Έκθεση επι της διαβούλευσης

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για την περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων του προς πρόσληψη προσωπικού της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
Η συμμετοχή σας συμβάλλει τα μέγιστα, ώστε να στελεχωθεί ένας νέος– από όλες τις απόψεις – δημόσιος φορέας, με αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών, κάτι που αποτελεί εξάλλου και σταθερή βούληση της διοίκησης της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την έκθεση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, η οποία καταγράφει και κωδικοποιεί τα ποιοτικά στοιχεία των σχολίων που κατέθεσαν οι πολίτες, που θα αξιοποιηθούν στον οδικό χάρτη για τη δημιουργία της νέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Ευελπιστούμε στην περαιτέρω συμμετοχή σας και στις επόμενες διαβουλεύσεις της ΝΕΡΙΤ, για τη δημιουργία ενός νέου ανοικτού δημόσιου οργανισμού διαδραστικής ενημέρωσης και πολιτισμού που θα ανταποκρίνεται στον θεσμικό του ρόλο και στις προσδοκίες των πολιτών.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Προκοπάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Για να δείτε την έκθεση πατήστε εδώ

Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για την περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων του προς πρόσληψη προσωπικού της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Η συμμετοχή σας συμβάλλει τα μέγιστα, ώστε να στελεχωθεί ένας νέος – από όλες τις απόψεις – δημόσιος φορέας, με αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών, κάτι που αποτελεί εξάλλου και σταθερή βούληση της διοίκησης της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Τα σχόλιά σας, όπως και όλων των πολιτών που συμμετείχαν στη διαβούλευση, θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή, η οποία θα συντάξει και θα δημοσιεύσει τη σχετική έκθεση στο “opengov.gr”, προκειμένου αυτά να ενσωματωθούν στον οδικό χάρτη για τη δημιουργία της ΝΕΡΙΤ.

Ευελπιστούμε στην περαιτέρω συμμετοχή σας και στις επόμενες διαβουλεύσεις της ΝΕΡΙΤ, για τη δημιουργία ενός νέου ανοικτού δημόσιου οργανισμού διαδραστικής ενημέρωσης και πολιτισμού που θα ανταποκρίνεται στον θεσμικό του ρόλο και στις προσδοκίες των πολιτών.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Προκοπάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Διαβούλευση για την περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων του προς πρόσληψη προσωπικού της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε., συνεχίζοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου ανοικτού δημόσιου οργανισμού διαδραστικής ενημέρωσης και πολιτισμού που θα ανταποκρίνεται στον θεσμικό του ρόλο και στις προσδοκίες και απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών, θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία πρέπει να πληροί το προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτήν.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (παρ. 1 του άρθρου 15 του 4173/2013), η ΝΕΡΙΤ προσλαμβάνει προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Μέσα από τη διαβούλευση, οι ίδιοι οι πολίτες και οι συλλογικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να συμβάλουν στην οριστικοποίηση των προσόντων για την πρόσληψη του προσωπικού, τα οποία να ανταποκρίνονται σε υψηλά διεθνή πρότυπα που ακολουθούν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς διεθνώς. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόμαστε και σε ένα βασικό αίτημα των πολιτών, ποιες δηλαδή προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν όσοι θα υπηρετήσουν το δημοκρατικό αγαθό της δημόσιας ενημέρωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.
Στόχος είναι να στελεχωθεί ένας νέος – από όλες τις απόψεις – δημόσιος φορέας, με αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, μακριά από τις αγκυλώσεις και τα σκοτεινά σημεία του παρελθόντος, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι τον χρηματοδοτούν μέσω του ανταποδοτικού τέλους.
Προσβλέπουμε στη γνώμη, στις απόψεις, στις προτάσεις και στα σχόλιά σας για να χτίσουμε μαζί βήμα-βήμα το νέο δημόσιο οργανισμό διαδραστικής ενημέρωσης και πολιτισμού, την ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Γιώργος Προκοπάκης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε.