Άρθρο τρίτο – Επιφύλαξη

Η Ελλάδα επιφυλάσσεται για τη διεθνή δικαιοδοσία των δικών της Αρχών για τη λήψη μέτρων προστασίας της ακίνητης περιουσίας του παιδιού, που βρίσκεται στο έδαφός της, καθώς και του δικαιώματος να μην αναγνωρίσει γονική ευθύνη ή μέτρο ασυμβίβαστο με μέτρο που ελήφθη από τις δικές της Αρχές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ελήφθησαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και της εκούσιας δικαιοδοσίας, αναφορικά με την ακίνητη περιουσία του παιδιού.

  • 25 Φεβρουαρίου 2011, 18:37 | Κώστας Γ.Μαμέλης

    παρακαλώ διορθώστε από το εσφαλμένο εκτίνεται στο ορθό εκτείνεται

  • 25 Φεβρουαρίου 2011, 18:16 | Κώστας Γ.Μαμέλης

    Δεν θα μπορούσε η επιφύλαξη να εκτίνεται και σε κινητά ειδικής μορφής;
    π.χ. οποιασδήποτε μορφής μετοχικούς τίτλους εταιρειών με έδρα στη χώρα
    ή σε έργα τέχνης ή ακόμη και σε νομίμως κτηθέντες και κατεχόμενους αρχαιολογικούς θησαυρούς;