Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η Δημόσια Διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Τεχνικές Προδιαγραφές για τη μεταφορά, εκπομπή, διανομή και εκμετάλευση Ραδιοτηλεοπτικών σημάτων της ΝΕΡΙΤ παγκοσμίως (Εκτός Ευρώπης)

Αξιότιμοι Κυρίοι και Κυρίες,

“Με το παρόν η ΝΕΡΙΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις προδιαγραφές της προμήθειας / υπηρεσίας, με στόχο τη διατύπωση απόψεων από πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο.
Η ΝΕΡΙΤ θα λάβει υπόψη της παρατηρήσεις, χωρίς να δεσμεύεται να τις υιοθετήσει ή να καταβάλει οποιαδήποτε αμοιβή στους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή στη διαβούλευση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος όρου.

Η παρούσα διαβούλευση θα είναι ενεργή για δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.