Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)
Δημοσίευση: 19 Σεπτέμβριος, 2017
Σχετικές Αναρτήσεις