Άρθρο 01 – Χορήγηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή απαιτείται:
α. Πτυχίο του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή
β. Πτυχίο της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) με τα πτυχία της ημεδαπής ή
γ. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και όχι αντίστοιχο και άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή στο εξωτερικό ή αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα διετής (2ετής) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή
δ. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή της ημεδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Λογοθεραπεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος και άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή στο εξωτερικό ή αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα διετής (2ετής) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή
ε. Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Α΄78/ Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

 • 7 Απριλίου 2015, 13:51 | ΜΑΡΙΑ

  Eίμαι απόφοιτη του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Αθηνών σε συνεργασία με το Queen Margaret University της Σκωτίας. Το πρόγραμμα των σπουδών μου ήταν τετραετές με 800 ώρες κλινικής πρακτικής σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικά πλαίσια. Ο τίτλος σπουδών μου είναι Degree of Bachelor of Science with Honours in LOGOPAEDICS με επιπλέον βεβαίωση από το UK NARIC (The National Recognition Information Centre for the United Kingdom).Από το 2009 εργάζομαι ως Λογοθεραπεύτρια με αποδεδειγμένες ασφαλιστικές εισφορές.Έχω παρακολουθήσει στην πορεία των χρόνων που ακολούθησαν την αποφοίτησή μου ποικίλα σεμινάρια τόσο στον ΠΣΛ όσο και σε άλλους αξιόλογους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  Σύμφωνα με τον Νόμο 3696/2008, περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση – αντικατάσταση από τις διατάξεις των Νόμων 4093/2012 και 4111/2013), τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.

  Επομένως, κατά το μέρος που το ΠΔ 176/2014 παραγνωρίζει πλήρως την διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, την οποία ρητώς προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, αφενός έρχεται σε προφανή αντίφαση με τις προεκτεθείσες διατάξεις περί επαγγελματικής ισοδυναμίας και εξαιρεί από την δυνατότητα πρόσβασης στο λογοθεραπευτικό επάγγελμα αποφοίτους κολλεγίων που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια, χωρίς προφανή δικαιολογητική βάση και κατά παράβαση πλήθους συνταγματικών αρχών και κανόνων, ιδίως, δε, του δικαιώματος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
  Η δική μου πρόταση όσον αφορά την αναγνώριση των πτυχίων και εφόσον το ελληνικό κράτος επιτρέπει τη λειτουργία των κολλεγίων και δίνει στους σπουδαστές το δικαίωμα να φοιτούν σε αυτά και στο κολλέγια το δικαίωμα να τους χορηγούν πτυχία, είναι η διενέργεια κάποιας μορφής αξιολόγησης όλων των αποφοίτων κολλεγίων λογοθεραπείας με κριτήρια που θα αποφασίσει το κράτος σε συνεργασία με Λογοπεδικούς κοινής αποδοχής. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να δώσω κάποιες πχ. γραπτές εξετάσεις.Ο,τιδήποτε αμφισβητείται πρέπει να αξιολογείται πριν απορριφθεί.

 • 7 Απριλίου 2015, 12:38 | ΝΤΙΝΑ

  Συμφωνώ, με όλους τους συναδέλφους που ζητούν, να βάλετε στο νέο ΦΕΚ ΟΛΟΥΣ τους ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΥΣ ξενόγλωσσους τίτλους σπουδών του εξωτερικού της λογοθεραπείας, π.χ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΗ κ.ά., που έχουν ήδη αναγνωριστεί ως ισότιμοι από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. χρόνια τώρα. Έτσι, όπως σας έχει δώσει τη λίστα, σας την ξαναδίνει καιρό τώρα και σας το ζητάει, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών – Ειδικών Παιδαγωγών Πτυχ. Παν. Δώστε μας την άδεια που δικαιούμαστε. Διότι, οι υπάλληλοι των Περιφερειών τους αγνοούν και μας παιδεύουν κυριολεκτικά και δεν μας τη δίνουν, ενώ το δικαιούμαστε.
  Ζούμε όντως, μία κόλαση εδώ και 4 μήνες. ΠΡΕΠΕΙ να πάρουμε την άδεια. Βοηθείστε ΘΕΤΙΚΑ!!!
  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 7 Απριλίου 2015, 12:23 | Αλέξης

  Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες οτι ο ΣΑΕΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ χρειάζονται 1-4 έτη για να αποφανθούν. Αυτή η προυπόθεση αιχμαλωτίζει επαγγελματίες που εργάζονται ήδη και συνεισφέρουν σε ταμεία και εφορία.

 • 7 Απριλίου 2015, 12:47 | Βίκυ Λ.

  Λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία, θα ήθελα να σχολιάσω κι εγώ, αφού πρώτα σας συγχαρώ για την ιδέα της δημόσιας διαβούλευσης, αλλά και για την προσπάθεια να μην αδικηθούν άνθρωποι που δικαιωματικά εργάζονται στον χώρο της Λογοθεραπείας. Είναι δίκαιο να εκφραστούν όλες οι απόψεις.Είμαι κι εγώ κάτοχος διετούς μεταπτυχιακού από εγκεκριμένο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας(City University)κι έχω 13 χρόνια προϋπηρεσία. Μια διευκρίνηση για τα διετή μεταπτυχιακά. Τα Πανεπιστήμια δέχονται τους υποψήφιους φοιτητές με την προυπόθεση ότι το βασικό πτυχίο τους είναι σχετικού και αλληλοσυμπληρωματικού κλάδου, οπότε οι συνολικές σπουδές ανέρχονται σε 5-6 χρόνια. Στη διάρκεια του μεταπτυχιακού υπάρχει εντατική εκπαίδευση και απαραίτητη πρακτική άσκηση (σε χώρες όπου η Λογοθεραπεία υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες-πχ. Αγγλία, Αμερική-η άσκηση γίνεται σε νοσοκομεία/κλινικές με μεγάλη πείρα στην εκπαίδευση φοιτητών και η άσκηση είναι ανεκτίμητης αξίας) .Βρίσκω λίγο δύσκολο να μπορεί όλη αυτή η εκπαίδευση να γίνει σε 1 χρόνο. Θα είναι πολύ απογοητευτικό να εξαιρεθούν από την άδεια κάτοχοι των διετών μεταπτυχιακών του εξωτερικού με μεγάλη πείρα, όπως προτείνουν πολλοί απόφοιτοι των ΤΕΙ.