Άρθρο 6 Εισφορά υπηρεσίας εναέριας έρευνας και διάσωσης

Για την υλοποίηση των προβλέψεων του Eθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης και ιδίως για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιβάλλεται εισφορά υπηρεσίας εναέριας έρευνας και διάσωσης, η οποία εισπράττεται κατά την αναχώρηση από τους ελληνικούς αερολιμένες προς τους αερολιμένες εξωτερικού από κάθε αναχωρούντα επιβάτη. Από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς εξαιρούνται:
α) οι αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και δύο (2) ετών,
β) τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, καθώς και τα μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων,
γ) οι επιβάτες που αφικνούνται σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου ή αν συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα και
δ) οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος και παραμένουν σε ελεγχόμενους χώρους (direct transit).

 • 7 Οκτωβρίου 2022, 18:23 | Fraport Greece
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1.Η Εταιρεία μας, ως Φορέας Διαχείρισης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας, είναι επί της αρχής αντίθετη με χρεώσεις που επιβάλλονται σε αεροπορικούς επιβάτες και δεν σχετίζονται/αφορούν παρεχόμενες υπηρεσίες είτε από την αεροπορική εταιρεία είτε από τα αεροδρόμια. Όλες οι χρεώσεις που επιβάλλονται σε αεροπορικούς επιβάτες σχετίζονται με πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες είτε εντός των αεροδρομίων είτε εντός των αεροσκαφών και καθορίζονται από τις αρχές της αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας. Η προτεινόμενη μορφή της εισφοράς, δηλαδή η είσπραξη ενός προκαθορισμένου ποσού από τους αναχωρούντες αεροπορικούς επιβάτες για προορισμό του εξωτερικού, αφορά στην ενίσχυση του εγχώριου πυροσβεστικού σώματος και δη για υπηρεσίες διάσωσης που δεν θα παρέχονται σε περίπτωση αεροπορικών ατυχημάτων εκτός αν ζητηθεί ειδική συνδρομή.
  2.Επιπροσθέτως, η χρήση των αεροπορικών εισιτήριων ως μέσο για την είσπραξη τελών, φόρων κλπ για υπηρεσίες που δεν αφορούν σε αεροπορικό έργο εκπέμπει λάθος μήνυμα και παραπέμπει σε παλαιότερες εποχές όπου πχ οι λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο για την είσπραξη φόρων επί των ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ).
  3.Σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη και διαρκώς μεταβαλλόμενη περίοδο, μετά από δύο χρόνια πανδημίας και εν μέσω ενός Ευρωπαϊκού πολέμου αλλά και της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης, όπου ο πρωταρχικός στόχος της χώρας μας θα έπρεπε να είναι η διατήρηση ή ακόμα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, εκτιμούμε ότι η οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση του επιβάτη δεν συνδράμει στην επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου. Να σημειωθεί δε ότι η προτεινόμενη εισφορά έρχεται χρονικά σε μια περίοδο κατά την οποία ανταγωνιστικοί προορισμοί της χώρας μας, προσφέρουν σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση επιπλέον τουριστικών ροών.
  4.Εκτιμούμε ότι η διάκριση ανάμεσα σε αναχωρούντες επιβάτες του εσωτερικού και αναχωρούντες επιβάτες του εξωτερικού εγείρει θέματα άνισης μεταχείρισης των επιβατών, αντιτίθεται στους διεθνείς κανόνες του ICAO και θέτει θέματα ανταγωνιστικότητας μεταξύ των αεροδρομίων και κατ’ επέκταση προορισμών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
  5.Τέλος, η επιβολή της προτεινόμενης χρέωσης φαίνεται ότι στερείται ειδικότητας και αναλογικότητας, καθώς προτείνεται για την υποστήριξη και ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υποδομές και προσωπικό προς χρήση σε συμβάντα και επιχειρήσεις έρευνες και διασώσεις εντός της ελληνικής επικράτειας, στον χερσαίο χώρο, όμως το κόστος θα καλυφθεί από τους αναχωρούντες αεροπορικούς επιβάτες προς προορισμούς του εξωτερικού, που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην υπηρεσία έρευνας και διάσωσης την οποία πλήρωσαν, καθιστώντας την εν λόγω ρύθμιση ιδιαίτερα ευάλωτη στην προσβολή της από άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι αεροπορικές εταιρείες, με πιθανή συνέπεια την ακύρωσή της.
  6.Για το λόγο αυτό, και δεδομένης της σπουδαιότητας της ενίσχυσης του έργου έρευνας και διάσωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, προτείνεται η επανεξέταση της επιβολής της εν λόγω χρέωσης στους αναχωρούντες αεροπορικούς επιβάτες με προορισμούς του εξωτερικού και η πιθανή εφαρμογή της σε κατηγορία ταξιδιωτών που έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να κάνει χρήση των εν λόγω υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης σε χερσαίο χώρο, όπως, για παράδειγμα στους συμμετέχοντες σε ορειβατικές, πεζοπορικές, ποδηλατικές, κυνηγετικές, χιονοδρομικές και άλλες χερσαίες δραστηριότητες κλπ.