Εκθεση επί της διαβούλευσης

Στις 24 Απριλίου 2013 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω του δικτυακού τόπου http://www.opengov.gr σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Αυστηροποίηση ποινών για παραβατικές συμπεριφορές παρόχων υγείας εμπλεκόμενων στην εμπορία και διακίνηση φαρμάκων και λοιπές διατάξεις».
Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 29 Απριλίου και διεξήχθη επί των συγκεκριμένων διατυπώσεων που περιέχονται στα επιμέρους άρθρα του σχεδίου νόμου. Συνολικά κατατέθηκαν 14 σχόλια, τα οποία και συνεκτιμήθηκαν στην τελική διατύπωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Περαιτέρω, το Υπουργείο Υγείας εξετάζει το σύνολο των απόψεων και προτάσεων που διατυπώθηκαν, προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο επόμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας.
Σχόλια και παρατηρήσεις υποβλήθηκαν τόσο από φορείς (όπως η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία), όσο και από πολίτες.
Το νομοσχέδιο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, επί των οποίων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Αυστηροποίηση ποινών για παραβατικές συμπεριφορές παρόχων υγείας

Στο άρθρο 1 (Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων) τα σχόλια που διατυπώθηκαν επικεντρώθηκαν κυρίως στην ανάγκη αντιμετώπισης και άλλων παραβατικών συμπεριφορών φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων, οι οποίες ωστόσο τιμωρούνται βάσει άλλων νομοθετικών διατάξεων.
Το τρίτο σχόλιο, που αφορούσε τη λειτουργία φαρμακείων υπό την επίβλεψη ανειδίκευτων βοηθών και χωρίς την παρουσία και επίβλεψη φαρμακοποιού έτυχε της σχετικής επεξεργασίας από το Υπουργείο Υγείας, αξιολογήθηκε θετικά και κατόπιν τούτου προστέθηκε σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου.
Στο άρθρο 2 (Ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας) διατυπώθηκαν σχόλια κυρίως αναφορικά με την ανάγκη μηχανοργάνωσης του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας, τομέας στον οποίο έχει ήδη σημειωθεί μεγάλη πρόοδος. Εν προκειμένω, με την προτεινόμενη διάταξη εννοείται ότι ο ιατρός είναι σε θέση να κάνει διασταύρωση στοιχείων αφενός έχοντας απέναντί του τον ασθενή και αφετέρου έχοντας στη διάθεσή του την ταυτότητά του και το βιβλιάριο υγείας. Από την ως άνω ταυτοποίηση προκύπτει η ασφαλιστική ικανότητα του ασθενούς και συνεπώς με την εν λόγω διάταξη δεν επιφορτίζεται ο ιατρός με κανένα πρόσθετο καθήκον πέραν αυτού. Σχετικά με την παράγραφο 2, προς όφελος του ασφαλιστικού συστήματος και κατ΄ επέκταση του ασθενούς, επιχειρείται η καταστολή του φαινομένου της καταχρηστικής και εικονικής συνταγογράφησης, εξαιτίας του οποίου έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης.
Η νομοτεχνική παρατήρηση για την μεταφορά των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2, στο άρθρο 1 κρίθηκε εύστοχη και λήφθηκε υπόψη.
Τέλος επί του σχολίου για τη διατήρηση της υποχρέωσης χειρόγραφης καταχώρησης των φαρμάκων στο βιβλιάριο του ασθενούς παράλληλα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τούτο κρίνεται επί του παρόντος αναγκαίο και αναπόφευκτο για την προστασία του ασφαλιστικού συστήματος και θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι την πλήρη επίλυση λειτουργικών ζητημάτων και τη θωράκιση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Επί των άρθρων 7 (Κέντρα Αίματος και Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας) και 8 (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας) υποβλήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Αιμοδοσίας η άποψη ότι θα πρέπει να προστεθεί η γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αιμοδοσίας προ της εισήγησης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) προς τον Υπουργό Υγείας για τον ορισμό των Κέντρων Αίματος (Κ.Α.) και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Κ.Ε.Α. Ωστόσο η Συμβουλευτική Επιτροπή Αιμοδοσίας, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 14 του ν. 3402/2005 έχει επιστημονικό-συμβουλευτικό ρόλο και επικουρεί το Ε.ΚΕ.Α. σε θέματα αιμοδοσίας και μεταγγισιοθεραπείας, που προαπαιτούν ευρύτερη επιστημονική συναίνεση. Ειδικότερα γνωμοδοτεί επί αμιγώς επιστημονικών θεμάτων που άπτονται α) του εκσυγχρονισμού των μεθόδων και των τεχνικών που εφαρμόζονται στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, β)των επιστημονικών και τεχνικών προβλημάτων που αφορούν την παραγωγή και χορήγηση θεραπευτικών προϊόντων ανθρώπινης προέλευσης με γνώμονα τα δεδομένα και τους κανόνες που ισχύουν διεθνώς, γ) των προβλημάτων που προκύπτουν κατά ή μετά τη μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του.
Είναι προφανές ότι η εν λόγω Επιτροπή ως επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο δεν έχει αρμοδιότητα επί των οργανωτικών, διαρθρωτικών και συντονιστικών θεμάτων του συστήματος αιμοδοσίας, όπως είναι εν προκειμένω ο ορισμός των Κέντρων Αίματος και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας καθώς και η διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Για το άρθρο 9 (Ρυθμίσεις Μονάδων Ψυχικής Υγείας) κατατέθηκαν οι απόψεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, οι οποίες κρίνονται κατ’ αρχήν θετικά και απηχούν σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την ευρύτερη αναδιάρθρωση της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο πλαίσιο και της υλοποίησης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Ωστόσο μια τέτοιας κλίμακας ρύθμιση θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικότερου σχεδίου νόμου, με αυτό το σκοπό, και όχι του παρόντος, που αποβλέπει στη ρύθμιση θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα τα οποία άπτονται του τομέα της ψυχικής υγείας.
Αναφορικά με την παρατήρηση για την οικονομική αυτοτέλεια και τη ξεχωριστή λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, είναι αυτονόητο ότι αφορά κατά ενιαίο τρόπο τόσο τον τομέα των εξόδων όσο και των εσόδων αυτών. Περαιτέρω δεν υφίσταται ανάγκη τροποποίησης των οργανισμών των Κέντρων Ψυχικής Υγείας καθώς με την αυτοδίκαιη μεταφορά των θέσεων (οργανικών, προσωποπαγών κ.λπ.) και του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του διοικητικού και τεχνικού, οι θέσεις αυτές θα εντάσσονται αυτομάτως στον οργανισμό του φορέα υποδοχής.
Στο άρθρο 10 (Τομείς Ψυχικής Υγείας) παρατηρήθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στις ανωτέρω επιτροπές και εκπρόσωποι συλλόγων ψυχικά πασχόντων οι οποίοι είναι και οι άμεσοι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ωστόσο κάτι τέτοιο ήδη προβλέπεται υπό στοιχείο «ε)η συμμετοχή στις Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας ενός (1) εκπροσώπου των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή Συλλόγων Οικογενειών Ψυχικά Ασθενών, ο οποίος προέρχεται από το συγκεκριμένο Τομέα».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο άρθρο 13 έγιναν παρατηρήσεις σχετικά με τους τίτλους εξειδίκευσης στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και τις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών των υποψηφίων επικουρικών ιατρών και τον υπολογισμό/απόδειξη της εμπειρίας σε αυτές, οι οποίες και λήφθησαν υπόψη στη τελική διαμόρφωση της διάταξης.

Αυστηροποίηση ποινών για παραβατικές συμπεριφορές παροχών υγείας εμπλεκόμενων στην εμπορία και διακίνηση φαρμάκων και λοιπές διατάξεις.

Εισάγουμε από σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
Βασική επιδίωξη του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου είναι η μεταρρύθμιση του πλαισίου των προβλεπομένων ποινών και κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεως από μέρους των φαρμακοποιών, ιατρών και λοιπών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων των υποχρεώσεών τους. Η ως άνω μεταρρύθμιση κινείται με φορά προς την αυστηρότερη μεταχείριση των καταχρηστικών συμπεριφορών κατά την παροχή των υπηρεσιών των ανωτέρω παρόχων και με απώτερο αλλά πρωταρχικό σκοπό την εξάλειψη των προκλητικά παραβατικών φαινομένων, την εξυγίανση του χώρου της υγείας και κατ΄ επέκταση την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων πολιτών και τη διασφάλιση της ορθής αξιοποίησης της οικονομικής συμμετοχής τους για την προαγωγή και ανάπτυξη των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
Δεδομένης της ανάγκης επικαιροποίησης των ανωτέρω περιγραφόμενων ποινών με σκοπό την προστασία των πολιτών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων σε αυτούς υπηρεσιών υγείας, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
Το Υπουργείο Υγείας αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις όλων των εμπλεκομένων μερών.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στην διαδικασία.

Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος
Υπουργός Υγείας