Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων

Μεταφορτώστε το σχέδιο νόμου εδώ.

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 17:54 | Ελένη Γεωργάκη

  Κ. Υπουργέ,
  Αναφορικά με το νέο σχέδιο νόμου του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων θα παρακαλούσα να λάβετε υπόψη τις προτάσεις των συναδέλφων που ήδη κατατέθηκαν και να μην υποκύψετε στις πιέσεις του πελατειακού συστήματος αλλά να στηρίξετε έναν ικανό δημόσιο τομέα. Ειδικότερα στα άρθρα που αφορούν τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων, η υιοθέτηση της χαμηλής κλίμακας του πτυχίου (30 μόρια), του μεταπτυχιακού (15 μόρια) και του διδακτορικού (40 μόρια) αδικεί τους πτυχιούχους δικαστικούς υπαλλήλους. Η πριμοδότηση –μοριοδότηση δε ενός σεμιναρίου λίγων ημερών με 100 μόρια και μίας υψηλά μοριοδοτούμενης συνέντευξης που προωθείται στον νέο ΚΔΥ, σήμερα στην εποχή της απόλυτης κυριαρχίας της τεχνολογίας υποδηλώνει ότι δεν λαμβάνετε υπόψη η επιστημονική κατάρτιση αλλά επιβραβεύονται οι ανάγκες συμφέροντος χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του κράτους.

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 16:25 | Α.Δικαστική Υπάλληλος

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  είναι επιτακτική η εναρμόνιση του υπό διαβούλευση κώδικα με τον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων στην επιλογή προϊσταμένων σε θέση ευθύνης.Συγκεκριμένα είναι αδιανόητη η αξιολόγηση ενός σεμιναρίου με περισσότερα μόρια από τα τυπικά προσόντα πτυχία κ.λ.π ενός δικαστικού υπαλλήλου.
  Άμεσα επιβάλλεται η ένταξη των δικαστικών υπαλλήλων στην κινητικότητα καθώς δεν μπορούν να γεμίσουν τα κενά των δικαστικών υπηρεσιών ενώ υπάρχουν άτομα που θέλουν να έρθουν από το υπόλοιπο δημόσιο στα δικαστήρια.
  Καθηκοντολόγιο μπορεί να γίνει και στα δικαστήρια αρκεί να το θελήσετε.

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 16:22 | Ε.Τ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  θα συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις των περισσότερων συναδέλφων για την μοριοδότηση των πτυχίων, και φυσικά της προσωπικής συνέντευξης. Δεν είναι δυνατόν να μοριοδοτούνται πάλι οι ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ !!!!
  Επίσης πρέπει να ισχύει και για μας η κινητικότητα.

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 16:48 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν.

  Απαράδεκτη η μοριοδότηση της συνέντευξης (200 μόρια)στο άρθρο 144 .
  Επίσης είναι απαράδεκτη η εξέταση πτυχιούχων δικαστικών υπαλλήλων στη γλώσσα και κατανόηση κειμένου.

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 16:15 | ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΑΒΙΑΔΗ

  Ο υπό διαβούλευση Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων,ενώ σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχο έχει να καλύψει ζωτικές ανάγκες της Δικαιοσύνης, και να εκσυγχρονίσει την διοικητική υποστήριξη από το Σώμα δικαστικών υπαλλήλων έχοντας ως παράδειγμα περιπτώσεις δικαστηρίων της Ευρώπης και των Η.Π.Α,με τις ρυθμίσεις που προτείνονται μόνο αυτό δεν θα επιτευχθεί, καθώς δεν αντιμετωπίζονται κρίσιμα ζητήματα και προβλήματα που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τον κλάδο, και απαιτούνται σε πλείστα σημεία βελτιώσεις ή τροποποιήσεις.
  1.ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του άρθρου 138 παράγραφος 5 για όσους έχουν διατελέσει δικηγόροι -ή οποιόδηποτε επάγγελμα στον ιδιωτικό τομέα-, α. είτε με αναγνώριση της προϋπηρεσίας (άσκησης της δικηγορίας) στην βαθμολογική τους εξέλιξη, β. είτε με μείωση του χρόνου παραμονής τους κατά 2 έτη σε κάθε βαθμό Γ και Β αντίστοιχα, έτσι ώστε να υπάρξει εναρμόνιση, τόσο με το πνεύμα της ήδη ισχύουσας διάταξης, όσο και με το πνεύμα των νέων τροποποιήσεων, που επιχειρούνται στον νέο Κώδικα.

  2.Δικαίωμα ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ στον νέο κλάδο ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου από τους ήδη υπηρετούντες δικαστικούς υπαλλήλους ΠΕ Νομικής οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι κατέχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις, καθώς και την εμπειρία, που απαιτούνται ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου κλάδου.

  Περαιτέρω, θα πρέπει να επιτραπεί και να υπάρξει εναρμόνιση με τις αντίστοιχες διατάξεις του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων, όπως βασικό είναι να επιτραπεί η κινητικότητα των δικαστικών υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ – ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΩ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ.

  Αρχικά, με την ένταξη των δικαστικών υπαλλήλων στην κινητικότητα, θα ανατραπεί η αρνητική εικόνα του ισχύοντος κώδικα ΔΥ όσον αφορά στην ανελαστικότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι δικαστικοί υπάλληλοι. Συνεπώς, μπορούν να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες, ώστε να μειωθούν οι παραιτήσεις νεοδιόριστων, και η άρνηση των διορισμών- που τόσο πολύ τις έχει ο κλάδος ανάγκη. Ειδικά τώρα που οι αιτήσεις συνταξιοδότησεις κατατίθενται σωρηδόν. Απαιτείται να επιτευχθεί δίκαιη αντιμετώπιση, ισότιμη με αυτή των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων.

  Τέλος, να τροποποιηθεί ο κώδικας με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια στις αποσπάσεις/μεταθέσεις (δηλαδή θα πρέπει να συντρέχει ο χειρότερος λόγος υγείας για να επιστρέψει κάποιος πλησίον του τόπου κατοικίας του, αλλιώς βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μια εργασία που τον εξαντλεί τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά).

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ότι δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλες δομές του Δημοσίου. Οπότε είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα της μετακίνησης σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου στους δικαστικούς υπαλλήλους σήμερα. Ταυτόχρονα, αυτή η δυνατότητα αποκλείει και την μετακίνηση και άλλων ενδιαφερομένων από άλλες υπηρεσίες που επιθυμούν να έρθουν στα Δικαστήρια.

  εν κατακλείδι είναι επιτακτική αναγκη πως στην επόμενη αναθεώρηση Συντάγματος, να τροποποιηθεί αναλόγως και το άρθρο 92 Σ!!

  3.Τέλος, στον προς διαβούλευση κώδικα είναι άδικη η μοριοδότηση πτυχίου και του μεταπτυχιακού με λιγ ότερα μόρια ενώ η μοριοδότηση για σεμινάριο είναι 100 μόρια. Δεν είναι θεμιτό οι σπουδές να εξομοιώνονται με τα σεμινάρια. Οι Σπουδές είναι Σπουδές (τα χρόνια σπουδών δεν συγκρίνονται και δεν επιτρεπεται να εξομοιωθούν με οποιουδήποτε είδους σεμιναριο.
  4. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει εισαγωγική εκπαίδευση και όχι μόνο στα χαρτιά όπως συμβαίνει ως τώρα, αλλά και συνεχής μετεκπαίδευση.
  Να οριστεί υποχρεωτική η εισαγωγική εκπαίδευση τουλάχιστον 10 ημερών, ΟΜΩΣ να μην υλοποιείται από τις υπηρεσίες υποδοχής/διορισμού αλλά:
  • Υποχρεωτικά από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με την συνδρομή των υπηρεσιών όσων αφορά τα αντικείμενα της κάθε υπηρεσίας.
  • Να γίνει στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ειδικό τμήμα επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων
  • Να δημιουργηθεί μητρώο δικαστικών υπαλλήλων πιστοποιημένων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. οι οποίοι θα μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τόσο στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. όσο και στους χώρους εργασίας τα απαραίτητα επιμορφωτικά προγράμματα, όχι μόνο των νεοδιόριστων αλλά και όλων των συναδέλφων

  5. Οι Δικαστικοί υπαλληλοι παρά το ότι καταβαλουν καθε ανθρωπινως δυνατη προσπαθεια για να να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της υπηρεσίας καθημερινά, κανένα οικονομικό κινητρο ιδιαίτερα δεν υπάρχει. ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΠΟΡΟΣ).

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΜΟΝΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!!!!!

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 16:14 | ιωαννα βιργινια

  Η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων είναι σωστό να πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.Είναι άδικο ,αν όχι άτοπο να λαμβάνει η συνέντευξη τα περισσότερα μόρια (200),το σεμινάριο 100 μόρια και τελευταία στην κλίμακα της αξιολόγησης να έρχονται τα υπόλοιπα προσόντα του υποψήφιου δικαστικού υπαλλήλουμε τα οποία διορίστηκε.

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 16:12 | Μαρίκα Σαμπατακάκη, δικαστική υπάλληλος

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης,

  Παρακαλώ λάβετε υπόψη κάποιες παρατηρήσεις – προτάσεις για τον νέο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων:

  1. Αρ. 22, 111. Ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστού καθηκοντολογίου στον Κλάδο Γραμματέων για την ΠΕ, την ΤΕ και την ΔΕ Κατηγορία. Εφόσον ζητούνται διαφορετικά προσόντα για την ένταξη στον κλάδο, δεν είναι ορθό να ορίζονται τα ίδια καθήκοντα. Συμβαίνει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και διασφαλίζει την αναγνώριση της αξίας των πανεπιστημιακών πτυχίων και των υπόλοιπων τυπικών προσόντων. [Πρόταση: ΠΕ και ΤΕ Κατηγορίες: Υπευθυνότητα Οργανικών Μονάδων (με προβάδισμα στην ΠΕ Κατηγορία λόγω ανώτερου τίτλου σπουδών), εποπτεία εργασιών, σύνταξη πρακτικών, δημοσίευση αποφάσεων, στελέχωση τμημάτων προσωπικού, προσδιορισμού, ενδίκων μέσων, λογιστηρίου, μηχανοργάνωσης, νομολογίας, ευθύνη αναστολών. ΔΕ Κατηγορία: πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση εγγράφων, καθαρογραφή και κοινοποίηση αποφάσεων, σύνταξη κλήσεων, διεκπεραίωση παραπεμπτικών, αναβλητικών αποφάσεων και εφέσεων, εξυπηρέτηση κοινού, ταχυδρομείο]. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει το αρ.111 για ανάθεση καθηκόντων σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, με απόφαση της Διεύθυνσης.
  2. Αρ.68. Στον Κλάδο ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων να έχουν τη δυνατότητα να εντάσσονται και απόφοιτοι Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημοσιογραφίας / Επικοινωνίας και ΜΜΕ.
  3. Αρ.85. Δικαστικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια: Οι εκλεγμένοι δικαστικοί υπάλληλοι μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων χάνουν το δικαίωμα εκπροσώπησης και ψήφου που τους παραχωρούσε ο παλαιός Κώδικας και γίνονται απλοί παρατηρητές της διαδικασίας. Θεωρώ πως θα πρέπει να διατηρήσουν αυτά τα δικαιώματα, τη στιγμή που τα θέματα που συζητούνται στα υπηρεσιακά συμβούλια αφορούν στους δικαστικούς υπαλλήλους. Ειδικά τώρα, που οι δικαστικές υπηρεσίες έχουν ενισχυθεί από υπαλλήλους όλων των κατηγοριών και υπάρχει πιο συλλογική εκπροσώπηση.
  4. Αρ.103. Υπάρχει μείωση αντί για αύξηση του αριθμού των γονικών αδειών και καμία αντιστοίχισή τους με τον αριθμό των τέκνων. Δηλαδή ένας γονέας με 2, 3 ή 4 παιδιά στο σχολείο έχει τον ίδιο αριθμό γονικών αδειών με τον γονέα που έχει 1 παιδί. Είναι προφανές πως θα πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός και αύξηση των ημερών αδείας ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
  5. Αρ.133, 134. Θετική η πρόβλεψη του νέου Κώδικα για πιο αξιοκρατική αξιολόγηση των δικαστικών υπαλλήλων και προϊσταμένων καθώς και η αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους.
  6. Αρ. 138. Θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρχει βαθμολογική εξέλιξη ΚΑΙ για τον μεταπτυχιακό τίτλο, σε περίπτωση που υπάρχει και διδακτορικός. Είναι ένα επιπλέον προσόν που θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν υπάλληλοι που κατέχουν διδακτορικό χωρίς να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο.
  7. Αρ.143. Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων. Το συγκεκριμένο άρθρο χρήζει αναμόρφωσης εκ βάθρων, προκειμένου να διασφαλίσει την πρόοδο που συντελείται τα τελευταία χρόνια για την άρση των στρεβλώσεων στον δημόσιο τομέα της χώρας. Απέχει από το πνεύμα του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και καταδικάζει την αριστεία, την ικανότητα, τη μόρφωση και τα τυπικά προσόντα. Υπάλληλος της ΔΕ κατηγορίας δεν είναι ορθό να γίνεται Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Προϊστάμενος Τμήματος, όταν υπάρχουν υπάλληλοι της ΠΕ και της ΤΕ κατηγορίας που έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα και τα προσόντα για τη διεύθυνση της Γραμματείας του δικαστηρίου ή του Τμήματος. Θα μπορούσε να προβλεφθεί να συμβαίνει αυτό σε κάποια περίπτωση επιτακτικής ανάγκης. Επίσης, δεν είναι σωστό να εξομοιώνεται ο υπάλληλος που έχει ασκήσει (συχνά με ανάθεση/πράξη) καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης για 1 μόλις έτος (χωρίς καν αναφορά στην επιτυχία ή μη της θητείας ούτε κάποιο άλλο προσόν), με τον υπάλληλο που κατέχει διδακτορικό /μεταπτυχιακό /είναι απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ συν 8 ολόκληρα έτη υπηρεσίας στον Α βαθμό (υπερβολικός χρόνος) ή 10 χρόνια στον Α βαθμό χωρίς άλλο προσόν (δηλ. το διδακτορικό ισούται με 2 χρόνια υπηρεσίας). Χρειάζεται να τεθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις σε μια αξιολογική σειρά.
  8. Αρ.144. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
  Α. Τυπικά προσόντα. Αύξηση των μορίων για τα πανεπιστημιακά πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Επίσης, το πτυχίο της Νομικής να έχει προβάδισμα, δεν είναι δυνατόν όμως να μοριοδοτείται περισσότερο από 2 συναφή πτυχία άλλων σχολών μαζί (2 πτυχία 30+10=40 / Νομικής 45). Άλλωστε ο δικαστικός υπάλληλος εργάζεται στη Γραμματεία του δικαστηρίου (διοικητική εργασία), δεν εκδίδει δικαστικές αποφάσεις ούτε επιλαμβάνεται νομικών ζητημάτων. Για αυτά κρίνει ο δικαστής. Επίσης, αύξηση μορίων για τις ξένες γλώσσες.
  Β. Εργασιακή εμπειρία. Τα έτη στον ιδιωτικό τομέα να μοριοδοτούνται, αλλά πρώτα πρέπει να προβλεφθεί η αναγνώρισή τους, κάτι που δεν ισχύει. Άλλωστε, αν γίνει δεκτό να μοριοδοτούνται έως 35 έτη υπηρεσίας, τότε δεν χρειάζεται ουσιαστικά κανένα άλλο προσόν για την επιλογή σε θέση ευθύνης. Τη θέση ευθύνης πρέπει να κατέχει ο ικανότερος και όχι ο παλαιότερος (35έτηx3,5=122,5 μόρια, ενώ 45διδακτ.+20έτη=115 μόρια. Τα 20 έτη είναι μικρή εμπειρία;). Αυτό που θα συμβαίνει στα περισσότερα δικαστήρια είναι άλλος να έχει τη θέση (αρχαιότερος) και άλλος-υφιστάμενος (ικανότερος, πιο καταρτισμένος) να κάνει τη δουλειά (χωρίς οικονομικό και ηθικό αντίκρισμα). Εξάλλου, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι δικαστικοί υπάλληλοι με 30 και 35 χρόνια υπηρεσίας δεν τα έχουν όλα διανύσει στον κλάδο Γραμματέων, αλλά και σε κλάδους Επιμελητών και Δακτυλογράφων, από όπου πήραν μετάταξη μετά από 8-10 χρόνια. Επομένως προτείνεται μοριοδότηση έως 15 ετών υπηρεσίας αντί για 35.
  9. Ικανότητες-δεξιότητες. Η δομημένη συνέντευξη θα πρέπει να υπάρχει ως κριτήριο, αλλά όχι με τόσο υψηλή μοριοδότηση (200 μόρια), η οποία δύναται να ανατρέψει όλα τα υπόλοιπα κριτήρια μαζί. Ομοίως και η θετική προσθήκη του υποχρεωτικού διαδικτυακού σεμιναρίου, το οποίο αποτελεί σημαντική επιμόρφωση και είναι ωφέλιμο να διενεργείται για όλους τους υποψηφίους προϊσταμένους και ασφαλώς να επιβραβεύεται, αλλά όχι με τόσο υψηλή μοριοδότηση, τη στιγμή που υπάρχει και γραπτή εξέταση με ξεχωριστή μοριοδότηση.
  10. Αρ.145 Αναπλήρωση προϊσταμένων. Η ανάθεση χρεών προϊσταμένου να γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (τυπικά προσόντα, ουσιαστικά προσόντα, ικανότητα, εκθέσεις αξιολόγησης, προσφορά στην υπηρεσία) και όχι με μόνο κριτήριο τα έτη υπηρεσίας, μετά από κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοίκησης.
  11. Γενικότερα, να ακολουθηθεί το πνεύμα του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων σε όλα τα πεδία που αφορούν σε προαγωγή, αξιολόγηση, επιλογή σε θέση ευθύνης, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και αξιοκρατία. Να επιτραπεί η κινητικότητα των δικαστικών υπαλλήλων και η αναγνώριση των ετών υπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ της Δικαιοσύνης, εναποθέτουμε σε εσάς τις ελπίδες μας για εκσυγχρονισμό και εκλογίκευση των διατάξεων του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, με πρόκριση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αριστείας και πάταξη των στερεοτύπων. Πιστεύω πως αυτή θα πρέπει να είναι η επιδίωξη όλων των δικαστικών υπαλλήλων, για την αναβάθμιση του κλάδου και την αρμονική συνεργασία όλων μας, μέσα από έναν σύγχρονο και δίκαιο Κώδικα.

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 16:40 | Σ.

  Είναι πράγματι ανάγκη να εκσυγχρονιστεί ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων και για αυτό το λόγο δέον είναι να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλα τα σχόλια των υπηρετούντων συναδέλφων, που καθημερινά βιώνουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης.
  Με τη σειρά μου επισημαίνω κι εγώ τα εξής:

  Άρθρο 144: η μοριοδότηση των πτυχίων για την προαγωγή των Προϊσταμένων θα πρέπει να είναι ισότιμη για όλα τα πτυχία και να μην πριμοδοτούνται μόνο τα πτυχία της Νομικής, δεδομένου ότι για την πρόσληψη στο Υπουργείο όλα τα πτυχία ήταν ισότιμα.
  Επίσης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και ευρέως γνωστό ποιοι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι σπουδών θεωρούνται συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας προκειμένου να μην προκαλούνται αδικίες.
  Ακόμη, η μοριοδότηση της συνέντευξης έως 200 μόρια, του σεμιναρίου έως 100, ενώ του Μεταπτυχιακού με 15 και του Διδακτορικού με 45 είναι άνιση και πρέπει να αναδιαμορφωθεί.
  Τέλος, όπως όλοι οι συνάδερφοι έχουν ήδη αναφέρει, πρέπει και οι Δικαστικοί Υπάλληλοι να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Κινητικότητας. Είναι προς το όφελος και το συμφέρον όλων.

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 16:12 | Ποπη Χατζη

  Κύριε Υπουργέ,
  δώστε την ευκαιρία και στους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι και ίσοι με αυτούς να ενταχθούν στην κινητικότητα.
  Θα έχουν οφέλη και οι δικαστικές υπηρεσίες που θα είναι ανοιχτές να δεχθούν υπαλλήλους από το υπόλοιπο Δημόσιο, αποφοίτους Νομικής ή συναφών σχολών και ταυτόχρονα, υπάλληλοι των Δικαστηρίων να μπορούν να υπηρετήσουν στο υπόλοιπο Δημόσιο.

  Μην συνεχίζετε αυτή την ανισότητα.
  Μη δημιουργείτε απογοητευμένους δικαστικούς υπαλλήλους.
  Μη διαιωνίζετε το πρόβλημα των κενών στα Δικαστήρια.
  Δώστε ευκαιρίες!

  Μειώστε τα μόρια από τα σεμινάρια για τις θέσεις ευθύνης…. Είναι αστείο να ισούται ένα σεμινάριο με δύο διδακτορικά.

  Βάλτε επιτέλους σε θέσεις ευθύνης υπαλλήλους που έχουν τα προσόντα και είναι επαρκείς σε όλα. Στην Πληροφορική, στις ξένες γλώσσες και έχουν ταυτόχρονα εμπειρία.

  Αναγνωρίστε τα χρόνια ιδιωτικής προϋπηρεσίας πριν τον διορισμό. Επταετία αναγνωρίζεται σε όλο το δημόσιο. Γιατί όχι στους δικ. υπαλλήλους;;;

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 16:58 | Παπαγεωργίου, Δικαστική Επιμελήτρια

  Αξιότιμε κύριε Υπουργε,
  Βρίσκω άτοπες τοποθετήσεις περί μετατάξεων υπαλλήλων στο νέο κλάδο δικαστικών υπαλλήλων, τους βοηθούς δικαστών.
  Θεωρώ πολύ σωστή τη διενέργεια γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση των θέσεων αυτών, αλλά πιστεύω πως δεν θα έπρεπε να στερείται το δικαιώμα συμμετοχής από οποιονδήποτε πτυχιούχο Νομικής (με αναγνωρισμένο πάντα πτυχίο), ανεξαρτήτως της επαγγελματικής του ιδιότητας, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο στην αρχή της ισότητας, η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη.
  Οι συνθήκες που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρες για όλους τους επαγγελματίες του νομικού χώρου (δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους) και θα έπρεπε στα τυπικά προσόντα του άρθρου 26 να αναφέρονται ΡΗΤΑ όλοι ανεξαιρέτως οι κλάδοι επαγγελματιών που κατέχουν τον οικείο τίτλο σπουδών (δηλ. εκτός απο τους δικηγόρους και οι δικαστικοί επιμελητές, μιας και από το 2016 και έκτοτε απαιτείται πτυχίο νομικής για να καταλάβει καποιος υποψήφιος οργανική θέση δικαστικού επιμελητή), καθώς μπορεί να τους ενδιαφέρει επίσης μια μόνιμη θέση με αμιγώς νομικό αντικείμενο, γιατί πρόκειται για νέους επαγγελματίες που επλήγησαν πριν προλάβουν να εδραιωθούν στο χώρο τους και ενδεχομένως να μην έχουν τη δυνατότητα να επανεκκινήσουν τη δραστηριότητά τους. Το γεγονός ότι οι δικαστικοί επιμελητές με πτυχίο νομικής αποτελούν μειονότητα δεν σημαίνει πως δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα επειδή ενδεχομένως πρόκειται για κλειστό επάγγελμα, ούτε ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
  Διαθέτουν το ίδιο θεωρητικό υπόβαθρο με τους δικηγόρους και θα μπορούσαν να ανταποκριθούν εξίσου καλά στις αρμοδιότητες που θα τους ανατεθούν, εφόσον επιτύχουν στο σχετικό διαγωνισμό. Ζητούμε μόνο το ΡΗΤΟ δικαίωμα συμμετοχής στο σχετικό διαγωνισμό!!!!
  Με εκτίμηση

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 16:22 | ΔΣ ΣΔΥ-ΣΤΕ ’18-20

  Άρθρο 21

  Πρόταση: H πολυπλοκότητα του ΟΣΔΔΥΔΔ απαιτεί την ύπαρξη διαφορετικών και συγκεκριμένων ειδικοτήτων, για την καλύτερη και απρόσκοπτη υποστήριξη και λειτουργία του. (βλ. συν. Σημείωμα των υπαλλήλων του Τμήματος Πληροφορικής). Συγκεκριμένα προτείνεται να συμπληρωθούν οι ειδικότητες πληροφορικής ως εξής:

  Κατηγορία ΠΕ Πληροφορικής, με ειδικότητες:
    •         Επιστήμης υπολογιστών
    •         Μηχανικών Η/Υ
    •         Επικοινωνιών & δικτύων
    •         Ανάπτυξης εφαρμογών & βάσεων δεδομένων
    •         Επιχειρηματικής ευφυΐας
    •         Ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων & δικτύων
   
  ΤΕ Πληροφορικής, με ειδικότητες:
    •         Μηχανικών Η/Υ
    •         Επικοινωνιών & δικτύων
    •         Ανάπτυξης εφαρμογών & βάσεων δεδομένων
    •         Επιχειρηματικής ευφυΐας
    •         Ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων & δικτύων
   
  ΔΕ Πληροφορικής, με ειδικότητες:
    •         Δικτύων & αυτοματισμού γραφείου
    •         Τεχνικός Η/Υ
    •         Εφαρμογών

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
  ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
  Α) ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
  Β) ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Άρθρα 23-82

  Οι νέοι κλάδοι Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου καθώς και Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων συστήνονται αποκλειστικά για την επικουρία των δικαστικών λειτουργών και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάθεση στους υπαλλήλους των κλάδων αυτών, καθηκόντων άλλου Κλάδου (άρθρο 52). Έτσι, ενώ ο αριθμός τους θα συνυπολογίζεται στο δυναμικό των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο δικαστήριο, όμως αποκλείεται η δυνατότητα συμμετοχής τους σε εργασίες της Γραμματείας, πχ. καταχώρηση δελτίων αριθμητικού ευρετηρίου, σύνταξη δελτίων υπόθεσης κ.λπ. Επιπλέον, παρόλο που προβλέπονται ειδικές διατάξεις για το μισθολόγιό τους (άρθρο 40 παρ. 3), το μισθολογικό κόστος τους επιβαρύνει αυτό των υπολοίπων δικαστικών υπαλλήλων.
  Πρόταση: Οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι υπάλληλοι των εν λόγω ειδικών κλάδων, να καλυφθούν άμεσα με διορισμό δικαστικών υπαλλήλων που κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (πτυχίο Νομικής, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες κ.λπ.). Εφόσον δεν γίνει δεκτή η παραπάνω πρόταση, η λειτουργία του προτεινόμενων κλάδων θα πρέπει να απενταχθεί από τον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων.

  Άρθρα 83-88
  Δικαστικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια

  Πρόταση: Πρόβλεψη δυνατότητας προσφυγής των δικαστικών υπαλλήλων μετά τον δεύτερο βαθμό κρίσης σε τρίτο βαθμό κρίσης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.

  Άρθρο 98
  Βαθμολογική ένταξη

  Πρόταση: Να προστεθεί: 3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών – μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη.

  Άρθρο 99
  Άδειες απουσίας – Αρμοδιότητα χορήγησης

  παρ. 3. Οι άδειες των άρθρων 100, 102, 103 και 105 παρ. 2 χορηγούνται από τον προϊστάμενο της Γραμματείας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Στους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον οικείο Γενικό Συντονιστή.
  Πρόταση: Να προστεθούν οι άδειες των άρθρων 104, 106 και 107.

  Άρθρο 103
  Γονικές άδειες

  παρ. 1. Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα δικαστικό υπάλληλο, που έχει παιδί ηλικίας έως έξι (6) ετών, ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία ή η αναδοχή δεν έχει ολοκληρωθεί έως τα έξι (6) έτη, χορηγείται υποχρεωτικά, ύστερα από αίτησή του, γονική άδεια ανατροφής του παιδιού έως δύο (2) έτη, χωρίς αποδοχές. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση απόκτησης τρίτου παιδιού και άνω. Ο χρόνος της άδειας αυτής (άνευ αποδοχών) δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.
  Πρόταση: να εφαρμοσθεί ό,τι και στο ευρύτερο Δημόσιο. Συγκεκριμένα:
  1. γονική άδεια ανατροφής του παιδιού έως πέντε (5) έτη,
  2. οι τέσσερις μήνες της αδείας ανατροφής του παιδιού άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 και παρ.2 του άρθρου 52 του ν. 4075/2012 λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας …
  3. σε περίπτωση απόκτησης τρίτου παιδιού και άνω η τρίμηνη άδεια ανατροφής τέκνου (με αποδοχές) να χορηγείται αυτοτελώς για κάθε τέκνο.

  παρ. 6. Ο δικαστικός υπάλληλος, εφόσον έχει παιδί που παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούται, ύστερα από αίτησή του που εγκρίνεται από τον άμεσο προϊστάμενό του, να απουσιάσει έως τέσσερις (4) ή τρεις (3) ημέρες, αντιστοίχως, κάθε σχολικό έτος για την παρακολούθηση της σχολικής του επίδοσης. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κάνει χρήση της ίδιας άδειας ο έτερος γονέας.
  Πρόταση: να απουσιάσει […] πέντε (5) ημέρες, όπως άλλωστε προβλέπει ο ισχύων Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000).

  Αιτιολογία: Ο γονέας είναι ανάγκη να επισκέπτεται το σχολείο και να ενημερώνεται για την επίδοση των παιδιών του μέσα στο σχολικό έτος, κατά τις ημέρες υποδοχής των γονέων. Οι τρεις ημέρες κατ’ έτος δεν επαρκούν ώστε ο γονέας να μπορεί να επικοινωνήσει με όλες τις ειδικότητες των καθηγητών στο σχολείο, πόσο μάλλον στην περίπτωση που έχει δύο ή περισσότερα παιδιά, τα οποία, πολλές φορές φοιτούν σε διαφορετικά σχολεία.

  παρ. 7. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα παιδιά δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

  Πρόταση: να εφαρμοσθεί ότι και στο ευρύτερο Δημόσιο (ν.4590/7.2.2019, ΦΕΚ 17 Α) δηλαδή:
  -για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι (τρία ανήλικα τέκνα) επτά (7) ημέρες.
  -για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι, (τέσσερα και άνω ανήλικα τέκνα) δέκα (10) ημέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

  Άρθρο 104
  Άδειες εξετάσεων

  1. Σε δικαστικό υπάλληλο που φοιτά σε σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χορηγείται, ύστερα από αίτησή του, άδεια έως είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, αντιστοίχως, κάθε ημερολογιακό έτος, με πλήρεις αποδοχές, για τη συμμετοχή του σε εξετάσεις. Ως συμμετοχή σε εξετάσεις νοείται πάντως η ίδια η μέρα των εξετάσεων ή και εύλογος χρόνος εγγύς της ημέρας εξέτασης, εκτιμώμενος κατά τις περιστάσεις. Η άδεια αυτή χορηγείται συνεχώς ή τμηματικά κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων για όσα έτη απαιτούνται για τον χρόνο φοίτησης και έως δύο (2) ακόμη εξεταστικές περιόδους, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά.
  Προτάσεις:
  • Να απαλειφθεί το “έως”.
  • Να αντικατασταθεί η τελευταία περίοδος …και έως τρείς (3) ακόμη εξεταστικές περιόδους, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά.
  • Για τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ειδικές διατάξεις στον κώδικα ρυθμίζουν τα θέματα των εκπαιδευτικών αδειών. Συγκεκριμένα, για τη χορήγηση των αδειών αυτών οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση του Ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει ότι κατά το χρόνο της χορήγησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας έχουν την ιδιότητα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
  Αιτιολογία: Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών, ενισχύεται η προσπάθεια των υπαλλήλων για απόκτηση επιπλέον τυπικών προσόντων και γνώσεων. Για το λόγο αυτό, οι διατάξεις του Κώδικα θα πρέπει να είναι σαφείς, ώστε να αποφεύγονται διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες παρέχουν διακριτική ευχέρεια στην εκάστοτε διοίκηση για την κατά περίπτωση χορήγηση της άδειας.

  Άρθρο 106
  Άλλες ειδικές άδειες

  1. Στον δικαστικό υπάλληλο χορηγείται άδεια με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών όταν συνάπτει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης. Άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών χορηγείται στον πατέρα, όταν αποκτά παιδί. Η άδεια αυτή χορηγείται και σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής, όταν το παιδί δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του. Επίσης χορηγείται άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β΄ βαθμού.
  Πρόταση: Να προστεθεί: Επίσης χορηγείται άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης ή συγγενούς έως και β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

  2. Στον δικαστικό υπάλληλο χορηγείται άδεια έως τριών (3) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, για τη συμμετοχή σε δίκη. Αν από τη φύση της δίκης απαιτείται η συμμετοχή του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η άδεια χορηγείται και πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών.
  Πρόταση: Να προστεθεί: Ο δικαστικός υπάλληλος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία του, μετά τη δίκη, σχετική βεβαίωση του γραμματέα του δικαστηρίου.

  4. Η άδεια της προηγουμένης παραγράφου χορηγείται και στον δικαστικό υπάλληλο που έχει παιδί ή την επιμέλεια προσώπου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down
  Πρόταση: Να συμπεριληφθεί η περίπτωση διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής αυτιστικού φάσματος.

  5. Δικαστικός υπάλληλος που είτε ο ίδιος είτε εξαρτώμενο μέλος του έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δικαιούται μείωση του ωραρίου του κατά μία (1) ώρα ημερησίως, χωρίς περικοπή των αποδοχών του. Την ίδια μείωση δικαιούται και ο υπάλληλος που έχει παιδί έως δεκαπέντε (15) ετών που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
  Πρόταση: Να αναδιαμορφωθεί ως: Δικαστικός υπάλληλος που είτε ο ίδιος, είτε τέκνο, είτε εξαρτώμενο μέλος του έχει ποσοστό αναπηρίας 67%…… και ανεξαρτήτου ηλικίας ή κατάστασης (άγαμο -έγγαμο ) ή αν εργάζεται κ.λ.π. δικαιούται μείωση του ωραρίου του κατά μία (1) ώρα ημερησίως, χωρίς περικοπή των αποδοχών του.

  6. Δικαστικός υπάλληλος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από Υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και αυτός που συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται άδεια με πλήρεις αποδοχές δύο (2) ημερών. Αν πρόκειται για αιμοδοσία προς κάλυψη ανάγκης συγγενούς, η εν λόγω άδεια είναι μιας (1) ημέρας.
  Πρόταση: Να διαγραφεί η τελευταία πρόταση: «Αν πρόκειται για αιμοδοσία προς κάλυψη ανάγκης συγγενούς, η εν λόγω άδεια είναι μιας (1) ημέρας.» Επίσης, να διαχωριστεί ο εθελοντής δότης αιμοπεταλίων από τον εθελοντή αιμοδότη και να πριμοδοτηθεί με μία μέρα επιπλέον αδείας, λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιστική προσφορά.

  Πρόταση – προσθήκη 8ης παραγράφου: Διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση άλλων ειδικών αδειών στους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους, ισχύουν και για τους δικαστικούς υπαλλήλους. (αρ. 44 παρ. 6, ν.2812/2000)

  Άρθρο 111

  ….. παρ. 2. Σε περίπτωση επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο, επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικό υπάλληλο καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητα.
  Πρόταση: να συμπληρωθεί : «με τη σύμφωνη γνώμη του δικαστικού υπαλλήλου».

  Άρθρο 116
  Περιουσιακή κατάσταση

  Προτείνεται, για την αποφυγή γραφειοκρατίας και ενεργειών που επισύρουν πειθαρχικές ποινές, τροποποίηση του άρθρου 116 και αντί της έγγραφης υποβολής της δήλωσης Πόθεν Έσχες να προβλεφθεί η υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση της δήλωσης Πόθεν Έσχες προς το Υπ. Δικαιοσύνης και όχι προς την αρμόδιο Υπηρεσία προσωπικού του Δικαστηρίου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέριμνα για τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων κατά τη διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων.
  Σημειώνουμε σχετικά ότι η υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, αφορά, εκτός από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου [άρθρο 222, ν. 4281/2014 (Α΄ 160)], τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, ……. εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό …… και τους κατέχοντες θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου οργανικών μονάδων προμηθειών στο Δημόσιο ……. [περίπτ. ια, παρ. 4, άρθρο 1, ν. 4571/2018 (ΦΕΚ Α 186/30.10.2018)]. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η παραπάνω υποχρέωση αφορά την Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικού.

  Άρθρο 124
  Εισαγωγική εκπαίδευση

  Πρόταση: Η εισαγωγική εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων να διεξάγεται από διαπιστευμένους εκπαιδευτές του ΕΚΔΔΑ, σε ειδικά τμήματα αποκλειστικά για δικαστικούς υπαλλήλους.

  Άρθρο 129
  Προσωπικό μητρώο

  παρ. 2, περίπ. ε) τις αποφάσεις, έγγραφα, κάθε είδους άδειες και άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση και υπηρεσιακή δραστηριότητα του δικαστικού υπαλλήλου

  Πρόταση: …κάθε είδους άδειες… να προστεθούν έστω εντός παρενθέσεως οι λέξεις «εκτός αιτήσεων κανονικών και γονικών αδειών».
  Είναι ανέφικτο να τηρούνται εντός του ατομικού φακέλου και φυσικά να αποστέλλονται στο Υπ. Δικαιοσύνης όλες οι άδειες του υπαλλήλου όπως οι αιτήσεις των κανονικών αδειών, γονικών για σχολική παρακολούθηση τέκνων. Το Υπ. Δικαιοσύνης ζήτησε με έγγραφό του να αποστέλλεται ετησίως από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δικαστηρίων μόνο μία βεβαίωση περί αναρρωτικών ή τυχόν λήψη αδειών άνευ αποδοχών. Οι κανονικές και γονικές άδειες των υπαλλήλων τηρούνται σε αρχείο εκτός των ατομικών φακέλων.

  Άρθρο 134
  Συνέντευξη

  Σχετικά με το άρθρο αυτό, πιστεύουμε ότι η γνώση του αντικειμένου, η αποτελεσματικότητα, οι ικανότητες και η γενικότερη υπηρεσιακή εικόνα του αξιολογουμένου, προκύπτει αβίαστα από την καθημερινή συνεργασία του με τον άμεσο προϊστάμενό του και καταγράφεται στις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης, που συντάσσονται από τους αρμόδιους προϊσταμένους του. Στα πλαίσια αυτά, η συνέντευξη του υπαλλήλου από τα ίδια άτομα δεν μπορεί να προσθέσει στην αντικειμενική αξιολόγησή του και για τον λόγο αυτό προτείνεται το σχετικό άρθρο να παραληφθεί.

  Άρθρο 139
  Καταστάσεις υπαλλήλων

  1. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταστάσεις, στις οποίες αναγράφονται, […] και η τυχόν προϋπηρεσία κάθε έτους.
  Πρόταση: Να αναγράφεται και το ΦΕΚ διορισμού στη δικαστική υπηρεσία.

  Άρθρο 143
  Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων

  3. Ως προϊστάμενοι τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία σε κάποιον από τους τομείς του άρθρου 18 ως μόνιμοι δικαστικοί υπάλλληλοι, εφόσον : α) κατέχουν τον βαθμο Α ή β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος
  Πρόταση: … τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, μετά από απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

  Άρθρα 144
  Κριτήρια επιλογής
  Πρόταση:
  -Να παραληφθεί η γραπτή εξέταση, εφόσον δεν προβλέπεται ανάλογο κριτήριο επιλογής Προϊσταμένων στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα. Επιπλέον είναι υπερβολικό να πραγματοποιούνται εξετάσεις, και μάλιστα μέσω ΑΣΕΠ, ανά τριετία μόνο για τους δικαστικούς υπαλλήλους.
  -Δικαιότερη μοριοδότηση μεταξύ αφενός των τυπικών προσόντων και των χρόνων προϋπηρεσίας και αφετέρου του σεμιναρίου και της συνέντευξης. Συγκεκριμένα προτείνεται η σημαντική μείωση των μορίων της συνέντευξης.

  Σημείωση: στο τέλος του άρθρου 148: από προφανή παραδρομή έχει παραληφθεί η λέξη: “μήνα”.

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 16:04 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  Θεωρώ ότι στο σύνολό του ο εν λόγω Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (ΚΔΥ) είναι ένα κακόγουστο κολάζ άρθρων τύπου HOT ROD συναρμογής.

  Κλειστός κώδικας μέσα στον ΚΔΥ δεν έχει καμία θέση όπως άλλωστε έχουν τονίσει και επιχειρηματολογήσει σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση. Νομίζω ότι και τα θεσμικά εν μέρει και συνδικαλιστικά όργανα την ίδια άποψη έχουν.

  ΑΝΟΥΣΙΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΔΥ

  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

  ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (π.χ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ τουλάχιστον στο ποσοστό που προβλεπότανε πριν το 2011 οπότε και καταργήθηκε)

  Επειδή ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας είναι αρκετά χρόνια δοκιμασμένος (αν και έχει από την εφαρμογή του 50 τροποποιήσεις) καλό θα ήταν ο ΚΔΥ όσον αφορά το πειθαρχικό δίκαιο, το σύστημα αξιολόγησης και οι κρίσεις των προϊσταμένων να εναρμονιστούν με τον ανωτέρω κώδικα.
  Καλές είναι οι εξετάσεις στον ΑΣΕΠ, τα σεμινάρια των μελλοντικών προϊσταμένων αλλά στην πράξη δεν θα εφαρμοστεί τίποτα. Να ενισχυθούν για θέσεις προϊσταμένων οι καταρτισμένοι υπάλληλοι με γνώσεις και πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, μεταδιδακτορικά, γλώσσες, σεμινάρια κλπ.

  Να αποτυπωθεί ξεκάθαρα η συνεχής και υποχρεωτική επιμόρφωση των Δικαστικών υπαλλήλων

  Η τριετής μισθολογική ωρίμανση των ΔΕ να γίνει διετής.

  Καλώς μένουμε εκτός κινητικότητας διότι με την κινητικότητα θα πρέπει να υπάρχει πλήρωση θέσεων στην εκάστοτε Γραμματεία και κλάδο σε ποσοστό 65% το οποίο θα είναι απαγορευτικό για οποιαδήποτε μετακίνηση ή μετάθεση.

  Να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Γραμματείας και του Προϊσταμένου της διότι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι βρίσκονται εκεί συνεχώς και αδιάλειπτα ενώ οι Δικαστικοί λειτουργοί τις περισσότερες φορές είναι απόντες και περαστικοί.

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  Άρθρο 11 παρ. 2: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
  Θα πρέπει να υπάρχει η διακριτή ευχέρεια της Διοίκησης εναλλακτικών τρόπων πρόσληψης προσωπικού όπως είναι η επιλογή με μόρια ή σειρά προτεραιότητας όπως άλλωστε προβλέπεται και στον νέο νόμο του ΑΣΕΠ που ψηφίστηκε. Άλλωστε οι γραπτές εξετάσεις είναι χρονοβόρες και δαπανηρές (όχι ότι δεν θα πρέπει να γίνουν και γραπτές εξετάσεις αλλά στην πράξη δεν θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως επιβάλλεται και είναι υποχρεωμένη η διοίκηση να το πράξει).