ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Προεδρικό Διάταγμα με τον τίτλο: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος των λογοθεραπευτών» με το οποίο καταργείται το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 176/31.12.2014, ΦΕΚ Α279.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, καλεί τους σπουδαστές λογοθεραπείας και τους επαγγελματίες λογοθεραπευτές καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλλοντας τις απόψεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους έως την Τρίτη 7 Απριλίου 2014 και ώρα 14.00.

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός