κόστος της ηλεκτρικής Ενέργειας βαρύνει τον Ανάδοχο. Η επιβάρυνση αυτή μετατρέπεται σε αντίστοιχα [Nm3]  οξυγόνου , καλούμενη στο εξής          ΑΠ  [Nm3] (Αφαιρούμενη Ποσότητα ) ,                         ΑΠ = (ΚΕΜ * ΚΚΝ  ) / ΠΤΟ του τρέχοντος έτους  Υ     [Nm3]

 

Στην περίπτωση αυτή η τιμολογούμενη ποσότητα με  την προσφερθείσα τιμή μονάδος ΠΤΟ  θα είναι

 

ΤΠΟ = ΠΤΜ – ΑΠ

 

Η παραπάνω διαδικασία  θα είναι  τυποποιημένη και θα αποτυπώνεται σε ένα      ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο,  το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ   ΤΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για την παραλαβή της εγκατάστασης  θα ελεγχθεί πρώτα ο εξοπλισμός αν είναι σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου και κατόπιν θα γίνει δοκιμή λειτουργίας.

Κατά την δοκιμασία αυτή  θα μετρηθούν για 48  ώρες  για κάθε γραμμή παραγωγής  ξεχωριστά και ανεξάρτητα  η συνολική κατανάλωση ενεργείας με  μετρητή κιλοβατώρων που θα είναι εγκατεστημένος στον κεντρικό πίνακα της εγκατάστασης, σε παραγωγή οξυγόνου όση η απαιτούμενη από την διακήρυξη. ( τουλάχιστον ΩΚΕ)

Σε περίπτωση που δεν επαληθεύονται τα  παρακάτω  2 προσφερθέντα στοιχεία:

α) δυναμικότητα (>ΩΚΕ  ανά πηγη) , και

β)  η ποιότητα παραγόμενου οξυγόνου σύμφωνα με τις προδιαγραφές  που

αναφέρονται παραπάνω

 

δεν παραλαμβάνεται η εγκατάσταση

Μέχρι την παραλαβή της εγκατάστασης δεν θα παψει να λειτουργεί η τροφοδοσία του Νοσοκομείου με οξυγόνο  όπως ήταν εγκατεστημένη εως

τότε έτσι ώστε σε περίπτωση μη παραλαβής της εγκατάστασης το Νοσοκομείο θα λειτουργεί κανονικά

 

            Αν κατά την διάρκεια ισχύος  της σύμβασης για οποιονδήποτε λογο  που οφείλεται ειτε στον εξοπλισμό ειτε σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες

(ποιότητα εξωτερικού αερα κλπ) το παραγόμενο οξυγόνο δεν πληροί τις προδιαγραφές, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να προβεί σε όλες εκείνης τις ενέργειες (φίλτρα , συσκευές κλπ) που θα επαναφέρουν την ποιότητα του παραγόμενου οξυγόνου εντος των προδιαγραφών της συμβασης

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  &  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

-Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου στην πλήρη συντήρηση (εργασία –ανταλλακτικά και αναλώσιμα) του εξοπλισμού που εγκατέστησε  ( προληπτική , επισκευαστική , βελτιωτική κλπ)  σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και την τρέχουσα νομοθεσία

-Ο Ανάδοχος  οφείλει να διατηρεί πάντα την παροχή οξυγόνου  του από τρεις ανεξάρτητες γραμμές σύμφωνα με την νομοθεσία

 

Για τον έλεγχο της ποιότητας του παραγόμενου οξυγόνου θα πρέπει να εγκατασταθεί στην είσοδο του δικτύου οξυγόνου  του νοσοκομείου (στην έξοδο της μονάδας παράγωγης ) , μετά τα  δυο καταγραφικά της ποσότητας  και ποιότητας  παρερχομένου οξυγόνου  , πιστοποιημένα  καταγραφικά  οξειδίων  (ΝΟχχ και SO2) καθώς και μετρητές  υγρασίας               ( σημείο δρόσου),  μετρητές θερμοκρασίας και πίεσης   , και να διασυνδέονται μέσω του δικτύου Η/Υ του νοσοκομείου ,όπως και τα καταγραφικά ποσότητας και ποιότητας ,  στους Η/Υ της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Τα παραπάνω όργανα μετρήσεων θα πρέπει να βασίζουν την λειτουργία τους στην  μέθοδο ανάλυσης που προβλέπει η μονογράφηση της Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας δηλ μέτρηση CO , CΟχ   με χρήση αναλυτών IR, μέτρηση ΝΟχ

  με χρήση αναλυτή χημιφωταύγειας , SO με χρήση  αναλυτή υπεριώδους φθορισμού, μέτρηση υγρασίας με χρήση ηλεκτρολυτικού υγρομέτρου  και  μέτρηση Οξυγόνου με χρήση παραμαγνητικού αναλυτή οξυγόνου.

Όλοι οι παραπάνω παράμετροι του συστήματος που θα καταγράφονται  θα ελέγχονται και θα  αξιολογούνται από αυτόματο σύστημα ελέγχου  έτσι ώστε σε περίπτωση που το παραγόμενο οξυγόνο είναι εκτός προδιαγραφών να διακόπτεται αυτόματα η τροφοδοσία  του νοσοκομείου από την τρέχουσα πηγή τροφοδοσίας θα μεταβαίνει σε εφεδρική πηγή τροφοδοσίας  και θα αποστέλλονται αντίστοιχοι συναγερμοί.

Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα ( ένα έτος)  με μέριμνα του Αναδόχου θα γίνεται δειγματοληψία (σε συνεργασία με το νοσοκομείο)  του παραγόμενου οξυγόνου  και θα αποστέλλεται σε ειδικό εργαστήριο για ακριβή  ανάλυση του περιεχομένου του παραγόμενου αερίου  και πιστοποίηση της ποιότητας του οξυγόνου  Σε περίπτωση που θα βρεθούν αποκλίσεις από την προδιαγραφόμενη ποιότητα η οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα βλαβερά στοιχεία τότε θα σταματά η παραγωγή μέχρις  ότου πιστοποιηθεί εκ νέου η ποιότητα.

Η εγκατάσταση θα επιτηρείται 24 ώρες το 24-ωρο όλες τις ημέρες της εβδομάδας από τον Ανάδοχο είτε με με τεχνικό  ο οποίος  θα ευρίσκεται  επιτοπίως  είτε με σύστημα τηλεεπιτηρησης .

Σε περίπτωση βλάβης της πρώτης πηγής  παραγωγής οξυγόνου το αργότερο σε 3 εργάσιμες ημέρες πρέπει η βλάβη να εχει αποκατασταθεί

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ  ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

 1. Να είναι ελαιολιπαντος δυναμικότητας( παροχής και πίεσης) τουλάχιστον όση είναι η απαιτούμενη από την γραμμή παραγωγής οξυγόνου (συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών) για την παραγωγή του της μέγιστης απαιτούμενης  ποσότητας οξυγόνου  ( ΩΚΕ   οξυγόνο)
 2. Εφ όσον το Νοσοκομείο κρίνει  για τις εγκαταστάσεις του σωστό , να μπορεί να προσαρμόζεται στις καταναλώσεις της εγκατάστασης και να μην έχει μεγάλο ρεύμα εκκίνησης( inverter   μεταβλητής παροχής)
 3. Ο κινητήρας του κοχλία να είναι κλάση IP3 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο κατάταξης.
 4. Ο συμπιεστής να είναι κατάλληλος για υψηλές θερμοκρασίας περιβάλλοντος μεγαλύτερες των 40ο C
 5. Η στάθμη θορύβου να είναι ≤ 70 dB στο 100% του φορτίου
 6. Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και διατάξεις (π.χ. μετάψυξη, αυτόματη εξυδάτωση, φυγοκέντρηση κλπ.) έτσι ώστε ο αέρας που διοχετεύεται στο δίκτυο να είναι ξηρός (απομάκρυνση υγρασίας όχι μικρότερη του 99,5%).
 7. Να διαθέτει διαχωριστήρες και φίλτρα λαδιού ώστε η ποσότητα του υπολειπόμενου λαδιού στον αέρα να είναι μικρότερη των 2 mg/m3
 8. Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και να έχει ενδείξεις χειρισμού και λειτουργίας καθώς και μηνύματα συναγερμού και τεχνικής συντήρησης στα ελληνικά.

Μεταξύ των άλλων ενδείξεων να υπάρχουν και οι παρακάτω:

 • Ωρομετρητής για λειτουργία με φορτίο και χωρίς φορτίο
 • Ενδείξεις μέτρησης θερμοκρασιών λαδιού και εξερχόμενου τελικού αέρα.
 • Ενδείξεις για την καλή λειτουργία του αεροσυμπιεστή και εμφάνιση στην οθόνη τυχόν σφαλμάτων
 • Δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων, πίεσης και θερμοκρασιών.
 • Έλεγχος της κατάστασης του διαχωριστή
 • Έλεγχος του φίλτρου αέρα εισαγωγής
 • Έλεγχος της θερμοκρασία του συμπιεστή και αυτόματη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση υπέρβασης ορίων.
 1. Να κάνει αυτόματη επανεκκίνηση της λειτουργίας του χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς της ηλεκτρικής παροχής.
 2. Να διαθέτει πιστοποιητικά CE
 3. Να παραδοθούν τεχνικά εγχειρίδια – πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή μεταφρασμένα και στα ελληνικά.
 4. Να έχει πιστοποίηση κατά ISO ο κατασκευαστής
 5. Όλα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά να αποδεικνύονται από έντυπα του κατασκευαστή.

ΨΥΚΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ξηραντήριο (ψυκτικού τύπου) πεπιεσμένου αέρα δυναμικότητας 10% μεγαλύτερης από την ποσότητα αέρα που απαιτείται από την γραμμής παραγωγής    σε συνθήκες περιβάλλοντος 40  Κελσίου για την παραγωγή της μέγιστης απαιτούμενης  ποσότητας οξυγόνου  (>ΩΚΕ   οξυγόνο)

 

 1. σημείο δρόσου (+3ο C)
 2. max πίεση λειτουργίας 16 bar g max θερμοκρασία > 40ο C
 3. max θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα >50ο C
 4. τύπος ψυκτικού μέσου R134α ή άλλο φιλικό προς το περιβάλλον)
 5. ικανότητα ξήρανσης σύμφωνα με το DIN ISO 7183
 6. το ξηραντήριο να προκαλεί την μικρότερη δυνατή πτώση πίεσης στο δίκτυο και να φέρει ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.
 7. να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας
 8. να ρυθμίζει την λειτουργία της ηλεκτρικής αποστράγγισης των συμπυκνωμάτων, η οποία είναι ανάλογη με τις συνθήκες περιβάλλοντος.

 

 

Το ξηραντήριο θα προστατεύεται από την σειρά προφίλτρων έτσι ώστε  το υπόλοιπο λαδιού στον εισερχόμενο αέρα  να είναι μικρότερο από 0.01 mg/m3  στους 20ο C  στα 7 bar g

 

 1. Η δυνατότητα του ξαντήριου δηλαδή σημείο δρόσου (+3ο C)  για την ποσότητα αέρα  που απαιτείται από την εγκατάσταση  σε συνθήκες  περιβάλλοντος  > 40ο C και ανάλογα με την θερμοκρασία του εισερχομένου αέρα, πρέπει να αποδεικνύεται από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί κάποιο σύστημα προψυξης του αέρα η θερμοκρασία εισόδου του αέρα θα θεωρηθεί 45ο C

Θα ληφθεί  υπόψη  η θερμοκρασία αέρα μετά τον ψύκτη ψυκτικού τύπου.

Θα αξιολογηθεί θετικά  αν η θερμοκρασία   εξόδου είναι μικρότερη των 20οC

 

 

 

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ

 

Ξηραντήριο προσροφητικού τύπου ψυχρής αναγέννησης  πεπιεσμένου αέρα δυναμικότητας  10% μεγαλύτερης από την ποσότητα αέρα που απαιτείται από την γραμμής παραγωγής  σε συνθήκες περιβάλλοντος 40  Κελσίου για την παραγωγή της μέγιστης απαιτούμενης  ποσότητας οξυγόνου  (>ΩΚΕ   οξυγόνο)

Σημείο δρόσου εξερχομένου αέρα  -40ο C

max πίεση λειτουργίας 16 bar

max θερμοκρασία > 40ο C

max θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα περίπου 40ο C

 

Το ξηραντήριο θα προστατεύεται από προφιλτρα Είδους Γ( βλέπε πίνακα παρακάτω) , υπόλοιπο λαδιού στον αέρα < 0.01 mg/ m3   με αυτόματη βαλβίδα εξυδάτωσης μηδενικής απώλειας (βλέπε προδιαγραφές) και μεταφίλτρο κατακράτησης  αιωρημάτων προσροφητικού υλικού (βλέπε πίνακα παρακάτω).

 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία μέτρησης θα πρέπει να είναι μετρημένα και πιστοποιημένα σύμφωνα με το ISO 12500

 

 

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ –  ΟΞΥΓΟΝΟΦΥΛΑΚΙΑ

 

Αριθμός και Όγκος όσο απαιτεί η εγκατάσταση για αδιάλειπτη μέγιστη παροχή Οξυγόνου  και μέγιστης πίεσης λειτουργίας > 10 Bar.

Για την μικρότερη καταπόνηση της εγκατάστασης τα αεριοφυλάκια θα είναι  έτσι σχεδιασμένα  ώστε οι συμπιεστές να έχουν τον ελάχιστο αριθμό εκκινήσεων ανά ώρα  (να αναφερθεί ο αριθμός και να αιτιολογηθεί).

Το αεροφυλάκιο ή τα αεροφυλάκια θα είναι μεταλλικά γαλβανισμένα εσωτερικά και εξωτερικά και  θα πρέπει να τοποθετηθούν στην έξοδο του συγκροτήματος παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα ώστε να διασφαλίζει στιγμιαία τις ποσότητες καθαρού αέρα που χρειάζεται η γεννήτρια με σταθερή ποσότητα  πεπιεσμένου αέρα.

 

Το οξυγονοφυλάκιο ή τα οξυγονοφυλάκια θα πρέπει να τοποθετηθούν στην έξοδο της γεννήτριας για να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου στα επιθυμητά χρονικά όρια και με σταθερή ποσότητα και πίεση οξυγόνου. Θα είναι μεταλλικό και εσωτερικής επεξεργασίας ελεύθερης από λάδι, σιλικόνη κλπ.  πιστοποιημένο για καταλληλότητα για οξυγόνο για ιατρική χρήση.

 

Χωρητικότητα δοχείων: ότι απαιτείται για την διατήρηση της πίεσης του οξυγόνου που προαναφέρεται.

 

Τα  παραπάνω δοχεία θα φέρουν πιστοποιημένες βαλβίδες ασφαλείας μεγέθους  ανάλογες με το μέγεθος των δοχείων, βαλβίδες αυτόματης εξυδάτωσης (βλέπε προδιαγραφές παρακάτω), και ευκρινή ένδειξη της πίεσης τους.

Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να δύνανται να αντικατασταθούν χωρίς να σταματήσει η λειτουργία του δοχείου (θα απομονώνονται με  διακόπτες)

Θα είναι πιστοποιημένα  σύμφωνα με την οδηγία  PED 97/23/EC

 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ

 

Τα φίλτρα θα είναι κατάλληλα για πεπιεσμένο αέρα ιατρικής χρήσης μεγέθους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Τα τεχνικά στοιχεία των φίλτρων περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  Η συσκευή φίλτρου πρέπει να φέρει διαφορικό Μανόμετρο με ένδειξη της διαφοράς πίεσης  και ένδειξη του σημείου αλλαγής του Φυσιγγιού

Τα εσωτερικά τμήματα της συσκευής να είναι από υλικά που δεν οξειδώνονται ώστε με την πάροδο του χρόνου να μην δημιουργούνται σκουριές, να διαθέτουν   αυτόματη ηλεκτρονική εξυδάτωση  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω

Μέγιστη πίεση λειτουργίας  των παραπάνω 16 bar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας ειδών φίλτρων

 ειδοςφιλτραριστικη ικανότηταυπόλοιπο λαδιού στον αέραmax πίεση παροχή στα 7 barΒαθμος αποδοσης

%

Νερού  ΛαδιούΑ<0,01micron<0,2mg/m316bar Ανάλογα με το μέγεθος>99,99
Β<0,01micron<0,05mg/m316bar Ανάλογα με το μέγεθος>99,999
Γ<0,01micron0,01mg/m316bar Ανάλογα με το μέγεθος>99,9999
 
ενεργός άνθρακας <0,003mg/m316bar Ανάλογα με το μέγεθος>99,99999
 
σκόνης 25μικρα 16bar Ανάλογα με το μέγεθος>99,99

 

Όλα  τα παραπάνω να τεκμηριώνονται στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.

 

Όλα τα παραπάνω φίλτρα που θα εγκατασταθούν  πρέπει να είναι διατομής εισόδου και εξόδου   για μεν τα προφίλτρα (πριν την είσοδο στον ψύκτη ψυκτικού τύπου)  μεγαλύτερης από την διατομή των σωληνώσεων του αέρα , για τα υπόλοιπα φίλτρα θα είναι διατομής ίσης με την διατομή των σωληνώσεων της του δικτύου

 

 

ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΗ

 

Κατάλληλο για χρήση ιατρικού οξυγόνου

Να είναι πιστοποιημένα  (    sterile gas grade- pharmaceutical  validation)

 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

 

Όλες οι αυτόματες βαλβίδες αποστράγγισης στο τμήμα παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα. με ηλεκτρονικό αισθητήριο στάθμης κατάλληλες για εγκατάσταση σε κυκλώματα παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα  ικανότητας μεγαλύτερης απ’ όσο απαιτεί ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται (φίλτρα, ψυκτες, αεριοφυλάκια κλπ.)

Τα υγρά θα οδεύουν προς τον διαχωριστή λαδιού με σωληνώσεις οι οποίες θα είναι τοποθετημένες με επιμέλεια ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση στον χώρο. Επίσης να είναι δυνατόν να υπάρχει και οπτικός έλεγχος της εξόδου των υγρών .

Θα μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των 50ο C και σε πίεση μεγαλύτερη των 16 Bar

 

 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ  ΝΕΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ

 

 Τα  συμπυκνώματα από τις βαλβίδες αποστράγγισης θα οδεύουν σε διάταξη που θα συμπεριλαμβάνει διαχωριστή λαδιού – νερού  . Τα ελαία θα συλλέγοντας και το νερό ελεύθερο ελαίων θα οδεύει με  στην αποχέτευση με σωλήνα ικανής δυναμικότητας απορροής για το σύνολο του

Νερού

 

 

 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ

 

Η ζητούμενη παροχή της (των)  γεννήτριας(ων)  γραμμής παραγωγής  θα είναι     ≥ΩΚΕ Η καθαρότητα του οξυγόνου θα είναι 93+-%  σύμφωνα με τις οδηγίες τις ευρωπαϊκής  Φαρμακοποιίας  Θα μπορεί να λειτουργεί με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40ο C. Η στάθμη θορύβου πρέπει να είναι μικρότερη από 80 dB (A).

Να είναι προσροφητικού τύπου

Να έχει όλα τα απαραίτητα φίλτρα

Να  διαθέτει σιγαστήρες για την μείωση θορύβου της εκτόνωσης

Να έχει ένα αναλυτή οξυγόνου παραμαγνητικου τυπου που να καταγράφει συνεχώς την περιεκτικότητα του οξυγόνου στο παραγόμενο αέριο

Πρέπει να έχει την δυνατότητα ρύθμισης set point alarm, ώστε σε περίπτωση που η καθαρότητα του οξυγόνου αποκλίνει από την περιοχή ρύθμισης, να σταματήσει η γεννήτρια να τροφοδοτεί την κατανάλωση και να υπάρξει ειδοποίηση μέσω φωτεινού και ηχητικού alarm. Τέλος, ο αναλυτής αυτός πρέπει να έχει δυνατότητα καταγραφής της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής περιεκτικότητας οξυγόνου στο παραγόμενο αέριο.

Να έχει ένα ηλεκτρονικό ροόμετρο για μέτρηση της παραγόμενης ποσότητας οξυγόνου σε Nm³/h. Το ροόμετρο πρέπει να διορθώνει αυτόματα τις μετρήσεις ανάλογα με τις αλλαγές θερμοκρασίας και πίεσης

 

Στην περίπτωση που η καθαρότητα του οξυγόνου υπερβεί τα επιθυμητά όρια, πρέπει να υπάρχει ένδειξη εάν η υπέρβαση προέρχεται είτε από μεγαλύτερη παραγωγή οξυγόνου από τα ονομαστικά δεδομένα της γεννήτριας, είτε από φθορά του προσροφητικού υλικού. Το ηλεκτρονικό ροόμετρο πρέπει επίσης να έχει δυνατότητα καταγραφής της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής της κατανάλωσης.

 

Να διαθέτει μονάδα ελέγχου (PLC)  η οποία σύμφωνα με την αιτούμενη κατανάλωση οξυγόνου να ενεργοποιεί αυτόματα την λειτουργία ή την παύση της γεννήτριας, καθώς και τοποθετεί την γεννήτρια σε φάση αναμονής σε περίπτωση μη κατανάλωσης.

Στη γραμμή εξόδου της γεννήτριας θα υπάρχει και δεύτερος αναλυτής, όμοιας λειτουργίας με αυτόν που βρίσκεται στη γεννήτρια, με σκοπό την εφεδρική λειτουργία, αλλά και τη σύγκριση των δύο τιμών καθαρότητας του οξυγόνου, με σκοπό τον διαρκή έλεγχο της καθαρότητας του παραγόμενου GOX, ώστε να είναι πάντα μεγαλύτερη ή ίση από 93%.

Η γεννήτρια του οξυγόνου πρέπει να πληροί  τις οδηγίες:

93/42/CE ΙΙΒ

97/23/CE για τα δοχεία  υπό πίεση

98/37/CE

Το σύστημα παραγωγής GOX πρέπει να είναι επεκτάσιμο. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης, έτσι ώστε να μεγαλώσει η παραγωγική ικανότητα του συστήματος όταν χρειαστεί μελλοντικά.

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Οι εγκαταστάσεις θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές εγκαταστάσεων ιατρικών αεριών  ΔΥΒ/Β/Οικ / 2230/ 14-5-2001.

Το σύνολο του εξοπλισμού (γραμμές παραγωγής οξυγόνου, δεξαμενές υγρού οξυγόνου, κέντρα φιαλών/συστοιχιών, φιάλες κλπ) να είναι καινούριο και αμεταχείριστο.

 

 

Β)  ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΥΓΡΟΥ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ   -ελάχιστου όγκου ——————   lt

 

Θα διαθέτει απαερωτες  και σταθμούς μείωσης της πίεσης έτσι ώστε σε εξωτερικές θερμοκρασίες 0 ο C να μπορεί να τροφοδοτεί το Νοσοκομείο με  παροχή > ΩΚΕ

Οι σταθμοί μείωσης θα είναι διπλοί ( δυο μειωτήρες  της παραπάνω παροχής  εκ των οποίων ο ένας θα δύναται να τροφοδοτεί από μόνος του το Νοσοκομείο)

Οι απώλειες της δεξαμενής δεν θα υπερβαίνουν το  0,3 % του όγκου της.

 

Η δεξαμενή θα συνοδεύεται με όλα τα αναγκαία όργανα και εξαρτήματα (τα οποία θα ευρίσκονται όλα εντός της περίφραξης) όπως: εξατμιστή μεγέθους κατάλληλου ώστε το υγρό οξυγόνο να έχει πλήρως αεριοποιηθεί και να έχει την θερμοκρασία περιβάλλοντος προτού φθάσει στα όργανα του δικτύου κατανάλωσης, όργανα ρυθμίσεως της πίεσης, ασφαλιστικές δικλείδες υπερπίεσης και υπερπλήρωσης, στόμια και όργανα πλήρωσης, έξοδο προς το κενό, βαλβίδα αντεπιστροφής, μανόμετρο ένδειξης της αερίου φάσης , δείκτης στάθμης υγρού, διακόπτες σφαιρικού βαρέως τύπου, εναλλάκτη ρύθμισης της πίεσης της δεξαμενής, ρουμπινέ υπερχείλισης, μειωτή κατάλληλης παροχής για ρύθμιση της πίεσης του δικτύου με πλήρη εφεδρική διάταξη, απαραίτητα για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και ασφάλειας.

 

Η δεξαμενή θα έχει όλα τα από το νόμο απαιτούμενα πιστοποιητικά και άδειες ώστε να λειτουργεί νόμιμα, και μαζί με τα εξαρτήματα  και τα όργανα της ,να είναι πιστοποιημένα προϊόντα και να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα,  τoυς κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7396-1,2 και να φέρουν σήμανση CE

 

Γ)  ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Ή  ΟΞΥΓΟΝΟΥ   – 2Χ ____φιαλών

 

Τα κέντρα συστοιχιών φιαλών αερίου (συμπυκνωμένου αέρα 93% Ο2) ή εμφιαλωμένου ιατρικού οξυγόνου θα διαθέτουν δύο ομάδες φιαλών (συστοιχιών) με σύστημα αυτόματης εναλλαγής στην τροφοδοσία (όταν η μία ομάδα φιαλών/συστοιχιών) αδειάσει η τροφοδοσία θα περιέρχεται αυτόματα στην δεύτερη ομάδα φιαλών συστοιχιών. Ο σχεδιασμός των κέντρων θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τις προδιαγραφές ISO 7396 και ISO 10524-2.

 

Οπωσδήποτε θα πρέπει για όλο τον εξοπλισμό της παρούσης :

 

 1. Να δοθεί κατάλογος εγγυήσεων των κατασκευαστών για το σύνολο του προτεινόμενου εξοπλισμού.

 

 

 1. Οι προδιαγραφές να είναι εναρμονισμένες με την ελληνική νομοθεσία και με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

 

 1. Όλος ο εξοπλισμός να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τις ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις ( CE mark πιστοποιητικά δοχείων υψηλής πίεσης κλπ) τα πιστοποιητικά επί ποινή απόρριψης θα κατατεθούν στην τεχνική προσφορά.

 

 1. Όλος ο εξοπλισμός της εγκατάστασης (συμπιεστές γεννήτριες κλπ ) θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται και από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστικών οίκων και όλα τα προσφερόμενα τεχνικά στοιχεία του πίνακα διαστασιολόγησης της μονάδος παραγωγής θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τα επίσημα  φυλλάδια  των κατασκευαστών.

 

 

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

 

EN ISO 9001: 2008 για εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση κέντρων παραγωγής πεπιεσμένου αέρα και ιατρικών αερίων

Οι κατασκευάστριες εταιρείες θα πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες πιστοποιήσεις για τα συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής και όπου αυτά αναφέρονται:

EN ISO 9001: 2008

EN ISO 13485: 2003

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της σύμβασης   (ΧΙΣ έτη ) , και εφόσον το ζητήσει  το Νοσοκομείο  να παρατείνει την σύμβαση με τους ιδίους όρους του έτους ΧΙΣ το πολύ μέχρι (1) έτος.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

 

Η Συνολική  προσφερόμενη ανηγμένη τιμή για   ΧΙΣ έτη  είναι το άθροισμα της προσφερόμενης ανηγμένης τιμής για κάθε έτος χωριστά από 1  έως ΧΙΣ έτη

 

Για όλες τις τιμές , ΠΑΤ του έτους Υ , από 1 έως ΧΙΣ έτη , θα γίνει αναγωγή σε παρούσα αξία σύμφωνα με το δικαιοπρακτικό επιτόκιο αναγωγής της τράπεζας της Ελλάδας την ημέρα του ανοίγματος του διαγωνισμού.

Έτσι  ΠΑΤ του έτους Υ ,  γίνεται μετά την αναγωγή

 ΠΑΤ(αν) του έτους Υ  για Υ από 1 εως ΧΙΣ

Η αναγωγή σε παρούσα αξία  θα γίνει σύμφωνα με τον τύπο

 

Π = Παρούσα αξία

Μ= Μελλοντική  αξία

Ι   = Επιτόκιο

x  = χρόνος

                                                                      Μ

                                            Π = ——————————–

                                                                                    x

[  1 +Ι  ] 

 

Έτσι

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

(  ΠΑΤ(αν) του έτους 1  + ΠΑΤ(αν) του έτους 2…..  ΠΑΤ(αν) του έτους ΧΙΣ  )  x  ΜΣΠ   

 

 

 

 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

Μειοδότης είναι ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΣ που έχει την μικρότερη τιμή  μεταξύ  των ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΟΣΤΩΝ

 

Παρατήρηση

 

 • Σε περίπτωση που για κάποιο Νοσοκομείο η τελική πίεση στον τελευταίο σταθμό υποβάθμισης της πίεσης το οξυγόνο εισέρχεται με πίεση μικρότερη  των 4 bar λόγω αυξημένων απωλειών στο δίκτυο,  τότε ο ανάδοχος θα ενισχύσει την πίεση του οξυγόνου  αμέσως μετά την  εισαγωγή του παραγόμενου οξυγόνου στο δίκτυο με κατάλληλο εξοπλισμό και διατάξεις αύξησης της πίεσης , έτσι ώστε η τελική πίεση στους σταθμούς υποβάθμισης να είναι μεγαλύτερη των 4 bar

 

 • Κάθε Νοσοκομειο ( σε σχέση με το μέγεθος του Νοσοκομείου η λογω ιδιαιτεροτήτων της περίπτωσης πχ νησιώτικη Ελλάδα κλπ) ) θα είναι δυνατόν να επιλεξει μεταξυ δευτερης και τριτης πηγης οξυγόνου έναν  συνδυασμό  μεταξύ παραγωγής  – υγρού οξυγόνου –συστοιχιών φιαλών με γνώμονα την διασφάλιση της συνεχούς διαθεσιμότητας σε οξυγονο

Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει αναλυτική περιγραφή

 

 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (εναλλακτική Ι)σελ1 από 3
 ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   
 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣαπό             /           /     εως            /           /    
 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ     1 Kg  = 0.7 Nm3
  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  /  Nm3  ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΤΟ  = Ευρω / Nm3   
 ΚΟΣΤΟΣ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ NOΣOKOMEIOY ΚΚΝ = Ευρω / Kwh   
 ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΜ = Kwh   
         
         
 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ      
1 ΜΕΤΡΗΤΗ Νο1  ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  (τρέχουσα μέτρηση)αναγράφουμε ένδειξη μετρητή  Kgώρα μέτρησης 
2 ΜΕΤΡΗΤΗΣ Νο1  ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  (προηγούμενη μέτρηση)αναγράφουμε προηγούμενη ένδειξη  μετρητή  KgΑρ Πρωτοκόλλου προηγουμένης περιόδου 
3ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΤΗ Νο1 =αφαιρουμε τις δυο παραπάνω ενδείξεις (1) -(2)  Kg   
4ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ   = ΠΤΜ  = Kg  
7        

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (εναλλακτική Ι)σελ2 από 3
 ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣαπό             /           /     έως            /           /    
         
 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ       
         
8ΜΕΤΡΗΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  1 (τρέχουσα μέτρηση)αναγράφουμε ένδειξη μετρητή του πίνακα 1  Kwhώρα μέτρησης 
9ΜΕΤΡΗΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  1 (προηγούμενη μέτρηση)αναγράφουμε την προηγούμενη ένδειξη μετρητή του πίνακα 1  KwhΑρ Πρωτοκόλλου προηγούμενης περιόδου 
10ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ 1αφαιρουμε τις δυο παραπάνω ενδείξεις    (8) -(9)  Kwh   
11ΜΕΤΡΗΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  2 (τρέχουσα μέτρηση)αναγράφουμε ένδειξη μετρητή του πίνακα 2  Kwhώρα μέτρησης 
12ΜΕΤΡΗΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  2 (προηγούμενη μέτρηση)αναγράφουμε την προηγούμενη ένδειξη μετρητή του πίνακα 2  KwhΑρ Πρωτοκόλλου προηγούμενης περιόδου 
13ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ 2αφαιρουμε τις δυο παραπάνω ενδείξεις  (11) -(12)  Kwh   
         
15ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑπροσθέτουμε (10)+(13)ΚΕΜ = Kwh   
 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (εναλλακτική Ι)σελ3 από 3
 ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣαπό             /           /     εως            /           /    
         
16        
17        
α)     
         
         
β)     
         
18        
19 ΑΠ = ΔΕ*ΚΚΝ / ΠΤΟΑΠ =             ΚΕΜ*ΚΚΝ/ΠΤΟ  Nm3  
         
 Τιμολογούμενη ποσότητα περιόδου                ΤΠΟ  = ΠΤΜ – ΑΠ              (7) – (19)      
    ΤΠΟ=  Nm3  
 Για το Νοσοκομείο   (ονοματεπώνυμο – υπογραφή)Για τον προμηθευτή    

 

 

 

    
 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

KwhΚΙΛΟΒΑΤΩΡΕΣ  
KgΚΙΛΑ  
Nm3Normal cubic  
    
    
    
ΑΠΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Nm3
ΑΠΕΚΑΝΕΚΤΗ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Kwh / Nm3
ΕΚΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Kwh / Nm3
ΔΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Kwh / Nm3
ΚΕΜΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Kwh
 (Τρέχουσα περίοδος είναι η χρονική περίοδος μέτρησης της παραγμένης ποσότητας)  
ΚΚΝΚΟΣΤΟΣ  ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ ΕΥΡΩ / Kwh
ΠΕΚ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Kwh / Nm3
ΠΚΕΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩ / Nm3
ΠΤΟΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΥΡΩ / Nm3
ΠΤΜΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Nm3
 (Τρέχουσα περίοδος είναι η χρονική περίοδος μέτρησης  της παραγμένης ποσότητας)  
ΤΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ Nm3
ΧΙΣΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗ
ΠΑΤΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΑΝΗΓΜΕΝΗ   ΤΙΜΗ Ευρω/Nm3
ΜΣΠ         ΜΕΣΗ  ΕΤΗΣΙΑ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ Nm3
ΩΚΕ                ΩΡΙΑΙΑ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ     ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Nm3 /h
ΚΣΥ                   ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  ΕΤΗΣΙΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩ/ΕΤΟΣ
    
    
    
    
    

 

 

 

 

  
 • 1 Μαρτίου 2016, 13:39 | Αθανάσιος Χατζητασίκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριοι

  Η εταιρεία μας έλαβε μέρος στην πρόσκληση του ΕΚΕΒΥΛ (ΕΚΑΠΤΥ) για την δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφων μονάδων παραγωγής οξυγόνου με κατάθεση των προτάσεών που ανήρτησε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΚΕΒΥΛ την 27η Οκτωβρίου 2015. Οι προτάσεις που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση εστάλησαν επίσης και με e-mail υπόψη της κας Γιαννούλη κατά την ίδια ημερομηνία.

  Με τα σημεία που αναπτύσσονται στις προτάσεις της, η εταιρεία μας αποδεικνύει τεκμηριωμένα μεταξύ των άλλων ότι:

  -Η παραγωγή οξυγόνου από επιτόπιες μονάδες παραγωγής δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ισοδύναμη λύση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαζευκτικά ως εναλλακτική του υγρού ιατρικού οξυγόνου που προέρχεται από κλασματική απόσταξη, οπότε τόσο η ποιοτική σύγκριση όσο και η σύγκριση κόστους προμήθειας καθίσταται άτοπη, διότι δεν συγκρίνονται ομοειδή προϊόντα.
  -Η παραγωγή οξυγόνου από επιτόπιες μονάδες παραγωγής θα μπορούσε σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αποτελέσει εναλλακτική υποκατάστασης (όχι αντικατάστασης) ως ύστατη λύση εκεί και μόνο που είναι τεκμηριωμένα αδύνατο να διατεθεί το υγρό ιατρικό οξυγόνο.
  -Η παραγωγή οξυγόνου από επιτόπιες μονάδες παραγωγής ακόμη και ως εναλλακτική πρόταση υποκατάστασης του υγρού οξυγόνου, προϋποθέτει εξαντλητικά προαπαιτούμενα για να προκριθεί, το κόστος και η εφικτότητα των οποίων πρέπει να συνυπολογιστεί κατά την διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και την συναίνεση του φαρμακοποιού του Νοσοκομείου μετά τη διαβούλευση με τους αρμόδιους γιατρούς αυτού (εντατικολόγους, πνευμονολόγους, κ.α.) ως προς αυτά τα προαπαιτούμενα (ποιοτικά και διαδικαστικά) κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (GMP).
  Τα προαπαιτούμενα για την πρόκριση αναλύονται διεξοδικά και τεκμηριωμένα στην σελίδα 2/10 της από 27/10/2015 επιστολής μας.

  Από το έγγραφο της 10/11/2015 που αναρτήθηκε στον ιστότοπό σας, διαπιστώσαμε με απογοήτευση ότι η επιτροπή προδιαγραφών της ΕΠΥ για τις μονάδες παραγωγής οξυγόνου, χωρίς να σχολιάσει τις αιτιάσεις μας και χωρίς να αντιπαραθέσει σκεπτικό απόρριψης ή αποδοχής του συνόλου ή μέρους των προτάσεών μας, ουδόλως έλαβε υπόψη της τα περιεχόμενα της επιστολής μας.

  Δια της παρούσης σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας εμμένει στις προτάσεις που υπέβαλλε με την από 27/10/2015 επιστολή της, ως απάντηση στην πρόσκληση του ΕΚΑΠΤΥ για την διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών μονάδων παραγωγής οξυγόνου.
  Για την AIRLIQUIDE AEBA
  Με εκτίμηση
  Αθανάσιος Χατζητασίκης
  Υπεύθυνος Πωλήσεων Κλάδου Υγείας

 • 1 Μαρτίου 2016, 13:24 | Αθανάσιος Χατζητασίκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριοι

  Η εταιρεία μας έλαβε μέρος στην πρόσκληση του ΕΚΕΒΥΛ (ΕΚΑΠΤΥ) για την δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφων μονάδων παραγωγής οξυγόνου με κατάθεση των προτάσεών που ανήρτησε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΚΕΒΥΛ την 27η Οκτωβρίου 2015. Οι προτάσεις που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση εστάλησαν επίσης και με e-mail υπόψη της κας Γιαννούλη κατά την ίδια ημερομηνία.

  Με τα σημεία που αναπτύσσονται στις προτάσεις της, η εταιρεία μας αποδεικνύει τεκμηριωμένα μεταξύ των άλλων ότι:

  -Η παραγωγή οξυγόνου από επιτόπιες μονάδες παραγωγής δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ισοδύναμη λύση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαζευκτικά ως εναλλακτική του υγρού ιατρικού οξυγόνου που προέρχεται από κλασματική απόσταξη, οπότε τόσο η ποιοτική σύγκριση όσο και η σύγκριση κόστους προμήθειας καθίσταται άτοπη, διότι δεν συγκρίνονται ομοειδή προϊόντα.
  -Η παραγωγή οξυγόνου από επιτόπιες μονάδες παραγωγής θα μπορούσε σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αποτελέσει εναλλακτική υποκατάστασης (όχι αντικατάστασης) ως ύστατη λύση εκεί και μόνο που είναι τεκμηριωμένα αδύνατο να διατεθεί το υγρό ιατρικό οξυγόνο.
  -Η παραγωγή οξυγόνου από επιτόπιες μονάδες παραγωγής ακόμη και ως εναλλακτική πρόταση υποκατάστασης του υγρού οξυγόνου, προϋποθέτει εξαντλητικά προαπαιτούμενα για να προκριθεί, το κόστος και η εφικτότητα των οποίων πρέπει να συνυπολογιστεί κατά την διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και την συναίνεση του φαρμακοποιού του Νοσοκομείου μετά τη διαβούλευση με τους αρμόδιους γιατρούς αυτού (εντατικολόγους, πνευμονολόγους, κ.α.) ως προς αυτά τα προαπαιτούμενα (ποιοτικά και διαδικαστικά) κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (GMP).
  Τα προαπαιτούμενα για την πρόκριση αναλύονται διεξοδικά και τεκμηριωμένα στην σελίδα 2/10 της από 27/10/2015 επιστολής μας.

  Από το έγγραφο της 10/11/2015 που αναρτήθηκε στον ιστότοπό σας, διαπιστώσαμε με απογοήτευση ότι η επιτροπή προδιαγραφών της ΕΠΥ για τις μονάδες παραγωγής οξυγόνου, χωρίς να σχολιάσει τις αιτιάσεις μας και χωρίς να αντιπαραθέσει σκεπτικό απόρριψης ή αποδοχής του συνόλου ή μέρους των προτάσεών μας, ουδόλως έλαβε υπόψη της τα περιεχόμενα της επιστολής μας.

  Δια της παρούσης σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας εμμένει στις προτάσεις που υπέβαλλε με την από 27/10/2015 επιστολή της, ως απάντηση στην πρόσκληση του ΕΚΑΠΤΥ για την διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών μονάδων παραγωγής οξυγόνου.

  Για την AIR LIQUIDE HELLAS AEBA
  Με εκτίμηση
  Αθανάσιος Χατζητασίκης
  Υπεύθυνος Πωλήσεων Κλάδου Υγείας

 • 1 Μαρτίου 2016, 13:00 | Μενελαος Σαμαρας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Βασισμένοι στην αξιοπιστία σας και την ακεραιότητας σας, σας καλούμε για δευτερη φορά να αναθεωρήστε την προσέγγιση που υπάρχει ώς προς το συγκρότημα παραγωγής εμπλουτισμένου Ο2 μέσω PSA γεννητριών και οι παρατηρήσεις μας να ξεπεράσουν τα σύνορα του επιστολόχαρτού μας και να τύχουν της ελάχιστης ανταπόκρισης.

  Η οικονομική κρίση στην χώρα μας εκ των πραγμάτων επιβάλει σε όλους μας να εξετάζουμε με λεπτομέρεια όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους το κράτος μπορεί να εξοικονομήσει πόρους.

  H οικονομία μας μπορεί ετήσια να ωφεληθεί άμεσα με ένα σημαντικό ποσό της τάξεως των 50.000.000,00 €, αξιοποιώντας την δυνατότητα της εγκατάστασης στις νοσηλευτικές μονάδες γεννητριών παραγωγής οξυγόνου για ιατρική χρήση. Με άλλα λόγια αντί τα νοσοκομεία μας να προμηθεύονται οξυγόνο από τις πολυεθνικές εταιρείες, να εγκαταστήσουν μονάδες παραγωγής (γεννήτριες) ιατρικού οξυγόνου.

  Εδώ και δύο χρόνια περίπου, η Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία με την έκδοση 7.1 μονογραφία 2455/4-2011 (oxygen 93 per cent), επέτρεψε την χρήση οξυγόνου που παράγεται από γεννήτριες καθαρότητας 93% για ιατρικούς σκοπούς (εγκύκλιος ΕΟΦ 22288/28-3-11).

  Η σύγκριση της σημερινής τιμής ενός κυβικού μέτρου οξυγόνου που προμηθεύονται τα Νοσοκομεία από τις πολυεθνικές εταιρείες κυμαίνεται από 0,80 έως 2,00 €(στις χώρες της ΕΕ η τιμή αυτή είναι 0,30-0,35€), ενώ το κόστος παραγωγής ενός κυβικού μέτρου οξυγόνου με γεννήτριες οξυγόνου δεν ξεπερνά τα 0,10 €. Αυτό κάνει άμεσα αντιληπτό το τεράστιο οικονομικό όφελος που προκύπτει από την χρήση των γεννητριών οξυγόνου, κατά πολύ δε περισσότερο στα νησιά μας.

  Η χρήση των γεννητριών για την παραγωγή ιατρικού οξυγόνου είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στις ΗΠΑ, Καναδά, ΕΕ και ιδιαίτερα στις στρατιωτικές νοσηλευτικές μονάδες των ΗΠΑ (US Military) οι οποίες δέχονται ανεπιφύλακτα ότι το οξυγόνο που παράγεται από γεννήτριες είναι κατάλληλο για κάθε κλινική εφαρμογή, καθ’ότι το παραγόμενο από τις γεννήτριες οξυγόνο έχει επιστημονικά αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές, αξιόπιστο και ιδιαίτερου χαμηλού κόστους.

  Στην Ελλάδα οι ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες (ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ, ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, EYROMEDICA, ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΑΕ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, κλπ.) καθώς και πάνω από δέκα νησιά ήδη αξιοποίησαν την δυνατότητα αυτήν και έχουν προ πολλού εγκαταστήσει γεννήτριες οξυγόνου αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά -και όχι μόνο- οφέλη.

  Είναι λοιπόν κατανοητό ότι, πέραν πάσης αμφισβήτησης, η τροφοδοσία των νοσηλευτικών μονάδων με ιατρικό οξυγόνο που παράγεται από γεννήτριες οξυγόνου είναι εξολοκλήρου ασφαλής, σύννομη και σημαντικού χαμηλού κόστους, σε αντίθεση με την προσπάθεια των προμηθευτριών εταιρειών οξυγόνου, με παρερμηνείες των κανονισμών, να δημιουργήσουν κλίμα αμφισβήτησης και φόβου με σκοπό να αποτρέψουν την εγκατάστασή τους

  Εάν λάβουμε υπόψη την ετήσια κατανάλωση σε οξυγόνο μιας μέσης νοσηλευτικής μονάδας που ανέρχεται περίπου σε 300.000 Nm3 (νόρμαλ κυβικά), γίνεται κατανοητό το σημαντικό ετήσιο οικονομικό όφελος.

  Είναι αξιοσημείωτο ότι η δαπάνη για την εγκατάσταση ενός συστήματος παραγωγής οξυγόνου αποσβένεται σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους. Έτσι μια νοσηλευτική μονάδα τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της γεννήτριας οξυγόνου εξασφαλίζει τις ανάγκες της σε οξυγόνο με ελάχιστη δαπάνη, εξοικονομώντας έτσι ετήσια σημαντικά ποσά που θα δαπανούσε στην αντίθετη περίπτωση για την προμήθεια αερίου ή υγρού οξυγόνου.

  Σήμερα, λόγω του σημαντικού οικονομικού οφέλους που προκύπτει από την εγκατάσταση γεννητριών οξυγόνου, θα έπρεπε όλο και περισσότερες Κρατικές νοσηλευτικές μονάδες, να προγραμματίζουν την ορθή εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής οξυγόνου. Το φαινόμενο αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τις νοσηλευτικές μονάδες των νησιών όπου, εκτός του σημαντικού οικονομικού οφέλους, αποκτούν και απεξάρτηση από την προμήθεια αερίου οξυγόνου, προμήθεια που πολλές φορές καθίσταται ως και αδύνατη λόγω καιρικών συνθηκών, απεργιών κλπ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις για τους ασθενείς.

  Άμεσα γίνεται κατανοητό ότι οι πολυεθνικές εταιρείες διακίνησης ιατρικού οξυγόνου θα προσπαθήσουν με κάθε μέσο, θεμιτό ή αθέμιτο, να αναστείλουν την εξάπλωση της χρήσης των γεννητριών οξυγόνου για ιατρική χρήση γιατι τα οικονομικά συμφέροντα είναι ισχυρά.

  Η χρήση γεννητριών PSA στην παραγωγή οξυγόνου στα νοσοκομεία εξετάζεται σαν λύση για την εξοικονόμηση πόρων και απλοποίηση της διαδικασίας προμήθειας των νοσοκομείων σε αέριο Ο2. Μια διαδικασία που θα αποδεσμεύσει το ελληνικό δημόσιο από την εκμετάλλευση των εταιρειών υγρού Ο2 (με τιμές που ξεκινάνε από 0,32 € (Παπαγεωργίου) το m3 μέχρι 2 € το m3 (Ρόδος χωρίς τα μεταφορικά!) στα νοσοκομεία.

  Όπως γνωρίζετε, η παραγωγή Ο2 από γεννήτρια PSA είναι μια απλή γραμμή παραγωγής εξίσου σημαντική με την γραμμή παραγωγής ιατρικού πεπιεσμένου αέρα, και όχι κάτι το πιο πολύπλοκο. Τα πλαίσια της λειτουργίας τους είναι παρόμοια και μοιράζονται πάνω από το 80% κοινά στοιχεία. Η συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών είναι ακριβώς ίδια με την συντήρηση του κέντρου π. αέρα των νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία στο σύνολο τους υποστηρίζουν και λειτουργούν εδώ και χρόνια κέντρα π. αέρα. (με την ίδια λογική θα έπρεπε η γραμμές παραγωγής π. άερα στα νοκομεία να συνοδευονται με την ίδια παράλογη λογική της τοποθέτησης αισθητηρίων όπως τα περιγράφετε)

  Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση για το κέντρο παραγωγής Ο2 και δεν ακολουθείται η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με την διάταξη και εφευρίσκονται δύσκολοι μηχανισμοί είτε αξιολόγησης είτε τιμολόγησης για περιπλέξουν την διαδικασία και αυξήσουν το κόστος της αρχικής επένδυσης στις γεννήτριες . Φαίνεται ότι από αυτήν την διαδικασία οι μόνοι που δεν θα ζημιωθούν είναι οι εταιρίες παραγωγής υγρού Ο2 με σκοπό να διατηρηθεί η τιμή πάνω από 0,60 € το λίτρο, και να καθυστερήσουν χρονικά και οι διαδικασίες.

  Ένα απλό παράδειγμα: το αρχικό κόστος αγοράς μιας γεννήτριας των 10m3/h, η οποία μπορεί να τροφοδοτήσει ένα νοσοκομείο 60 κλινών , διάταξης και σύνθεσης σύμφωνα με το ΕΝ ISO 10083, δεν θα ξεπερνάει τα 36.000€ + ΦΠΑ και η συντήρηση ανέρχεται στο 5% της ετήσια αξίας. Συνεπώς για μια διπλή γραμμή δεν θα ξεπεράσει το κόστος των 72.000€ (+ 5% ετήσια)

  Στην περίπτωση που εφαρμοστεί το μοντέλο που περιγράφετε και τα πολλαπλά αισθητήρια (ροής – Ο2 κλπ) που περιλαμβάνονται στην τεχνική περιγραφή, το αρχικό κόστος θα εκτιναχθεί στις 200.000,00 €. Εάν υπολογίσουμε και το κόστος ετήσιας διακρίβωσης τους – θα μπορούσαν να βαθμονομηθούν απλώς- (~30 αισθητήρια…) ξεπερνάει 30.000,00 € ετησίως. Αμέσως η επένδυση με γεννήτριας από 80.000,00 € αρχικό κόστος μέσα σε 8 χρόνια θα ξεπεράσει (μαζί με συντήρηση και κόστος κεφαλαίου και πιστοποιήσεων) κατά πολύ τα 500.000,00 €.
  Μπορείτε να μου πείτε ποιο θα είναι το όφελος που αναφέρετε για το Ελληνικό δημόσιο ?

  Γίνεται λανθασμένη αναφορά στην παρακολούθηση των επιβλαβών αερίων σύμφωνα με την εθνική φαρμακοποιία, η οποία δεν εφαρμόζεται στην παραγωγή εμπλουτισμένου σε Ο2 αέρα απο PSA σύμφωνα με το ΕΝ ISO 10083. Πρέπει να σας γνωρίσουμε ότι τα επιβλαβή αέρια σε συγκεντρώσεις που αναφέρετε, προέρχονται από το περιβάλλον και σίγουρα δεν δημιουργούνται κατά την διαδικασία της παραγωγής. Δυστυχώς κατα την διαδικασία διαχωρισμού του Ο2 από το Ν2 είναι αδύνατον να υπάρχει παρθενογένεση επιβλαβών αερίων. Εάν όμως επιθυμείτε να γίνεται η παρακολούθηση των επιβλαβών αερίων αυτών, θα μπορούσαν να τοποθετηθούν αντίστοιχα αισθητήρια παρακολούθησης των παραμέτρων αυτών με την δυνατότητα τηλεπιτήρηση και on-line καταγραφής, λύση που εφαρμόστηκε και επιτυχώς στην γραμμή παραγωγής του Γ.Ν. Καλαμάτας. Δυστυχώς η αναφορά γίνεται σκόπιμα με τόση λεπτομέρεια στα αισθητήρια ανίχνευσης των επιβλαβών αερίων, με τόσο υψηλό κόστος.
  Τα αισθητήρια που προβλέπονται είναι :
  i. παραμαγνητικό Ο2 2 τεμ
  ii. CO με χρήση ανιχνευτή υπέρυθρων IR 2 τεμ
  iii. CO2 με χρήση ανιχνευτή υπέρυθρων IR 2 τεμ
  iv. NOx με αναλυτή χημιφωταύγειας 2 τεμ
  v. SO2 με αναλυτή υπεριώδους φθορισμού 2 τεμ
  vi. Υγρασίας με χρήση ηλεκτρολυτικού υγρόμετρου 2 τεμ
  Με υποχρέωση διακρίβωσης ανά έτος σε εξωτερικό εργαστήριο !

  Όπως σας γνωρίσαμε υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις αισθητηρίων ηλεκτροχημικά με χρόνο ζωής 1 έτος και χαμηλότερο κόστος. Τα αισθητήρια που περιγράφετε αναφέρονται σαν υποχρεωτικά ΜΟΝΟΝ στις γραμμές παραγωγής οξυγόνου από κρυογενικές μεθόδους και έχουν αρχικό κόστος απόκτισης 50.000,00 € για κάθε γραμμή άρα για διπλή γραμμή 100.000€. και μένα κόστος διακρίβωσης της τάξης μεγέθους των 10.000,00 € ανά έτος. Είναι δυνατόν να προδιαγράφονται τέτοια διπλά όργανα για συγκρότημα γεννητριών της τάξης μεγέθους των 20.000,00 € (για νοσοκομεία –κέντρα υγείας μέχρι 30 κλίνες) 30.000,00-50.000,00 € για νοσοκομεία μέχρι 100 κλίνες ?

  Τόσες χώρες εφαρμόζουν την χρήση των γεννητριών σε όλο τον κόσμο και πουθενά δεν υπάρχει αυτή η «ιδιαίτερη» προσέγγιση της επιτήρησης των επιβλαβών αερίων.

  Συμπληρωματικά με την On line παρακολούθηση των αισθητηρίων απαιτείται να γίνονται με δειγματοληψία, μία φορά το έτος, μετρήσεις της ποιότητας του παραγόμενου αερίου σε εξωτερικά εργαστήρια. Είναι γνωστό ότι τέτοια εργαστήρια μετρήσεων ποιότητας αερίων που απαιτείτε, στην Ελλάδα διαθέτουν υποχρεωτικά οι εταιρίες παραγωγής υγρού Ο2 με κρυογενική μέθοδο!

  Μια επένδυση αλλαγής της τροφοδοσίας απο υγρό οξυγόνο σε συγκρότημα γεννητριών έχει απόσβεση από 8 μέχρι 21 μήνες ανάλογα με την τιμή υγρού Ο2. Επίσης η αγορά μπορεί να γίνει μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και το ελληνικό δημόσιο να μη επιβαρυνθεί καθόλου από την μετάβαση αυτή. Γιατί δεν γίνεται μια διαφορετική προσέγγιση και η συντήρηση – λειτουργία να γίνεται με 3-ετείς διαγωνισμούς ή 8-ετείς.

  Δυστυχώς από την διακήρυξη διαφαίνεται μια προσέγγιση για να καταστεί μη λειτουργική λύση της μετάβασης από το υγρό οξυγόνο σε τοπικά παραγόμενο οξυγόνο, με όποια λειτουργικά και οικονομικά συμφέροντα θα είχε το ελληνικό Δημόσιο. Δυστυχώς αυτό το μοντέλο που περιγράφεται τεχνικά και οικονομικά δεν διασφαλίζει την ποιότητα του παραγόμενου Ο2 αλλά απλώς αυξάνει το αρχικό κόστος και κατά την προσωπική μου γνώμη το καθιστά μια μη οικονομικά συμφέρουσα λύση.

  Απαιτήσεις πιστοποιητικών υλικών και εγκαταστάτη
  Οι απαιτήσεις των πιστοποιητικών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν κατανοούμε το γεγονός που δεν έγινε διαχωρισμός του εγκαταστάτη και κατασκευαστή των γεννητριών.

  Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να αφορούν στον κατασκευαστή της γραμμής της γεννήτριας, αλλά και στον εγκαταστάτη και προμηθευτή όλου του συστήματος παραγωγής Ο2
  Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001/2008 για «τοποθέτηση – εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ιατρικών αερίων»
  Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 13485/2003 για τοποθέτηση – εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ιατρικών αερίων
  Πιστοποιητικό Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004
  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE κατηγορίας ΙΙ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα για το συγκρότημα παραγωγή π. αέρα και για το συγκρότημα παραγωγή Ο2 (93/42/CE ΙΙΒ)
  Πιστοποιητικό EN ISO 14001 αναφορικά με την συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων και διαχείριση αποβλήτων, δυστυχώς σε όλη την διακήρυξη δεν υπάρχει καθόλου μέριμνα για την περιβαλλοντολογική διαχείριση.

  Δίκτυα χαλκοσωλήνων (δεν γίνεται αναφορά πουθενά για τα δίκτυα που αποτελούν κομμάτι της εγκατάστασης). Βάση του ISO 7396-1 και των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας τα δίκτυα ιατρικών αερίων κατασκευάζονται από χαλκοσωλήνα κατάλληλο για ιατρικά αέρια σύμφωνα με ΕΝ13348.
  Το δίκτυο να είναι από χαλκοσωλήνα κατάλληλο για ιατρικά αέρια σύμφωνα με τους κανονισμούς και ο εγκαταστάτης να διαθέτει δυνατότητα πιστοποίησης της εγκατάστασης του δικτύου και απόδοσης CE για δίκτυο ιατρικών αερίων για εναρμόνιση σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ EN ISO 10083 και 9376-1.

  Για ποιον λόγο η προμηθεύτρια εταιρία να μην διαθέτει Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 13485/2003 για τοποθέτηση – εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ιατρικών αερίων και Πιστοποιητικό Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004

  Απαιτήσεις ασφάλισης.
  Οι υποχρεώσεις ασφάλισης είναι πάρα πολύ γενικές και δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα θέματα, θα πρέπει να αναλυθούν και να οριστούν οι παράμετροι και οι απαιτήσεις ασφάλισης ανά κινδύνους και ύψους ασφάλισης.
  α. Για το ύψος της ασφάλισης, εάν αναφερθούμε για αστική ευθύνη πρέπει να οριστεί σε κάποιο minimum ασφαλιζόμενο ποσό για παράδειγμα 2.000.000€ και δεν σχετίζεται με το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης, επίσης δεν πρέπει να σχετίζεται με τις ασφαλίσεις αστικής ασφάλειας που έχει ο ανάδοχος για άλλες δραστηριότητες αλλά να ασφαλίζεται ξεχωριστά κάθε έργο.
  β. Να καθορισθούν σαφώς και οι υποχρεώσεις του Νοσοκομείου για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκεκριμένου έργου. (παράδειγμα : γίνεται η αγορά ενός οχήματος , γίνεται ένα ατύχημα, οφείλεται σε υπαιτιότητα του οδηγού, και θεωρούν νομικά υπεύθυνη την κατασκευάστρια ή την πωλήτρια εταιρία). Να ορίζεται η αστική ευθύνη για πραγματικό ή κατασκευαστικό λάθος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και όχι στην πλημμελή χρήση του προϊόντος από πλευράς του τεχνικού προσωπικού του Νοσοκομείου.
  γ. Μάλλον λανθασμένα έγινε η προσθήκη εργοδοτικής αστικής ευθύνης .

  Παραλαβή εγκατάστασης.
  Η παραλαβή εγκατάστασης ορίζει μία 48-ωρή δοκιμή μέτρηση ενέργειας και έλεγχο της εγκατάστασης εάν επαληθεύονται
  Α. δυναμικότητα ανά πηγή
  Β. παραγόμενο οξυγόνο σύμφωνα με προδιαγραφές
  Η μέτρηση της ενέργειας δεν συμπεριλαμβάνεται στην διαδικασία παραλαβής- αποδοχής της εγκατάστασης ?

  Ένδειξη φθοράς του zeolite ή υπέρβαση παραγωγής Ο2
  Μέσα στις προδιαγραφές αναφέρεται η δυνατότητα ένδειξης είτε της φθοράς του zeolite ή της υπέρβαση παραγωγής Ο2, πρέπει να σας γνωρίσουμε ότι η γεννήτρια αυτόματα περιορίζει την παραγωγή Ο2 σε συγκεκριμένα όρια ροής (παροχής) για μην υπάρχει απώλεια της καθαρότητας Ο2. Συνεπώς η περίπτωση απώλειας καθαρότητας οφείλεται είτε σε αστοχία της τροφοδοσίας σε π. αέρα, είτε σε αστοχία κάποιας βαλβίδας λειτουργίας της γεννήτριας , είτε σε «φθορά» του ζεόλιθου από αστοχία κάποιου φίλτρου ή του ξηραντήρα.

  Θεσσαλονίκη 1-3-2016

  Μ. Σαμαράς Διπλ Η-Μ

 • 1 Μαρτίου 2016, 11:07 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σχετικά: «Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας Οξυγόνου με συνοδό εξοπλισμό », Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, Φεβρουάριος 2016, όπως αναρτηθήκαν στην ιστοσελίδα σας.

  Αξιότιμοι Κύριοι,
  1. Σχετικά με τον/τους μετρητές ροής και όγκου παραγόμενου Ο2, θα πρέπει σαφώς να ορίζεται (βέβαια από το κείμενο υπονοείται) ότι αυτοί θα είναι ηλεκτρονικοί, τεχνολογίας μέτρησης ροής μάζας ( Mass Flow Meters) και βαθμονομημένοι για αέριο Ο2, θα φέρουν ενδείξεις σε Nm3 (Nm3 όπως ορίζεται στην αρχή του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών) και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης του κατασκευαστή. Αυτό είναι απαραίτητο διότι: α) το συγκεκριμένο όργανο μέτρησης αποτελεί σημαντικό στοιχείο των μετρήσεων και πρέπει να είναι αυστηρά προσδιορισμένης τεχνολογίας ώστε να ακριβές και κατάλληλο για τις μετρήσεις ροής και όγκου οξυγόνου, β) άλλες τεχνολογίες δεν παρέχουν ακρίβεια, εξαρτώνται δε από το είδος του αερίου, θερμοκρασία, πίεση, γ) θέτει σαφείς τεχνικούς όρους για όλους τους διαγωνιζόμενους και αποφεύγονται συνθήκες μη υγιούς ανταγωνισμού
  2. Στις παραγράφους που αναφέρονται στο/στα όργανα μέτρησης ροής/όγκου, υπάρχει μια αντίφαση, δηλαδή ενώ προβλέπονται δυο όμοια όργανα εν σειρά, όμως σε κανονική λειτουργία θα λειτούργει μόνο το ένα, αλλά τότε δεν είναι δυνατό να υπολογίζεται η ποσότητα ως μέσος όρος των ενδείξεων των δυο, αφού το ένα από τα δυο δεν θα λειτουργεί κατά την περίοδο μέτρησης!!
  Είναι προφανές ότι πρέπει να επαναδιατυπωθεί το συγκεκριμένο σημείο του κείμενου, ώστε να ανταποκρίνεται στις προβλέψεις των τεχνικών προδιαγραφών αλλά παράλληλα να είναι και υλοποιήσιμο.
  3. Σε πολλά σημεία του κειμένου υπάρχει η αναφορά στην καθαρότητα Ο2, η όποια γράφεται διαφορετικά (πχ 93+-3%, 93+-% κλπ) προκαλώντας σύγχυση . Καλό είναι να υπάρχει ενιαίος τρόπος αναφοράς στην καθαρότητα Ο2 και αυτή είναι όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία 7.1 monograph 4/2011:2455 (αλλά και 22288/28-3-2011 Απόφαση του ΕΟΦ, ΔΥ8/Β/οικ/115301/26-08-2009 ) δηλαδή η καθαρότητα του Οξυγόνου 93, είναι 93% ±3 κ.ο (δηλαδή είναι από 90% εως 96% κ.ο).

  4.Σχετικα με την δειγματοληψία του παραγόμενου οξυγόνου και την χημική ανάλυση αυτού, σημειώνεται ότι όπως είναι γνωστό η δειγματοληψία αερίου δείγματος για αποστολή προς χημική ανάλυση παρουσιάζει δυσκολίες, με δεδομένο ότι στο προς ανάλυση δείγμα εύκολα εισέρχεται αέρας μεταβαλλόντας την χημική του σύνθεση. Αντί αυτού, προτείνεται πιστοποίηση / βαθμονόμηση των διαφόρων αναλυτών αερίων, με χρήση ειδικών αερίων αναφοράς με συγκεκριμένη γνωστή και πιστοποιημένη σύνθεση, όπως άλλωστε ορίζεται και στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία 7.1 monograph 4/2011:2455, αλλά προτείνουν και οι κατασκευαστές των αναλυτών αερίων ( μάλιστα συνήθως προσφέρονται ως παρελκόμενα, πιστοποιημένες φιάλες με αέριο αναφοράς, ειδικό για κάθε βαθμονόμηση). Η παραπάνω διαδικασία είναι επιστημονικά αποδεκτή, αποτελεσματική, άμεση και οικονομικά συμφέρουσα, κατά συνέπεια θα πρέπει να παρέχεται ως εναλλακτική λύση. Προϋπόθεση θα πρέπει να είναι:
  Α) οι φιάλες των αερίων αναφοράς να φέρουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά
  Β) η εκτέλεση της εργασίας να γίνεται από οργανισμό/φορέα που είναι πιστοποιημένος να κάνει μετρήσεις και πιστοποιήσεις εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων
  5. Σχετικά με πιστοποιημένο όργανο μέτρησης της Ηλεκτρικής ενέργειας, γίνεται αντιληπτό ότι η απαίτηση ετήσιας διακρίβωσης του παρουσιάζει τεχνικες και αντικειμενικές δυσκολίες (αφαίρεση του από τον ηλεκτρολογικό πίνακα, διακοπή της λειτουργίας του συγκροτήματος κατά την διάρκεια διακρίβωσης πχ μια εβδομάδα το λιγότερο, εγκατάσταση εκ νέου) δεδομένο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει εν λειτουργία. Εάν υπονοείται έλεγχος της καλής λειτουργίας, δηλαδή σύγκριση μετρήσεων σε σχέση με όργανο αναφοράς, τότε σαφώς και είναι τεχνικά υλοποιήσιμο.
  Να σημειωθεί ωστόσο ότι η σημερινή τεχνολογία των μετρητών (ηλεκτρονικών) είναι τέτοια που διασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα μετρήσεων. Επισημαίνεται άλλωστε ότι το εκαστοτε νοσηλευτικό ίδρυμα δεν υποχρεώνει έναν άλλον προμηθευτή του ( την ΔΕΗ) να διακριβώνει το όργανο μέτρησης της Ηλεκτρικής ενέργειας, θεωρώ για το ίδιο λόγο, ότι δηλαδή τα πιστοποιημένα όργανα μέτρησης Ηλεκτρικής ενέργειας παρέχουν σταθερότητα και ακρίβεια μετρήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα ( σίγουρα πολύ μεγαλύτερο του ενός έτους….).Εάν θέλετε, συμβουλευτείτε και την ΔΕΗ, ή το ΤΕΕ για αυτό το θέμα.

  6 .Το δίκτυο χαλκοσωληνων αλλά και τα εξαρτήματα (βάνες διακοπής, γωνίες, ταφ κλπ ) αποτελούν σημαντικό, αναπόσπαστο και κρίσιμο στοιχείο τη εγκατάστασης και συνεπώς θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Γενικά θα πρέπει τα χάλκινα/ορειχάλκινα εξαρτήματα δικτύου (χαλκοσωληνες, βάνες διακοπής, γωνίες, ταφ κλπ) θα είναι απολιπασμένα , κατάλληλα για δίκτυα ιατρικών αερίων και θα φέρουν πιστοποίηση CE ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
  H επιλογή διατομής των χαλκοσωλήνων θα πρέπει να γίνεται με βάση την απαιτούμενη παροχή αερίου, θα πρέπει δε να αναφέρεται στο μονογραμμικό που υποβάλλεται.

  7.Θα πρέπει να αναφέρεται ότι όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι κάτοχοι των αδειών που προβλέπει ΠΔ 112/2012, ΦΕΚ 197/Α/17.10.2012 (αντικατέστησε το ΠΔ55/2000).

  8. Η απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥ8/Β/οικ. 2230/14-05-2001 αφορά προδιαγραφές εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων, κενού και συστήματος απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων (ΣΑΑΑ) που είχαν συνταχθεί με βάση τα πρότυπα ΕΝ 737-1,2,3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν ισχύουν πλέον.
  Τώρα είναι σε ισχύ τα πρότυπα ΕΝ ISO 7396-1 και 2, τα όποια υιοθετήθηκαν με την ΔΥ8/Β/οικ/115301/26-08-2009 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προδιαγραφές για συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων και κενού και Συστήματα απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων».

  Με τιμή
  Παύλος Παυλίδης
  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός