Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο Αν. Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, ευχαριστούν όλους εκείνους, οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια ηλεκτρονική Διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων». Οι εποικοδομητικές προτάσεις, οι απόψεις, τα σχόλια και οι ιδέες που κατατέθηκαν θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του Νομοσχεδίου.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                          Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ                                                                                                                                    ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

«Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων»

O Υπουργός Υγείας και Αν. Υπουργός Υγείας θέτουν από τη Δευτέρα, 10-04-2017 και ώρα 10:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 25-04-2017 και ώρα 12:00.

 

Ο Υπουργός Υγείας                                                                                                                              Ο Αν. Υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός                                                                                                                                      Παύλος Πολάκης