Άρθρο 1 Σκοπός

 

 

Σκοπός του παρόντος είναι: α) η άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) που βρίσκονται στην οξεία φάση και η βελτιστοποίηση της πρόληψης, θεραπείας και φροντίδας των ασθενών, β) η αύξηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας και η αποφυγή σημαντικού βαθμού αναπηρίας με εφαρμογή σύγχρονης θεραπευτικής προσέγγισης και γ) η μείωση των ποσοστών θνητότητας και η ελάττωση της διάρκειας νοσηλείας μετά από ΑΕΕ.

 • 20 Οκτωβρίου 2023, 12:06 | Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη

  Άρθρο 1 &2,
  Σχόλιο: Από τους αναφερόμενους σκοπούς και το αντικείμενο καθίσταται σαφές ότι οι ΜΑΦ ΑΕΕ σχεδιάζονται για να είναι διεπιστημονικές μονάδες που εφαρμόζουν όλες τις πλέον σύγχρονες και τεκμηριωμένες μεθόδους διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και στελέχωση. Τέτοιες μέθοδοι δεν αφορούν όλα τα περιστατικά με ΑΕΕ. Δεν πρόκειται για μονάδες ΑΕΕ που ήδη λειτουργούν σε αρκετούς νοσηλευτικούς χώρους σε νευρολογικά ή παθολογικά τμήματα, αλλά εξειδικευμένες διεπιστημονικές μονάδες αυξημένης φροντίδας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών με ΑΕΕ. Θεωρώ τα προαναφερθέντα εξαιρετικό σχεδιασμό για την παροχή των πλέον σύγχρονων υπηρεσιών υγείας σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με ΑΕΕ.
  Οφείλω όμως να τονίσω ότι η μείωση του βαθμού αναπηρίας αλλά και της διάρκειας νοσηλείας μετά ΑΕΕ θα αποτελεί ανέφικτο στόχο εάν δεν διασφαλιστεί η διατήρηση ενός διεπιστημονικού και υπερεξειδικευμένου χαρακτήρα των ΜΑΦ ΑΕΕ που θα αφορούν συγκεκριμένα περιστατικά ΑΕΕ που θα καθορίζονται από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα που θα ισχύουν κάθε φορά.
  Βλ.πιο κάτω σχετικά σχόλια στα αρθρα2,4 και 5.

  Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη
  Διευθύντρια ΕΣΥ
  Επιστημονικά και διοικητικά υπεύθυνη του τμήματος
  Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς»

 • 20 Οκτωβρίου 2023, 11:49 | Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη

  Άρθρο 1 &2,
  Σχόλιο: Από τους αναφερόμενους σκοπούς και το αντικείμενο καθίσταται σαφές ότι οι ΜΑΦ ΑΕΕ σχεδιάζονται για να είναι διεπιστημονικές μονάδες που εφαρμόζουν όλες τις πλέον σύγχρονες και τεκμηριωμένες μεθόδους διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και στελέχωση. Τέτοιες μέθοδοι δεν αφορούν όλα τα περιστατικά με ΑΕΕ. Δεν πρόκειται για μονάδες ΑΕΕ που ήδη λειτουργούν σε αρκετούς νοσηλευτικούς χώρους σε νευρολογικά ή παθολογικά τμήματα, αλλά εξειδικευμένες διεπιστημονικές μονάδες αυξημένης φροντίδας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών με ΑΕΕ. Θεωρώ τα προαναφερθέντα εξαιρετικό σχεδιασμό για την παροχή των πλέον σύγχρονων υπηρεσιών υγείας σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με ΑΕΕ.
  Οφείλω όμως να τονίσω ότι η μείωση του βαθμού αναπηρίας αλλά και της διάρκειας νοσηλείας μετά ΑΕΕ θα αποτελεί ανέφικτο στόχο εάν δεν διασφαλιστεί η διατήρηση ενός διεπιστημονικού και υπερεξειδικευμένου χαρακτήρα των ΜΑΦ ΑΕΕ που θα αφορούν συγκεκριμένα περιστατικά ΑΕΕ που θα καθορίζονται από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα που θα ισχύουν κάθε φορά.
  Βλ.πιο κάτω σχετικά σχόλια.

 • 20 Οκτωβρίου 2023, 00:39 | ΜΑΡΚΟΣ ΣΓΑΝΤΖΟΣ

  Είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό και να βοηθήσει σημαντικά.
  Το νομοσχέδιο δεν αφορά καθαρά και μόνο την θρομβόλυση ασθενών αλλά και την γενικότερη άμεση αντιμετώπιση των ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) στην οξεία φάση, την βελτιστοποίηση της πρόληψης, της θεραπείας και της φροντίδας των ασθενών καθώς και την αύξηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας και την αποφυγή σημαντικού βαθμού αναπηρίας, όπως επίσης και την ελάττωση της διαρκειας νοσηλείας μετά από ΑΕΕ.
  Ο ασθενής θα καταλήξει τις περισσότερες φορές με συχνά με κάποιου βαθμού ανικανότητα και αναπηρία και σε κάποιες από τις δομές Αποκατάστασης (κλινικές Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του ΕΣΥ, Κέντρα Αποθεραπείας Αποκατάστασης, ΚΕφΙΑπ Δημόσιων Νοσοκομείων)
  Στο συγκεκριμένο άρθρο αποφεύγεται συστηματικά η λέξη ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ η οποία ξεκινά από την οξεία κιόλας φάση του ΑΕΕ και θα πρέπει να αναφέρεται γιατί είναι απαραίτητη ώστε ως αρχική αντιμετώπιση Αποκατάστασης αρχικά και στη συνέχεια ως Διασυνδετική Αποκατάσταση να επιτρέψει την ομαλή μετάβαση σε κάποια από τις προαναφερθείσες δομές- επίπεδα παρεχομένων υπηρεσιών και τελικά να συνεχίσει να ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα Αποκατάστασης στην κοινότητα.
  Για το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

  Μάρκος Σγάντζος
  Αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  πρόεδρος ΕΕΦΙΑΠ

 • 9 Οκτωβρίου 2023, 16:12 | Θεόδωρος Καραπαναγιωτίδης

  Θερμά συγχαρητήρια στους εμπνευστές αυτής της εξαιρετικά σημαντικής πρωτοβουλίας για τη δημόσια υγεία. Η ίδρυση μονάδων αυξημένης φροντίδας αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων αποτελεί το ισοδύναμο στην Νευρολογία των στεφανιαίων μονάδων στην Καρδιολογία. Νιώθαμε επί χρόνια ντροπή όταν ως γιατροί και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι στα συνέδρια του εξωτερικού αναγκαζόμαστε να δηλώνουμε (ή μάλλον να αποσιωπούμε) πως δεν υπήρχαν μονάδες ΑΕΕ στην Ελλάδα. Οι προβλεπόμενες μονάδες ΑΕΕ ΕΦΟΣΟΝ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΥΝ κατά τα προβλεπόμενα θα αποτελέσουν μείζονα τομή στο σύστημα υγείας, θα σώσουν ζωές και θα μειώσουν σημαντικά την παρεπόμενη αναπηρία. Το τρέχον Σ/Ν αποτελεί μια πολυαναμενόμενη αρχή και ευελπιστούμε σε ΠΛΗΡΗ υλοποίηση του αλλά και επέκταση του τα επόμενα χρόνια καθώς απαιτούνται τουλάχιστον τριπλάσιες μονάδες ΑΕΕ στην Ελλάδα. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω ξανά για ένα Σ/Ν που μπορεί να μην γίνει (ενώ θα έπρεπε) πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, αλλά που θα αλλάξει άρδην το τοπίο της αντιμετώπισης των ΑΕΕ προς όφελος των συνανθρώπων μας.

  Θεόδωρος Καραπαναγιωτίδης
  Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.
  Β’ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ – Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

 • Σκοπός του παρόντος είναι: α) η άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) που βρίσκονται στην οξεία φάση ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ , ΚΑΘΩΣ και η βελτιστοποίηση της πρόληψης, θεραπείας και φροντίδας των ασθενών, β) η αύξηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας και η αποφυγή σημαντικού βαθμού αναπηρίας με εφαρμογή σύγχρονης θεραπευτικής προσέγγισης και γ) η μείωση των ποσοστών θνητότητας και η ελάττωση της διάρκειας νοσηλείας μετά από ΑΕΕ.

 • 6 Οκτωβρίου 2023, 20:54 | Basiliy

  Ok