Άρθρο 06

Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει αναδρομικά από την 31η Δεκεμβρίου 2014. Στον Υπουργό Υγείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργείται το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 176/31.12.2014 (Α΄ 279), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

 • 7 Απριλίου 2015, 12:30 | Αλέξης

  ΝΑ προβλεφθεί εγκύκλιος προς τις Νομαρχίες, απο την αρμόδια Δ/νση Υπ. Υγείας, για εφαρμογή των παραπάνω.

 • 7 Απριλίου 2015, 12:19 | Ανδρέας Ν. Μπέσσας

  Η κατάργηση του προηγούμενου ΠΔ προϋποθέτει την έκδοση νέων αδειών, αλλά δεν γίνεται καμία αναφορά στα παράβολα που ήδη έχουν καταβληθεί για την έκδοση της προηγούμενης. Θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ οι προηγούμενες άδειες, ή να προβλέπεται έκδοση νέων χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και παράβολα, εφόσον τα έγγραφα έχουν γίνει αποδεκτά την πρώτη φορά.

 • 6 Απριλίου 2015, 23:48 | Δεληασλανίδου Αργυρή

  Έχουμε στα χέρια μας την άδεια άσκησης επαγγέλματος χωρίς να συναντήσουμε κανενα κόλλημα στην διαδικασία… αφου προσκομίσαμε ολα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μας την ζητάτε πίσω; Με ποιο σκεπτικό; Δηλαδή όποιος αναλαμβάνει καθήκοντα θα αλλάζει και γνωμη; Θα αποσύρει και θα μοιράζει άδειες; Ειναι κατι που το δικαιούμαστε και μας το στερήσατε για χρόνια υποβαθμίζοντας καθημερινά το επάγγελμα μας και στηρίζοντας αδιανόητες απαιτήσεις… Αυτοί που έχουν ήδη στα χέρια την άδεια τους δεν υπάρχει κανενας λόγος να την αποσύρουν… Αλλά χρειάζεται και μεγάλη προσοχή ποιος πραγματικά την δικαιούται. Γιατί κύριε Υπουργέ στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να είσαι ότι δηλώνεις… ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

 • 6 Απριλίου 2015, 22:32 | Βασιλικη Δεληγιαννη

  Καλησπέρα σας.
  Είμαι απόφοιτη του Bsc(Hons) in Logopaedics στο Queen Margaret University μέσω παρακολούθησης του τέταρτο ετούς προγράμματος λογοθεραπείας στο Athens Metropolitan College κατά το χρονικό διάστημα (2008-2012), το οποίο ανήκει στα επισήμως αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας κολέγια. Όπως ήδη προαναφέρθηκε η φοίτηση ήταν 4ετής με πρακτική από το πρώτο έτος σπουδών και η συνολική διάρκεια ωρών κλινικής πρακτικής είναι 812 ώρες. Στην προσωπική μου κατοχή έως και σήμερα έχω το πτυχίο του Βρετανικού πανεπιστημίου Queen Margaret universiity,την πιστοποίηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από τον φορέα NARIC, την αναλυτική βαθμολογία επισήμως μεταφρασμένη και επικυρωμένη από το Βρετανικό Συμβούλιο (BRitish Council), το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σε ελληνική και αγγλική μορφή (SYLLABUS) καθώς και πληθώρα πιστοποιήσεων από μετεκπαιδεύσεις και σεμινάρια αμιγώς αντίστοιχα με το χώρο της λογοθεραπείας, λ.χ. Μετεκπαίδευση διάρκειας 100 ωρών με πιστοποίηση από το ΔΙ.Κ.Ε.Ψ.Υ. , Πρωτόκολλο M.O.R.E. , σεμινάρια για διαταραχές επικοινωνίας ή/και Αυτισμού. Η προηπηρεσία μου έως τώρα είναι 4 χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο έως και σήμερα είμαι συνεργάτης της διεπιστημονικής ομάδας ιδιωτικού κέντρου ειδικών θεραπειών κατέχοντας μπλοκ παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας.

  Σύμφωνα με τον Νόμο 3696/2008, περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση – αντικατάσταση από τις διατάξεις των Νόμων 4093/2012 και 4111/2013), τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.
  Ενόψει του ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν μεταξύ των δικαιούχων απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογοθεραπευτή όσοι έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα, αλλά και όσοι κατέχουν τίτλο σπουδών που έχει αναγνωριστεί ως επαγγελματικά ισοδύναμος.

  Η προσωπική μου άποψη σχετικά με το παρόν ζήτημα αφορά την προσεκτική και λεπτομερή ανασκόπηση των φακέλων και το περιεχόμενο αυτών. Θεωρώ σκόπιμο το να εγκριθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε όσους πραγματικά κάνουν σωστή και επικυρωμένη και από άλλους εγκεκριμένους φορείς τη δουλειά τους στο χώρο της λογοθεραπείας τηρώντας αφενός όλους τους κώδικες επαγγελματικής συμπεριφοράς και αφετέρου έχοντας στη διάθεσή τους ουσιώδη έγγραφα αμιγώς λογοθεραπευτικής φοίτησης σε πανεπιστήμια, ώστε να μπορεί ο κλάδος να στηριχθεί σε εγκεκριμένους επαγγελματίες λογοθεραπευτές μη-όντας απόφοιτοι ΑΤΕΙ.

  Ας ελπίσουμε πως όλα θα γίνουν με τον καλύτερο τρόπο.

 • 6 Απριλίου 2015, 16:07 | Μαρκοπούλου Βασιλική

  Για μια ακόμη φορά στην Ελλάδα ό,τι δηλώσει κανείς είναι. Είναι σίγουρο οτι ένα πτυχίο δε δίνει πάντα όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορέσει κάποιος να ασκήσει με αξιοπρέπεια το επάγγελμα του λογοθεραπευτή, χρειάζεται επιπλέον κατάρτιση και επιμόρφωση έχοντας όμως καλές βάσεις. Δυστυχώς όμως οι βάσεις αυτές λείπουν από άτομα που είτε έχουν προπτυχιακές σπουδές αντικειμένου πέραν της λογοθεραπείας είτε προέρχονται από ιδιωτικές σχολές αμφιβόλου ποιότητας που ακόμη και το κράτος δεν έχει αναγνωρίσει. Και επιτέλους ας υποστηρίξει αυτό το κράτος ανθρώπους που παρέμειναν και σπούδασαν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που εκείνο δημιούργησε χωρίς μέχρι σήμερα να τους έχει στηρίξει επαγγελματικά στο ελάχιστο.

 • Για το Άρθρο 6

  Πιθανόν αντί της κατάργησης να μπορούσε να λειτουργήσει το ίδιο αποτελεσματικά ο σκοπός του Υπουργείο και με τροποποίηση των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση που διατηρηθεί η κατάργηση του ΠΔ 176/2014, θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για τις βεβαιώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί. Αφού το νέο ΠΔ δεν καταργεί κάποια από τις προϋποθέσεις χορήγησης του υπό κατάργηση ΠΔ θα μπορούσε να προβλεφθεί είτε να επανεκδίδονται οι βεβαιώσεις χωρίς επανακατάθεση των δικαιολογητικών είτε να εξακολουθούν να ισχύουν. Αυτό θα δώσει και ένα τέλος στις όποιες θεωρίες συνωμοσίας.

 • 6 Απριλίου 2015, 10:57 | Διασυνώ σοφια

  Κανεις δε λέει πωςωμόνο οι απόφοιτοι του ΑΤΕΙ έχουν γνωσηβκ ικανοτητα…είναι όμως πέρα για πέρα άδικο,τη στιγμη μου εχεις πτυχίο με βαση το πρόγραμμα που το ιδιο το κράτος έχει αποδεχθεί, να μη μπορείς να πάρεις αδεία,να μην εχεις δικαίωμα να συμπληρώσεις αίτηση σε προκηρύξεις( μια που δεν είσαι ΠΕ).Δεν είναι δίκαιο να μπαίνουν όλοι στο ίδιο Σάκι…

 • 6 Απριλίου 2015, 09:49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λ.

  Ευτυχώς ανακαλείται το προηγούμενο ΦΕΚ από 31 Δεκ 14. Ήταν άδικο σε ένα σημείο. Δεν φαίνονταν πουθενά οι συγκεκριμένοι τίτλοι πτυχίων που δίνουν τα Αμερικανικά Πανεπιστήμια και κατέχουν οι εγγεγραμμένοι στο μεγαλύτερο σύλλογο παγκοσμίως, σημείο αναφοράς για όλους, τον American Speach and Hearing Association (ASHA).
  Έτσι τρανταχτές σπουδές στις ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (COMMUNICATION DISORDERS) κινδύνευαν να μείνουν εκτός νόμου.
  Τουλαχιστον τώρα με τη μεταβατική της 10ετούς επαγγελματικής εμπειρίας οι υπάλληλοι της περιφέρειας δεν θα έχουν δικαιολογία να αποκλήσουν πολλούς από τους καθηγητές, δασκάλους και καθοδηγητές των νέων λογοθεραπευτών.
  Βέβαια ακόμα καλύτερα θα ήταν να συμπεριληφθούν όλοι οι τίτλοι σπουδών που έχουν κατατεθεί από τους διαφόρους συλλόγους ώστε κανείς να μην είναι ερμαιο παρερμηνιών.

 • 5 Απριλίου 2015, 20:23 | ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΞΙΣΟΥ. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 7 ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΤΗ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ Π.Ε. ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΛΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ π.χ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (ICDN 10- F80.0), ΟΠΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ.

 • 5 Απριλίου 2015, 20:46 | ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΟΙ ΒΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΟΤΙ ΜΕ ΑΦΟΡΑ.

 • 4 Απριλίου 2015, 14:21 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

  Καλησπέρα σας. Επιτρέψτε μου να σας κουράσω με μια συνοπτική αναφορά της δομής ξένων πανεπιστημίων στο τμήμα της Λογοθεραπείας.Είμαι απόφοιτη του Bsc in Logopaedics στο Queen Margaret University στη Σκωτία. Η φοίτηση ήταν 4ετής με πρακτική από το πρώτο έτος σπουδών. Κατέχω πιστοποίηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από τον φορέα NARIC. Επιπλέον έχω μετεκπαιδευτεί στις μεθόδους επικοινωνίας και συμπεριφορισμού στον Αυτισμό μέσω της Pyramid Εducation. Eπίσης κατέχω εξειδίκευση στις Νευρολογικές Διαταραχές ενηλίκων στο Athenian College μέσω αναγνώρισης του Edexcel.Η προηπηρεσία μου έως τώρα είναι 6 χρόνια. Eδώ και 3 χρόνια είμαι επόπτρεια Λογοθεραπευτών και διεπιστημονικής ομάδας στο Παιδαγωγικό κέντρο που εργάζομαι.

  Σύμφωνα με τον Νόμο 3696/2008, περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση – αντικατάσταση από τις διατάξεις των Νόμων 4093/2012 και 4111/2013), τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.

  Επομένως, κατά το μέρος που το ΠΔ 176/2014 παραγνωρίζει πλήρως την διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, την οποία ρητώς προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, αφενός έρχεται σε προφανή αντίφαση με τις προεκτεθείσες διατάξεις περί επαγγελματικής ισοδυναμίας και εξαιρεί από την δυνατότητα πρόσβασης στο λογοθεραπευτικό επάγγελμα αποφοίτους κολλεγίων που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια, χωρίς προφανή δικαιολογητική βάση και κατά παράβαση πλήθους συνταγματικών αρχών και κανόνων, ιδίως, δε, του δικαιώματος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

  Ενόψει των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν μεταξύ των δικαιούχων απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογοθεραπευτή όχι μόνον όσοι έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα, αλλά και όσοι κατέχουν τίτλο σπουδών που έχει αναγνωριστεί ως επαγγελματικά ισοδύναμος. Σημειωτέον, ότι αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υπάρχει στο ΠΔ 176/2014.

  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 • 4 Απριλίου 2015, 01:32 | Κολιντζα Γεωργια

  Και επιτελους με την εκδοση της αδειας ας γινει ξεκαθαρο σε ολες τις δημοσιες δομες και υπηρεσιες οτι το επαγγελμα μας ανηκει στον παραιατρικο κλαδο! Καποιες θεωρουν οτι η λογοθεραπεια ειναι παραιατρικο επαγγελμα ενω αλλες εκπαιδευτικο.

 • 3 Απριλίου 2015, 16:57 | Τσιλιωρη Ελενη

  ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΝΕ ΠΟΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΟΛΕΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΠ ΕΞΩ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΙΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ

 • Έχοντας παρακολουθήσει από κοντά το θέμα της άδειας τα τελευταία χρόνια, γνωρίζω ότι αποτέλεσε αντικείμενο πολυετών διαβουλεύσεων και αγώνων, δεν ψηφίστηκε εν μια νυκτί. Γι’ αυτό είναι αδύνατον η απόφαση να είναι φωτογραφική, όπως διάβασα κάπου και γι’ αυτό η ανάκληση φαίνεται επιεικώς περίεργη αυτή τη στιγμή.
  Πρέπει να καταλάβουμε ότι η άδεια προστατεύει το επάγγελμα. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι που ίσως εκ πρώτοις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άδεια, αλλά υπάρχουν κ μεταβατικές διατάξεις – που ίσως θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστούν. Αλλά όχι για να «χωρέσουν» όλοι μέσα, αλλά για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη.
  Όσο για τους υπόλοιπους, νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν για έναν αριθμό ανθρώπων που προσβάλλονται τα συμφέροντα τους να μείνει χωρίς άδεια το σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου μας.
  Επίσης, πέρα από το καθαρά επιστημονικό κομμάτι που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπορεί ο καθένας να ασκεί το επάγγελμα (βλ. γλωσσολόγος, ψυχολόγος, δάσκαλος κ.ά. – αυτοί μπορούν κάλλιστα να ασκούν το επάγγελμα που διάλεξαν και σπούδασαν εξ’ αρχής…), πιστεύω ότι ούτε σαν φορολογούμενοι θα θέλαμε η πολιτεία να αποδίδει δαπάνες για λογοθεραπεία στον οποιοδήποτε. Γιατί η έλλειψη (ή κατά πολλοίς διεύρυνση) της άδειας αυτό το επιφέρει.
  Ελπίζω σε σοφή και δίκαιη απόφαση.

 • 2 Απριλίου 2015, 21:29 | Πετίνη Θωμαή

  Τα κριτήρια για την άσκηση επαγγέλματος του λογοθεραπευτή είναι απαραίτητα. Δεν γίνεται να ασκεί το επάγγελμα αυτό όποιος δεν πληρεί τα απαραίτητα προσόντα. Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά την άνάκληση της απόφασης και να φερθούν συνετά. Με την άδεια ασκήσεως επαγγέλμαυος δίνουν τη δυνατότητα στους λογοθεραπευτές να διασφαλίσουν τον κλάδο τους από ανθρώπους που δεν είναι έτοιμοι να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα.

 • 2 Απριλίου 2015, 18:34 | ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Μπορεί η δημόσια διαβούλευση να ειναι μια καλη ιδεα για τη συμπλήρωση των διαταξεων και την εξαλειψη των ασαφειών του προηγουμενου προεδρικου διαταγματος παρ ολα αυτά η καταργηση του ειναι μια υπαναχωρηση σε μια ιδεα που μετα από χρονια προσπαθειων ανοιγε ενα δρομο για την επιλυση ζητηματων του επαγγελματος…και φυσικα για εμας τους επαγγελματιες που θεωρουμε οτι χρονια θιγεται το ελευθερο δικαιωμα μας και το εννομο συμφερον μας στην ασκηση του επαγγελματος μας με ορους και κανονες που θα μας διασφαλιζουν ακριβως οπως γινεται σε καθε χωρα της ευρωπαικης ενωσεως κ του λοιπου κοσμου…και φυσικα καθε νεα κωλυσιεργια ως προς αυτό θιγει τα νομιμα δικαιωματα μας οποτε θα πρεπει αμεσα να εξευρεθει λυση…

 • 2 Απριλίου 2015, 16:46 | Ταφιάδης Διονύσης

  Δεν συνφωνώ με την ανάκληση της απόφασης αλλά με τον εμπλουτισμός της με διευκρινηστικές διατάξεις

  Κοινώς οι απόφοιτοι ΤΕΙ να έχουν πλήρη δικαιώματα για να πάρουν την άδεια ασκήσεως πρώτα από όλους, και αυτό το αιτιολογώ με το δεδομένο πως ο νομοθέτης αποφάσισε να έχει αποφοίτους ΤΕ!!!

 • 2 Απριλίου 2015, 11:08 | Φειδάντση Μαρούσα

  Σε μια νύχτα δεν πάρθηκαν οι αποφάσεις αυτές. Χρειάστηκαν δεκαετίες. Η ανάκληση της απόφασης αυτής είναι η αδικία. Σαφώς και να υπάρξουν διευκρινίσεις για να μην αδικηθεί κάποιος Λογοθεραπευτής. Αλλά η λογική να γίνουν όλοι Λογοθεραπευτές χωρίς να τηρούν τα στοιχειώδη προσόντα είναι αν μη τι άλλο επικίνδυνο και για τον κλάδο, την επιστήμη αλλά και τη δημόσια υγεία.

 • 31 Μαρτίου 2015, 15:17 | Σταματάκης Δηήτριος

  Επιτέλους σε αυτό το κράτος αρχίζουν και καταλαβαίνουν τις αδικίες και έστω και την τελευταία στιγμή μπορούν και ανακαλούν αποφάσεις επικίνδυνες οι οποίες αποφασίστηκαν μέσα μία νύχτα.

  Άντε να δούμε…