Άρθρο 05 – Ετήσιες εκθέσεις

Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας των στοιχ. α του άρθρου 1 υποβάλλουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έκθεση σχετική με την υιοθέτηση των διατάξεων της παρούσας καθώς και αναλυτικές καταστάσεις του μεταδοθέντος κατά το παρελθόν έτος οπτικοακουστικού περιεχομένου καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία σημειώνεται ο συνολικός χρόνος μετάδοσης ανά κατηγορία προγραμμάτων.

  • 21 Νοεμβρίου 2018, 23:14 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

    Τα ωράρια και οι περιορισμοί στην υποχρέωση των καναλιών να χρησιμοποιούν τους υπότιτλους είναι τραγικά έως μηδενικά . Αν αναλογιστούμε πως οι ηλικιωμένοι βαρήκοοι οδηγούνται στην άνοια , σύμφωνα με μελέτες, λόγω της απομόνωσης και της περιθωριοποίησης απότοκα της ακουστικής τους αναπηρίας η τηλεοπτική σιγή τους αφαιρεί την μοναδική παρέα και μια ελπίδα . Αν σε όσους χρειάζονται τον υποτιτλισμό προσθέσουμε , μικρά παιδιά που το ΣΚ θέλουν να δουν παιδικά προγράμματα κι όχι ειδήσεις , μαθητές Λυκείου ή φοιτητές που παρακολουθούν όλες τις ώρες , εργαζόμενους που το μεσημέρι θέλουν να ενημερωθούν , αλλοδαπούς που θέλουν να μάθουν την ελληνική , τα απογευματινά μόνο ωράρια δεν επαρκούν. Οι περισσότεροι από μας , αν όχι όλοι πληρώνουμε το τέλος της ΕΡΤ με το λογαριασμό της ΔΕΗ χωρίς το δικαίωμα να μας περικοπεί επι τοις % η εισφορά αναλόγως του τι δυνάμεθα να παρακολουθήσουμε . Υποψιν πως το 10% του πληθυσμου με στοιχεια του ΠΟΥ έχει κάποιο πρόβλημα ακοής , αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί πληθυσμό μιλάμε στην Ελλάδα . Για τους λόγους αυτούς η πρόταση του Πανελλήνιου συλλόγου ΑΚΟΥΜΠΩ , κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την ελληνική είναι εφόσον θα υπάρχει ο εξοπλισμός και το know how , να γίνεται on demand ο υποτιτλισμός, πιλοτικά στην αρχή στην ΕΡΤ , σε όλες τις ζώνες ώστε να μετρηθεί πότε και σε ποιες ηλικιακές ομάδες είναι απαραίτητος και χρησιμοποιείται , σε ποια προγράμματα κλπ και σε δεύτερο χρόνο να βγουν οι υποχρεώσεις των υπολοίπων καναλιών. Γκαμπλιά Πολυξένη Χειρουργός κεφαλής και τραχήλου Πρόεδρος ΑΚΟΥΜΠΩ .