Άρθρο 03 – Αρμόδια αρχή – Υποβολή δικαιολογητικών

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή ορίζεται η κατά τόπους Περιφέρεια.
2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Αίτηση.
β. Όλα τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι τασσόμενες προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος διατάγματος στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου.
γ. Παράβολο δημοσίου ταμείου, όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
δ. Παράβολο χαρτοσήμου, όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ε. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (τρίμηνης ισχύος).
στ. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
ζ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
3. α. Για τους πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και η χορηγηθείσα βεβαίωση εγγραφής στους πολίτες της Ένωσης συμφώνως προς το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007 (Α΄135) όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 42 του ν. 4071/2012 (Α΄85).
β. Για τους αλλοδαπούς απαιτούνται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και άδεια διαμονής και εργασίας.
γ. Για τους ομογενείς της Αλβανίας απαιτείται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών.
δ. Για τους ομογενείς της Κύπρου και της Τουρκίας απαιτούνται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα επίσημα έγγραφα που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.1975/91 (Α΄184).

 • 7 Απριλίου 2015, 12:28 | Αλέξης

  Συμφωνώ οτι θα πρέπει να προβλεφθεί μια Αρχή αρμόδια για την εξέταση ενστάσεων απο απόρριψη αιτήσεων.

 • 7 Απριλίου 2015, 11:47 | Γιώργος Π.

  Θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία ένστασης του ενδιαφερόμενου σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του. Η εξέταση της ένστασής του για την επανεξέταση των δικαιολογητικών του φακέλου του θα πρέπει να διενεργείται απο δευτεροβάθμιο κλιμάκιο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Υγείας (π.χ. Δ/νση Επαγγελματιών Υγείας)
  Ο καθένας μας έχει βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να ταλαιπωρείται από «κακούς» υπαλλήλους που ερμηνέυουν λάθος τη νομοθεσία ή που ζητούν περισσότερα δικαιολογητικά, πέραν των προβλεπόμενων.

 • 7 Απριλίου 2015, 09:30 | Π. Μεράβογλου

  Οι αρμόδιες αρχές στις οποίες θα γίνεται η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχουν διαφορετικές μεταφράσεις στους τίτλους σπουδών. Καλό είναι να ληφθεί υπ΄οψη ο κατάλογος που έχει συνταχθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών με όλες τις διαφορετικές αποδόσεις των τίτλων της αλλοδαπής.

 • 7 Απριλίου 2015, 09:53 | Ευανθία Δ. Αργυρίου

  Συμφωνώ απόλυτα με την κα Λουίζου, ως προς τον έλεγχο της ψυχικής μας υγείας, καθώς εργαζόμαστε σε συντριπτική πλειοψηφία με άτομα, τα οποία δεν μπορούν να προστατέψουν μόνα τους τον εαυτό τους (παιδιά ή/και άτομα με ειδικές ανάγκες).
  Επαυξάνω, λέγοντας, ότι καλό θα ήταν να βρεθεί μια φόρμουλα, μέσα από την οποία ο έλεγχος να γίνεται όχι μόνο μια φορά στην αρχή για την άδεια, αλλά σε μια ετήσια/διετήσια βάση, καθώς η ψυχική υγεία κάποιου δεν είναι κάτι σταθερό για μια ζωή, αλλά μπορεί να δεχθεί σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με τις δυσκολίες που κανείς αντιμετωπίζει στη ζωή του. (Γι’αυτό πρέπει να βγει σύντομα το νέο Π.Δ., διότι όσο τραβάει χρονικά αυτή η δύσκολη φάση με τις διαμάχες της άδειας και την αβεβαιότητα, οι μισοί θα εμφανίσουμε αγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού ή μείζων καταθλιπτικό επεισόδιο στην ψυχιατρική εκτίμηση. Λίγο χιούμορ δεν βλάπτει, αρκετά βαρύ είναι το κλίμα).

 • 6 Απριλίου 2015, 23:20 | Μαρία Κατσαντώνη

  Συμφωνώ με την κυρία Λουίζου!

 • 6 Απριλίου 2015, 16:23 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Δ.

  Πολύ προσοχή θέλει κι ένα άλλο λεπτό θέμα:
  Από κάποιους ανίδεους υπαλλήλους της Περιφέρειας, ευθυνόφοβους και ευθυνοφυγάδες από κακώς νοούμενη ευσυνειδησία, απαιτείται και η επίδειξη της επικύρωσης/γνησιότητας μέσω σφραγίδας της Χάγης. Είναι λάθος. Τί θέλουν, να υποκαταστήσουν το ΔΙΚΑΤΣΑ ή την όποια διάδοχη κατάστασή του; Αφού υπάρχει και προσκομίζεται η μετάφραση των τίτλων σπουδών με ισοτιμία των Αμερικάνικων πανεπιστημίων κολοσσών και αντιστοίχιση, τι δουλειά έχουν να ζητούν επιπλέον δικαιολογητικά; Μήπως για να διευκολύνουν, με το αζημίωτο, τη χορήγηση αδείας σε δικούς τους γνωστούς, ειδικά στην επαρχία που όλοι είναι λίγο πολύ γνωστοί και να θέσουν εκτός ανταγωνισμού τους από 10ετίας άξιους επαγγελματίες με σπουδές πάνω σε όλα τα είδη ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ οι οποίοι μάλιστα έχουν βοηθήσει και όλους τους αποφοίτους του ΤΕΙ στην απόκτηση πρακτικής εμπειρίας;
  Προσοχή λοιπόν. Κλείστε αυτά τα παραθυράκια του νόμου. Αφαιρέστε δυνατότητες χρηματισμού και πελατειακών σχέσεων. Εμποδίστε εμπάθειες.
  Τα χαρτιά του ΔΙΚΑΤΣΑ πρέπει να αρκούν για όλους και οι πτυχιούχοι σε COMMUNICATION DISORDERS από Αμερική να πάρουν την άδεια όπως και οι υπόλοιποι. Τυχόν απαίτηση επιδειξης της σφραγίδας της Χάγης είναι χρονοβόρα, πολυέξοδη και ανούσια.
  Τέλος να επιτραπεί ρητά και ξεκάθαρα η κατάθεση δικαιολογητικών σε οποιαδήποτε περιφέρεια, ώστε να περιθωριοποιηθούν οι χρηματιζόμενοι υπάλληλοι των Περιφερειών που ζητούν σκοπίμως από όσους δεν ΛΑΔΩΣΑΝ, έξτρα σφραγίδες και λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ……μόνο κωλονοσκόπηση δε ζήτησαν.
  πχ εγώ σπούδασα Βοστώνη, εργαστηκα εκεί 10 χρόνια, ήρθα Αθήνα, ΔΙΚΑΤΣΑ κλπ, έναρξη Αθήνα, παράρτημα με ανάλογη καταβολή στην εφορία σε κοντινή κωμόπολη που δεν υπήρχε συνάδελφος για να βλέπω περιστατικά το ΣΚ και το καλοκαίρι και τώρα λόγω κρίσης και υψηλών ενοικίων επάνοδος στην πατρώα γη. Πού πρέπει να καταθέσω και γιατί.
  Ναεπιτραπεί κατάθεση δικαιολογητικών παντού. Μην εξωθήσετε τον κόσμο σε πλαστά ενοικιαστήρια κατοικιών, γραφείων και κέντρων.
  Αυτή είναι η ΑΛΛΑΓΗ που ευαγγελλίζεστε;

 • 6 Απριλίου 2015, 01:01 | Δημήτρης

  Είναι οξύμορο και παράλογο να ζητάει κανείς αντιστοιχία μεταξύ τίτλων σπουδών με τεράστια μεταξύ τους χρονική διαφορά ως προς τη δημιουργία τους.
  Και διευκρινίζω, δεν μπορείς να συγκρίνεις και να αντιστοιχίσεις πτυχία Αμερικάνικου Πανεπιστημίου πάνω σε COMMUNICATION DISORDERS που εμείς εδώ θα λέγαμε ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΌΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, αποκτηθέντα το ’90, δηλ πολύ πριν τη δημιουργία του δικού μας ΤΕΙ.
  Προτείνω λοιπόν να ενταχθούν και οι ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ως ταυτόσημοι όροι με τη λογοθεραπεία κι ας μην περιλαμβάνεται η λέξη λογο-….
  Δηλαδή ο νευρολόγος, ο παθολόγος, ή ο καρδιολόγος δεν είναι όλοι τους γιατροί, κι ας μην υπάρχει πουθενά το συνθετικό ιατρός. Εκτός αν κάποιος τους θεωρεί λογοθεραπευτές επειδή υπάρχει το συνθετικό -λόγος. Ή μήπως ο γλωσσολόγος, ο λογοπλάστης ή ο λογοκλόπος είναι λογοθεραπευτής;
  Ας μην παίζουμε με τις λέξεις και ας δούμε το νόημα που κρύβει κάθε λέξη.
  Μήπως αυτός που έχει φαρμακείο στην Ελλάδα, dragstore στην Αμερική, apotheke στη Γερμανία μήπως δεν κάνουν όλοι την ίδια δουλειά του φαρμακοποιού; Ή μήπως αν υπήρχε το συνθετικό φαρμάκ- (poison για τον Αγγλο) θα μιλούσαμε για Γάλλο ψαρά (poisson);
  Να περιληφθούν συνεπώς άμεσα όλοι οι τίτλοι σπουδών από τους κατά τόπους συλλόγους, για να πάψουν οι παρερμηνείες και να αφαιρεθεί το δικαίωμα από τους εμπαθείς, κομπλεξικούς, αστοιχείωτους υπαλλήλουσ/ελεγκτες να εκφέρουν άποψη για το τί είναι οι σπουδές πάνω στις ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

 • 6 Απριλίου 2015, 00:18 | Λουίζου Πανγιώτα

  Πέρα από τα παραπάνω δικαιολογητικά πιστεύω οτι θα έπρεπε να ζητείται και ψυχιατρική εκτίμηση!

 • 5 Απριλίου 2015, 20:39 | ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

  ΔΕ ΒΡΙΣΚΩ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΜΟΥ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΤΣΑ ΝΥΝ ΔΟΑΤΑΠ. ΜΠΟΡΕΙ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΑΤΑΠ. ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΟΠΟΤΕ ΠΡΟΣ ΤΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ; ΑΛΛΩΣΤΕ, ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΟΤΑΝ ΣΠΟΥΔΑΖΑΜΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΑ ΣΧΟΛΗ, ΑΤΕΙ.

 • 4 Απριλίου 2015, 22:10 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ

  Το νέο σχέδιο Π.Δ.έρχεται να επανορθώσει τις αδικίες που είχε το προηγούμενο Π.Δ. 176/31.12.2014 (Γιατί Π.Δ. την τελευταία μέρα πριν πέσει η προηγούμενη κυβέρνηση? Τί σκοπούς εξυπηρετούσε?).
  Συγκεκριμένα, γνωρίζω άτομα που σπούδασαν 3 έτη σε ιδιωτική σχολή Λογοθερπείας(η οποία είχε το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με το πανεπιστήμιο της Σόφιας)πολύ πριν ιδρυθεί το πρώτο ΤΕΙ Λογοθεραπείας στην Ελλάδα(1996). Εχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος στην ΔΟΥ και στον ΟΑΕΕ(πρώην ΤΕΒΕ). Για 15 έτη εργάζονται συνεχώς και χωρίς διακοπή σε διάφορα κέντρα ειδικής αγωγής με άριστα αποτελέσματα.Ανταποκρίνονται σε όλες τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.
  Δέν βλέπω τον λόγο γιατί να μην πάρουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή.

 • 4 Απριλίου 2015, 00:12 | Κολιντζα Γεωργια

  Θεωρω οτι υπαρχει ασαφεια ως προς το τι θεωρειται απαραιτητο στην παραγραφο 2Β. Σε περιπτωση που καποιος εχει σπουδασει στο εξωτερικο και εχει αντιστοιχια και ισοτιμια απο τον ΔΟΑΤΑΠ , χρειαζεται να προσκομισει τα αντιστοιχα εγγραφα. Το ξενογλωσσο πτυχιο και, μεταφραση αυτου δεν ειναι απαραιτητα εφοσον για το ελληνικο κρατος εχει δωσει ηδη αναγνωριση. Θεωρειται πλεον » ελληνικο» πτυχιο. Ποιος ο λογος να αναζηταμε μεταφρασεις και πρωτοτυπα με σφραγιδα Χαγης που εχουν εκδοθει πριν απο δεκαπεντε χρονια και αν δεν τα εχουμε πλεον να μπουμε στην διαδικασια εκ νεου εκδοσης τους που απαιτει χρονο και χρημα. Τοτε για ποιο λογο εχουμε παρει αναγνωριση και ισοτιμια; Ας γλιτωσουμε την γραφειοκρατια μετα απο τοσα χρονια πια!!!

 • 2 Απριλίου 2015, 21:46 | πατρωνης παράσχος

  απόλυτα ορθό.

 • 2 Απριλίου 2015, 16:18 | Ταφιάδης Διονύσης

  Νομίζω πως το σχόλιο μου στην 1η πράγραφο καλύπτει αυτό το θέμα!!!

 • Οι τίτλοι σπουδών που αναγράφονται στα πτυχία του εξωτερικού συχνά είναι διαφορετικοί. Οι αναλυτικές βαθμολογίες που κατατέθηκαν στο ΔΙΚΑΤΣΑ και ΔΟΑΤΑΠ κάνουν σαφές το πεδίο εξειδίκευσης. Οι διευκρινιστικές προς τις αρμόδιες αρχές-περιφέρεια με τους τίτλους των πτυχίων, όπως αυτοί δόθηκαν και αναγνωρίστηκαν παλαιότερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης πτυχίων, θα είναι απαραίτητες, ώστε να αποφευγχθούν τυχόν παρερμηνείες.