Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Η διααβούλευση ολοκληρώθηκε.

Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια ψηφιακών διαδραστικών προϊόντων της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Το Διαδίκτυο είναι ένας απ’ τους κεντρικούς πυλώνες του νέου ανοικτού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ελληνικών Μέσων, καλούνται δημιουργοί και προγραμματιστές να καταθέσουν τις προτάσεις τους για ψηφιακά διαδραστικά προϊόντα που διαλειτουργούν με εκπομπές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου ανοικτού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού και διαδικτυακού οργανισμού, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση την πρόκληση για προμήθεια εφαρμογών διαδραστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε όλους, πολίτες, φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και σε κάθε ενδιαφερόμενο, να διατυπώσουν προτάσεις και σχόλια σχετικά με τις προδιαγραφές των εφαρμογών διαδραστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Στόχος της διαβούλευσης είναι να βελτιωθούν οι όροι κι οι προδιαγραφές της πρόσκλησης και να εμπλουτιστούν με νέες ιδέες και προτάσεις.

 

Γιώργος Προκοπάκης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.