«Κώδικας οργανικών διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, και άλλες συναφείς ρυθμίσεις»

Μεταφορτώστε εδώ το σχέδιο νόμου «Κώδικας οργανικών διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, και άλλες συναφείς ρυθμίσεις».

 • 3 Ιουλίου 2021, 15:22 | DS

  Στο άρθρο 179 του Σχεδίου Νόμου, η προβλεπόμενη υποχρέωση συνυποβολής του προϋπολογισμού του επιχορηγούμενου φορέα μαζί με τα απολογιστικά στοιχεία εντός διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους (δηλαδή τέλη Φεβρουαρίου) είναι μη ρεαλιστική.
  Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν τα Πανεπιστήμια (ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Παιδείας) τα οποία για να μπορέσουν να συντάξουν τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος πρέπει να γνωρίζουν συγκεκριμένα στοιχεία, βασικότερο των οποίων είναι ο αριθμός των φοιτητών που θα έχουν το επόμενο έτος. Με δεδομένο ότι ο καθορισμός των εισακτέων γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας κατά το μήνα Μάιο (και αναφέρομαι στο ευκολότερο αριθμητικό στοιχείο που ορίζεται ρητά, δεν αναφέρομαι στον πράγματικό αριθμό επιτυχόντων,ο οποίος γίνεται γνωστός τον Αύγουστο, ούτε στους μεταγραφόμενους φοιτητές που το νωρίτερο προσδιορίζονται τον Δεκέμβριο δηλαδή μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους), είναι τελείως προβληματικό να κληθεί ένα Παν/μιο να εκτιμήσει ανάγκες και συνακόλουθες δαπάνες εαν δεν γνωρίζει τον αριθμό των φοιτητών για τους οποίους θα δημιουργηθούν οι εν λόγω ανάγκες και δαπάνες.
  Η δε πρόβλεψη (παρ. 2 του αρθρου 179 του Σχεδίου Νόμου) ότι η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης (αναφέρομαι πάντα στη συνυποβολή του προϋπολογισμού μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου) αποτελεί λόγο αναστολής της χρηματοδότησης είναι τελείως δρακοντεια, και φτάνει στα όρια της αδικίας… Ακόμη και στην ΕΕ, η διαδικασία σύνταξης προϋπολογισμών δεν ξεκινάει πριν τον Απρίλιο.
  Θα πρότεινα να επανεξεταστεί η υποχρέωση υποβολής προϋπολογισμού εντός διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης αυτού του χρονικού ορίου.

 • 30 Ιουνίου 2021, 13:41 | Θεόδωρος Κόλλιας

  Στο άρθρο 15 προτείνουμε να προστεθεί παράγραφος με αριθμό επτά (7) η οποία θα προβλέπει τα ακόλουθα:
  «Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύνανται να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας εξωτερικού ελεγκτή, το οποίο οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση.»

  Η προτεινόμενη διάταξη ικανοποιεί αίτημα των Δικαστικών Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι εκ του Νόμου είναι οι εξωτερικοί ελεγκτές του Ελληνικού Δημοσίου.

  Ανάλογη διάταξη ισχύει για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου (βλ. σχετ. αρ. 9 παρ. 10 του ν.4795/2021).

 • 29 Ιουνίου 2021, 20:57 | Ελεωνορα

  Συγχαρητήρια!