Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) καθορίζονται οι επιτρεπόμενες, στον υφιστάμενο χώρο του εκθεσιακού κέντρου, χρήσεις γης και όροι δόμησης, ο πολεοδομικός κανονισμός, πρόσθετοι όροι και περιορισμοί. Το σχέδιο αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων οργάνωσης, δόμησης και λειτουργίας της ΔΕΘ, με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της, τη βέλτιστη οργάνωση των δραστηριοτήτων της καθώς και την ενίσχυση των ελεύθερων χώρων.

Στο πλαίσιο αυτό το ενδιαφερόμενο κοινό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις του προκειμένου να βελτιωθούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5.4.2019 και ώρα 15:00.

Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος πολιτών και φορέων να εκφρασθούν απόψεις επί του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, αποφασίσαμε να παρατείνουμε τη διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης έως την Δευτέρα 6/5/2019 και ώρα 15:00.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Γ. Σταθάκης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας