Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης – ΦΕΚ υπουργικής απόφασης

Μπορείτε να δείτε την Έκθεση της διαβούλευσης πατώντας εδώ.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης πατώντας εδώ.

 

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ευχαριστεί θερμά τους πολίτες και τους φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία Διαβούλευσης για τον Καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ).

Οι απόψεις που κατατέθηκαν βοηθούν σημαντικά στην εκπόνηση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 91 «Τροποποιήσεις ν.4139/2013 περί Ναρκωτικών».

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)

Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, θέτει από την Τρίτη 07-05-2019 και ώρα 13:00, σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο υπουργικής απόφασης κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 91 «Τροποποιήσεις ν.4139/2013 περί Ναρκωτικών» αναφορικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), των ζητημάτων στελέχωσης και στέγασής τους, της δημιουργίας, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους και κάθε άλλης λεπτομέρειας και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις της απόφασης. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 14-05-2019 και ώρα 14:00

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 

Για να δείτε το σχέδιο υπουργικής απόφασης, πατήστε εδώ: