Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων που διέρχονται από τα νομοθετημένα συνοριακά σημεία διέλευσης της χώρας
Δημοσίευση: 19 Σεπτέμβριος, 2018
Σχετικές Αναρτήσεις