Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης – ΦΕΚ υπουργικής απόφασης

Μπορείτε να δείτε την Έκθεση της διαβούλευσης πατώντας εδώ.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης πατώντας εδώ.

 

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)

Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, θέτει από την Τρίτη 07-05-2019 και ώρα 13:00, σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο υπουργικής απόφασης κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 91 «Τροποποιήσεις ν.4139/2013 περί Ναρκωτικών» αναφορικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), των ζητημάτων στελέχωσης και στέγασής τους, της δημιουργίας, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους και κάθε άλλης λεπτομέρειας και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις της απόφασης. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 14-05-2019 και ώρα 14:00

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 

Για να δείτε το σχέδιο υπουργικής απόφασης, πατήστε εδώ: