Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Δημοσίευση: 22 Μάρτιος, 2019
Σχετικές Αναρτήσεις