Δημόσια διαβούλευση στο Σχέδιο Νόμου με θέμα « Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου του 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης (L 88/45/4-10-2011)».

Θέτουμε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με θέμα την «Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου του 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης (L 88/45/4-10-2011)».
Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας μέχρι την Τετάρτη 09/10/2013.

Σπυρίδων- Άδωνις Γεωργιάδης
Υπουργός Υγείας