Άρθρο 04 – Δημόσιες ανακοινώσεις

Οι δημόσιες ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένων και των διαγγελμάτων του Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς και των ανακοινώσεων έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών πρέπει να μεταδίδονται στο γενικό κοινό μέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα και σε ένταση μεγαλύτερη της συνήθους ροής του προγράμματος.

  • Για να μπορούν να είναι ευδιάκριτοι και αναγνώσιμοι οι υπότιτλοι από τα άτομα με μερική όραση σε περίπτωση γραπτών ανακοινώσεων εκτάκτου ανάγκης για φυσικές καταστροφές κ.λ.π. θα πρέπει να εμφανίζονται με έντονη χρωματική αντίθεση, (μαύρου άσπρου) και αν είναι εφικτό τεχνολογικά, επιλέξιμη από το χρήστη, πέραν της προβλεπόμενης δυνατότητας μεγέθυνσης της γραμματοσειράς. Δηλαδή να μπορεί ο μερικώς βλέπων χρήστης να επιλέγει την επιθυμητή χρωματική αντίθεση και το επιθυμητό μέγεθος της γραμματοσειράς ώστε να μπορεί να αναγνώσει το κείμενο. Απαραίτητη βεβαίως είναι και η ακουστική ανάγνωση του κειμένου για τους τυφλούς χρήστες αλλά και για αυτούς που η λειτουργική τους όραση δεν επιτρέπει την ανάγνωση κειμένου.
    Επιπρόσθετα οι δημόσιες ανακοινώσεις που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο θα πρέπει να μεταδίδονται στο κοινό και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

    Τέλος, οι χρόνοι αναγραφής των υποτίτλων δεν καλύπτουν σίγουρα τις ανάγκες για χρήση του μέτρου από τα άτομα με πρόβλημα όρασης ούτε για τα ψυχαγωγικά πόσο δε μάλλον για τα ενημερωτικά προγράμματα.

  • Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής:
    Οι δημόσιες ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένων και των διαγγελμάτων του Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς και των ανακοινώσεων έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών πρέπει να μεταδίδονται στο γενικό κοινό μέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, και σε ένταση μεγαλύτερη της συνήθους ροής του προγράμματος.