Έκθεση συμπερασμάτων δημόσιας διαβούλευσης

Για να δείτε την έκθεση πατείστε εδώ

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και υπηρεσιών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου ανοικτού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση τον Κανονισμό Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και υπηρεσιών της.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, πολίτες και συλλογικούς φορείς, να διατυπώσουν προτάσεις και σχόλια σχετικά με τον καθορισμό των γενικών αρχών, των  όρων και των προϋποθέσεων, σύμφωνα με  τους οποίους θα ανατίθενται, θα συνάπτονται και θα εκτελούνται οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργεί η ΝΕΡΙΤ για την κάλυψη των αναγκών της, στο πλαίσιο της οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τους  καταστατικούς σκοπούς της.

Στόχος της διαβούλευσης είναι να δημιουργηθούν στη ΝΕΡΙΤ οι κατάλληλες διαδικασίες, για να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες υπηρεσίες και υλικοτεχνικές  υποδομές με τρόπο διαφανή και ανοικτό, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πώς και πού διατίθεται και το τελευταίο λεπτό από τα χρήματα που καταβάλλουν για το ανταποδοτικό τέλος.

 

Γιώργος Προκοπάκης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.