Άρθρο 01 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
α) πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας: είναι i) οι αδειοδοτημένοι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, ενημερωτικού ή μη προγράμματος, γενικής ή ειδικής στόχευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με το ν. 4173/2013, όπως ισχύει ii) οι πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών iii) πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (κατά παραγγελία πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων) που παρέχουν υπηρεσίες για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει καταρτίσει ο πάροχος υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με το στοιχ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010·
β) Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ): τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως, θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους·
γ) Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Σειρά κινουμένων εικόνων, με ή χωρίς ήχο, που συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου, που καθορίζεται από πάροχο υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, της οποίας η μορφή και το περιεχόμενο είναι συγκρίσιμα με τη μορφή και το περιεχόμενο τηλεοπτικής μετάδοσης. Πρόγραμμα συνιστούν ιδίως οι ταινίες μεγάλου μήκους, οι αθλητικές διοργανώσεις, οι σειρές, τα ντοκιμαντέρ, τα παιδικά προγράμματα και τα δραματοποιημένα έργα·
δ) Υπότιτλοι: είναι η γραπτή παράθεση διαλόγων με ευδιάκριτη γραμματοσειρά στην ελληνική γλώσσα που συγχρονίζονται με τους μεταδιδόμενους διαλόγους και την πλοκή του προγράμματος. Στον ορισμό αυτό περιλαμβάνονται και οι περιγραφικοί υπότιτλοι που κειμενοποιούν οποιονδήποτε ήχο του προγράμματος πέρα από το διάλογο. Οι υπηρεσίες υποτιτλισμού πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο ETSI EN 300 743.
ε) Ελληνική νοηματική γλώσσα: η επίσημα αναγνωρισμένη και ισότιμη με την ελληνική γλώσσα γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων·
στ) Ακουστική περιγραφή εικόνας: η περιγραφική αφήγηση της εικόνας που εκφωνείται μεταξύ των διαλόγων με στόχο την περιγραφή οπτικών στοιχείων, όπως η εμφάνιση, οι κινήσεις, το σκηνικό και οι εκφράσεις των προσώπων.

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 15:13 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Λυπάμαι που χρειάζεται να ξανασχολιάσω απαντώντας σε ψευδείς σχολιασμούς . Η εμπειρία εμφύτευσης κοχλιακών στην Ελλάδα είναι πάνω από 20 έτη . Ήδη παρακολουθούμε τους πρώτους αριστούχους φοιτητές ΑΕΙ να ανταποκρίνονται επάξια στα καθήκοντά τους αλλά και τους ενήλικες εμφυτευμένους να συνεχίζουν τη ζωή τους όπως πριν την κώφωση με δυσκολίες γραφειοκρατικού τύπου κι όχι αισθητηριακές .Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται σε νομοθετικό κενό , παραλείψεις και παρανοήσεις που ελπίζουμε να διορθωθούν γρήγορα , τουλάχιστον ο σύλλογος ΑΚΟΥΜΠΩ μαζί με τους άλλους συλλόγους ( ακουοπροσθετιστών , γονέων κωφών παιδιών Βορείου Ελλάδος , ασθενών νευροϊνωματωσης , ΑΚΟΥΣΤΗΡΙΞΗ κλπ ) που δεν υπαγόμαστε στην ΟΜΚΕ ή την ΕΣΑμεΑ , θα διεκδικήσουμε σθεναρά στα πλαίσια των συνταγματικών μας δικαιωμάτων . Σήμερα τα νεογνά με πρόβλημα ακοής διαγνώσκονται άμεσα ώστε να τους δόθει η ευκαιρία με ακουστικά βοηθήματα και κοχλιακά εμφυτεύματα να αποκαταστήσουν την αναπηρία της έλλειψης ακοής . Έτσι ναι , ακούν το περιβάλλον τους και μαθαίνουν να μιλούν ακούγοντας από μηνών , όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας τους. Ναι η κώφωση είναι αναπηρία ( όχι ασθένεια , παρότι μπορεί να οφειλεται σε νόσο ή σύνδρομο ) ώς απώλεια μίας αίσθησης πολύ σημαντικής της ακοής. Η βαρηκοία είναι η ίδια αναπηρία μικρότερης διαβάθμισης . Σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη , για να εναρμονιστούμε εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιούν το speech to text – το γνωριζουν καλα οι διερμηνείς που σχολίασαν , η πρώην βουλευτής του ΛΑΟΣ κι ο εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ αλλά δεν το αναφέρουν , εν αντιθέσει με τη χώρα μας που δεν έχει ούτε υπότιτλους στην τηλεόραση . ΠΟΤΕ και σε καμία χώρα δεν επιβλήθηκε δια νόμου μία γλώσσα ή η απαγόρευσή της παρά μόνο στην Ουαλία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδίως οι βαρήκοοι έχουν ξεχωριστούς συλλόγους από τους κωφούς . Στη σελίδα της Ευρωπαικής οργάνωσης Βαρήκοων ( EFHOH) μπορούμε να δούμε τα στατιστικά που αφορούν τον αριθμό των κωφών και βαρηκόων στην Ευρώπη ( 20%) του γενικού πληθυσμού , τα ποσοστά όσων χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας 1% του πληθυσμού και τα παγκόσμια ποσοστά . Αυτά βέβαια κατά προσέγγιση μίας και η χώρα μας δεν γνωρίζει ακριβώς τα νούμερα (σύμφωνα με την ομιλία της κ. Λαμπροπούλου στη Βουλή το Σεπτέμβρη του 2017) . Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας να αποσυρθεί το άρθρο 1ε από το παρόν σχέδιο νόμου και να εξετασθεί σε δεύτερο χρόνο μαζί με την υπόλοιπη νομοθεσία του 2000 και 2008 που είναι αντισυνταγματικές διατάξεις , αναχρονιστικές και δεν σέβονται το δικαίωμα μίας μεγάλης μερίδας ΑμεΑ στον αυτοπροσδιορισμό τους και την γλώσσα επικοινωνίας τους . Ευχαριστώ . Γκαμπλιά Πολυξένη χειρουργός κεφαλής και τραχήλου , Πρόεδρος Πανελληνίου συλλόγου Ακου-μπώ , κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την Ελληνική .

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 14:15 | Τακης Κορδονουρης

  Είμαι κορδονουρης Τάκης – Κωφός Πολίτης του ελληνικού Λαού.
  Μιλάω την Ελληνική Νοηματική Γλωσσά και μάλιστα Περήφανα.

  Το πρόβλημα μου το ανακάλυψε η μητέρα μου κι ο πατέρας μου(ταξίδεψα στα πέρατα του κόσμου για να ανακαλύψουν τη αναπηρία)και με κοινή απόφαση τους με γράψανε στο ειδικό σχολείο κωφών του Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας Κωφών (το σημερινό Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. Ομιλώ Ελληνικά στο προφορικό λόγο , γράφω Ελληνικά στο γραπτό λόγο, Μιλώ Ελληνικά στη Νοηματική Γλωσσά. Έχω γνώση Αγγλικών στο Γραπτό λόγο, ΔΕΝ ομιλώ Αγγλικά στο προφορικό λόγο , μιλώ Διεθνές Νοηματική Γλωσσά σε όλες τις μορφές της Νοηματικής Γλωσσάς.

  Από το Νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο παρακολουθησα σε ειδικό σχολείο (Νηπιαγωγείο δημοτικό στο Εθνικό Ίδρυμα κωφών – Γυμνάσιο στη Αγιά Παρασκευή)οπού ο καθηγητής κος -Δρ Παπασπυρου Χρυσόστομος παρακίνησε τους γονείς μου κι έμενα να συμμετέχω στο Γενικό Λύκειο Άστρους Κυνουρίας και να δοκιμάζω τις ικανότητες μου σε κανονικό σχολείο – έγινα καλύτερος άνθρωπος? Όχι φυσικά άλλα με έμαθα να είμαι πολίτης τους κόσμου.

  Είμαι Περήφανος που η χωρά μου Η Ελλάδα αναγνωρίσει τη Νοηματική Γλωσσά την ΕΛΛΗΝΙΚΉ ως ισότιμη γλωσσά με την επίσημη Γλωσσά της χωράς μου.
  η Γλωσσά της Χωράς μου ως επίσημη θεωρείται τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ η αλλιώς την Ελληνική Γλωσσά , ισότιμη σε αυτή τη γλωσσά θεωρείται και η Ελληνική Νοηματική Γλωσσά. Τα πράγματα είναι πολύ άπλα.
  Στο όνομα της ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις μορφές και σε όλα τα επίπεδα της Ζωής μας πρέπει να είμαστε δίκαιοι και υποκειμενικοι.

  Στη ευρωπη και στο Κόσμο η επίσημη γλωσσά θεωρείται η Αγγλική Γλωσσά, θέλουμε να είναι Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΩΣΣΑ να είναι γλωσσά του κόσμου άλλα δεν γίνεται για ευνοήτους λογούς.
  Στη Ελλάδα , Επαναλαμβαινω η πρώτη και επίσημη γλωσσά τα Ελληνικά , ισότιμη σε αυτή τη γλωσσά θεωρείται η Ελληνική νοηματική Γλωσσά. Μέρος της δράσης του κινήματος των Κωφών είναι τα θέματα της πρόσβασης όπως είναι η χρήση της νοηματικής στο παράθυρο (50% εικόνας) και με ταυτόχρονη απόδοση του Υποτιτλισμού ΚΑΙ ΣΕ 24Ωρη βάση για όλες τις μέρες , όλες τις εβδομάδες, για όλους τους μήνες και για όλο το χρόνο. Για Πάντα.

  Ένας γιατρός από το Σουδάν οπού τον γνώρισα στη κορεα(ένα από τα πολλά μου ταξίδια) μου αφηγησε μια ιστορία και τη μοιράζω με σας τους αναγνώστες. Μια οικογένεια (φυσικά ακουοντες γονείς)γέννησε δίδυμα παιδιά , όμορφα αγοράκια οπού έτυχε το ένα παιδί να είναι ακουον κι το άλλο παιδί κωφό.(Κάντε αναπαράσταση στο μυαλό σας) κάποια στιγμή στη ηλικία των 8 μηνών , τα δίδυμα άρχισαν να κλαίνε , η μητέρα τους άκουσε και με μια φωνή ενημέρωσε (κατανόησε από το κλάμα και είναι της πεινάς )ότι τώρα θα έρθει φέρνοντας γάλα, συνέχισε να μιλάει ότι το ζεσταίνει το γάλα -σιγοτραγουδαει και το ένα παιδί εκείνο που ακούει άρχισε να κλαίει λιγότερο και να περιμένει με αγωνιά το γάλα που θα το προσφέρει με πολύ αγάπη η μητέρα, ο αδερφός του(κωφός) συνέχισε να κλαίει πεινώντας. λοιπόν έρχεται η μητέρα με καμάρι κουβαλώντας 2 μπουκαλάκια γάλα το τάιζε το παιδί ο ακουον το υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά, το άλλο παιδί(κωφό) χωρίς να το καταλάβει ,το μπουκαλάκι με το γάλα μπήκε στο στόμα του και πνίγηκε λίγο και τελικά το ήπιε.

  Σκεφτείτε πως θα ένιωσε το κωφό παιδί. εκείνο το παιδί σκέφτηκε το ίδιο που σκέφτομαι εγώ σήμερα σε καθημερινή ζωή. Η πνευματική μου γαλήνια και διαύγεια καθημερινά μπαίνουν ξαφνικές και ακατανόητες πληροφορίες. Μέρος της γαλήνιας ψυχής μου και το αναφαίρετο δικαίωμα μου να υποδέχομαι όμορφα τις πληροφορίες στο πνευματικό μου κόσμο.

  επισης θα ήθελα να μη γίνει εδώ, τη ιστορία με τη Γίδα του γείτονα. …. Όλοι μαζί να διεκδικησουμε το δικαίωμα στη ίση πρόσβαση. Οι άλλοι για τη Νοηματική , οι Άλλοι για το υποτιτλισμό , οι άλλοι μεταξύ και εμου και τα ΔΥΟ.

  Για να Τελειώνουμε ειρηνικά , είναι δικαίωμα μου να ζήσω ισότιμα με όλους σας. Δυστυχώς δεν ΖΩ με τα αυτονόητα της ζωής … Ζω για να ψάχνω τις πληροφορίες και τα δικαιώματα μου … ονειρεύομαι να κάθομαι και να μου έρχονται πληροφορίες.

  πληροφοριακά είχα μια οργανωμένη συνάντηση στη ΟΜΚΕ στο χώρο της ΕΚΕ τη περασμένη παρασκευή για τους κωφούς με σύνδρομο usher, η γλωσσά που χρησιμοποιηθηκε η Νοηματική Γλωσσά και το Μπραιλ είναι μέρος της πρόσβασης τους στη πληροφορία και ενημέρωσης τους – η ομκε πρόσφερε κι τις 2 τρόπους. Κανένας ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ.

  Εύχομαι να έχετε ανοιχτό μυαλό και να προχωρήσουμε μπροστά διεκδικώντας άλλα δικαιώματα στη ισότιμη πρόσβαση , μπορείτε επισης να μη διεκδικείτε εάν δεν σας αρέσει. Να δώσουμε παραδείγματα αλληλεγγύης στο συνάνθρωπο.

  Τάκης Κορδονουρης

 • Ζητάμε να προστεθεί παράγραφος ζ) ως εξής:
  ζ) Φορείς εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στα οποία αναφέρεται η παρούσα Υπουργική απόφαση ορίζονται οι εξής:
  1. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
  2. Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος
  3. Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών

  Στην παράγραφο δ. Υπότιτλοι – επειδή δεν έχουμε γνώση του προτύπου ΕΤSI EN300 743 που πρέπει να ακολουθούν οι υπηρεσίες υποτιτλισμού, επισημαίνουμε ότι για να μπορούν να είναι ευδιάκριτοι και αναγνώσιμοι οι υπότιτλοι από τα άτομα με μερική όραση θα πρέπει να εμφανίζονται με έντονη χρωματική αντίθεση, (μαύρου άσπρου) και αν είναι εφικτό τεχνολογικά, επιλέξιμη από το χρήστη, πέραν της προβλεπόμενης δυνατότητας μεγέθυνσης της γραμματοσειράς.
  Επίσης, για τα άτομα με μερική όραση θα ήταν πολύ χρήσιμο το να μπορούσαν να μεγεθύνουν την εικόνα κατόπιν επιλογής μιας εφαρμογής στις έξυπνες τηλεοράσεις, σε όλα τα ενημερωτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα.

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 14:57 | Ανώνυμος

  Έχοντας εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια υιοθετήσει το κοινωνικό μοντέλο αντί του ιατρικού στην αντιμετώπιση της αναπηρίας, μου προκαλεί εντύπωση που κάποιος αναφέρεται σε ασθενείς που λαμβάνουν επιδόματα.
  Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό, που η έλλειψη μιας ικανότητας προς την εκτέλεση μια δραστηριότητας προκαλεί στη ζωή των ατόμων που τη φέρουν, επειδή η εκάστοτε κοινωνική οργάνωση δεν έχει λάβει καθόλου ή έχει λάβει ελάχιστη μέριμνα για τα άτομα αυτά, με αποτέλεσμα να τα αποκλείει από τις δραστηριότητές της.
  Πιο συγκεκριμένα λοιπόν η κώφωση είναι μια αισθητηριακή αναπηρία και όχι μια ασθένεια.
  Ο λόγος που τα επιδόματα χορηγούνται, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι για να καλύψουν πρόσθετες ανάγκες που δημιουργούνται από την αναπηρία και τις οποίες η Πολιτεία έχει αποδειχθεί ότι αδυνατεί να καλύψει.

  Τέλος, σχετικά με τη διαφωνία για τη χρήση νοηματικής γλώσσας ή μη θα ήθελα απλώς να αναφέρω κάποιες από τις βασικές αρχές της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ

  • Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία.
  • Ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας.
  • Προσβασιμότητα.

  Το αν κάποιος θέλει να κάνει χρήση υποτίτλων ή νοηματικής γλώσσας είναι αναφαίρετο δικαίωμα του και σωστά υπάρχει η επιλογή και των δυο στο προσχέδιο γιατί με αυτό τον τρόπο καλύπτει όλους τους Κωφούς /Βαρήκοους.

  Είναι λυπηρό άνθρωποι που διεκδικούν την πλήρη συμμετοχή τους, θέλοντας πρόσβαση παντού, να είναι ΟΙ ΙΔΙΟΙ που αποκλείουν άλλους ανθρώπους λέγοντας να καταργηθεί η νοηματική.

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 14:02 | Μαρία Αθανασίου

  Ένα παιδί που γεννιέται κουφό σήμερα έχει την τύχη να υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης της αναπηρίας του. Μπορεί να ακούσει ,να μιλήσει ,να πάει σε κανονικό σχολείο. Σε αυτά τα παιδιά αλλά και στους ενήλικους χρήστες κοχλιακών και ακουστικών βαρηκοίας δεν προσφέρει τίποτα η νοηματική ,δεν τους διευκολύνει στην παρακολούθηση ενος συνεδρίου ή μιας ομιλίας ,οπως αναφερθηκε σε προηγούμενο σχόλιο. Το speech to text είναι αυτό που χρειάζονται και τους βοηθάει.

  Εννοείται πως πρέπει να υπάρχει και η νοηματική σε τέτοιες εκδηλώσεις για όσους τη χρειάζονται ,αν και προσωπικά αμφιβάλω για τις δυνατότητες της να αποδόσει πλήρως μια επιστημονική διάλεξη πχ.

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 13:36 | Δημητρα Ανδρεαδου

  Εχω στο οικογενειακό μου περιβάλλον δύο ηλικιωμένους βαρήκοους που ευτυχώς οι νεότεροι συγγενείς τους δείξαμε την χρήση του υπολογιστή και τώρα μπορούν να ενημερώνονται από το διαδίκτυο αφού οι τηλεοπτικές ειδήσεις δεν είναι προσβάσιμες για αυτούς μια και δεν ξέρουν τη νοηματική γλώσσα.Γι αυτό και απορώ διαβάζοντας πως η νοηματική θεωρείται η επίσημη γλώσσα κωφών και βαρήκοων .Δεν ξέρω πόσοι εξ αυτών τη γνωρίζουν και τη χρησιμοποιούν ,αλλά δεν μπορώ να δεχτώ πως αυτό ισχύει για το σύνολο τους.
  Στηρίζω το αίτημα των κωφών και βαρήκοων συμπολιτών μου για προσβασιμότητα μέσω του γραπτού λόγου .

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 13:00 | Ανωνυμος

  Οσο για το αν οι κουφοβαρήκοοι είναι ασθενείς, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, κακώς εισπράττουν ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.
  Το ίδιο το κράτος τους αναγνωρίζει ως αναπήρους, τώρα αν κάποιοι αποποιούνται τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, καλό θα είναι να αποποιηθούν και τα σχετικά επιδόματα.
  Επιπλέον, η δαιμονοποίηση των κοχλιακών εμφυτευμάτων είναι παλιό παραμύθι, και δεν πείθει παρά μόνο ανθρώπους ανήμπορους να ενημερωθούν. Αυτούς τους ανήμπορους οφείλει να προστατέψει η πολιτεία από τις αυτές μεσαιωνικές αντιλήψεις. Η αποκατάσταση της ακοής είναι θείο δώρο, κι αυτό το ξέρει καλά όποιος την έχασε σε μεγάλη ηλικία. Με τι δικαίωμα θα στερήσουμε την δυνατότητα αυτή απο ένα παιδί που γεννιέται σήμερα;

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 13:22 | Δήμητρα Αράπογλου

  Πρεπει να σεβαστείτε τις ανάγκες των κωφών και βαρηκοων ατόμων και όχι να υποτιμάται την Νοηματική γλώσσα
  Ένα κωφο παιδί που γεννήθηκε κωφό και μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που όλοι μιλούν μια συγκεκριμένη γλώσσα. Το κωφό παιδί το ακούει? Ακούει την συγκεκριμένη γλώσσα? Όχι δεν την ακούει και ούτε την καταλαβαίνει , εφόσον τον εμποδίζει η ακοή του μέχρι που θα πάει σχολείο να μάθει τι είναι το α, ι , ο κλπ και από κει μαθαίνει να επικοινωνεί. Το κωφό παιδί δεν μπορεί να υιοθετήσει κανονικά την ομιλούμενη ελληνική εφόσον δεν την ακούει. Πόσο πολύ όταν θα βρίσκεται σε ημερίδα , συνέδρια κλπ πώς θα ακούει τον ομιλητή? Ακόμα και όταν θέλει να κάνει παρεμβάσεις πώς θα κάνει όταν η ομιλία του κωφού δεν είναι καθαρή και δεν γίνεται κατανοητή από το ακροατήριο. Πρέπει να σεβαστείτε την γλώσσα μας και τα οποία δικαιώματα μας. Εδώ μιλάμε τι ακριβώς είναι η νοηματική για το κωφό παιδί. Και τα δυο είναι αναγκαία για τον κωφό και βαρηκοο δηλαδή η Ελληνική Νοηματική γλώσσα και ο υποτιτλισμος.
  Δήμητρα Αράπογλου

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 13:28 | Ανωνυμος

  Οι μεταγλωσσικοί κωφοί δεν έχουν καμμία ανάγκη την νοηματική, εκτός βέβαια απο το να τους εξασφαλίζει εγγραφή σε σωματεία, σε αθλητικές ομάδες δήθεν κωφάλαλων και παχυλές επιχορηγήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια, και είναι φανερό ότι ορισμένοι δεν έχουν την ειλικρίνεια να το παραδεχτούν, και καταφεύγουν στο γνωστό δακρύβρεχτο παραμύθι περί εχθρότητας απέναντι στην νοηματική, περί ρατσισμού, κλπ. Ολοι οι άνθρωποι που μίλησαν εδώ, ναι, θεωρούν υποτιμητικό να τους επιβληθεί δια νόμου μια γλώσσα που δεν γνωρίζουν, και που ό,τι και να λένε ορισμένοι, υπολείπεται κατά πολύ απο την πιο ξεχωριστή γλώσσα του κόσμου, την ελληνική. Όσοι έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, όχι, δεν θα δεχθούν αμαχητί μια τέτοια αυθαιρεσία.
  Στην τελική ανάλυση, να δοθεί η δυνατότητα επιλογής, και τότε θα δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος.
  Ας μας κάνουν όμως την χάρη, εκεί στην κυβέρνηση, να καταγράψουν πόσοι είναι πια αυτοί οι κουφοβαρήκοοι στην Ελλάδα, και τι είδους απώλεια ακοής έχουν. Για να πάψουν πια αυτές οι ανυπόστατες μεγαλοστομίες, ορισμένων.

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 13:37 | ΜΑΡΙΑ

  ΘΕΛΟΥΜΕ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ!
  ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ.

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 11:25 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΓΑΛΗΣ

  Έχασα την ακοή μου, όταν ήμουν 12 χρονών. Στα 22 μου ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με τη νοηματική γλώσσα, την οποία και άρχισα να χρησιμοποιώ. Τώρα πλέον επικοινωνώ τόσο με την ελληνική γλώσσα, καθώς, ως μεταγλωσσικός κωφός, μπορώ να μιλάω καθαρά, όσο και με τη νοηματική, ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση.
  Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να διευκρινίσω ότι η κώφωση δεν είναι ασθένεια. Και αυτό το αναφέρω, καθώς πραγματικά εκπλήσσομαι, όταν μερικοί στα σχόλιά τους την αναφέρουν –ακόμα!– ως ασθένεια και τους κωφούς ως ασθενείς. Ως προς τα κοχλιακά εμφυτεύματα, το αποτέλεσμά τους είναι εν μέρει ικανοποιητικό, αλλά την πραγματική αποτίμηση των εμφυτεύσεων αυτών θα μπορέσουμε να την κάνουμε μετά από χρόνια, όταν τα ίδια τα κωφά-βαρήκοα παιδιά θα έχουν ενηλικιωθεί και θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την ανάπτυξή τους μέσα στον χρόνο.
  Διαβάζοντας σχόλια συμπολιτών μου, βρίσκω πραγματικά ακατανόητη την εμμονή τους κατά της νοηματικής γλώσσας, η αναγνώριση της οποίας έχει θεσμοθετηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες χώρες. Βεβαίως, το να διεκδικούν την παροχή υποτιτλισμού είναι απολύτως αναφαίρετο δικαίωμά τους, αλλά το μένος μερικών και ο χυδαίος τους λόγος κατά της νοηματικής αγγίζουν τα όρια του ρατσισμού. Και είναι ανήθικο μια κοινωνική ομάδα να στρέφεται κατά της άλλης, για να κερδίσει ό,τι διεκδικεί, αντί να προβάλλει τα δικά της επιχειρήματα. Εξάλλου, η νοηματική έχει αναγνωριστεί «ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα» με τον Ν. 4488/2017 (άρθρο 65, παρ. 2), ο οποίος πουθενά δεν αναφέρει ότι η νοηματική είναι η μητρική γλώσσα των κωφών-βαρήκοων ατόμων (η παρ. ε του άρθρου 1 του παρόντος προσχεδίου δεν εισάγει νόμο).
  Επιπρόσθετα, η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) συμπεριλαμβάνει πάντα στα αιτήματά της, μαζί με τη νοηματική, και τον υποτιτλισμό, στην κατεύθυνση της πλήρους πρόσβασης όλων των κωφών και βαρήκοων πολιτών και της κάλυψης των πάσης φύσεως επικοινωνιακών αναγκών τους. Για του λόγου το αληθές, μπορεί κανείς να ανατρέξει στον νόμο 2328/95, και συγκεκριμένα στο άρθρο 3, παρ. 20, όπου η παροχή υποτίτλων θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά. Αλλά και από τότε μέχρι και σήμερα ο υποτιτλισμός συμπεριλαμβάνεται αδιάλειπτα στα πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας.
  Και επειδή καλό είναι ο καθένας να μιλάει πάντα με στοιχεία και με επιχειρήματα που θα τεκμηριώνουν τα όσα υποστηρίζει, είναι σημαντικό να αναφέρω επιπλέον ότι μεγάλη κατάκτηση της ΟΜΚΕ ήταν η ένταξη στον ΚΕΒΑ (Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας) και των κωφών-βαρήκοων με κοχλιακό εμφύτευμα, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στο ποσοστό αναπηρίας 80%.
  Οι περισσότεροι (αν όχι όλοι) που έχουν γράψει (μερικοί μάλιστα προβάλλοντας και τους επιστημονικούς τίτλους τους) χλευαστικά σχόλια για τη νοηματική (ενδεικτικά: κωφάλαλοι, διερμηνέας-γελωτοποιός κλπ) ανήκουν στη γνωστή σε όλους μας ομάδα, τα μέλη της οποίας, αντί να εστιάσουν στο προσχέδιο του νόμου και να προτείνουν τρόπους βελτίωσής του, στάζουν για μια ακόμα φορά χολή για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Και παρουσιάζονται και ως αυτόκλητοι εκπρόσωποι των ατόμων 3ης ηλικίας, το πρόβλημα των οποίων σε καμία περίπτωση –παρά μόνο αντιεπιστημονικά ή για λόγους αποπροσανατολιστικούς– δεν μπορεί να συγκριθεί με την αναπηρία των κωφών-βαρήκοων, που γεννιούνται κωφοί ή χάνουν την ακοή τους σε νηπιακή (κυρίως αυτών των δύο κατηγοριών) ή σε μεγαλύτερη ηλικία. Και είναι πολλοί οι μεταγλωσσικά κωφοί που χρησιμοποιούν ως γλώσσα επικοινωνίας και τη νοηματική, συμπεριλαμβανομένου, όπως έγραψα στην αρχή, και εμένα του ίδιου.
  Και επειδή ακριβώς το προσχέδιο θα πρέπει εδώ να διαβουλευόμαστε και όχι να διαβάλλονται κοινωνικές ομάδες, οφείλω να αναφέρω ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αφού καλύπτει τις ετερόκλιτες επικοινωνιακές ανάγκες όλων των κωφών-βαρήκοων, χρηστών νοηματικής και μη, παρέχοντας τόσο νοηματική όσο και υποτιτλισμό.
  Ωστόσο, είναι αναγκαίο στο σύνολο των άρθρων να προβλέπεται δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των κωφών-βαρήκοων πολιτών είτε της νοηματικής είτε των υποτίτλων (να είναι δηλαδή οι δύο αυτές παροχές επιλέξιμες).
  Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει τροποποίηση και στο άρθρο 3, παρ. 3α, όπου γίνεται αναφορά στην ΕΡΤ και στην υποχρέωσή της να μεταδίδει δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, τουλάχιστον 14 λεπτών. Είναι αυτονόητο ότι μιας τόσο σύντομης διάρκειας ενημέρωση δεν μας βρίσκει σύμφωνους, καθώς κινείται στη σε βάρος μας διάκριση σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας! Ζητούμε να έχουμε πλήρη και όχι αποσπασματική ενημέρωση, σε ισότιμη βάση με όλους, γι’ αυτό και το συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να αλλάξει ως εξής: «Η ΕΡΤ […] υποχρεούται να παρέχει πλήρη πρόσβαση (νοηματική και υποτιτλισμό) τουλάχιστον στο βραδινό δελτίο ειδήσεων για όλους ανεξαιρέτως τους τηλεθεατές».

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 10:18 | Ελένη Παγκαλιά

  Θεωρώ ευτύχημα ότι μπορώ να επικοινωνώ με φίλη κωφή και συγγενείς βαρήκοοους σε μια κοινή γλώσσα, την ελληνική. Και αυτό είναι που χρειάζεται να ενισχυθεί. Η νοηματική είναι μια γλώσσα για λίγους. Και τα δημόσια μέσα απευθύνονται σε όλους. Υπότιτλους σε όλες τις εκπομπές. Τα κονδύλια που θα δίνονταν για τη νοηματική να δοθούν για υπότιτλους και για ο,τι χρειάζεται ώστε οι κωφοί και βαρήκοοι άνθρωποι να μην αποκλείονται από πουθενά και να κατευθυνθούν στο να μαθαίνουν την κοινή μας γλώσσα.

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 10:22 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΡΟΥΓΚΑ

  Τα τελευταία χρόνια γίνονται σοβαρά βήματα για να ξεφύγουμε από το ιατρικό μοντέλο για την αναπηρία και να υιοθετήσουμε το κοινωνικό. Γιατί λοιπόν επιδιώκουμε να διαχωρίσουμε τους μαθητές και τους ενήλικες (στη συνέχεια) από την γενική εκπαίδευση και τα οφέλη της;Τα άτομα με προβλήματα ακοής – σε οποιονδήποτε βαθμό- είναι Έλληνες και έχουν μητρική γλώσσα, την ελληνική. Γιατί να φτιάξουμε μια άλλη;Είναι πιο εύκολο να υπάρχουν υπότιτλοι παντού από το να μάθει ο κόσμος όλος νοηματική. Τυπική εκπαίδευση για όλους και όχι περαιτέρω ομαδοποιήσεις που οδηγούν στην περιθωριοποίηση και στην χειροτέρευση της ποιότητας ζωής τους.

  Ελισάβετ Δρούγκα, Νηπιαγωγός-Ειδικός παιδαγωγός, Med in Special Educational Needs

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 04:10 | Δήμητρα Αράπογλου

  Διάβασα όλα τα σχόλια σας και έχω να πω τα εξής. Ο καθένας πρέπει να σέβεται τη διαφορετικότητα του άλλου ατόμου και δεν πρέπει να ισοπεδώνει το διαφορετικό. Για πολλά χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν ότι η νοηματική γλώσσα είναι παντομίμα ενώ δεν είναι. Η Ελληνική Νοηματική γλώσσα είναι μια γλώσσα ισότιμη με την ομιλούσα γλώσσα. Είναι πλήρης γλώσσα κσι έχει δομή και γραμματική. Δεν πρέπει να την υποτιμάται και είναι η πρώτη γλώσσα του κωφού ατόμου. Δεν ειναι ξεπερασμένος τρόπος επικοινωνίας. Είναι ο δικός μας τρόπος να «ακούμε» και να παρέμβουμε εφόσον η ομιλία μας δεν ειναι καθαρή και δεν γίνεται κατανοητή από το ακροατήριο. Δεν μιλούν όλοι οι κωφοί καθαρά όπως οι ακουοντες. Εγώ που ήμουν Βουλευτής μιλούσα στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα από το βήμα της βουλής. Πώς αλλιώς θα έκανα παρέμβαση από τη στιγμή που η ομιλία μου δεν είναι καθαρή? Έχουμε διαφορετική φωνή από τους ακουοντες. Η χρήση ακουστικών βοηθημάτων ή και κοχλιακων δεν δίνει την δυνατότητα το κωφό παιδί να ακούει ομιλίες σε ημερίδα ή σε σεμινάρια.
  Στο φεκ 78/14-3-2000 αναφέρει ότι η γλώσσα των κωφών είναι η Ελληνική Νοηματική γλώσσα. Αυτό έδωσε το δικαίωμα στους κωφούς να έχουν διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας για να μπορέσουν οι κωφοί να συμμετάσχουν ισότιμα στην κοινωνία συμμετέχοντας σε σεμινάρια , συνέδρια κλπ
  Δεν επιβάλλουμε σε κανέναν να μάθει την γλώσσα μας. Δεν είναι νόμος. Όσοι έχασαν την ακοή τους σε μεγαλύτερη ηλικία αφότου ανέπτυξαν ομιλία είναι λογικό να μην χρειάζεται να την μάθει.
  Όμως για εμάς είναι η φυσική μας γλώσσα που κατανοείται και η αποδοχή της κοινωνίας είναι σημαντικός παράγοντας.
  Είμαστε γενικά δίγλωσσα άτομα που έχουμε επικοινωνιακή ιδιαιτερότητα . Βεβαίως η Ελληνική Νοηματική γλώσσα είναι ικανή να καλύψει μια ομιλία και τις οποίες επικοινωνιακές ανάγκες. Το παράδειγμα είμαι εγώ!
  Η Ελληνική Νοηματική γλώσσα έχει εκφραστικές δυνατότητες και πρέπει να ενισχύεται και να προωθείται από το κράτος. Φυσικά χρειάζονται και οι υπότιτλοι που από πάντα την ζητήσαμε εδώ και παρά πολλά χρόνια. Ποτέ δεν είπαμε όχι στον υποτιτλισμο. Στην δεκαετία του ’80 είχαμε υπότιτλους που αργότερα διακόπηκε για λόγους οικονομικούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν υπότιτλοι.
  Ελληνική Νοηματική γλώσσα και υπότιτλοι είναι τρόποι επικοινωνίας και τα δύο είναι αναγκαίο μέσο πρόσβασης τών κωφών ατόμων. Όλοι μας έχουμε δικαιώματα και τα οποία δικαιώματα μας πρέπει να γίνουν σεβαστά. Και οι δυο πλευρές χρειάζονται προσβάσιμα μέσα επικοινωνίας. Πρέπει όλοι μας να σεβόμαστε τις ανάγκες του άλλου. Πρέπει οι ακουοντες ή όσοι είναι ενάντια στην νοηματική να αλλάξουν νοοτροπία και στάση απέναντι στο κωφό άτομο.
  Η Ελληνική Νοηματική γλώσσα είναι μια οπτική γλώσσα και μας ανοίγει πόρτες στον κόσμο. Είναι η γλώσσα μας, η κουλτούρα μας.
  Σίγουρα το νομοσχέδιο έχει κενά και ελπίζουμε την λύση του . Χρειάζεται να σκεφτούμε ξαι γθα τους τυφλούς που χρειάζεται να υπάρχει ακουστική περιγραφή όπως το Audio Description.
  Η προσβασιμότητα είναι σημαντικός παράγοντας γθα τα άτομα με αναπηρία. Πόσο πολύ και για τους τυφλοκωφους !
  Δήμητρα Αράπογλου

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 01:01 | Ευαγγελία Ανδρουλάκη

  Υπάρχει κληρονομικότητα βαρυκοΐας στην οικογένειά μου. Η υπερήλικη μητέρα μου είναι βαρύκοη και εγώ εν δυνάμει. Διαφωνώ ριζικά με τη διατύπωση του άρθρου 1ε και αναρωτιέμαι: Ποιά άραγε είναι η βαθύτερη αιτία που εισάγεται ένας τέτοιος ορισμός για τη νοηματική; Αναβαθμίζει την καθημερινότητα των κωφών και βαρυκόων;
  Αυτό που πραγματικά θα την αναβάθμιζε είναι ο υποτιτλισμός (θα έκανε πλην των άλλων και πάρα πολλούς γέροντες ευτυχισμένους) και τα γραπτά κείμενα στις δημόσιες υπηρεσίες. Προφανώς και όλα όσα αναφέρουν διεξοδικά οι σχολιαστές -και βαθύτεροι γνώστες των προβλημάτων- οι οποίοι προηγήθηκαν.

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 01:43 | Ελισάβετ Δ.

  Είμαι άτομο με πληρη κώφωση εξαιτίας αυτοάνοσου νοσήματος.Μιλάω κανονικότατα την ελληνική γλώσσα και επικοινωνω άριστα μεσω χειλεοανάγνωσης ή οπου χρειάζεται του γραπτού λόγου. Ως εκ τουτου,ειναι εντελώς παράλογο να ισχυριστεί κανεις οτι θα μπορουσε να μου επιβληθει ως μητρική γλώσσα,μια γλώσσα πλην της ελληνικής. Το μόνο που θα με βοηθουσε πραγματικά ειναι οι υπότιτλοι . Αδυνατώ να αντιληφθώ πώς ειναι δυνατον εν ετει 2018 με την εκπληκτική βελτιωση των κοχλιακών,να συζητάμε για την καθιερωση της νοηματικης ως γλώσσας των κωφών.

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 00:21 | Τίνα Κωνσταντάτου

  Η γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων είναι η Ελληνική.Τελεία και παύλα.
  Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία τους είναι δικαίωμα και υποχρέωσή τους ως ισότιμοι πολίτες στη χώρα όπου γεννήθηκαν, ζουν και κινούνται.
  Η περιθωριοποίησή τους σε τι ακριβώς αποσκοπεί; Διότι περί περιθωριοποίησης ενός μεγάλου και διόλου ομοιογενούς ομάδας συνανθρώπων μας πρόκειται.
  Έχω την τύχη να μην ανήκω στους κωφούς και -προς το παρόν- στους βαρήκοους. Κανένας όμως από τους κωφούς ή τους βαρήκοους που γνωρίζω -και είναι πολλοί- δεν γνωρίζει την νοηματική, μα διαβάζει, γράφει, μιλά ή/και διαβάζει χείλη που ομιλούν ελληνικά. Και ενίοτε καταφεύγουν στα ξένα Μέσα για να πληροφορηθούν, πχ, τι έγινε εδώ, στη χώρα τους. Ή για να ψυχαγωγηθούν. Κρίμα, για να μην πω ντροπή…Συμπέρασμα: Ελληνική η γλώσσα και υπότιτλοι παντού!

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 00:29 | Ζωή

  Οι κωφοι και βαρηκοοι άνθρωποι χρειάζονται υπότιτλους. Η ελληνική είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν και όχι η νοηματική.

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 23:39 | Κατερίνα Μεγγενιδου

  Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα στην ενημέρωση και στην πληροφορια

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 21:39 | Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών

  Καλησπέρα σας,
  Η Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών, μετά από πολυετή ενασχόληση με το αντικείμενο της εισαγωγής και εμπεδωσης των υπηρεσιών προσβασιμότητας στην ελληνική πραγματικότητα, χαιρετίζει την πρωτοβουλία και επισημαίνει τα κενά της, προτείνοντας την πιο επαγγελματική προσέγγιση στην παροχή αυτών των υπηρεσιών.
  Πέραν της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, που στην Ψηφιακή τηλεόραση μπορεί να διατίθενται “closed” η “open” στις υπηρεσίες που προτείνονται, AD ακουστική περιγραφή και SDH υπότιτλους θα θέλαμε να προσθέσουμε τα κάτωθι:
  AD: (Audio Description) για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.
  Η ακουστική περιγραφή ή AD (Audio Description) η DVS (Descriptive Video Service) είναι μια πρακτική μέσω της οποίας τα οπτικά στοιχεία του οπτικοακουστικού περιεχομένου μεταφέρονται με τη μορφή περιγραφικής αφήγησης. Ουσιαστικά με την ακουστική περιγραφή τα οπτικά στοιχεία διερμηνεύονται σε ακουστικά. Σκοπός της ακουστικής περιγραφής είναι η αντικειμενική αφηγηματική περιγραφή της εικόνας. Παρέχεται κυρίως σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικές παραστάσεις, καθώς και σε ξεναγήσεις σε μουσεία, αλλά και σε ηλεκτρονικές εκδόσεις (ibook, ebook, apps, games).
  Για να είναι σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική, αληθινή και σύμφωνη με το δικαιωματικό πλαίσιο χρειάζεται εξειδικευμένο ακουστικό περιγραφέα, ο οποίος ξέρει τι να περιγράψει, με ποια σειρά, πότε και με ποιον τρόπο, αναδεικνύοντας τα κρυφά ή φανερά σημαντικά από σημειολογική άποψη στοιχεία της εικόνας. Έναν ακουστικό περιγραφέα που να γνωρίζει τόσο καλά να αναλύει μία ταινία η ένα ντοκιμαντέρ που να μπορεί με την πρέπουσα συντομία να περαιώνει ακόμα και το υψηλής δυσκολίας έργο ανάδειξης των σημαντικών σημειολογικά στοιχείων της εικόνας ώστε το υπό περιγραφή έργο να μη χάνει τον δραματουργικό ρυθμό του.
  Στην ψηφιακή τηλεόραση παρέχεται κατ᾽ επιλογή σε“closed” μορφή, είτε μιξάρεται κατά την εκπομπή, είτε στον τηλεοπτικό δέκτη με την δυνατότητα της αυξομείωσης της έντασης η σε “open” όπου δεν επιλέγεται και μεταδίδεται με τον ήχο του προγράμματος. Στα DVD με επιλογή απο το menu. Στα ebooks είτε με ενεργοποίηση της προσβασιμότητας ακουστικής περιγραφής στην συσκευή, είτε από το menu ή την διεπαφή.
  Στην καθολικά προσβάσιμη κινηματογραφική αίθουσα (πρόσβαση στο δομικό περιβάλλον και προσβασιμότητα στο περιεχόμενο) απο infra-red ακουστικά που διατίθενται με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης.
  Στην HbbTV και VOD χρησιμοποιούμε και το Extended Audio Description. Μια μορφή ακουστικής περιγραφής που τοποθετεί σε προτεραιότητα τον τηλεοπτικό ακροατή και μεταφέρει όλη την πληροφορία περιγραφής διαφοροποιώντας τον χρόνο προβολής της εικόνας.
  SDH: (Subtitles for the Deaf or hard of Hearing) υπότιτλοι για Κ(κ)ωφούς/ές και βαρήκοους/ες. Στον υποτιτλισμό που εξυπηρετεί τους σκοπούς της καθολικής προσβασιμότητας, μια πρακτική η οποία αναφέρεται ως SDH (Subtitling for the Deaf and Hard-of-Hearing), οι ακουστικές και μη λεκτικές πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ηχητικού καναλιού αποκαθίστανται με υπότιτλους που προετοιμάζονται με συγκεκριμένα κριτήρια. Ο υποτιτλισμός SDH, ο οποίος μπορεί να είναι ενδογλωσσικός ή διαγλωσσικός, λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, αποστάσεις, γωνίες λήψης και κίνηση στην εικόνα, όπως αυτές αποτυπώνονται στην μεγάλη οθόνη για παράδειγμα αναφορικά με τον κινηματογράφο. Εφαρμόζονται συγκεκριμένες τεχνικές επεξεργασίας των διαλόγων βάσει ερευνών που έχουν γίνει ως προς τις βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, απαιτείται ειδική διαχείριση του χρόνου, ο οποίος καθορίζεται βάσει του μέσου μετάδοσης και του κοινού-στόχου, επίσης σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες. Απαραίτητο συστατικό είναι η αποτελεσματική απόδοση του ήχου και η εκμετάλλευση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του φωτισμού και των γραφικών στοιχείων του περιεχομένου. Το στιλ του υποτιτλισμού SDH εξαρτάται πάντα από το περιεχόμενο και είναι συνήθως όσο το δυνατό πιο αφηγηματικό έτσι ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη κατανόησή του. Μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των παραπάνω είναι η περιγραφή των ήχων, η αποτελεσματική χρήση του φόντου των υπότιτλων, των χρωμάτων και των γραμματοσειρών, των σημείων προέλευσης ηχητικών σημάτων, η χρήση παραγλωσσικών σημείων/συμβόλων και άλλα. Ο συγχρονισμός, η τοποθέτηση, η χρήση συμβόλων, ο χρόνος ανάγνωσης, οι αλλαγές σκηνών, ο αριθμός των χαρακτήρων και των σειρών και άλλες τεχνικές προδιαγραφές διαφέρουν από τον συμβατικό υποτιτλισμό, καθώς στόχος είναι να ικανοποιείται στο μέγιστο όλο το κοινό. Η συνδυαστική χρήση των υπηρεσιών αισθητηριακής προσβασιμότητας καθιστούν το οπτικοακουστικό περιεχόμενο πλήρως προσβάσιμο καθώς αποκαθιστούν τα δύο βασικά κανάλια του, ήχο και εικόνα, πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι η απουσία μίας εκ των δύο αισθήσεων δεν αποτελεί τροχοπέδη στην κατανόηση και την απόλαυση του περιεχομένου. Αυτός είναι ο στόχος της καθολικής προσβασιμότητας και της Κίνησης Καλλιτεχνών με Αναπηρία μέσω της παροχής αυτών των υπηρεσιών.
  Η Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών συνεργάζεται αποκλειστικά και μόνο με επαγγελματίες του πεδίου οι οποίοι σέβονται στην πράξη το δικαιωματικό πλαίσιο και σχετίζονται με την κοινότητα των ανάπηρων συμβάλλοντας ενεργά στην εξέλιξη της πρόσβασης περιεχομένου στην πράξη.
  Επισημαίνουμε ότι ο υποτιτλισμός που διατίθεται αυτήν τη στιγμή βάσει νομοθεσίας ΔΕΝ είναι υποτιτλισμός που πληροί αυτές τις προδιαγραφές και επισημαίνουμε την ανάγκη διάθεσης των σωστών υπηρεσιών, όπως αυτές διατίθενται εδώ και χρόνια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Παραθέτουμε σχετικές πληροφορίες του οργανισμού Ofcom: https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research, https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/how-to-report-a-complaint/subtitling-signing-or-audio-description, και τις σχετικές οδηγίες εδώ: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/40273/tv-access-services-2015.pdf
  Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη εφαρμογής αυτών των υπηρεσιών και στο ηλεκτρονικά διαθέσιμο υλικό του σταθμού καθώς και σε τυχόν υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης μέσω ιστού αλλά και υπηρεσιών σύγχρονης ή ασύγχρονης ροής (streaming).
  Η Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών μέχρι σήμερα έθεσε τα standards της καθολικής προσβασιμότητας στον Κινηματογράφο, το Θέατρο, την Τηλεόραση, σε Συναυλίες και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις. Με την συνεχή έρευνα και συνεκπαίδευση των μελών της έχουμε παράγει τεχνογνωσία την οποία διαχέουμε στους σκηνοθέτες και παραγωγούς μέσω συνεργασιών και σεμιναρίων. Παρουσιάζουμε μεθόδους και τεχνολογίες που προσφέρουν το αυτονόητο σε όλες και όλους. Καθολική προσβασιμότητα στην Τέχνη.
  disartmove@gmail.com
  https://www.facebook.com/DisArtMove/
  Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 21:55 | Γεώργιος Σοφιανόπουλος

  Ονομάζομαι Σοφιανόπουλος Γεώργιος και θέλω να αναφερθώ στο Άρθρο 1ε που αναφέρει ότι η Ελληνική νοηματική είναι η γλώσσα των κωφών και βαρήκοων. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια αναφορά εν έτει 2018 ότι η Ελληνική νοηματική είναι η γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων. Μεγάλος αριθμός κωφών και βαρήκοων που έχασαν την ακοή τους πριν αναπτύξουν την ομιλία, με κατάλληλη λογοθεραπεία μιλούν όπως όλοι μας την Ελληνική και η μόνη διαφορά είναι ότι χρησιμοποιούν την χειλεαναγνωση για να συνομιλήσουν και δρουν στην κοινωνία. Δεν χρησιμοποιούν την νοηματική. Μιλούν και γράφουν στην Ελληνική γλώσσα όπως όλοι οι ακούοντες συμπολίτες. Επιπλέον θεωρώ ότι είναι ηλίου φαεινώτερο για τους ανθρώπους που έχασαν την ακοή τους αφότου ανέπτυξαν την ομιλία ότι δεν έπαψαν να μιλούν την Ελληνική. Μιλούν και μαθαίνουν να διαβάζουν τα χείλη και το γραπτό λόγο. Πως είναι δυνατόν να επιβάλλουμε σε αυτούς τους συμπολίτες μας τη νοηματική ως γλώσσα τους; Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτή τη φράση του άρθρου. Πως μπορούμε να επιβάλλουμε σε παιδιά που θα γεννηθούν με πρόβλημα ακοής και μέσω λογοθεραπείας θα μιλήσουν ή με χρήση κοχλιακού εμφυτεύματος θα ακούσουν και θα μιλήσουν όπως όλοι οι ακούοντες, ότι η γλώσσα τους είναι η νοηματική; Πως μπορούμε να πούμε ότι όποιος χάσει την ακοή του αυτομάτως έχει ως γλώσσα την νοηματική; Η Ελληνική νοηματική είναι ισότιμη με την Ελληνική αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι η γλώσσα όλων των κωφών και βαρήκοων. Τέλος για τους υπότιτλους, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και εδώ υποχρεωτική η χρήση υποτίτλων παντού που δίνει πρόσβαση σε όλους τους κωφούς και βαρήκοους. Σε μαγνητοσκοπημένα προγράμματα είναι εξαιρετικά απλό και με μικρό κόστος ενώ όπως και στο εξωτερικό πρέπει να αναπτυχθούν για την Ελληνική γλώσσα οι τεχνολογίες ταυτόχρονης μετατροπής προφορικού λόγου σε γραπτό για τα ζωντανά προγράμματα.

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 18:18 | Χριστίνα Ν.

  Λέγομαι Χριστίνα Ν. αυτό που με ενδιαφέρει ότι να έχουμε Υπότιτλοι + Νοηματική στην τηλεόραση για ειδήσεις και καθετί που αφορά στην ενημέρωση.
  Υπότιτλοι στις σειρές / ταινίες κ.τ.λ.

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 17:01 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΩΡΛ

  Η γλώσσα μας είναι η ελληνική άσχετα αν κάποιοι γεννήθηκαν ή έγιναν βαρήκοοι ή κωφοί σε μικρή ή σε προχωρημένη ηλικία. Στην εποχή των κοχλιακών εμφυτευμάτων, όπου και οι κωφοί αποκτούν δικαίωμα στους ήχους και στην ομιλία, δεν είναι δυνατόν να καταφεύγουμε στη νοηματική. Η τελευταία αποτελεί ξεπερασμένο τρόπο επικοινωνίας που πλέον αφορά πολύ λίγους. Η νοηματική πρέπει να μείνει εκεί· ένα εργαλείο απαραίτητο για πολύ λίγους.

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 16:08 | Elsa

  Ελπίζω τα παραπάνω σχόλια που επισημαινουν πόσο προβληματικό είναι το νέο νομοσχέδιο, να μελετηθουν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη, καθώς στην ουσία επισημοποιεί μια διάκριση εις βάρος των κωφών συμπολιτών μας που μιλούν!
  Εκείνο που εμείς οι ακουοντες δεν αντιλαμβανόμαστε (αλλά τα άτομα με απώλεια ακοής έχουν νιώσει στο πετσί τους), είναι οι επιπτώσεις του επίμαχου άρθρου: ο πακτωλός χρηματων που δίνεται ήδη και θα δίνεται με μεγαλύτερη ευκολία, βάσει νόμου πλέον, σε αυτους που έχοντας οικονομικό συμφέρον, προωθούν ως μόνη γλώσσα επικοινωνίας των κωφών, τη νοηματική, αποκλείοντας τα κωφα και βαρηκοα άτομα που μιλούν και επικοινωνούν με την ελληνική και τα οποία, δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα αναπηρίας, παρά τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην καθημερινή ζωή τους, προβλήματα που οι ακουοντες, δεν διανοούμαστε καν.

 • Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, στις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Θεσσαλονίκη 25/11/2018
  Αρ.Πρ. 46
  Είμαστε γονείς κωφών και βαρήκοων παιδιών.
  Στα 33 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου μας, έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια υποστήριξης και ενσωμάτωσης των παιδιών μας στην κοινωνία. Έχουν γίνει αγώνες προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν προφορικό λόγο έτσι ώστε να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο της γειτονιάς ,να επικοινωνήσουν με ακούοντες συγγενείς και φίλους , να μιλήσουν και να γράψουν στην μητρική τους γλώσσα που είναι η ελληνική. Είναι ένας δρόμος πολύ κουραστικός, δύσκολος και αντίξοος, είναι μια υπερπροσπάθεια που έχει όμως καρπούς που αποδίδουν. Τα περισσότερα παιδιά με τη σωστή λογοθεραπευτική παρέμβαση, τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας ,κοχλιακών εμφυτευμάτων και την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν καταφέρει να αποκτήσουν λόγο και να επικοινωνούν με λιγότερο ή περισσότερο καλή άρθρωση στην ελληνική γλώσσα ,την γλώσσα όλων των Ελλήνων. Υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών,που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν προφορικά και για αυτό χρησιμοποιούν τη νοηματική. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του αγώνα όλων αυτών των κωφών και βαρήκοων παιδιών και των οικογενειών τους δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε την Ελληνική νοηματική γλώσσα ως την επίσημη γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων. Για εμάς η επίσημη, η μητρική γλώσσα των κωφών και βαρήκοων, όπως και των υπόλοιπων Ελλήνων, είναι η ελληνική. Η νοηματική μπορεί να είναι ελεύθερη επιλογή .Για το λόγο αυτό ζητάμε να αποσυρθεί το άρθρο 1ε.
  Σε μια ανοιχτή διαβούλευση για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, στις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας θα έπρεπε να συζητάμε και να κάνουμε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί η πρόσβαση αυτή με τον καλύτερο τρόπο, για όλους τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες και όχι να πρέπει να αντιμετωπίζουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό που προαναφέρθηκε.
  Είμαστε υπέρ της καθολικής προσβασιμότητας (υπότιτλοι,speech to text, νοηματική) και όχι μόνο σε επιλεγμένες εκπομπές και με περιορισμένο χρονικό όριο. Θέλουμε τα παιδιά μας να γελάνε μαζί μας όταν βλέπουμε μια κωμωδία, να συγκινούνται με μια ανθρώπινη ιστορία ,να γνωρίζουν τι συμβαίνει γύρω τους αλλά και σε όλο τον κόσμο και σε καμία περίπτωση να μην αισθάνονται αποκλεισμό και απομόνωση.
  Οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα με όλους τους έλληνες πολίτες. Δικαιούνται ενημέρωση, πρόσβαση και συμμετοχή στα κοινά.
  Η αγάπη, η στήριξη και η αγκαλιά κάνουν θαύματα!
  Η Πρόεδρος Εμμανουέλα Παπαδοπούλου και η Γεν. Γραμματέας Μαγδαληνή Χρυσανίδου

 • Η διατύπωση του εδαφίου ε’ είναι διπλά παραπειστική. Πρώτον, αφήνει να εννοηθεί ότι η νοηματική είναι το μέσο επικοινωνίας του συνόλου των κωφών και βαρηκόων της χώρας. Το ακριβές είναι ενώ ότι χρησιμοποιείται από μια μικρή, και διαρκώς μειούμενη, μερίδα τους. Δεύτερον, ότι είναι «γλώσσα» ικανή να καλύψει τις επικοινωνιακές ανάγκες της σύγχρονης ζωής και γι’ αυτό πρέπει και επισήμως να ενισχύεται και να προωθείται από το κράτος. Το ακριβές είναι ότι η νοηματική μόνον καταχρηστικά αποκαλείται γλώσσα. Όντας πάμπτωχη σε λεξιλόγιο και εκφραστικές δυνατότητες, μόνο υποτυπώδεις ανάγκες μπορεί να καλύψει. Όποιος την χρησιμοποιεί μάλιστα αποκλειστικά είναι αποκλεισμένος ουσιαστικά από την επιστήμη, τη λογοτεχνία, την ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική και πολιτική ζωή, τη γνώση της νομοθεσίας και των αποφάσεων της διοίκησης.

  Πίσω από την παραπειστικότητα των νομικών ορισμών, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Εν έτει 2018, δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας, κωφοί και βαρήκοοι, είναι αποκλεισμένοι από παντού. Στα σχολεία, την τηλεόραση, στις εκδηλώσεις, ένα ισχνό αριθμητικά λόμπυ που νέμεται όλες τις κρατικές επιχορηγήσεις, έχει επιβάλλει ως αντιπροσωπευτική τους «γλώσσα» την νοηματική. Όλες οι προσπάθειες να ξαναγυρίσουν οι υπότιτλοι στα κανάλια λ.χ. (γιατί υπήρχαν ώς τη δεκαετία του 1980), σκοντάφτουν σ’ αυτό το λόμπυ που θέλει να κρατήσει σε γκέτο τους Έλληνες με ακουστική αναπηρία για να τους εκμεταλλεύεται πουλώντας τους «υπηρεσίες» διερμηνείας.

  Μακάρι το παρόν σχέδιο νόμου να άρει αυτόν τον αποκλεισμό με τις διατάξεις τους που αφορούν τον υποτιτλισμό. Όμως το εδάφιο ε’ συνιστά επιστροφή πίσω στο γκέτο, παροχή νέων νομικών όπλων στο λόμπυ εκείνο που σε μεγάλο βαθμό φέρει την ευθύνη για τον αποκλεισμό αυτόν.

  ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ
  συγγραφέας, νομικός, διευθυντής του περιοδικού Νέο Πλανόδιον
  Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα της Ακαδημίας Αθηνών

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 13:05 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Οι κωφοί και οι βαρήκοοι άνθρωποι θέλουν υποτιτλισμό παντού. Να μπορούν να ενημερώνονται. Η γλώσσα μας οπως γεννιόμαστε είναι ελληνική ! Κωφοί νοηματικής γλώσσας και Βαρήκοοι ισότιμη !!!! Παρακαλούμε οι κωφοί της νοηματικής γλώσσας επιθυμούν να παρακολουθούν στα τηλεοπτικά κανάλια ειδήσεων για τους διερμηνείς σε μεγαλύτερη ανάλυση και οι δημοσιογράφοι των ειδήσεων σε μικρότερη ανάλυση (αντίστροφα) για να μπορέσουν να κοιτούν καθαρά για τους ηλικιωμένους κωφούς/νέους της νοηματικής γλώσσας και οι βαρήκοοι να επιθυμούν απαραίτητα για την επικοινωνία και προσβασιμότητα, Υπότιτλους, Υπέρτιτλους, Speech to text όχι μόνο στην Τηλεόραση, Θέατρο, συνέδρια, αλλά, παντού.
  Να ξεκινήσουμε από την Ενημέρωση, στα τηλεοπτικά προγράμματα κ.τ.λ, και να προστεθούν και σε άλλους τομείς. Αγανακτούμε τα ΜΜΕ που δεν έχει εγκριθεί απο το Υπουργείο τόσα χρόνια και αδιαφοροντας εμας ! Όχι πια, γι αυτό, δεν εκτιμούμε και θέλουμε δικαιοσύνη ολοί μαζί ενωμένα αδέρφια μας κωφοί και βαρήκοοι να στηρίξουμε στον αγώνα μας να καταβάλουμε τις μεγιστές δυνατές προσπάθειες στο Υπουργείο και στα τηλεοπτικά επικοινωνιακά (ΜΜΕ) να κάνουν κάποιες νέες αλλαγές στα κανάλια προγράμματα για τους φίλους μας κωφούς και βαρήκοους.

  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΕΝΩΜΕΝΑ !!!!

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 12:28 | Χρυσούλα Γούναρη

  Είμαι Eλληνίδα και δεν είμαι κωφή. Ωστόσο με το πέρασμα του χρόνου ενδέχεται να γίνω. Σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν θα ήθελα να μου αλλάξουν την γλώσσα, και μάλιστα δια νόμου, και κατά συνέπεια ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος της ταυτότητας και της υπόστασής μου, επιφέροντάς μου με αυτόν τον τρόπο μεγάλες ψυχολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις για κάτι τόσο φυσιολογικό όπως είναι το ανθρώπινο γήρας. Το ίδιο ισχύει, βεβαίως, και σε περίπτωση που ασθενήσω κάποια στιγμή με ωτίτιδα, εμφανιστεί ξαφνικά κάποια πάθηση του ακουστικού μου νεύρου ή ακόμη σε περίπτωση ενός απρόβλεπτου ατυχήματος που θα επηρρεάσσει, με κάποιον παροδικό ή μόνιμο τρόπο, την ακοή μου. Δεν θα ήθελα, επίσης, αυτό να συμβεί και στους συνανθρώπους μου.
  Γι’ αυτό διαφωνώ πλήρως με το εδάφιο ε του άρθρου 01 του παρόντος σχεδίου υπουργικής απόφασης [ που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 67 του ν. 4488/2017 (Α’ 137) ] το οποίο θεωρώ εντελώς αβάσιμο και γι’ αυτό απαράδεκτο. Συν τοις άλλοις, διότι η νοηματική δεν είναι πλήρης γλώσσα και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ελληνική (ομιλούσα και γραπτή). Όπως τα γυαλιά οράσεως, έτσι και η νοηματική γλώσσα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας για ορισμένους ανθρώπους που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν διαφορετικά – γι’ αυτό άλλωστε έχει αναγνωριστεί ως ισότιμη με την ελληνική απο πέρυσι και πολύ ορθώς, δεν εχει προσδιοριστεί ποιανού γλώσσα είναι. Είναι παράλογο να την επιβάλλετε με νόμο σε ανθρώπους που δεν την έχουν καμμία απολύτως ανάγκη.
  Αντίθετα, μπορείτε να κατοχυρώσετε τον απολύτως αναγκαίο υποτιτλισμό (και την χρήση σύγχρονων μέσων γι’αυτό) που παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για πλήρη και ισότιμη πρόσβαση όλων στην επικοινωνία, την μάθηση και την ενημέρωση συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην πρόοδο της κοινωνίας μας και του πολιτισμού μας.

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 08:50 | Σταύρος Γιαλαμάς

  Όταν αντί να εκπαιδεύσεις μια κοινωνική ομάδα να μάθει ανάγνωση και γραφή για να μπορεί να συμμετέχει στη κοινωνία ισότιμα προσπαθείς να επιβάλεις σαν θεσμό τη χρήση μιας φτωχής ¨γλώσσας¨ που την μιλάνε ελάχιστοι, που είναι άχρηστη για την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου και την επικοινωνία με τη συντριπτική πλειοψηφία, είναι έγκλημα, θέλεις να την απομονώσεις για να την ελέγχεις και να την εκμεταλλεύεσαι οικονομικά μέσω του αποκλεισμού της, φτιάχνεις γκέτο.
  Μόρφωση, ενημέρωση για την εξέλιξη της τεχνολογίας βοηθημάτων υποκατάστασης της μειονεξίας της αναπηρίας και υποτίτλους ΠΑΝΤΟΥ, για μια καλύτερη ζωή.

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 07:18 | Μαρία Αθανασίου

  Στο αρθρο 1.ε αναφέρεται

  ‘ ε) Ελληνική νοηματική γλώσσα: η επίσημα αναγνωρισμένη και ισότιμη με την ελληνική γλώσσα γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων·’
  Αυτο δεν ισχύει. Ναι μεν η νοηματική αναγνωρίστηκε τον Σεπτεμβριο του 2017 ως ισότιμη γλώσσα αλλά ‘όχι ως γλώσσα των κουφων και των βαρήκοων.

  Και πολυ ορθώς δεν αναγνωρίστηκε ως τέτοια καθώς είναι ενας κώδικας επικοινωνίας που αγνοοεί η συντριπτικη πλειοψηφία των ανθρώπων με προβλήματα ακοής .

  Η προσπάθεια δια της πλαγίας οδού να οριστεί ως επισημη γλώσσα για αυτούς τους ανθρώπους αποτελεί παραβίαση θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων για χιλιάδες συναθρώπους μας μεταγλωσσικους κουφούς και βαρήκοους .Ειναι δυνατόν βιαίως και παρά τη θέληση σου να εντάσσεσαι στους χρήστες μιας ‘γλωσσας» την οποία αγνοείς και ούτε θέλεις ούτε μπορείς να μάθεις ;

  Δεδομένου μάλιστα πως κανεις μας δεν έχει υπογραψει συμβόλαιο ισόβιας υγείας και αρτιμέλειας ,δεδομένου πως προιούσης της ηλικίας η πιθανότητα εμφάνισης βαρηκοίας είνα μεγάλη ,είμαστε όλοι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο αυτό . Να μας επιβληθει ως γλωσσα μας και να θεωρούμαστε απο την πολιτεία χρήστες μιας γλώσσας που δεν γνωρίζουμε.

  Η χρήση της νοηματικής εξυπηρετεί μια πολύ μικρή μόνο μερίδα ανθρώπων με προβλήμα ακοής .Σαφώς και πρέπει να τους παρέχεται αυτή η δυνατότητα.
  Οχι ομως με την δόλια επιβολή εις βάρος των πολλαπλάσιων μεταγλωσσικών κουφών και βαρήκοων που έχουν άλλες ανάγκες .
  Υποτιτλους στην τηλεοραση και στις ελληνικες κινηματογραφικες ταινιες ,υπερτιτλους στο θεατρο ,speech to text σε συνέδρια, ομιλίες , παροχή γραπτών οδηγιών στις δημόσιες υπηρεσίες .

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 07:45 | ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ

  Δεν έχω τεκμηριωμένη άποψη για το αν η νοηματική μπορεί (ή πρέπει) να είναι η επίσημη γλώσσα των κωφών. Όμως Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ.

  Οι περισσότεροι βαρήκοοοι έχουν περάσει τη περισσότερη ζωή τους ως ακούοντες και άκουγαν και ομιλούσαν ελληνικά.
  Πώς -ξαφνικά- θα πρέπει να «αλλάξουν» τη γλώσσα τους;
  Πώς θα «ακούνε» τα δελτία ειδήσεων;
  Είναι υποχρεωμένοι στα 80 ή 85τους να μάθω νοηματική;
  Κι εγώ που κατάγομαι από οικογένεια βαρήκοων και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στο μέλλον να είμαι κι εγώ βαρήκοος μήπως πρέπει ν’ αρχίσω από τώρα να μαθαίνω νοηματική;

  Η τακτική των τελευταίων χρόνων με τη διάδοση της νοηματικής σε δελτία ειδήσεων, ομιλίες κ.λπ. πολύ σωστό είναι που γίνεται. ΑΛΛΑ δε βλέπω να υπάρχει αντίστοιχη πρόοδος στο θέμα του υποτιτλισμού. Αυτό αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων των βαρήκοων. Και είναι άνιση μεταχείρισή τους σε σχέση με τους κωφούς, αλλά και τους ακούοντες.

  Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 05:50 | Αριαδνη Ιωαννιδου

  Η γλώσσα όλων των Ελλήνων , ακόμα και των κωφών και των βαρήκοων στην Ελλάδα, είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ και όχι η ελληνική νοηματική… Η πολιτεία οφείλει άμεσα να το διορθώσει αυτό στο συγκεκριμένο άρθρο! Οι υπότιτλοι είναι η ενδεικνυόμενη λύση για την άρση της απομόνωσης των κωφών και των βαρήκοων στη χώρα μας. Η νοηματική είναι απλά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους κωφάλαλους.

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 05:04 | Αριαδνη Ιωαννιδου

  Στο άρθρο 1ε έχει παρεισφρήσει μια σοβαρή αβλεψία που πρέπει να διορθωθεί: η γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων στην Ελλάδα είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ και όχι η ελληνική νοηματική… Η πολιτεία οφείλει άμεσα να διορθώσει την αβλεψία. Οι υπότιτλοι παντού (διά νόμου) είναι η ενδεικνυόμενη λύση για την άρση της απομόνωσης των κωφών και των βαρήκοων στη χώρα μας. Η νοηματική ασφαλώς μπορεί να παραμείνει αυτό που πραγματικά είναι: ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη διάθεση των κωφάλαλων.

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 04:58 | Αργυρώ Μπαλαγούρα

  Στο στενό φιλικό μου περιβάλλον υπάρχει φίλη η οποία είναι κωφάλαλη. Φοίτησε σε ειδικό σχολείο και έμαθε ανάγνωση και γραφή, έμαθε την ελληνική γλώσσα ,και βέβαια και την νοηματική γλώσσα. Η πλειοψηφία των κωφαλάλων ξέρει να γράφει και να διαβάζει! εχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν εκπομπες ενημέρωσης , ψυχαγωγιας , θέατρο , εκδηλωσεις πάσης φύσεως με υπότιτλους , υπέρτιτλους , speech to text , ακόμη και αν γνωρίζουν άψογα την νοηματική! Να ζουν και να απολαμβάνουν φυσιολογική και όχι περιθωριοποιημένη ζωή! Οι κωφοί και οι βαρύκωοι που η συντριπτική πλειοψηφία δεν γνωρίζει την νοηματική γλώσσα ,τους υποχρεώνετε να την μάθουν!
  Με ποιά λογική και σκεπτικό τους επιβάλετε ως επίσημη γλώσσα τους την νοηματική!;;Ποιά είναι η δικαιολογία σας που τους απομονώνετε από την ενημέρωση πάσης φύσεως και από την παρακολούθηση των εκπομπών ψυχαγωγίας . Η γλώσσα τους είναι η ελληνική! Πάψτε να «κωφεύετε» στις αντιδράσεις τους και στο δικαίωμα, να επικοινωνούν στην γλώσσα τους που είναι η ελληνική!!!
  Βάλτε υπότιτλους στα τηλεοπτικά προγράμματα, υπέρτιτλους στα θεατρικά έργα ,speech to text στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις!
  Και κάτι ακόμη. Άνθρωποι που μετά από κάποια ηλικία, (σε άπειρες οικογένειες συμβαίνει) η ακοή τους μειώνεται από λίγο έως πάρα πολύ. Άνθρωποι ηλικιωμένοι που καταλήγουν καταθλιπτικοί γιατί δεν μπορούν από το πιο απλό. απο το ακούσουν ειδησεις η να ψυχαγωγηθούν από διάφορες εκπομπες η να πάνε ένα θέατρο!

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 23:17 | Τζ. Μπιτσάκου

  Δε θα σχολιάσω το ότι ο ορισμός της νοηματικής ως γλώσσας των κωφών και βαρηκόων είναι όχι μόνο αναληθής αλλά και προσβλητικός για τη συντριπτική πλειοψηφία των κωφών και των βαρηκόων που αναγνωρίζουν την ελληνική γλώσσα (και όχι τη νοηματική) ως γλώσσα τους, όπως φαίνεται από τα προηγούμενα σχόλια και από την προσωπική μου εμπειρία. Θα προσθέσω πως πριν προχωρήσει μια κυβέρνηση σε τέτοιες ριζικές (και εν προκειμένω αναίτιες) τροποποιήσεις, θα πρέπει να λάβει υπόψη τα πραγματικά γεγονότα, το κοινό αίσθημα και τις επιπτώσεις. Τα γεγονότα τα γνωρίζετε, ή θα έπρεπε να τα γνωρίζετε, η νοηματική δεν είναι η γλώσσα των κωφών και των βαρηκόων, είναι η γλώσσα (πολλοί αμφισβητούν και τον ορισμό της ως γλώσσα) που χρησιμοποιεί μια μικρή μερίδα κωφών. Αντιπροσωπευτικό δείγμα του κοινού αισθήματος διαπιστώνετε στα σχόλια. Επιπτώσεις (υπό μορφή εύλογων ερωτημάτων): Θέλετε οι κωφοί και οι βαρήκοοι να αισθάνονται γκετοποιημένοι ή ενταγμένοι ως ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας; Θέλετε διαιώνιση της αναπηρίας, ή έγκαιρη διάγνωσή της και αποκατάσταση; Θέλετε ανθρώπους εξαρτημένους από διερμηνείς ή αυτόνομους και αυτάρκεις; Θέλετε πολίτες ενημερωμένους, μορφωμένους, που μιλούν και γράφουν σωστά ελληνικά; Ενημερωθείτε, σκεφθείτε και αποφασίστε σωστά για το ποιούς νόμους θα ψηφίσετε και για το πού και πώς θα διαθέσετε το δυναμικό και τα κονδύλια που έχετε ώστε να βοηθήσετε πραγματικά τους Έλληνες κωφούς και τους βαρήκοους (στη θέση των οποίων μπορεί να βρίσκεται οποιοσδήποτε από εσάς αύριο, η βαρηκοΐα παραμονεύει όλους χωρίς εξαίρεση).

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 22:41 | Ιωάννης Γαλάνης – Άλλος

  «Είπε και εγένετο»
  Στο βάθος της καρδιάς μας οικεί ο αρχέγονος ήχος. Η «παντομίμα» της «νοηματικής» υποκαθιστά αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει το λόγο. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως η γλώσσα των κωφών, πολλώ δε μάλλον των βαρηκόων.

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 22:37 | Λεομπίλλα Φωτεινή

  Το σχέδιο αυτό είναι προβληματικο στα περισσότερα σημεία του. Κυρίως γτ ορίζει ως επίσημη γλώσσα των κωφών κ βαρύκοοων την νοηματική ενώ αυτή είναι μια «γλώσσα» που την μιλά μια μικρή μειοψηφία του συνόλου των κωφών-βαρυκόων. Κάτι τέτοιο συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων ως προς την πρόσβαση στην πληροφορία, την ενημέρωση και την εν γένει συμμετοχή στο δημόσιο βίο όλων όσων δεν γνωρίζουν την νοηματική.
  Σε ένα κράτος δικαίου η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών χωρίς μεροληψία υπέρ κάποιας ομάδας και εις βάρος άλλης. Συνεπώς προτείνουμε να υπάρχει μεν η νοηματική και να διευκολύνονται όσοι την γνωρίζουν όμως είναι ακόμα πιο κρίσιμο να θεσπιστεί η υποχρέωση της πολιτείας (κ του υπουργειου καθώς κ των μμε) να διευκολύνουν όλους τους υπόλοιπους με τον υποτιτλισμό των πάντων (εκπομπων, ταινιών, ομιλιών κλπ). Αυτό για αρχή θα μπορούσε να γίνεται με την υποχρέωση για on demand υποτιτλισμός, πιλοτικά στην αρχή στην ΕΡΤ , σε όλες τις ζώνες ώστε να μετρηθεί πότε και σε ποιες ηλικιακές ομάδες είναι απαραίτητος και χρησιμοποιείται , σε ποια προγράμματα κλπ και σε δεύτερο χρόνο να βγουν οι υποχρεώσεις των υπολοίπων καναλιών. Επίσης υποχρεωτική χρήση speech to text στις εκδηλώσεις καθώς και γραπτές οδηγίες στις τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.
  Το επίμαχο σχέδιο υπουργ αποφασης μεροληπτεί υπέρ της νοηματικής για λόγους ακατανόητους σε εμάς μιας κ έτσι αποκλείει πολύ περισσότερους συμπολίτες μας από την απρόσκοπτη πρόσβαση τους στην ενημέρωση-πληροφορία αλλά και τη συμμετοχή τους στον δημόσιο βίο, τους οποίους και υποχρεώνει να αποδεχτούν ως «επίσημη» μια γλώσσα την οποία ούτε γνωρίζουν ούτε χρειάζεται να μάθουν. Οι προβλέψεις του δε για τις ώρες υποχρεωτικής χρήσης υποτιτλιτισμού είναι σταγόνα στον ωκεανό. Συνεπώς αρθρα 1, 2, 3 πρεπει να διορθωθούν αλλιώς το σχέδιο υπουργικής απόφασης να αποσυρθεί. Λεομπίλλα Φωτεινή, Τομ. Ανθρωπ.Δικαιωμάτων, Το Ποτάμι

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 21:10 | Λεομπίλλα Φωτεινή

  Το σχέδιο αυτό είναι προβληματικό στα περισσότερα σημεία του. Κυρίως γτ ορίζει ως επίσημη γλώσσα των κωφών κ βαρύκοοων την νοηματική ενώ αυτή είναι μια «γλώσσα» που την μιλά μια μειοψηφία του συνόλου των κωφών-βαρυκόων.
  Η προσωπική μου αποψη είναι , σαφώς να υπάρχει η νοηματική και να διευκολύνονται όσοι την γνωρίζουν όμως είναι ακόμα πιο κρίσιμο να θεσπιστεί η υποχρέωση της πολιτείας (κ του υπουργειου καθώς κ των μμε) να διευκολύνουν όλους τους υπολοιπους με τον υποτιτλισμό των πάντων (εκπομπων, ταινιών, ομιλιών κλπ). Αυτό για αρχή θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δυνατότητα (καιι υποχρέωση εκ μέρους του παρόχου) on demand υποτιτλισμό, πιλοτικά στην αρχή στην ΕΡΤ , σε όλες τις ζώνες ώστε να μετρηθεί πότε και σε ποιες ηλικιακές ομάδες είναι απαραίτητος και χρησιμοποιείται , σε ποια προγράμματα κλπ και σε δεύτερο χρόνο να βγουν οι υποχρεώσεις των υπολοίπων καναλιών. Επίσης είναι αναγκαία η θέσπιση της υποχρεωτικής χρήσης speech to text στις εκδηλώσεις, γραπτές οδηγίες στις τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.
  Το επίμαχο σχέδιο υπουργ αποφασης στο σύνολο του μεροληπτεί υπέρ της χρήσης νοηματικής την οποία και προκρίνει αλλά και επιβάλλει ως «επίσημη» γλώσσα των ακουόντων/βαρυκόων, για λόγους αδιανόητους μιας κ έτσι αποκλείει πολύ περισσότερους. Οι προβλέψεις του για τις ωρες υποχρεωτικής χρήσης υποτιτλιτισμού είναι σταγόνα στον ωκεανό. Συνεπώς τα άρθρα 1, 2, 3 πρέπει να διορθωθούν προς την κατεύθυνση που αναφέρεται ως άνω αλλιώς το σχέδιο υπουργικής απόφασης πρέπει να αποσυρθεί.Λεομπίλλα Φωτεινή, Υπ. Τομέα Ανθρωπ. Δικαιωμάτων, Το Ποτάμι

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 19:45 | Ελπίδα Δεσπότη

  Τρίτη φορά που προσπαθώ κι αυτό, για την επαλήθευση των μαθηματικών στο τέλος!
  Έλεος, μέχρι να καταλάβω, τι φταίει!
  Δεν ξέρω πόσο σας συμφέρει να περάσει αυτός ο όντως κουφός νόμος, μα και να περάσει, δε θα σταθεί!
  Έχω ένα φίλο ταβερνιάρη που με κοιτάζει στο στόμα, όταν παραγγέλνω, παρόλο που φοράει ακουστικά.
  Δε νομίζω πως ο νόμος σας είναι δίκαιος, ούτε μπορεί να μας αναγκάσει, κωφούς και μη κωφούς, να την μάθουμε και να επικοινωνούμε μ’ αυτήν!
  Η νοηματική που μας υποχρεώνετε ως γλώσσα, ενώ, δεν είναι γλώσσα, (γίνεται μόνο με κινήσεις και νοήματα ή ζωγραφίζεται με σκίτσα), απέχει πολύ απ’ την καθιμιλουμένην Ελληνικήν!
  Μπορεί να είναι χρήσιμη για μια μικρή ομάδα ανθρώπων, δεν μπορείτε να την επιβάλλετε (Δημοκρατία, έχουμε;) σε κωφούς και μη, γιατί και τους «μη», τους αναγκάζεται πλαγίως, (με τον «περίεργο» νόμο σας) να την μάθουν!
  Υγ. Με τον κλασσικό τρόπο, τον πατροπαράδοτα γνωστό, αν και δεν πίνω, την επόμενη φορά που θα πάω, θα τσουγκρίσω ένα ποτήρι στην υγειά σας, για τον τσαμπουκά σας!
  Ως τότε, ΕΥΧΟΜΑΙ κι ΕΛΠΙΖΩ, πως θα διορθωθεί!

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 17:40 | Ελενη Κ.

  Απαράδεκτο και αποξενωτικο! Παραπέμπει σε κοινωνικό αποκλεισμό! Ελληνικη η γλωσσα οπως και η υπηκοοτητα μας και υποτιτλοι σε τηλεοπτικα καναλια και κοινωνικες-πολιτιστικες εκδηλώσεις!

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 12:43 | Χριστιάνα

  Όταν ήμουν μικρή έχασα ένα σημαντικό μέρος της ακοής μου. Έβαλα ακουστικά, έκανα λογοθεραπεία, πήγα σε κανονικό σχολείο, σπούδασα στο Πολυτεχνείο, εργάζομαι.
  ΠΟΤΕ δεν έμαθα νοηματική και ούτε μου χρειάστηκε!

  Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ!! ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ!

  Το μόνο που χρειαζόμαστε για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των βαρήκοων και των κωφών είναι υπότιτλους στην τηλεόραση, speech to text στις εκδηλώσεις, γραπτές οδηγίες στις τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.

  Διαμαρτύρομαι έντονα για το άρθρο 1ε) το οποίο βρίσκω απαράδεκτο και ψευδές!

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 11:18 | Χρήστος Παγώνης

  Σχετικά με το (ε). Οι περισσότεροι κωφοί και βαρήκοοι, χάρις την πρόοδο της τεχνολογίας, εδώ και δεκαετίες μπορούν με τη χρήση βοηθημάτων (κοχλιακών εμφυτευμάτων και σύγχρονων ακουστικών) να ακούν, να συνομιλούν, να συμμετέχουν.
  Και αυτό δεν ισχύει μόνο για όσους έχασαν την ακοή τους σε προχωρημένη ηλικία, τους λεγόμενους μεταγλωσσικούς κωφούς. Ισχύει για όλους.
  Παιδιά τα οποία γεννήθηκαν κωφά πηγαίνουν σε κανονικά σχολεία όπως όλα τα παιδιά, μαθαίνουν τη γλώσσα μας όπως όλα τα παιδιά, μαθαίνουν ξένες γλώσσες όπως όλα τα παιδιά, μαθαίνουν μουσικά όργανα όπως όλα τα παιδιά, σπουδάζουν όπως όλα τα παιδιά. Και όλα αυτά χρησιμοποιόντας ως γλώσσα τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Όπως όλα τα παιδιά.
  Το να υποχρεώνουν αυτούς τους ανθρώπους, μεγάλους και παιδιά να έχουν ως επίσημη γλώσσα τη νοηματική, μια γλώσσα που ούτε τη γνωρίζουν αλλά και κατά 99% δεν πρόκειται ποτέ να μάθουν δεν είναι απλά αβάσιμο. Τους διαχωρίζουν από το σύνολο στο οποίο είναι ενταγμένοι. Και το να αποκλείεις κάποιον από το σύνολο δεν είναι μονο περίεργο, είναι ρατσιστικό.

  Συνοψίζοντας, το άρθρο (ε) πρέπει να αφαιρεθεί.

  Χ.Ε. Παγώνης
  Φυσικός
  M.Sc. Τηλεπικοινωνιών
  M.Sc. Διασφάλισης Ποιότητας

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 11:04 | Τάσος Α. Καπλάνης

  Όπως φαίνεται και από τα υπόλοιπα σχόλια, στο άρθρο 1ε έχει παρεισφρήσει μια σοβαρή αβλεψία που πρέπει να διορθωθεί: η γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων στην Ελλάδα είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ και όχι η ελληνική νοηματική… Η πολιτεία οφείλει άμεσα να διορθώσει την αβλεψία. Αλλιώς, θα δημιουργηθεί η εύλογη υποψία ότι δεν πρόκειται για αβλεψία, αλλά για συναλλαγή με συμφέροντα που προσπαθούν να προωθήσουν τη νοηματική ως επίσημη γλώσσα σε μία κατηγορία του πληθυσμού που ούτε τη γνωρίζει ούτε θέλει να τη μάθει! Οι υπότιτλοι παντού (διά νόμου) είναι η ενδεικνυόμενη λύση για την άρση της απομόνωσης των κωφών και των βαρήκοων στη χώρα μας. Η νοηματική ασφαλώς μπορεί να παραμείνει αυτό που πραγματικά είναι: ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη διάθεση των κωφάλαλων.

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 09:24 | Κατερινα Χαβιαρα

  Σημερα, χαρη στα κοχλιακα εμφυτευματα, τα εξελιγμενα ακουστικα βαρηκοιας και την ακουστικη εκπαιδευση οι περισσοτεροι ισως κωφοι/βαρηκοοι δε γνωριζουν τη νοηματικη. Με αυτη τη λογικη, θα ειχε νοημα η χρηση υποτιτλων παρα οτιδηποτε αλλο.

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 08:43 | Κώστας Μανατάκης

  Καλημέρα
  Θα εστιάσω στην φράση «η νοηματική είναι η γλώσσα των κωφών και βαρηκοων πολιτών» η οποία θεωρώ ότι είναι κομβική και καθοριστική για την προσβασιμοτητα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων της χώρας μας που έχουν πρόβλημα ακοής η οποία σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά αυξάνεται συνεχώς. Προσθέτοντας την παραπάνω φράση και εντάσσοντας ολον αυτον τον πληθυσμό στην κατηγορία χρηστών της νοηματικής ως κύρια γλώσσα δινετε το δικαίωμα να περνά σε δεύτερη μοίρα το πιο αυτονόητο και χρήσιμο εργαλείο που χρειάζονται άπαντες με πρόβλημα ακοής, δηλαδή τους ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ αλλά και όλα τα σύγχρονα μέσα που προσφέρει η τεχνολογία και η ιατρική επιστήμη,το speech to text ,τα κοχλιακα εμφυτεύματα που έχουν βάλει τέλος στην κωφαλαλια, τα σύγχρονα ακουστικά κλπ.
  Μου κάνει εντύπωση που κάποιοι σχολιάζουν για το πλήθος που υποστηρίζει ότι ενώ έχουν πρόβλημα ακοής δεν είχαν ούτε έχουν αλλά και ούτε δέχονται την νοηματική ως γλώσσα. Ισχυρίζονται ότι υπάρχει μίσος ενάντια σε αυτόν τον κώδικα ενώ δεν προκύπτει πουθενά κάτι τέτοιο. Προσωπική μου εκτίμηση μετά απο έρευνες ετών είναι ότι η νοηματική ψευδώς θεωρείται ως πλήρης γλώσσα. Ενας κώδικας ανάγκης επιβίωσης είναι και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται ως γλώσσα για να μεταφέρει πχ τον λόγο μιας ομιλίας στην βουλή πχ.
  Θεωρώ λοιπόν ότι είναι εντελώς απαράδεκτο να υπάρχει αυτή η φράση διότι ως βαρηκοος αρνούμαι να δεχτώ ότι κάποιοι αποφασίζουν ότι τα νοήματα είναι γλώσσα μου. ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ και μόνο. Και αν κουφαθω εντελώς θα σπευσω στην ιατρική για αποκατάσταση μέσω εμφυτευμάτων και οχι να περιοριστώ σε ανεπαρκείς κώδικες που θα με απομονώνουν. Θα ζητάω παντού υπότιτλους και σύστημα που τους παρέχει ΖΩΝΤΑΝΑ. Δώστε προτεραιότητα στους υπότιτλους ΠΑΝΤΟΥ. Η διέξοδος μας στην ενημέρωση δεν είναι τα δεκάλεπτα των ειδησεων με νοήματα αλλά η γραπτή είδηση στην ελληνική που είναι η μόνη μας γλώσσα.

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 07:54 | ΑΚΟΥΣΤΗΡΙΞΗ

  ΑΚΟΥΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018
  Αρ. Πρωτοκ.: 611/2018

  ΘΕΜΑ: “Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, στις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας”

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Για την Ακουστήριξη ο αγώνας της πλήρους προσβασιμότητας κωφών και βαρηκόων με προφορικό λόγο, είναι ένας αγώνας που κρατάει πολλά χρόνια. Καταφέραμε να εισάγουμε και να κρατήσουμε ψηλά στην επικαιρότητα την ατζέντα μας για τα θέματα προσβασιμότητας, όπως είναι η εφαρμογή υποτιτλισμού τηλεοπτικών παραγωγών και συστημάτων speech to text σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, σε μια εποχή που κανείς εδώ στη χώρα μας δεν μιλούσε επίσημα γι’ αυτά. Απεναντίας οι θεσμικοί φορείς των Κωφών και το «λόμπυ της νοηματικής» τα απέκρυπταν, τα υποτιμούσαν και τα δαιμονοποιούσαν ως αντίθετα προς την κουλτούρα των Κωφών.

  Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια και με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που αφορά την ρύθμιση του νέου τηλεοπτικού τοπίου επαναπροσπαθείται έντεχνα σε άρθρο του νομοσχεδίου να περάσουν και να επιβάλουν την Νοηματική Γλώσσα ως γλώσσα ΟΛΩΝ των κωφών και ΟΛΩΝ των βαρήκοων συμπολιτών μας. Πρώτη φορά προσπάθησαν πέρσι με την ψήφιση του νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» αλλά με την δυναμική μας παρουσία και αντίσταση το αποτρέψαμε.

  Στο άρθρο 1.ε. του εν λόγω νομοσχεδίου που βρίσκεται στην φάση της Διαβούλευσης (http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=1067) αναφέρεται η «Ελληνική νοηματική γλώσσα: η επίσημα αναγνωρισμένη και ισότιμη με την ελληνική γλώσσα γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων·».
  Με ένα άρθρο που απηχεί τις απόψεις του «λόμπυ της νοηματικής», αλλάζουν την πραγματικότητα των κωφών και βαρηκόων που δεν γνωρίζουν νοηματική γιατί μιλάνε, γράφουν και κατανοούν σε άπταιστα ελληνικά το περιβάλλον τους, σε αντίθεση με ένα συντριπτικά μικρό αριθμό νοηματιστών-κωφάλαλων συμπολιτών μας, που δεν έμαθαν να μιλάνε και να κατανοούν επαρκώς ούτε γραπτά την ελληνική γλώσσα, με αποτέλεσμα να χρειάζονται στη ζωή τους την διαμεσολάβηση διερμηνέα για τα πιο απλά πράγματα.

  Για να το κάνουμε πιο εμφανές και εύληπτο για τους πολλούς που δεν γνωρίζουν, κωφοί και βαρήκοοι στη χώρα μας που δεν επικοινωνούν με την νοηματική είναι η συντριπτική πλειονότητα. Παππούδες και γιαγιάδες βαρήκοοι, συμπολίτες μας που έχασαν την ακοή τους από ατύχημα ή κάποια πάθηση του ακουστικού νεύρου, μεταγλωσσικοί κωφοί αλλά και προγλωσσικοί κωφοί που έμαθαν γράμματα και έμαθαν να μιλάνε, χιλιάδες κοχλιακά εμφυτευμένοι κλπ.

  Εκατοντάδες χιλιάδων συμπολιτών μας μαζί με τους ηλικιωμένους, που θεσμικά βρίσκονται πολλά χρόνια στην γκρίζα ζώνη της κοινωνικής ανυπαρξίας προς όφελος μια συντεχνίας αναπηροπατέρων που βιοπορίζεται και πλουτίζει από τη διατήρηση και διαιώνιση της κώφωσης, έρχονται σήμερα αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να διώκονται νομικά αν δεν αναγνωρίσουν γλωσσικά τον εαυτό τους στο κόσμο της νοηματικής γλώσσας και ότι πρεσβεύει ιδεοληπτικά αυτό (πολιτισμός των κωφών κλπ).

  Μια πολιτικά ορθή ταφόπλακα πάνω στο δικαίωμα των ελλήνων πολιτών να μιλάνε την γλώσσα που μεγάλωσαν, διδάχτηκαν και αγάπησαν. Ένα νομικό εργαλείο για να ξεκινήσει αργότερα ένα ανελέητο κυνήγι μαγισσών και δικαστικών διωγμών σε οποιονδήποτε κωφό ή βαρήκοο δεν συμμορφώνεται με την αποδοχή της νοηματικής γλώσσας ως γλώσσας του, και αυτοπροσδιορίζεται ως είναι δλδ κωφός μεν ή βαρήκοος, αλλά επικοινωνεί με την γλώσσα των γονιών και των παππούδων του. Ένα βήμα πριν από την επιδιωκόμενη «Συνταγματική αναγνώριση της νοηματικής» που θα επιβάλει πια κατασταλτικά έναν γλωσσικό μεσαίωνα στους κωφούς και βαρήκοους που αναζητούν την αποκατάσταση και μόνο την αποκατάσταση της ακοής και της ομιλίας τους!

  Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να σταθούμε κριτικά στο υπόλοιπο κείμενο του νομοσχεδίου που βρίσκεται στη διαβούλευση, για την απίστευτα φτωχή πρόβλεψη σε χρόνους και τρόπους προσβασιμότητας των κωφών και βαρηκόων στο παραγόμενο τηλεοπτικό υλικό. Ελάχιστος χρόνος υποτιτλισμού και καθόλου πρόβλεψη αυτόματων συστημάτων speech to text που είναι η πραγματικότητα στις αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Το επίπεδο προσβασιμότητας που παρέχει αυτό το νομοσχέδιο θυμίζουμε υπήρχε ήδη και σε παλαιότερους νόμους και ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Η γνώμη μας είναι ότι δεν κάνει κάποια ουσιαστική υπέρβαση, και σε καμία περίπτωση δεν πλησιάζει καν το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.
  Η Ακουστήριξη από πέρυσι έχει ενημερώσει όλους τους θεσμικούς φορείς της χώρας και έχει παρέμβει με φυσική παρουσία και ομιλίες στις διάφορες επιτροπές της Βουλής που χειρίστηκαν τα θέματα προσβασιμότητας των κωφών και βαρηκόων. Ειδικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης η επίσκεψή μας, μας είχε αφήσει με την προσδοκία ότι «αυτή την φορά κάτι θα γίνει». Ότι υπάρχει το πολιτικό μέγεθος αυτό, που δεν θα φοβηθεί από τις συντεχνίες των αναπηροπατέρων, δεν θα υπολογίσει το όποιο πολιτικό κόστος και θα δώσει την επικοινωνιακή ελευθερία και την ποιότητα της προσβασιμότητας που εγγυάται (sic) η Δημοκρατία μας, σε χιλιάδες κωφούς και βαρήκοους που στενάζουν κάτω από την μπότα μιας ελίτ ακουόντων επαγγελματιών της κώφωσης.

  Δυστυχώς για εμάς και την μεγάλη πλειονότητα κωφών και βαρηκόων που δεν γνωρίζουν την νοηματική γλώσσα, έχουμε σε αυτή την φάση απέναντί μας από την πρώτη στιγμή όχι μόνο το κατεστημένο καθεστώς με τις πολιτικές του απολήξεις σε όλο το εύρος του πολιτικού μας συστήματος, αλλά και μια συγκροτημένη ομάδα που αναγνωρίζει και κόπτεται για όλα τα δικαιώματα των καταπιεσμένων ταυτοτήτων και αυτοπροσδιορισμών, εκτός από τα δικαιώματα της μεγάλης πλειονότητας των κωφών και βαρηκόων στον αυτοπροσδιορισμό τους, στην πρόσβαση, στην επικοινωνία, στην αποκατάσταση της ακοής και γενικότερα στην Ισότητα και την Δημοκρατία. Παράλληλα όμως νιώθουμε ανακούφιση και ελπίδα γιατί η φωνή της λογικής και της αξιοπρέπειας δεν έχει σιγήσει σε πολλούς άλλους, που αντιδρούν με σθένος στον παραλογισμό και την πολιτική σκοπιμότητα που προσπαθεί να νομιμοποιηθεί.

  Η Ακουστήριξη και σε αυτόν τον αγώνα δίνει το παρόν στην πρώτη γραμμή για καθολική προσβασιμότητα των κωφών και βαρηκόων, και ζητάει:

  • Άμεση απόσυρση του επίμαχου άρθρου (1.ε.). Για όλους εμάς, η φυσική και μητρική και επίσημη γλώσσα της πλειονότητας των ελλήνων κωφών και βαρηκόων είναι η ελληνική και καμία άλλη.

  • Πλήρης και καθολική προσβασιμότητα σε όλο το παραγόμενο τηλεοπτικό υλικό on demand μέσω του teletext (όποιος προτιμά νοηματική να επιλέγει νοηματική και όποιος προτιμά υπότιτλους να επιλέγει υπότιτλους – έτσι γίνεται ήδη σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη).

  • Άμεση εφαρμογή της καθολικής προσβασιμότητας με όλους τους τρόπους (υπότιτλοι, speech to text, νοηματική) στη Δημόσια Τηλεόραση και στο κανάλι της Βουλής. Τρεις εκλογικές διαδικασίες είναι μπροστά μας και ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού που είναι οι κωφοί και οι βαρήκοοι δεν έχουν τρόπο πρόσβασης στην τηλεοπτική ενημέρωση. Αυτοί οι Έλληνες πολίτες είναι λιγότερο ίσοι κι όμως καλούνται να ψηφίσουν.

  Εκ μέρους του Δ.Σ.

  Σοφία Κολοτούρου
  Πρόεδρος

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 00:29 | Έλενα Κ.

  Ως γονιός βαρήκοου παιδιού, που ακούει και μιλάει και σε λίγο θα γράφει και θα διαβάζει την ελληνική γλώσσα, θεωρώ απαράδεκτο να αποτελεί επίσημη γλωσσα των κ/β η νοηματική. Μπορει η νοηματική να επιλέγεται από μία ομάδα ατόμων, αλλά στην πλειονότητα πλέον ατομα βαρήκοα, με κοχλιακά εμφυτεύματα και ηλικιωμένοι που έχουν χασει την ακοή τους, έχουν δικαίωμα στον ελληνικό γραπτό και προφορικό λόγο, καθώς και οι άνθρωποι που συναναστρέφονται.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 23:25 | Λαμπρινή Σωτηροπούλου

  Ασθενείς με νευροϊνωμάτωση λόγω της νόσου μπορούν να έχουν βαρηκοϊα ή απώλεια ακοής.Η μητρική Γλώσσα μας είναι η Ελληνική και μπορούμε να μιλάμε και να διαβάζουμε.Η νοηματική δεν μπορεί να βοηθήσει βαρήκοους και κωφούς με ή χωρίς την συγκεκριμένη νόσο παρά μόνο ο υποτιτλισμός των τηλεοπτικών προγραμματων ,speech to text κ.α για την ενημέρωση ,την γνώση και την ψυχαγωγία για την ισότιμη πρόσβαση.
  Διαφωνούμε για το ε) Ελληνική νοηματική γλώσσα: η επίσημα αναγνωρισμένη και ισότιμη με την ελληνική γλώσσα γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων·
  Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθενών με νευροϊνωμάτωση

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 23:40 | Κ.Δημήτρης.

  Η μητρική γλώσσα είναι μια και είναι η ελληνική. Νοηματική ξέρουν ελάχιστοι γραφή και ανάγνωση όμως ολοι. Υπότιτλους παντού αυτό θέλουμε

 • Είμαι ο Θάνος Τσίγκος πρόεδρος του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδας και θα σας παραθέσω την προσωπική μου άποψη που εκφράζει και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. Ασχολούμαι 30 χρόνια με την αποκατάσταση της ακοής σε βαρήκοα και κωφά άτομα με την εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας και κοχλιακών εμφυτευμάτων. Όλα αυτά τα χρόνια δεν συνάντησα ούτε ένα άτομο που να μην θέλει να ξαναβρεί την ακοή του και ευτυχώς η τεχνολογία μας έχει δώσει την δυνατότητα να το πετύχουμε. Κάνοντας την νοηματική επίσημη γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων είναι σαν να έχουμε αποδεχθεί ότι δεν θα ακούσουν ποτέ ξανά. Τους αναγκάζουμε επίσης να μάθουν μία εντελώς καινούργια γλώσσα, την νοηματική, για να μπορούν να επικοινωνούν. Μία γλώσσα που το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει. Ο στόχος της πολιτείας θα έπρεπε να είναι να αυξήσει τα κονδύλια που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της ακοής και να καθιερώσει τους γραπτούς υπότιτλους παντού για να διευκολύνει όσους έχουν δυσκολία κατανόησης. Η επίσημη γλώσσα των κωφών και ακόμα περισσότερο των βαρήκοων θα έπρεπε να είναι η ίδια με όλους τους άλλους Έλληνες χωρίς καμία διάκριση. Σωστά η πολιτεία έχει μεριμνήσει να υπάρχουν εκπομπές στην νοηματική για όσους έχουν επιλέξει αυτή την γλώσσα αλλά δεν μπορεί να την επιβάλει στην πλειονότητα των κωφών και βαρήκοων που θέλουν να ακούσουν.

 • Είμαι ο Θάνος Τσίγκος πρόεδρος του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδας και θα σας παραθέσω την προσωπική μου άποψη που εκφράζει και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. Ασχολούμαι 30 χρόνια με την αποκατάσταση της ακοής σε βαρήκοα και κωφά άτομα με την εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας και κοχλιακών εμφυτευμάτων. Όλα αυτά τα χρόνια δεν συνάντησα ούτε ένα άτομο που να μην θέλει να ξαναβρεί την ακοή του και ευτυχώς η τεχνολογία μας έχει δώσει την δυνατότητα να το πετύχουμε. Κάνοντας την νοηματική επίσημη γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων είναι σαν να έχουμε αποδεχθεί ότι δεν θα ακούσουν ποτέ ξανά. Τους αναγκάζουμε επίσης να μάθουν μία εντελώς καινούργια γλώσσα, την νοηματική, για να μπορούν να επικοινωνούν. Μία γλώσσα που το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει. Ο στόχος της πολιτείας θα έπρεπε να είναι να αυξήσει τα κονδύλια που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της ακοής και να καθιερώσει τους γραπτούς υπότιτλους παντού για να διευκολύνει όσους έχουν δυσκολία κατανόησης. Η επίσημη γλώσσα των κωφών και ακόμα περισσότερο των βαρήκοων θα έπρεπε να είναι η ίδια με όλους τους άλλους Έλληνες χωρίς καμία διάκριση. Σωστά η πολιτεία έχει μεριμνήσει να υπάρχουν εκπομπές στην νοηματική για όσους έχουν επιλέξει αυτή την γλώσσα αλλά δεν μπορεί να την επιβάλει στην πλειονότητα των κωφών και βαρήκοων που θέλουν να ακούσουν. Παρακαλούμε να αφαιρεθεί ο ορισμός ε από το άρθρο 01.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 21:24 | Ισμήνη Πολίτη

  Λέγομαι Ισμήνη Πολίτη και έχω βαριά βαρηκοϊα (πρακτική κώφωση). Έχω σοβαρό πρόβλημα με το εδάφιο ε του άρθρου 1 όπου αναφέρεται «Ελληνική νοηματική γλώσσα: η επίσημα αναγνωρισμένη και ισότιμη με την ελληνική γλώσσα γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων». Προσωππικα δεν με εκφράζει καθόλου το συγκεκριμένο εδάφιο καθώς η γλώσσα μου είναι η ελληνική γλώσσα! Γεννήθηκα χωρίς να ακούω και επικοινωνώ, μέσω χειλεανάγνωσης, με την ελληνική γλώσσα τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς. Την ελληνική νοηματική γλώσσα την έμαθα σε μεγάλη ηλικία, μετά που τελείωσα τις σπουδές μου στο μεταπτυχιακό μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην ουσία η ελληνική νοηματική γλώσσα είναι η γλώσσα μερικών κωφών, όχι όλων των κωφών και βαρυκόων! Συνεπώς το εδάφιο ε του άρθρου 1 με την συγκεκριμένη διατύπωση είναι άστοχο καθώς εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει καθόλου. Θα έπρεπε να γραφεί με διαφορετικό τρόπο κατά την γνώμη μου. Θα επιθυμούσα να ληφθεί σοβαρά υπόψη η γνώμη των κωφών και βαρηκόων που επικοινωνούν με την ελληνική γλώσσα και όχι με την ελληνική νοηματική γλώσσα. Ευχαριστώ.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 21:01 | Antonios

  Καλησπέρα. Είμαι κωφος. Κανείς δεν επιβάλει να μάθει
  Νοηματική. Ο καθένας επιλέγει. Η νοηματική είναι
  Μια γλώσσα όπως άλλες γλώσσες αγγλικά ελληνικά γαλλικά κλπ.
  Γιατί τόσο πολύ μίσος απέναντι στη γλώσσα νοηματική???

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 20:43 | Ασημινα Κωτσου

  Οι κωφοι και βαρηκοοι χρειαζονται και δικαιουνται υποτιτλους σε ΟΛΑ τα προγραμματα της ελληνικης τηλεορασης

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 19:30 | ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΓΑΔΟΥ

  Το άρθρο 1ε πρέπει να τροποποιηθεί, όπως έχουν αναφέρει σχεδόν όλοι οι προηγούμενοι σχολιαστές. Θα μπορούσε πολύ απλά να τροποποιηθεί ως «Ελληνική νοηματική γλώσσα: η επίσημα αναγνωρισμένη και ισότιμη με την ελληνική γλώσσα γλώσσα όσων κωφών και βαρήκοων έχουν επιλέξει να επικοινωνούν με αυτή αντί της ελληνικής». Δε διαφωνούμε με την ύπαρξη και την ανάγκη της Νοηματικής γενικά και ειδικά στα οπτικοακουστικά μέσα, απλά με την επιβολή μιας «ξένης» γλώσσας δια νόμου σε άτομα που δεν θα τους χρειαστεί πουθενά και σίγουρα δε θα τη διδαχθούν δωρεάν ούτε οι ίδιοι αλλά ούτε και το 99-100% του περιβάλλοντος που συναναστρέφονται. Ελληνική γλώσσα (συνεπώς και το να διαβάζουμε υπότιτλους) είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Η άγνοιά της δικαιολογείται μόνο σε ηλικιωμένα άτομα με αναπηρία τα οποία είτε δεν πήγαν ποτέ σχολείο είτε δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς μαζί τους εξαιτίας της αναπηρίας τους και την ανυπαρξίας πρόνοιας εκείνων των εποχών.

  Διδάχθηκα από επιλογή τη Νοηματική σε μεγάλη ηλικία και έχω και την επάρκεια, δεν την ασκώ καθόλου καθώς δεν έχω επαφή με κανέναν Νοηματιστή και φυσικά την έχω ξεχάσει σε μεγάλο βαθμό, αφού δεν την εξασκώ, όπως ακριβώς και με τα γερμανικά. Αν διδασκόταν στα σχολεία και τη γνωρίζαμε όλοι δωρεάν, όπως με τα αγγλικά θα είχε ίσως κάποιο νόημα, αλλά και πάλι δε θα μπορούσε να επιβληθεί δια νόμου, όπως δεν έχουμε ούτε τα αγγλικά ως επίσημη γλώσσα μας.
  Να τονίσω τέλος ότι η αναπηρία και το ποσοστό απώλειας με τον τρόπο επικοινωνίας δε σχετίζονται, υπάρχουν πάρα πολλοί κωφοί που δε γνωρίζουν νοηματική και πολλοί επίσης βαρήκοοι, που ακόμα κι αν έμαθαν τη νοηματική σε μεγαλύτερη ηλικία, επικοινωνούν μέσω νοηματικής. Άλλοι επικοινωνούν αποκλειστικά με χειλεοανάγνωση, άλλοι (βαρήκοοι) με συνδυασμό χειλεοανάγνωσης και ακοής άλλοι το γραπτό λόγο, άλλοι τη Νοηματική και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.

  Μαρία Βέργαδου,
  Φαρμακοποιός

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 19:51 | Μαίρη Τσάγκα

  Ονομάζομαι Μαίρη Τσάγκα. Είμαι θεόκουφη από τα δώδεκά μου. Ολοκλήρωσα την εκπαίδευσή μου σε κανονικό σχολείο ακουόντων και στην συνέχεια σπούδασα Φυσικοθεραπεία στα ΤΕΙ Αθήνας. Τα τελευταία είκοσι δύο χρόνια εργάζομαι σε δημόσιο νοσοκομείο, εξασκώντας το επάγγελμα που σπούδασα. Η γλώσσα μου είναι τα ελληνικά. Αυτή την γλώσσα έμαθα κι αυτή χρησιμοποιώ, εδώ και πενήντα έξι χρόνια. Που και πως θα μου ήταν χρήσιμη η νοηματική, τόσο στο στενό όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον μου, τόσο στη σχέση μου με τους ασθενείς μου όσο και στην αλληλεπίδρασή μου με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό με το οποίο συνεργάζομαι; Τι ακριβώς προτείνετε; Να υποχρεώσετε όλους τους κωφούς/βαρήκοους να μάθουν νοηματική και στην συνέχεια να εξαρτώνται απο την παρουσία διερμηνέα νοηματικής; Είναι δυνατόν στην σημερινή εποχή, με την αλματώδη ανάπτυξη επιστήμης και τεχνολογίας, με όλα όσα προσφέρουν ακουστικά βοηθήματα, κοχλιακές επεμβάσεις, λογοθεραπεία, εσείς να προτείνετε την νοηματική ως εργαλείο επικοινωνίας κάθε κωφού/βαρήκοου; Η νοηματική συνιστά λύση για κάθε άτομο που δεν μπορεί να έχει άλλο τρόπο επικοινωνίας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβάλλεται ως η ενδεδειγμένη γλώσσα για κάθε κωφό/βαρήκοο άτομο. Ως κωφή, εδώ και 46 χρόνια, είμαι αντίθετη στο Αρθρο 01-ε). Η νοηματική γλώσσα δεν είναι η γλώσσα μου.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 19:08 | Σαρπάκης Αλέξανδρος

  Η καθιέρωση της «νοηματικής», ως κύριας, ή, μόνης γλώσσας των ατόμων με προβλήματα ακοής, είναι λάθος και κοντόφθαλμη συντεχνιακή επιλογή, επιβουλή και επιβολη κατά της ολοκληρωμένης διαμόρφωσης της προσπάθειάς τους να γίνουν αυτόνομοι ανεξάρτητοι συμμετοχικοί ώριμοι ισοδύναμοι Έλληνες πολίτες.
  Η νευματική, γιατί επ’ ουδενί νοηματική είναι, χωρίς πληρότητα και νοηματικό δυναμικό, αποτελεί εύκολη λύση, που οδηγεί σε οπισθοδρόμηση και γκετοποίηση τα άτομα με προβλήματα ακοής, εξαρτώμενα από την ελλιπή, ούτως ή αλλιώς, ουσιαστικά τεχνητή ζήτηση διερμηνέων «νευματικής» οι οποίοι επίσης συντεχνιακά απεργάζονται την κατά μέτωπον εξάρτηση των κωφών από αυτούς.
  Όμως, πλην τόσων πολλών που θα μπορούμε να παραθέσουμε, υπάρχει ένας εξαιρετικά σημαντικός Ιστορικός, Εθνικός, Ζωτικός, Εκπαιδευτικός, Προαιώνιος Λόγος.
  Δεν είναι δυνατόν η Ελληνική Γλώσσα να υποβιβάζεται και να έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε αυτή τη πανάρχαια Πατρίδα που στάθηκε όρθια,κόντρα σε Εχθρούς, φανερούς, ή κρυφούς και οι φανατικοί της νευματικής με υπερεκτιμημένα παραποιημένα στοιχεία δήθεν και υπέρ τους, ως ανεπιγνωστοι πολέμιοί της να θεωρούν Νίκη και Πρόοδο την ήττα της Ελληνικής Ταυτότητας και Γλωσσολαλιάς, χωρίς να κατανοούν κσι την εν τέλει δική τους Ήττα, ως Έλληνες και φορείς Πολιτισμού.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 18:35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

  Ελληνική νοηματική γλώσσα: η επίσημα αναγνωρισμένη και ισότιμη με την ελληνική γλώσσα γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων. Πρέπει να αλλάξει ο ορισμός αυτός. Ελάχιστοι είναι οι κωφοί που χρησιμοποιουν την νοηματική ,η πλειοψηφία των κωφών και το σύνολο των βαρήκοων γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή της ελληνικής γλώσσας.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 17:07 | Μαρία Σαββίδου

  Οι υπότιτλοι παντού θα δώσουν πρόσβαση στην επικοινωνία στους ανθρώπους με προβλήματα ακοής. Είναι τόσο απλό και δίκαιο! Επικοινωνία στην αγαπημένη γλώσσα, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 17:42 | Νίκη Καρπέτα

  Ονομάζομαι Νίκη Καρπέτα , είμαι ιατρός
  Ωτολαρυγγολόγος/Νευροωτολογος και ανήκω
  στους Έλληνες της διασποράς . Με δέος παρακολουθώ
  τη συζήτηση και κυρίως την πρόταση να περάσει ως
  γλώσσα των βαρήκοων και κωφών η νοηματική .
  Ζώντας με βαρηκοΐας άτομα στο στενό οικογενειακό μου
  Περιβάλλον έχω να πω ότι κανείς τους δε γνωρίζει νοηματική .
  Δουλεύοντας ως γιατρός με βαρηκοους και κωφούς , έχω να πω
  ότι μόνο ένας μικρός αριθμός από τους ασθενείς μου νοηματίζει
  αριθμός που αφορά σε παιδιά που έχουν και άλλες διαγνώσεις και
  Χρησιμοποιούν τη νοηματική ως βοήθημα , παιδιά που δεν εμφυτεύθηκαν
  με κοχλιακά εμφυτεύματα εγκαίρως και ενήλικες που θεωρούν την κώφωση
  … κουλτούρα . Εγώ η ίδια ως γιατρός δε γνωρίζω νοηματική . . Η νοηματική
  είναι ένα καλό βοήθημα για αυτούς που το χρειάζονται , δεν είναι πλήρης
  γλώσσα και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ομιλούσα .
  Βοηθήστε τους κωφούς και τους βαρηκοους στην καθημερινότητά τους ,
  Ρωτήστε τους συλλόγους τους τι χρειάζονται ….
  . Ο 80 χρόνος πατέρας μου
  που είναι πρακτικά κωφός μιλάει και διαβάζει ελληνικά

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 15:02 | Βασίλης Αγγελίδης

  Το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώνει προσεκτικά και επιτυχημένα τους ορισμούς ώστε να καλύψει όλα τα άτομα που εμποδίζεται η πρόσβασή τους στα ΜΜΕ. Ειδικότερα για τα άτομα με προβλήματα ακοής, καλύπτει και αυτούς που επιλέγουν τη Νοηματική και αυτούς που προτιμούν τους υπότιτλους και προσπαθεί να μην αποκλείσει κανέναν.
  Είναι οξύμωρο μια ομάδα ατόμων που υποτίθεται διεκδικεί την προσβασιμότητα να χαρακτηρίζει ψευδώς και προσβλητικά τη Νοηματική, την γλώσσα της κοινότητας των Κωφών, ως «ψευδογλώσσα» και να ζητάει να αποκλειστεί η πρόσβασή τους.
  Ειδικά όταν η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ατόμων ούτε Κωφοί/Βαρήκοοι είναι για να τους αφορά το νομοσχέδιο ούτε και μπήκαν ποτέ στον κόπο να μάθουν πλήρως τη Νοηματική για να εκφέρουν άποψη.

  Αγγελίδης Βασίλης, Κωφός με μητρική γλώσσα τη Νοηματική και κόντρα σε ότι υποστηρίζει η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, ξέρω επίσης γραφή και ανάγνωση.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 13:38 | Νίκος Κουκουτσέλος

  Υπάρχει η ελληνική γλώσσα και γραφή στην οποία έχουμε όλοι πρόσβαση είναι απαράδεκτο, μας προσβάλετε και μας ντροπιάζετε με αυτό που πάτε να περάσετε ως γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων την νοηματική! Αντί να κάνετε το αυτονόητο ώστε να είναι εφικτός παντού ο υποτιτλισμός έρχεστε και μα κάνετε κάτι όπως «σαν να σας λέω εγώ στην ηλικία που βρίσκεστε τώρα να πάτε και να μάθετε μία ξένη γλώσσα (πχ Βουλγάρικα) η οποία σε τίποτα δεν θα σας βοηθήσει στην καθημερινότητα και να σας την επιβάλω ως επίσημη γλώσσα σας.» Πραγματικά θα ήθελα να μάθω πως θα αισθανόσασταν.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 13:21 | Αφροδίτη Ζ.

  Είμαι βαρύκοη με κινητικό πρόβλημα. Μιλώ και γράφω ελληνικά. Η νοηματική δεν είναι η γλώσσα μου. Αντίθετα είναι για μενα σαν την κινεζική. Χρειάζομαι υπότιτλους κι όχι ακατανόητες χειρονομίες

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 13:45 | Ειρήνη Χατζημπατόγλου

  Η νοηματική είναι βοήθημα σε κωφούς και βαρήκοους
  που για διάφορους ιατρικούς λόγους δεν μπορούν να μάθουν
  να μιλούν. Είναι βοήθημα όπως βοήθημα είναι τα ακουστικά βαρηκοίας.
  Δεν μπορεί να λογίζεται κυρία γλώσσα μιας ευρείας ομάδας
  ανθρώπων που στην πλειοψηφία της ξέρει να ομιλεί και να γράφει
  Η νοηματική δεν μπορεί να αποδώσει τα ιδιώματα
  και τις αποχρώσεις της πραγματικής γλώσσας . Η ομιλία είναι
  τρόπος επικοινωνίας του ανθρώπινου είδους . Είναι υψηλή
  εγκεφαλική λειτουργία και δεν πρέπει να υποτιμάται.
  Ελληνική και όχι νοηματική η επίσημη γλώσσα για τους ανθρώπους με πρόβλημα ακοής.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 13:59 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Επειδή διαβάζω σε 2 σχόλια προς το παρόν ( μεταξύ των 89 που έχουν ανακοινωθεί ως τώρα) πως αντιλαμβάνονται μια αντιπαλότητα απέναντι στη νοηματική γλώσσα εκ μέρους όσων σχολίασαν και δεν είναι σωστό να αφήνουμε εντυπώσεις ψευδείς αναπάντητες , να απαντήσω ξεκάθαρα πως κανένα πρόβλημα δεν έχουμε με τη νοηματική γλώσσα . Ούτε με όσους τη χρησιμοποιούν , την έχουν ανάγκη , τη διδάσκουν ή βιοπορίζονται από αυτή .Μόνο με όσους κερδοσκοπούν εις βάρος μας . Έχουμε χρέος , όμως απέναντι σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα με πρόβλημα ακοής ή όχι να προστατέψουμε τα θεμελιώδη δικαιώματά τους που πηγάζουν από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Της ισότητας , της ισονομίας και της ελευθερίας στα αρθρα 4 και 5 . Χωρίς πατρόνους , μεσάζοντες και αντιπρόσωπους ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα ΈΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΕΚΦΕΡΕΙ ΑΠΟΨΗ που θα γίνει δεκτή με σεβασμό . Η επιβολή της νοηματικής γλώσσας ως φυσική γλώσσα σε μία μερίδα πολιτών ενώ οι ίδιοι την αρνούνται είναι αντισυνταγματική και καμία σχέση δεν έχει με την αντίθεση ή όχι με την ίδια τη γλώσσα ή κώδικα επικοινωνίας αλλά με την επιβολή . Το ίδιο θα αντιδρούσαμε κι αν μας επιβάλετε την αγγλική ή άλλη γλώσσα ή αν γίνει προσπάθεια απαγόρευσης στους νοηματιστές να χρησιμοποιούν τη νοηματική . Πρόκειται για βασικά δικαιώματα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια κι ελευθερία . Υπέρμαχοι της ισότητας και αντίθετοι σε οποιασδήποτε μορφή διάκρισης δεν δεχόμαστε κανένα γλωσσικό διαχωρισμό από τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες .Αντιδρούμε σε όλους τους τρόπους περιθωριοποίησης και διαχωρισμού των κωφών και βαρηκόων από τους ακούοντες συμπολίτες μας και όπως σεβόμαστε το δικαίωμα των νοηματιστών να αυτοπροσδιορίζονται ως γλωσσική μειονότητα διεκδικούμε κι εμείς το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού ως ομιλούντες την ελληνική γλώσσα χωρίς να πρέπει σε τακτά διαστήματα να το ξαναλέμε και να το αποδεικνύουμε . Και μόνο η ύπαρξη του συλλόγου μας ΑΚΟΥ-ΜΠΩ , Πανελλήνιου συλλόγου κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την Ελληνική που έχει αναγνωριστεί τον Μάιο του 2018 από το πρωτοδικείο Αθηνών αποδεικνύει πως δεν είναι η νοηματική η γλώσσα μας . Αυτό και μόνο αυτό έχουμε δηλώσει προς το παρόν ο καθένας με τον τρόπο του και με επιχειρήματα χωρίς να προσβάλουμε καμία άλλη ομάδα ΑμεΑ αλλά και χωρίς να αφήσουμε οποιαδήποτε άλλη ομάδα να μας ¨καπελώσει ¨. Θεωρώ ότι δεν είναι εδώ ο κατάλληλος τόπος ή χρόνος για να αναλυθεί η επιμονή της κοινότητας των Κωφών , δηλαδή μόνο όσων ανήκουν στην ΟΜΚΕ ( ίσως όχι και όλων των μελών της , όπως φάνηκε) να κατοχυρωθεί η νοηματική ως γλώσσα όλων μας , παρά τη θέλησή μας . Έχουν γίνει και στο παρελθόν κι άλλες αποτυχημένες προσπάθειες . Ίσως τελικά θα έπρεπε να διασφαλίσουμε κι εμείς , όσοι δε γνωρίζουμε και δεν θέλουμε να τη γνωρίσουμε τη νοηματική τα συνταγματικά μας δικαιώματα με την ίδια ΚΥΑ .Να διαμορφωθεί το άρθρο 1 ε ως ¨η νοηματική είναι η επίσημη γλώσσα των μελών της ΟΜΚΕ και μόνο αυτών ¨(αφού το κωφαλάλων που είναι ιατρικός περιγραφικός όρος θεωρείται ότι είναι προσβλητικός )αφήνοντας μας απ΄έξω όλους τους υπόλοιπους κωφούς και βαρήκοους που δεν μας εκπροσωπεί και δεν μας εκπροσωπούσε ΠΟΤΕ η ΟΜΚΕ .Να σημειώσω τέλος πως τα νοήματα που χρησιμοποιούμε όλοι οι Έλληνες ( πχ κούνημα χεριού για έλα ή φύγε ή ο χαιρετισμός από μακρυά ), καθώς και οι γκριμάτσες ( χαμόγελο , κλείσιμο ματιού ) ή οι δράσεις ( πχ μούντζα ή φιλί ) κλπ συγχρόνως με την ομιλία μας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ή νοηματική γλώσσα .Τα χρησιμοποιούμε όλοι οι Έλληνες είτε ακούμε καλά είτε όχι . ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΟΥ-ΜΠΩ .

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 12:11 | Δημήτρης Φιλίππου

  Ας τελειώνουμε επιτέλους με το φαιδρό μύθευμα της νοηματικής γλώσσας! Η γλώσσα η ελληνική είναι μία και ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 12:29 | Άγγελος Τσιρογιάννης – Βιβλιοθηκονόμος

  ΚΑΝΕ ΜΟΥ ΝΟΗΜΑ

  Τα νοήματα δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση γλώσσα, και κυρίως ούτε κατά διάνοια ισότιμη της ελληνικής! Είναι μια ψευδογλώσσα που χρησιμοποιούμε όλοι οι άνθρωποι σε διάφορες περιπτώσεις όπου δεν πίπτει λόγος… όπως όταν θέλουμε να παραγγείλουμε και μας αγνοούν ή όταν θέλουμε να μουτζώσουμε έναν μαλάκα που παραβίασε το κόκκινο.

  Η σκέψη ότι αν αύριο χάσω ολότελα την ακοή μου, θα χρειαστεί να μάθω από το μηδέν μια νοηματική ψευδογλώσσα που μου φαίνεται άχρηστη και εν πολλοίς γελοία, είναι εντελώς παρανοϊκή. Επιπλέον, θα σκάσω και ένα σκασμό λεφτά για να έχω στο πλάι μου έναν διερμηνέα-γελωτοποιό. Και γιατί παρακαλώ να μάθω την νοηματική ψευδογλώσσα; Μέχρι τώρα δεν μιλάω καλά ελληνικά; Μετά την κώφωσή μου θα τα ξεχάσω όλα;; Μην τρελαθούμε! Δυστυχώς όμως, προς την τρέλα οδεύουμε.

  Υ.Γ. Ήθελα να ‘ξερα, μπορεί η νοηματική ψευδογλώσσα να αποδώσει όλες τις αποχρώσεις του λόγου μου στο παραπάνω σχόλιο; Αν ναι, ξεκινάω μαθήματα τώρα! Αι σιχτίρ με τους ηλίθιους… θα μας κουφάνουν, θέλοντας και μη. Βάλτε υπότιτλους παντού και αφήστε τις καρικατούρες για το θεάτρο (του παραλόγου).

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 12:47 | Ηλίας Παππάς

  Γλώσσα μου είναι η Ελληνική και όχι η νοηματική. Απαράδεκτο να μην υπάρχουν υπότιτλοι όπως σε άλλα κράτη.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 12:45 | ΕΙΡΗΝΗ

  Οι κωφοί και βαρήκοοι δεν είναι μια ενιαία κατηγορία. ΔΕΝ γνωρίζουν όλοι νοηματικοί ούτε οφείλουν να τη γνωρίζουν. Η νοηματική είναι μια ατομική επιλογή που δεν συμπορεύεται απαραίτητα με την σωματική αναπηρία. Για την ακρίβεια μια περιοριστική επιλογή επικοινωνίας, καθώς το άτομο που τη γνωρίζει μπορεί να επικοινωνεί μόνο με όσους τη γνωρίζουν. Αντίθετα, η ελληνική γλώσσα είναι αυτή που μιλούν, διαβάζουν και γράφουν όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας, ανεξάρτητα από την σωματική αναπηρία τους. Η ηλικιωμένη μητέρα μου χρειάζεται υποτίτλους για να μπορεί να παρακολουθεί τις ειδήσεις. Η βαρήκοη κόρη της φίλης μου χρειάζεται υποτίτλους για να παρακολουθεί στην τηλεόραση τις ταινίες και τις σειρές που βλέπουν οι συμμαθητές της.
  Η νοηματική δεν αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των κωφών και βαρηκόων. Ο καθένας από εμάς μπορεί ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί κωφός ή βαρήκοος μετά από ασθένεια ή ατύχημα ή με το γήρας. Αυτό δε σημαίνει ότι ξαφνικά η γλώσσα μας θα είναι η γλώσσα μιας μικρής κλειστής κοινότητας, δηλ η νοηματική.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 11:06 | Δήμητρα Καλαντζή

  Ο ορισμός που δίνεται για την ελληνική νοηματική γλώσσα είναι ανακριβής.

  ε) Ελληνική νοηματική γλώσσα: η επίσημα αναγνωρισμένη και ισότιμη με την ελληνική γλώσσα γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων·

  Η ελληνική νοηματική γλώσσα δεν είναι η γλώσσα όλων των κωφών και βαρηκόων, παρά μόνο μιας πολύ μικρής μειοψηφίας. Η γλώσσα των περισσοτέρων είναι η ελληνική γλώσσα. Οι υπότιτλοι στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, οι υπέρτιτλοι στο θέατρο και στην όπερα, και το speech-to-text σε άλλες εκδηλώσεις είναι απαραίτητα για την ισότιμη πρόσβαση των κωφών και βαρηκόων στην κοινωνία μας.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 11:12 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΟΥΡΝΑΡΗ

  Αλλαγή γλώσσας δια νόμου;Για να καταλάβω αν «Μένουμε Ευρώπη» ή όχι!
  Αγγελική Φουρνάρη-Βιβλιοθηκονόμος

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 11:00 | Ειρήνη

  Η νοηματική γλώσσα είναι χρήσιμη για ένα μικρό αριθμό συμπολιτών μας που δεν ακούν. Η συντριπτική πλειοψηφία των κωφών και βαρηκόων μιλούν κανονικά την Ελληνική γλώσσα και επομένως αυτή είναι η επίσημη γλώσσα τους. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να μην υπάρχουν υπότιτλοι.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 10:11 | Παύλος

  Αναφορικά με το άρθρο 1ε θα ήθελα να επισημάνω ότι ΔΙΑΦΩΝΩ. Οι κωφοί και οι βαρήκοοι άνθρωποι θέλουν υποτιτλισμό παντού για να μπορούν να ενημερώνονται απρόσκοπτα. Θα έπρεπε να υπάρχουν με επιλογή ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ στα τηλεοπτικά προγράμματα και speech to text στις υπόλοιπε εκδηλώσεις. Η νοηματική είναι για λίγους. Γνωρίζει ο κάθε βαρήκοος παππούς ή γιαγιά στο καφενείο ή στα ΚΑΠΙ νοηματική; Τα δυνατά ακουστικά ακουστικά και οι κοχλιακές εμφυτεύσεις έχουν βοηθήσει άπειρο κόσμο με θέματα ακοής, η πλειοψηφία εκ των οποίων είναι μωρά παιδιά που έχουν αναπτύξει λόγο και ικανοποιητικότατη επικοινωνία. Τη σημερινή εποχή που έχουν εμφυτευθεί 324.000 Κοχλιακά το 2012, και πιθανώς 600.000 το 2016, θα αγνοήσουμε αυτήν την τεράστια πρόοδο της τεχνολογίας?

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 09:33 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΣΙΟΥ

  Μία είναι η ελληνική γλώσσα και γραφή. Τέλος..Είτε είσαι βαρήκοος, είτε κωφός , είτε ακούω ν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Ο γιος μου φοράει κοχλιακό εμφύτευμα γνωρίζει μόνο την ελληνική γλώσσα και την γραφή..ΟΧΙ νοηματική…Δεν την απορρίπτω, όποιος θέλει να την μάθει καλώς, αλλά δεν μπορείς να βάλεις την ταμπέλα ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν άλλη μητρική γλώσσα..Η γλώσσα είναι μία και κοινή για όλους..

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 08:49 | Ευαγγελία Μέρμηγκα

  Ονομάζομαι Ευαγγελία Μέρμηγκα και έχασα σχεδόν ολοκληρωτικά την ακοή μου όταν ήμουν 11 μηνών, πριν αναπτύξω δηλαδή προφορικό λόγο. Χάρη στην εντατική λογοθεραπεία που έκανα ανέπτυξα πλήρως ομιλία και σήμερα επικοινωνώ με όλους διά του προφορικού λόγου. Συνεπώς, η ελληνική γλώσσα, που είναι η πρώτη γλώσσα που έμαθα στο οικογενειακό μου περιβάλλον, είναι η μητρική μου γλώσσα και όχι η νοηματική γλώσσα, την οποία έμαθα (αν και όχι σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο) ως μια δεύτερη γλώσσα σε μεγαλύτερη ηλικία. Είναι παρανόηση να θεωρείται η νοηματική γλώσσα ως μητρική γλώσσα όλων ανεξαιρέτως των κωφών και βαρηκόων. Μητρική γλώσσα ενός ανθρώπου, άσχετα από την αναπηρία που έχει, είναι η γλώσσα την οποία μαθαίνει όταν αρχίζει να μιλά, η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί όταν μεγαλώνοντας επικοινωνεί με την οικογένειά του και στη συνέχεια, με το σχολικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει μάθει να μιλά την ελληνική γλώσσα να έχει ξαφνικά ως μητρική μια γλώσσα την οποία δεν έμαθε ποτέ ή έμαθε αργότερα κάποια στιγμή στη ζωή του. Αυτό είναι εντελώς παράλογο! Σύμφωνα με τον ν. 4488/2017, άρθρο 65, παρ. 2 «Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα». Πουθενά δεν αναφέρεται ότι είναι η μητρική γλώσσα των κωφών και βαρηκόων. Το άρθρο 1ε της συγκεκριμένης διαβούλευσης πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να μην αδικεί μια μεγάλη μερίδα κωφών και βαρήκοων πολιτών που δεν επικοινωνούν με τη νοηματική γλώσσα. Σεβαστείτε το δικαίωμα των κωφών και βαρήκοων πολιτών στον αυτοπροσδιορισμό!

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 03:43 | Κατερίνα Πασίση

  ε) Ελληνική νοηματική γλώσσα: η επίσημα αναγνωρισμένη και ισότιμη με την ελληνική γλώσσα γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων·

  Είναι το σημείο που η «πολιτική ορθότητα» νίκησε την κοινή λογική. Ή το σημείο που χαθήκαμε στη μετάφραση.

  ΟΛΟΙ οι κωφοί και βαρήκοοι γνωρίζουν τη νοημαιική; Για όλους τους κωφούς και βαρήκοους είναι η νοηματική η πρώτη , φυσική τους γλώσσα;

  Πρώτη, φυσική (μητρική κατ΄άλλους) είναι η γλώσσα που ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ (δεν μαθαίνεται) ΑΒΙΑΣΤΑ και χωρίς μηχανισμό εκμάθησης τα πρώτα 2-3 χρόνια της ηλικίας μας.

  Οι γλώσσες δεν επιβάλλονται δια νόμου (αν και μερικές φορές νομοθετικά επιβάλλονται από τους τύραννους κατακτητές).

  Καλές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες σας, καλή και η διαβούλευση, φοβάμαι όμως ότι οι θεσμικοί σας συνομιλητές είναι «λύκοι άρπαγες με ενδύματα προβάτων». Πώς δηλαδή να εξηγήσω ότι έως τώρα δεν έχει γίνει απογραφή και δεν γνωρίζουμε πόσοι είναι οι κωφοί (προγλωσσικοί, μεταγλωσσικοί), πόσοι οι φέροντες κοχλιακό εμφύτευμα, πόσοι οι κωφοί γνωρίζοντες την νοηματική.

  Να δεχθώ ότι η νοηματική είναι ισότιμη γλώσσα με τα ελληνικά ή τα ντόπικα, ή τα ρομανί ή τα τσακώνικα, αλλά όχι ότι είναι η επίσημα αναγνωρισμένη γλώσσα των κωφών. Είναι ύβρις στην αγάπη τους για τη γλώσσα μας, τη γλώσσα τους, τα ελληνικά, και στις προσπάθειές τους να επικοινωνούν σε αυτή.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 01:56 | Κωνσταντίνος Σαμαράς

  Θέλω να εξηγηθώ για να μη παρεξηγηθώ. Η νοηματική γλώσσα είναι μια γλώσσα όπως όλες οι άλλες γλώσσες. Όλες οι γλώσσες είναι κώδικες επικοινωνίας αφού εξυπηρετούν την επικοινωνία, σύμφωνα με τους ορισμούς της Γλωσσολογίας. Όμως, είναι πολύ λάθος η άποψη των μεν στο να καταργηθεί η νοηματική αφού είναι μια ισότιμη γλώσσα, αλλά και των δε στο να καταχωρηθεί η νοηματική αυθαίρετα ως μητρική γλώσσα όλων των κωφών και βαρηκόων πολιτών όταν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διεξόδου επικοινωνίας, καθώς και βρίσκει αντίθετους και τόσους άλλους που έχασαν την ακοή τους σε μεγαλύτερη ηλικία ή δεν χρειάστηκαν ποτέ να την μάθουν. Και πολύ θλίβομαι όταν βλέπω πως δεν υπάρχει σεβασμός στον τρόπο επικοινωνίας που επιλέγει ο κάθε κ/β από την «αντίθετη» από αυτόν, πλευρά.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 00:28 | Κωνσταντίνος Σαμαράς

  Θέλω να εξηγηθώ για να μη παρεξηγηθώ. Η νοηματική γλώσσα είναι μια γλώσσα όπως όλες οι άλλες γλώσσες. Όλες οι γλώσσες είναι κώδικες επικοινωνίας αφού εξυπηρετούν την επικοινωνία, σύμφωνα με τους ορισμούς της Γλωσσολογίας. Όμως, είναι πολύ λάθος η άποψη των μεν στο να καταργηθεί η νοηματική αφού είναι μια ισότιμη γλώσσα, αλλά και των δε στο να καταχωρηθεί η νοηματική αυθαίρετα ως μητρική γλώσσα όλων των κωφών και βαρηκόων πολιτών όταν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διεξόδου επικοινωνίας, καθώς και βρίσκει αντίθετους και τόσους άλλους που έχασαν την ακοή τους σε μεγαλύτερη ηλικία ή δεν χρειάστηκαν ποτέ να την μάθουν. Και πολύ θλίβομαι όταν βλέπω πως δεν υπάρχει σεβασμός στον τρόπο επικοινωνίας που επιλέγει ο κάθε κ/β από την «αντίθετη» από αυτόν, πλευρά.

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 00:31 | Αλεξάνδρα Σταθοπούλου

  Απαράδεκτο… χρειάζονται ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ.. ντροπή μας σαν κράτος!!!

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 00:57 | Κωνσταντίνος Σαμαράς

  Θέλω να εξηγηθώ για να μη παρεξηγηθώ. Η νοηματική γλώσσα είναι μια γλώσσα όπως όλες οι άλλες γλώσσες. Όλες οι γλώσσες είναι κώδικες επικοινωνίας αφού εξυπηρετούν την επικοινωνία, σύμφωνα με τους ορισμούς της Γλωσσολογίας. Όμως, είναι πολύ λάθος η άποψη των μεν στο να καταργηθεί η νοηματική αφού είναι μια ισότιμη γλώσσα, αλλά και των δε στο να καταχωρηθεί η νοηματική αυθαίρετα ως μητρική γλώσσα όλων των κωφών και βαρηκόων πολιτών όταν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διεξόδου επικοινωνίας, καθώς και βρίσκει αντίθετους και τόσους άλλους που έχασαν την ακοή τους σε μεγαλύτερη ηλικία ή δεν χρειάστηκαν ποτέ να την μάθουν. Και πολύ θλίβομαι όταν βλέπω πως δεν υπάρχει σεβασμός στον τρόπο επικοινωνίας που επιλέγει ο κάθε κ/β από την «αντίθετη» από αυτόν, πλευρά.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 23:19 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΜΠΟΒΗΣ

  Καλησπέρα σας ..

  Με λύπη μου διαβάζω μια παρανόηση πως η νοηματική είναι η επίσημη γλώσσα κωφών και βαρηκόων.
  Ως κωφό άτομο με μητρική γλώσσα την Ελληνική διαμαρτύρομαι έντονα γι αυτό που είναι όχι απλά ανακριβές αλλα ψευδές.
  Η πλειοψηφία των κωφών και όλοι οι βαρήκοοι δεν γνωρίζουμε τη νοηματική και γι αυτό χρειαζόμαστε ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ στα τηλεοπτικά προγράμματα και speech to text στις υπόλοιπες εκδηλώσεις, υπέρτιτλους στα θεατρικά έργα και γραπτές οδηγίες στις δημόσιες υπηρεσίες.
  Χωρίς αυτά είμαστε αποκλεισμένοι από την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, τη γνώση και την πληροφορία όσες ώρες και να βάλετε διερμηνείς εμείς αποκλεισμένοι θα είμαστε.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 23:00 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΜΠΟΒΗΣ

  Καλησπέρα σας …

  Με λύπη μου διαβάζω μια παρανόηση πως η νοηματική είναι η επίσημη γλώσσα κωφών και βαρηκόων.
  Ως κωφό άτομο με μητρική γλώσσα την Ελληνική διαμαρτύρομαι έντονα γι αυτό που είναι όχι απλά ανακριβές αλλα ψευδές.
  Η πλειοψηφία των κωφών και όλοι οι βαρήκοοι δεν γνωρίζουμε τη νοηματική και γι αυτό χρειαζόμαστε ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ στα τηλεοπτικά προγράμματα και speech to text στις υπόλοιπες εκδηλώσεις, υπέρτιτλους στα θεατρικά έργα και γραπτές οδηγίες στις δημόσιες υπηρεσίες.
  Χωρίς αυτά είμαστε αποκλεισμένοι από την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, τη γνώση και την πληροφορία όσες ώρες και να βάλετε διερμηνείς εμείς αποκλεισμένοι θα είμαστε.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 23:59 | Νίκη Καρπέτα

  Η νοηματική είναι βοήθημα σε κωφούς και βαρηκοους
  που για διάφορους ιατρικούς λόγους δεν μπορούν να μάθουν
  να μιλούν .Είναι βοήθημα οπως βοήθημα είναι τα ακουστικά βαρηκοιας
  Δεν μπορεί να λογίζεται κυρία γλώσσα μιας ευρείας ομάδας
  ανθρώπων που στην πλειοψηφία της ξέρει να ομιλεί και να γράφει
  Η νοηματική δεν μπορεί να αποδώσει τα ιδιώματα
  και τις αποχρώσεις της πραγματικής γλώσσας . Η ομιλία είναι
  τρόπος επικοινωνίας του ανθρώπινου είδους . Είναι υψηλή
  εγκεφαλική λειτουργία και δεν πρέπει να υποτιμάται.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 22:55 | Αλέξανδρος Μ.

  Εάν κάποιος διαβάσει προσεκτικά όλα τα σχόλια είναι εμφανές πως μια οργανωμένη ομάδα Κωφών και μη, που για τους δικούς τους λόγους μισούν τη Νοηματική Γλώσσα, προσπαθούν να προσβάλλουν την κοινότητα των Κωφών που την χρησιμοποιεί και τους παρέχει πλήρη πρόσβαση και όχι επί της ουσίας να διεκδικήσουν τον δικό τους δίκαιο αίτημα σε υπότιτλους.
  Ισχυρό παράδειγμα ότι αναφέρονται στους Κωφούς – Νοηματιστές ως Κωφάλαλους ενώ γνωρίζουν καλά πως η κοινότητα των Κωφών για χρόνια διεκδικεί την κατάργηση του συγκεκριμένου όρου.
  Δεν μπορώ να καταλάβω επίσης την λογική «Για να έχω εγώ πρόσβαση, δεν θα έχουν οι υπόλοιποι»
  Είναι εξίσου εντελώς παρανοϊκό ότι συγχέεται η ελληνική εθνικότητα με την γλώσσα που οι Έλληνες κωφοί νοηματιστές μιλούν. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα γεννήθηκε μέσα από ελληνικά ήθη και έθιμα, ελληνική κουλτούρα και πολιτισμό όπως ακριβώς και η ελληνική ομιλούμενη, γιατί σας κάνει πιο Έλληνες εσάς που μιλάτε την ελληνική από αυτούς που μιλούν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα;
  Προφανώς το μεγαλύτερο ποσοστό που εκφέρει γνώμη εδώ μέσα, απλά δεν έχει κάνει καμία έρευνα αλλά αποτελεί φερέφωνο αφιλτράριστων απόψεων που τους έχουν μεταφερθεί από συγκεκριμένα πρόσωπα που το μόνο που ξέρουν να κάνουν καλά είναι να προπαγανδίζουν.
  Συγκεντρωθείτε στον στόχο που είναι η πρόσβαση για όλους και αφήστε τις στενόμυαλες απόψεις! Το να έχω επιλογές είναι δώρο και πραγματική δημοκρατία.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 22:39 | Μαργαρίτα

  1.Άλλο πράγμα πως η νοηματική γλώσσα θεωρείται ισότιμη με την ελληνική και άλλο πραγμα πως η ΕΝΓ είναι η επίσημη γλώσσα των βαρήκοων και κωφών.

  Αλλάξτε οπωσδήποτε τη διατύπωση στο άρθρο (εξηγήθηκε στα προηγούμενα σχόλια από άλλους συμμετέχοντες στη διαβούλευση το γιατί) και στις όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις κάνετε που αφορούν την προσβασιμότητα κωφών και βαρήκοων να λαβετε σοβαρά υπ΄όψιν σας τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

  2. Με μηδαμινό κόστος πια, ακόμα και το κινητό μας τηλέφωνο μετατρέπει τη φωνή μας σε κείμενο. H εφαρμογή speech to text σε συνέδρια και παρουσιάσεις είναι λυση απολύτως εφικτή και όχι ακριβή.
  Ο υποτιτλισμός των ειδήσεων, των ψυχαγωγικών προγραμμάτων και των σειρών στην τηλεόραση επίσης δεν είναι ακριβή λύση.Με ένα μέσο κόστος 60-100 ευρώ την ώρα υποτιτλίζεται κάθε εκπομπή.

  Εστιάσετε στους υπότιτλους ΠΑΝΤΟΥ και όλοι οι κωφοί / βαρήκοοι που έχουν πάει σχολείο, διαθέτουν όραση και νόηση, θα έχουν πρόσβαση.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 22:02 | Αγγελική Χυτήρη

  Μικρό ποσοστό κωφών και πιθανά μηδενικό βαρήκοων γνωρίζει νοηματική. Την Ελληνική γλώσσα την γνωρίζουν ή τουλάχιστον πρέπει να την γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες κωφοί και βαρήκοοι. Φροντίστε άμεσα για υποτιτλισμό. Δώστε σε όλους την ευκαιρία πρόσβασης.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 22:24 | ΔΕΛΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  Οι κωφοι και βαρηκοοι πλέον μπορούν και θέλουν να επικοινωνούν μέσω της ομιλίας .. Αδιανόητο η νοηματική να επιβληθεί ως η γλώσσα ενός βαρηκοου/κωφου ο οποίος εν τέλει μιλάει! Αν θέλετε να βοηθήσετε αυτά τα άτομα βάλτε υπότιτλους.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 21:15 | Βάκαλος Άγγελος

  Πολλοί κωφοί και σχεδόν όλοι οι βαρήκοοι μιλούν, διαβάζουν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, συνεννοούνται έτσι (μα ακουστικά ή χωρίς) και ούτε καν γνωρίζουν τη νοηματική. Δεν είναι δυνατό να θεωρούνται ότι έχουν τη νοηματική σαν μητρική γλώσσα.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 20:28 | Ηλίας Μαλεβίτης

  Διαμαρτύρομαι για το γεγονός ότι επιχειρείται να καθιερωθεί ως γλώσσα των κωφών και βαρηκόων η… νοηματική. Ενώ υπάρχουν δύο (2) σύλλογοι κωφών και βαρηκόων (ΑΚΟΥΣΤΗΡΙΞΗ και ΑΚΟΥΜΠΩ) αλλά και κάμποσες δεκάδες ηλικιωμένοι βαρήκοοι, οι οποίοι ξεκάθαρα θεωρούν ως γλώσσα τους την ελληνική! Από πού κι ως πού λοιπόν θα επιβληθεί σε ανθρώπους που θεωρούν, μιλούν, επικοινωνούν ή γράφουν στα ελληνικά ως γλώσσα τους η νοηματική;
  Υπότιτλοι παντού και speech to text παντού είναι η λύση που μπορεί να θεραπεύσει τις δυσκολίες πρόσβασης αυτών των συμπολιτών μας σε διάφορες περιπτώσεις. Επειδή το συγκεκριμένο άρθρο αντιδημοκρατικά αντιβαίνει στα δικαιώματα αυτών των κωφών και βαρηκόων που θεωρούν ως γλώσσα τους την ελληνική, θεωρώ ότι πρέπει να απαλειφθεί.

  Ηλίας Μαλεβίτης (εκπαιδευτικός)

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 19:03 | Βασιλική Μπάρκα

  Δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί η νοηματική γλώσσα ως μητρική όλων των κωφών. Μπορεί να επιβάλει κάποιος σε ένα παππού που χάνει την ακοή του να μάθει νοηματική; Αντίθετα αυτό που χρειάζεται η συντριπτική πλειοψηφία των κωφών είναι οι υπότιτλοι και οι υπερτιτλοι. Πρέπει να σταματήσει η απομόνωση των κωφων και η αντιμετώπιση της κώφωσης με όρους προηγούμενων δεκαετιών. Χρειάζεται χρηματοδότηση και ενημέρωση για τη χρήση των επιτευγμάτων της σύγχρονης επιστήμης ώστε η κώφωση να αποτελέσει παρελθόν.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 19:49 | Ευαγγελία Αφροδίτη Μανουσάκη

  Πως είναι δυνατόν να ορίζεται άλλη γλώσσα από την Ελληνική για τους Έλληνες πολίτες; Πως είναι δυνατόν ένας νόμος να επιλέγει για μια ομάδα ανθρώπων τόσο φασιστικά την δική τους «φωνή», απλώς και μόνο επειδή έχασαν την ακοή τους ή μέρος αυτής; Δεν γνωρίζουν όλοι τους την νοηματική και κανείς δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να μάθουν μια γλώσσα φτωχότερη και κατώτερη της Ελληνικής και να συνεχίσουν να ζουν δίχως την συμμετοχή τους στα κοινά, αφού δεν θα μπορούν με την νοηματική να συμμετέχουν στις τέχνες, τον πολιτισμό και τα γράμματα. Ποιος δικαιούται να τους βάλει όρια;
  Πως θα διαβάσουν τους νόμους που φτιάχνονται για αυτούς; Με την νοηματική; Έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα και να την έχουν επίσημη δική τους γλώσσα κι όλοι εμείς υποχρέωση να τους στηρίξουμε στην διδασκαλία και την γνώση αυτής, όσο κι αν είναι δύσκολο στην δική τους περίπτωση. Διαφορετικά με τέτοιους νόμους, απλά τους περιθωριοποιούμε.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 18:07 | Ελένη Μαυρούλη

  Αδυνατώ να αντιληφθώ λογικά γιατί αντί να γίνει προσπάθεια τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας να αξιοποιηθούν και να ευεργετήσουν κωφούς και βαρήκοους, (υπότιτλοι παντού, speech to text, μαθήματα χειλεοανάγνωσης, ακουστικά, κοχλιακά εμφυτεύματα, κλπ) τα οποία, σε τελική ανάλυση, θα διασφαλίσουν την απόλυτη επικοινωνία τους με το κοινωνικό σύνολο και την ολόπλευρη ανάπτυξή τους (επαγγελματική, επιστημονική, κοινωνική, προσωπική, καλλιτεχνική κ.ο.κ.) σε ό,τι επιθυμούν, επιλέγεται ως λύση για όλους (και όχι απλώς για όσους είναι απολύτως απαραίτητο ελλείψει οποιασδήποτε άλλης εναλλακτικής) η νοηματική γλώσσα που αντικειμενικά λειτουργεί περιοριστικά. Θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον απαράδεκτο, τουλάχιστον όπως διατυπώνεται στο συγκεκριμένο άρθρο όχι μόνο γιατί επιβάλλει εκ των άνω κάτι που δεν είναι απαραίτητο στην πλειοψηφία όσων αναφέρεται, αλλά και γιατί θέτει τα θεμέλια για δημιουργία, εν δυνάμει, διακρίσεων…

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 18:15 | Βασιλική

  Πιστεύω ότι οι περισσότεροι σχολιαστές έχουν καλύψει κάθε προβληματική πλευρά αυτού του νόμου. Ως πρώην επαγγελματίας υποτιτλίστρια, απλώς θα ήθελα να πληροφορήσω την κυβέρνηση ότι υπάρχουν άριστα καταρτισμένοι επαγγελματίες που μπορούν να προσφέρουν αυτή την τόσο πολύτιμη υπηρεσία στους συνανθρώπους μας, βαρύκοους ή κωφούς. Επιπλέον, πρόκειται για εξαιρετικά οικονομική λύση σε σχέση με τη νοηματική διερμηνεία – όπως ακριβώς δεν μεταγλωττίζουμε όλα τα προγράμματα στα ελληνικά, καθώς το κόστος είναι εξαιρετικά υψηλό και ασύμφορο για τόσο μικρό πληθυσμό σε σύγκριση με αυτό των υποτίτλων.

  Επί προσωπικού, ο πατέρας μου είναι βαρύκοος και καθώς πληρώνει π.χ. την ΕΡΤ από τότε που ιδρύθηκε, θα ήταν σκόπιμο να μπορεί και να την παρακολουθεί πραγματικά – φαντάζομαι δεν περιμένετε να κάτσει να μάθει νοηματική στα 81 του.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 17:38 | Στιβακτακης Νικολαος

  Είμαστε βαρήκοοι και η μητρική μας γλώσσα είναι η Ελληνική.Θέλουμε υπότιτλους. Τι ακριβώς να εξηγήσουμε; Δεν είναι αυτονόητα κάποια πράγματα; Να ξεχάσουμε τα ελληνικά και να μην ξανα ανοίξουμε το στόμα μας; Καμία διάθεση ειρωνείας.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 15:44 | καιτη

  Eχω βαριάςμορφής βαρυκοία και φορώ ακουστικό Δν γνωρίζω νοηματική Μιλάω και γράφω Ελληνικά Δεν είναι η νοηματική η γλώσσα μου και δεν θα γίνει ποτέ
  Οι υπότιτλοι θα βοηθούσαν εμένα και πολλούς σαν και μένα ,που προσωπικά γνωρίζω ,έχουν το ίδιο πρόβλημα και καμμία βοήθεια και μέριμνα από το κράτος, στο οποίο εμείς πληρώνουμε φόρους και προσπαθούμε να είμαστε ωφέλιμοι πολίτες

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 15:18 | Δημήτρης Φιλόπουλος

  Η νοηματική γλώσσα είναι χρήσιμη για ένα μικρό αριθμό συμπολιτών μας που δεν ακούν ούτε έμαθαν ποτέ να μιλούν. Η συντριπτική πλειοψηφία των κωφών και βαρηκόων μιλούν κανονικά την Ελληνική γλώσσα και επομένως αυτή είναι η επίσημη γλώσσα τους. Αυτό που χρειάζονται είναι υπότιτλους στις τηλεοπτικές εκπομπές ώστε να μπορούν εύκολα να τις παρακολουθούν και βέβαια το σύστημα speech to text που υπάρχει σε όλο τον κόσμο και μεταφέρει αυτόματα σε γραπτό τα λόγια ενός ομιλητή για να μπορούν να παρακολουθήσουν μια ομιλία η ένα συνέδριο κλπ.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 15:53 | Άρης Φίλιππας

  Η νοηματική γλώσσα ΔΕΝ είναι γλώσσα όλων των κωφών και βαρήκοων. Αυτό το καταλαβαίνει κάθε άνθρωπος με κοινή λογική. Οι άνθρωποι που μεγαλώνοντας εξασθένισε η ακοή τους ΔΕΝ γνωρίζουν την νοηματική, και ούτε πρόκειται να την μάθουν. Πολλοί κωφοί επίσης έχουν μεγαλώσει γνωρίζοντας ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ: ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, όχι την νοηματική, την οποία δεν διατίθενται να διδαχτούν οψίμως μόνον ώστε να συμμορφώνονται με έναν απαράδεκτο νόμο που εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο λόμπυ. Η τεχνολογία έχει κάνει θαύματα στον τομέα. Τα περισσότερα παιδιά με βαρηκοΐα ή κώφωση επιλέγουν τα κοχλιακά εμφυτεύματα, όχι την εκμάθηση νοηματικής. Αντί να δοθεί βάση στην επίτευξη της προσβασιμότητας ΟΛΩΝ των κωφών ΠΑΝΤΟΥ, ξεκινώντας από τους υπότιτλους και φτάνοντας μέχρι την τεχνολογία speech-to-text, επιλέγετε να τελείτε υπό τις διαταγές μιας ομάδας νοηματιζόντων που θέλουν να επιβάλουν την άψυχη, φτωχή και διεκπεραιωτική τους «γλώσσα» εις βάρος όλων, και κυρίως εις βάρος της ελληνικής γλώσσας, με το έτσι θέλω. ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ, ΟΧΙ ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 15:26 | Μαρία Κομπολίτη

  Άρθρο 1ε. Μάλλον έχει γίνει σύγχυση των κωφάλαλων, οι οποίοι συνεννοούνται με νοηματική, με τους κωφούς και τους βαρήκοους, εκ των οποίων ελάχιστοι γνωρίζουν τη νοηματική. Διορθώστε και φροντίστε ώστε να υπάρχουν παντού ελληνικοί υπέρτιτλοι και υπότιτλοι.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 14:10 | ΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

  ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΙΑΣ 27ΧΡΟΝΗΣ ΒΑΡΗΚΟΗΣ ΚΟΡΗΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΑΡΗΚΟΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΦΟΡΑΕΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΤΗΣ. Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ , ΕΜΕΙΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΩΣΤΕ, ΑΦΟΥ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , ΓΝΩΣΤΟ Η ΑΓΝΩΣΤΟ , ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑ. Η ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΒΑΡΗΚΟΟΙ ΑΚΟΥΝΕ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. Η ΒΑΡΗΚΟΗ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Η ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΘΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΑ ΜΟΡΦΩΘΕΙ , ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥΣ, ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 13:22 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΕΪΔΑΝΗ

  Δεν είναι δυνατόν να συγχέονται και να ταυτίζονται οι κωφοί με τους βαρήκοους. Οι πρώτοι συνεννοούνται με τη νοηματική. Για τους δεύτερους όμως, η πρόθεση να ψηφιστεί νόμος που θα αναγνωρίζει τη νοηματική ως επίσημη γλώσσα των κωφών και βαρηκόων, καταπατά κατάφωρα το δικαίωμα και τη συμμετοχή των δεύτερων στον προφορικό (χειλεονάγνωση) και γραπτό λόγο (παντού υπότιτλοι).

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 12:21 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Καλημέρα,θα ήθελα να πω κι εγώ με τη σειρά μου,στους υπεύθυνους για το νομοσχέδιο,πως η ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΦΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ και όχι η νοηματική γλώσσα.
  Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών(ένας από τους οποίους είναι και ο 13χρονος γιος μου)γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα,ξέρουν να μιλάνε και να γράφουν κανονικά και πηγαίνουν σε κανονικά σχολεία,αφού υπάρχουν ακουστικά και κοχλιακά εμφυτεύματα που τους βοηθούν να έχουν μια κανονική ζωή.
  Προφανώς οι υπεύθυνοι κατάρτισης του νομοσχεδίου δε γνωρίζουν πως οι πιέσεις γι αναγνώριση της νοηματικής σαν επίσημη γλώσσα προέρχονται από κάποιους που έχουν συμφέρον και καρπώνονται πολλά λεφτά μέσω επιχορηγήσεων από το κράτος.
  Αυτά που χρειάζονται οι κωφοί και βαρήκοοι είναι υπότιτλοι σε όλες τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές σε 24ωρη βάση,speech to text στα συνέδρια,τις παρουσιάσεις κλπ και υπέρτιτλους στα θέατρα.Μιλάμε για τ’αυτονόητα σε όλο τον κόσμο.Γιατί πρέπει στην Ελλάδα να είναι όλα δύσκολα;
  Η νοηματική χρησιμοποιείται από μια μικρή μειοψηφία,γιατί πρέπει ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ να γίνει επίσημη γλώσσα για το παιδί μου και όσους έχουν ανάλογο πρόβλημα;Δεν αρκεί το πρόβλημα που ήδη υπάρχει;
  Οπότε,ας διαλέγει όποιος θέλει τη νοηματική σαν επίσημη γλώσσα του,όμως ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.
  Ελπίζω οι υπέυθυνοι να λάβουν υπόψη τους όλα τα σχόλια που μαρτυρούν την πραγματικότητα και να μην τα πετάξουν στο καλάθι των αχρήστων.
  Ευχαριστώ.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 12:55 | Γιωργος Θεοχαρόπουλος

  Είμαι εκ γενετής κωφός και μιλώ την ΕΝΓ. Διαβάζω τα παραπάνω σχόλια και αδυνατώ να καταλάβω αυτή την επίθεση σε βάρος της ΕΝΓ και κατ’ επέκταση σε βάρος όλων όσων την μιλούν. Ο ν. 4488/2017 καθώς και οι νόμοι 3699/2008 και νόμοι 2817/2000 αναγνωρίζουν την ΕΝΓ ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα. Μ

  Στην πράξη στο κείμενο της υπουργικής δε βλέπω κάποια ιδαίτερη μεταχείριση σε σχέση με τα άλλα μέσα όπως τους υποτίτλους. Συγκεκριμένα στα δελτία ειδήσεων στη ΕΝΓ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ θα εμφανίζονται και οι ΥΠΟΤΙΛΤΟΙ.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 12:48 | Κωνσταντίνος Σαμαράς

  Καλημέρα σε όλους, ονομάζομαι Κωνσταντίνος Σαμαράς κι είμαι κωφός από βρέφος. Δεν ήξερα νοηματική ως τα 20 μου που έμαθα από δική μου επιλογή και όχι από «ανάγκη». Είναι παράλογο να θεωρείται η νοηματική γλώσσα ως μητρική/φυσική γλώσσα όλων των κωφών και βαρηκόων. Η πλειοψηφία (τουλάχιστον το 70%) των ατόμων με απώλεια ακοής δε γνωρίζει νοηματική, και το ποσοστό αυτό αυξάνεται. Ζούμε σε μια εποχή όπου τα πάντα έχουν καλυφθεί από άποψη προσβασιμότητας σε πολλές χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα να μην έχουμε το στοιχειώδες, δηλαδή υπότιτλους στην τηλεόραση (τουλάχιστον) όταν σε άλλες χώρες είναι κάτι αυτονόητο! Πως είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε ειδήσεις, ελληνικές σειρές και ταινίες, εκπομπές, αθλητικά κ.λπ. όταν δεν υπάρχουν υπότιτλοι; Για αυτό λέμε πως δεν έχει σημασία τι αναπηρία έχεις αλλά το που βρίσκεσαι. Ενδεικτικά, εγώ με τόσες δυσκολίες στην Ελλάδα, στην Γαλλία θα ήμουν πολύ καλά γιατί τα πάντα είναι προσβάσιμα. Όχι στην διαβούλευση για την ΕΝΓ ως μητρική γλώσσα όλων των κ/β! Η ΕΝΓ είναι κώδικας επικοινωνίας για ένα μερίδιο κ/β και μένει ως εκεί.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 12:36 | Σωκρατης Αντωνιου

  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΑΚΟΥΣ» ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΓΙΑΤΙ Η ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ…ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΚΟΧΛΙΑΚΑ..2018 ΠΙΑ ΕΛΕΟΣ.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 11:49 | ΒΚ

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Πρέπει να ΑΚΟΥΣΕΤΕ επιτέλους το σύνολο. Πως είναι δυνατόν να αποκλείετε το συντριπτικό ποσοστό των βαρήκοων ατόμων κάθε ηλικίας από την κοινωνία της πληροφορίας? Η επίσημη γλώσσα όλων των Ελλήνων είναι η ελληνική. Γραφή και ανάγνωση μαθαίνουμε από το νηπιαγωγείο. Στα σχολεία μας, δεν μάθαμε νοηματική. Στην ελληνική γλώσσα, έχουμε γραπτά κείμενα ήδη από τον 15ο αιώνα π.Χ. Πως είναι δυνατόν εν έτη 2018 να μας γυρίζετε πίσω στις σπηλιές? Αυτό που χρειαζόμαστε είναι Υπότιτλοι! Επιτέλους ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΑΣ!

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 11:27 | ΣΟΦΙΑ ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ

  Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν να επιβληθεί δια νόμου σε μια ολόκληρη γλωσσική κοινότητα, μία γλώσσα άγνωστη στους ομιλητές της! Η συγκεκριμένη διάταξη αντιβαίνει σε κάθε επιστημονική γλωσσολογική προσέγγιση για τον ορισμό μιας γλωσσικής κοινότητας και αντιμετωπίζει το θέμα της γλωσσικής χρήσης ως μια έξωθεν επιβληθείσα κατάσταση, με όρους πολιτικής σκοπιμότητας και όχι με όρους περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και εξυπηρέτησης των αναγκών των μελών της. Επιβάλλοντας ως επίσημη γλώσσα στους βαρήκοους και κωφούς τη νοηματική, υποχρεώνετε μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας να χρησιμοποιούν ένα σύστημα επικοινωνίας που δεν γνωρίζουν, γιατί δεν επιβάλλεται από τις επικοινωνιακές ανάγκες τους να το γνωρίσουν. Θέτετε στο περιθώριο ανθρώπους που είναι πλήρως επικοινωνιακοί, δια του γραπτού λόγου, δημιουργικοί και ενεργά μέλη της κοινωνίας μας, άρα και «ομιλητές» της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν ισότιμα με τα άλλα μέλη της γλωσσικής μας κοινότητας. Απαγορεύετε άρα σε όλους εμάς τους ομιλούντες την ελληνική, να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους αυτούς και τους δεσμεύετε σε ένα σύστημα επικοινωνίας που τους απομονώνει. Υπότιτλοι παντού, λύση οικονομική, απλή και εφαρμόσιμη. Πρόσβαση στην ελληνική γλώσσα για όλους!

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 11:42 | Στέλλα Αντωνογιαννάκη

  Εννοείτε πως όλοι οι κωφοί και βαρύκωοι άνθρωποι που ομιλούν την ελληνική (δηλαδή η πλειοψηφία!) πρέπει τώρα να αποταχθούν τη γλώσσα τους και να μάθουν μιαν άλλη; Και ποιός θα τη μιλάει μαζί τους; Καμιά άλλη αλλαγή θα επιφέρετε; -μήπως να τους αλλάζατε και εθνικότητα ή θρήσκευμα, αφού τους αλλάζετε τη γλώσσα;

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 11:08 | Δημήτρης Γερακίτης

  Ειμαι βαρήκοος. Μιλάω γράφω και διαβάζω την ελληνική γλώσσα. Δεν γνωρίζω καθολου νοηματική, ποτέ δεν υπήρξε κανένας μα κανένας λόγος να μάθω. Ειναι πραγματικά ντροπή να μην υπάρχουν υποτιτλοι σήμερα που τεχνολογικά είναι τοσο ευκολο και απλό, τουλάχιστον σε όλες στις ενημερωτικές εκπομπές. Η απλή, απλούστατη κοινή λογική λέει οτι δεν χρειάζομαι τη νοηματική γλώσσα αλλά τους υπότιτλους. Ειναι απαράδεκτο σε ομιλίες, εκδηλώσεις κλπ να υπάρχει διερμηνέας στη νοηματική γλώσσα και να μην υπάρχουν υπότιτλοι/υπέρτιτλοι/speech to text κλπ. Και συνήθως σε μια τετοια εκδήλωση το πιθανότερο να μην υπάρχει ουτε ενας που να γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα ενω θα υπάρχουν δεκάδες βαρήκοοι που δεν μπορουν να παρακολουθησουν επειδή δεν υπαρχουν υπέρτιτλοι.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 10:31 | Ερμής Κασάπης

  Ο ορισμός της ΕΝΓ ως επίσημης γλώσσας για κωφούς και βαρήκοους είναι αυθαίρετος και καταχρηστικός. Μας αποξενώνει από την ελληνική, ως μητρική μας γλώσσα και μας μετατρέπει με καταναγκασμό από άτομα με ακουστική αναπηρία, σε γλωσσική μειονότητα. Επίσης, μας καθιστά ευάλωτους απέναντι σε άτομα και φορείς που νομιμοποιούνται να θέσουν ως όρο τη γνώση και τη χρήση της νοηματικής για την αναγνώριση και την άσκηση δικαιωμάτων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Γεγονός που ήδη αποτελεί πρακτική εκ μέρους φορέων κωφών και βαρηκόων που δεν επιτρέπουν την εγγραφή μελών με ακουστική αναπηρία εάν δεν γνωρίζουν και δεν χρησιμοποιούν την ΕΝΓ.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 10:09 | Χριστίνα Δανέση

  Οκομάζομαι Χριστίνα Δανέση και το ένα από τα δύο μου παιδιά γεννήθηκε με σοβαρή βαρηκοια στα όρια κώφωσης και στα 2 αυτιά και έχουμε προχωρήσει σε κοχλιακή εμφύτευση. Θα ήθελα να τονίσω ότι για την συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών και των ενηλίκων με την ίδια πάθηση που επιλέγουν μεσω της κοχλιακής εμφύτευσης την αποκατάσταση σε μεγάλο βαθμό της αναπηρίας τους, η ανάγκη χρήσης της νοηματικής είναι ανευ ουσίας. Καθότι δε η συντριπτική πλειψηφία ασθενών επιλέγει το μονοπάτι της αποκατάστασης, ο αριθμός των ατόμων που χρήζει επικοινωνίας μεσω της νοηματικής αποτελεί την μειοψηφία και όχι την πλειοψηφία. Το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να εξαχθεί από επίσημα στοιχεία τα οποία μπορούν να παρασχεθούν από δημόσιους φορείς, οπως τα ελληνικά νοσοκομεία, τα τμήματα πρόνοιας και τα ΚΕΠΑ. Ειναι αυτονοητο δε, οτι καθισταται αναγκαια η καταμέτρηση και καταγραφη των ασθενων ωστε να υπαρχει αντικειμενικη και ορθολογικη διαχειριση των μετρων και των κονδυλιων σε καθε ομαδα ασθενων – των χρηστων της ΕΝΓ και μη. Ειναι θεμελιώδους σημασίας να υπογραμμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι όλοι οι χρήστες της ΕΝΓ έιναι γνώστες της ελληνικής γλώσσας, ως απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αντιπαραβολή με τους μη χρήστες της ΕΝΓ που γνωρίζουν μόνο την ελληνική γλώσσα. Αντίθετα, οι υπότιτλοι αποτελούν πολύ σημαντικό βήμα διευκόλυνσης της καθημερινότητας των ατόμων με βαρηκοΐα/κώφωση είτε έχουν επιλέξει την οδό της αποκατάστασης είτε όχι.Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η απόδοση ενός κειμένου μέσω των υποτιτλων γίνεται με 100% πιστή ακρίβεια του μηνυματος που αντιστοιχεί στο προφορικο λογο ενω με την ΕΝΓ η απόδοση γίνεται όσο το δυνατόν κατά προσέγγιση, οπως σε μια ξενη γλώσσα. Γι αυτο και η χρήση υποτιτλων είναι εξαιρετικης σημασιας..

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 09:24 | Χριστίνα Δανέση

  Οκομάζομαι Χριστίνα Δανέση και το ένα από τα δύο μου παιδιά γεννήθηκε με σοβαρή βαρηκοια στα όρια κώφωσης και στα 2 αυτιά και έχουμε προχωρήσει σε κοχλιακή εμφύτευση. Θα ήθελα να τονίσω ότι για την συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών και των ενηλίκων με την ίδια πάθηση που επιλέγουν μεσω της κοχλιακής εμφύτευσης την αποκατάσταση σε μεγάλο βαθμό της αναπηρίας τους, η ανάγκη χρήσης της νοηματικής είναι ανευ ουσίας. Καθότι δε η συντριπτική πλειψηφία ασθενών επιλέγει το μονοπάτι της αποκατάστασης, ο αριθμός των ατόμων που χρήζει επικοινωνίας μεσω της νοηματικής αποτελεί την μειοψηφία και όχι την πλειοψηφία. Το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να εξαχθεί από επίσημα στοιχεία τα οποία μπορούν να παρασχεθούν από δημόσιους φορείς, οπως τα ελληνικά νοσοκομεία, τα τμήματα πρόνοιας και τα ΚΕΠΑ. Ειναι αυτονοητο δε, οτι καθισταται αναγκαια η καταμέτρηση και καταγραφη των ασθενων ωστε να υπαρχει αντικειμενικη και ορθολογικη διαχειριση των μετρων και των κονδυλιων σε καθε ομαδα ασθενων – των χρηστων της ΕΝΓ και μη. Ειναι θεμελιώδους σημασίας να υπογραμμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι όλοι οι χρήστες της ΕΝΓ έιναι γνώστες της ελληνικής γλώσσας, ως απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αντιπαραβολή με τους μη χρήστες της ΕΝΓ που γνωρίζουν μόνο την ελληνική γλώσσα. Αντίθετα, οι υπότιτλοι αποτελούν πολύ σημαντικό βήμα διευκόλυνσης της καθημερινότητας των ατόμων με βαρηκοΐα/κώφωση είτε έχουν επιλέξει την οδό της αποκατάστασης είτε όχι.Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η απόδοση ενός κειμένου μέσω των υποτιτλων γίνεται με 100% πιστή ακρίβεια του μηνυματος που αντιστοιχεί στο προφορικο λογο ενω με την ΕΝΓ η απόδοση γίνεται όσο το δυνατόν κατά προσέγγιση, οπως σε μια ξενη γλώσσα. Γι αυτο και η χρήση υποτιτλων είναι εξαιρετικης σημασιας.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 09:24 | ΞΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Καλημερα σας ειμαι γονιος 4χρονης βαρυκοης στην οποια εχουν εμφυτευτει 2 κοχλιακα!δεν δεχομαι σαν επισημη γλωσσα την νοηματικη για τους κωφους και τους βαρυκοους απο την στιγμη που και η κορη μου ακουει και μιλαει την ελληνικη γλωσσα!η επιστημη και η τεχνολογια εχουν προχωρησει τοσο πολυ και εμεις προσπαθουμε να μεινουμε στο παρελθον.πρεπει να ειμαστε ανοιχτομυαλοι και να καταλαβουμε οτι η νοηματικη δεν βοηθαει πουθενα!σαν μελος του συλλογου ΑΚΟΥΜΠΩ συλλογος κωφων και βαρηκοων θελω για το παιδι μου οπως και για τους υπολοιπους υποτιτλους και οτι αλλο μεσο υπαρχει γιατι αυτο χρειαζονται για να ενημερωνονται και να παρακολοθουν τις εξελιξεις!δεν χρειαζομαστε διερμηνεις της νοηματικης γτ δεν βοηθανε πουθενα! ΕΛΛΗΝΙΚΗ γραπτη και προφορικη γλωσσα πρεπει να ειναι και η επισημη των κωφων και τον βαρηκοων!

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 08:15 | Α.Σ.

  Η νοηματική ΔΕΝ είναι και ΔΕΝ μπορεί να γίνει η επίσημη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων. Η νοηματική είναι ένας κώδικας επικοινωνίας ανάγκης για εκείνους που πλέον επιλέγουν να αποκλειστούν από το κοινωνικό σύνολο, γιατί βέβαια με την δυνατότητα που δίνουν πλέον τα κοχλιακά εμφυτεύματα, το να παραμένει κάποιος κουφός κάποιος που γεννήθηκε κουφός, είναι επιλογή του και άρα ευθύνη του. Οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι χάνουν την ακοή τους στην πορεία της ζωής τους, για ποιο λόγο θα πρέπει να υποχρεωθούν να αλλάξουν την γλώσσα που χρησιμοποιούν;;Καλώ όποιον εισήγαγε το άρθρο 1ε να βάλει τον εαυτό του στην θέση ενός ανθρώπου που χάνει την ακοή του στην μέση ηλικία: πώς θα του φαινόταν, αν εφεξής η γλώσσα του άλλαζε δια νόμου; Πώς θα του φαινόταν αν δεν είχε πρόσβαση στην επικοινωνία, την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, επειδή εν μία νυκτί, θα έπρεπε να μεταμορφωθεί σε χρήστη της νοηματικής; Στηρίξτε τους κουφοβαρήκοους, βάλτε ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ, ενημερωθείτε για τα προγράμματα χειλεανάγνωσης που γίνονται στο εξωτερικό, και βοηθήστε ουσιαστικά το ένα εκατομμύρια πολιτών της Ελλάδας που τα χρειάζονται και στους οποίους η νοηματική δεν έχει να προσφέρει τίποτα.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 03:06 | Ερη Ριτσου

  Άρθρο 1ε. Μάλλον έχει γίνει σύγχυση των κωφάλαλων, οι οποίοι συνεννοούνται με νοηματική, με τους κωφούς και τους βαρήκοους, εκ των οποίων ελάχιστοι γνωρίζουν τη νοηματική. Διορθώστε και φροντίστε ώστε να υπάρχουν παντού ελληνικοί υπέρτιτλοι και υπότιτλοι.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 01:25 | Στέλα Αλισάνογλου

  Πώς είναι δυνατόν να επιβάλλετε σ’ εναν κουφό ή/και βαρύκοο που γνωρίζει να μιλάει ελληνικά, να χρησιμοποιεί τη νοηματική, δηλαδή να μιλάει κουνώντας τα χέρια του; Δεν δέχομαι για κανέναν κουφό συνάνθρωπό μου που ενώ μιλάει άπταιστα ελληνικά να του επιβληθεί ένα είδος επικοινωνίας -γνωρίζετε πόσο ελλιπής «γλώσσα» είναι η νοηματική;- που δεν θα βλετιώσει την ποιότητας της ζωής του, αντιθέτως θα τον αποκόψει σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικό γίγνεσθαι και θα τον βυθίσει στη σιωπή. Λύσεις υπάρχουν: υπότιτλοι στα οπτικοακουστικά και speech to text σε ζωντανές ομιλίες και υπέρτιτλοι σε σκηνικές εκδηλώσεις.
  Αγνοείτε τόσους ανθρώπους… ενημερωθείτε πρώτα!

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 00:12 | Παρή Βασιλείου

  Η γλώσσα ακουόντων, κωφων, βαρήκοων ειναι η ελληνική, ανεξαρτήτως αν γνωρίζουν ή ΟΧΙ τη νοηματική γλώσσα -και ΑΣΦΑΛΩΣ η πλειοψηφία δεν τη γνωρίζει. Γι αυτό σας παρακαλώ να αφαιρέσετε από το νομοσχέδιο τη σχετική διάκριση. Η ελληνική γλώσσα είναι κατανοητή από ΟΛΟΥΣ και οι υπότιτλοι είναι οι μόνοι αναγκαίοι για τα άτομα με προβλήματα ακοής.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 00:29 | Μπούκα Κατερίνα

  Υπότιτλοι για ενημέρωση και ψυχαγωγία. Το θέμα αφορά όλους μας καθώς όλοι είμαστε εν δυνάμει κωφοί ή βαρήκοοι.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 00:44 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Δηλαδή σύμφωνα με το ΆΡΘΡΟ 1 ε , όποιος χάσει την ακοή του πχ απο ωτίτιδα αυτομάτως έχει επίσημη γλώσσα τη νοηματική . Αν πάρει φάρμακα κι επανέλθει ξαναέχει επίσημη την ελληνική !!! Αν ξανά αρρωστήσει το ίδιο κοκ . Οι παππούδες κι οι γιαγιάδες γκαραντί έχουν επίσημη γλώσσα τη νοηματική !!! ΕΛΕΟΣ!!!! το ίδιο να υποθέσω γίνεται με όσους φορούν ακουστικά και κοχλιακά εμφυτεύματα, εμφυτεύματα εγκεφαλικού στελέχους , έχουν κάνει αναβολεκτομή για ωτοσκλήρυνση κι ακούνε ή απλά έχουν κυψελίδα και βούλωσαν τ΄αυτιά τους !!! Πόσες φορές και πόσοι πρέπει να το γράψουμε πως η βαρηκοϊα είναι πάθηση και η κώφωση αναπηρία κι όχι γλωσσική μειονότητα . Δεν μας αφορά η επιλογή ελαχίστων , παρότι είναι σεβαστή , της νοηματικής . Η εξαίρεση δεν μπορεί να γίνει κανόνας ούτε ΚΥΑ και νόμος του κράτους και σίγουρα σε κανένα ελεύθερο πολίτη δεν μπορεί να του επιβληθεί ένας ξένος τρόπος επικοινωνίας .

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 23:05 | Γεωργία Παπακωνσταντίνου

  Έχω πρόβλημα με την ακοή μου εδώ και 15 χρόνια και θέλω υπότιτλους παντού.Σε όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα και speech to text στις υπόλοιπε εκδηλώσεις , υπέρτιτλους στα θεατρικά έργα και γραπτές οδηγίες στις δημόσιες υπηρεσίες . Έχω δικαίωμα στην ενημέρωση , την ψυχαγωγία , τη γνώση και την πληροφορία και εγώ και τόσοι άλλοι που αποκτήσαμε αυτό το πρόβλημα στην διάρκεια της ζωής μας. Δεν γνωρίζω την νοηματική και δεν με βοηθάει πουθενά. Και δεν θα μπορούσα να την γνωρίζω όταν μέχρι τα 43 μου δεν είχα πρόβλημα, και ούτε μπορώ να την θεωρήσω ισότιμη, γιατί δεν είναι. Είμαι Ελληνίδα και η πολιτεία με αντιμετωπίζει ως πολίτης με τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν απέναντί της και οι καλά ακούοντες. Επομένως ζητώ το αυτονόητο να με διευκολύνει και αυτή γραπτώς.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 23:53 | Άννα Μήτρου

  Η Γλώσσα και των κωφών συμπολιτών μας δεν μπορεί παρά να είναι μία, η Ελληνική. Πρόκειται για μια διάκριση που δεν είναι προς όφελος αλλά σε βάρος των κωφών και βαρήκοων συμπολιτών μας.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 23:19 | ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

  ε) Ελληνική νοηματική γλώσσα: η επίσημα αναγνωρισμένη και ισότιμη με την ελληνική γλώσσα γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων·

  1)Πως θα ειναι ισοτιμη με την Ελληνικη γλωσσα; ειναι διαπιστωμενο απο γραπτα ανθρωπων που εκπαιδευτηκαν σε σχολεια με βασικο εργαλειο την νοηματικη
  πως δεν μπορουν να αρθρωσουν γραπτο ελληνικο λογο ,με ολα τα γραμματικα στοιχεια που την προυπουθετουν.Απλα ειναι αδυνατον να επικοινωνησουν σε απλο επιπεδο επικοινωνιας ,ποσο μαλλον σε σοβαρο επιπεδο,οπως παρακολουθησης μαθηματων στα Πανεπιστημια .Δεν νοηματιζονται οι ορολογιες στις Φυσικες επιστημες ουτε στις θεωρητικες..προκειται για ενα φτωχο εργαλειο επικοινωνιας
  για οσους εως σημερα
  δεν ειχαν την δυνατοτητα να αποκατασταθει η κωφωση τους με τα κοχλιακα εμφυτευματα και ειναι στην ουσια κωφαλαλοι.

  2)Οι βαρηκοοι γιατι συγκαταλεγονται στους χρηστες νοηματικης; τα ακουστικα μια χαρα τους επιτρεπουν σπουδες στην πρωτοβαθμια και δευτεροβαθμια /τριτοβαθμια εκπαιδευση

  3)Για χαριν ποιου ποσοστου κωφωτητας-κωφαλαλιας,ή χαριν ποιας σκοπιμοτητας ,πρεπει ολοι οι βαρηκοοι να μπουν στην κατηγορια της κωφαλαλιας;

  4) speech to text και υποτιλοι παντου,γραπτες οδηγιες στις Δημοσιες υπηρεσιες
  γιατι ξερετε οι βαρηκοοι γνωριζουν γραφη και αναγνωση,αφου σπουδασαν σε κανονικα σχολεια
  Οσο για την κωφωση σημερα η Ιατρικη δινει λυσεις,
  οπου δεν ειναι εφικτο.ας κρατησουν το υποτυπωδες,ελαχιστο εργαλειο της νοηματικης.

  5 και κυριο: ευχομαι αυτη η διαβουλευση να ληφθει υποψην
  και οι υπευθυνοι να ενημερωθουν περισσοτερο ,πριν καταθεσουν τις προτασεις τους.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 23:56 | Μπαϊτζάρ Γαζεριαν

  Η ελληνική είναι γλώσσα για ακούοντες και μη. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι ο υποτιτλισμός και η χρήση σύγχρονων μέσω, όπως το speech to text,για ενημέρωση, παρακολούθηση θεατρικών έργων, διαλέξεων κλπ. Οι υποτίτλοι θα εξυπηρετούν και ηλικιωμένους οι οποίοι λόγω μειωμένης ακοής δυσκολεύονται ή αδυνατούν να ακούσουν, δεν ξέρουν νοηματική, αλλά ξέρουν να διαβάσουν.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 22:23 | Μανουσακη Αγλαια

  Η γλωσσα ολων ειναι η ελληνικη. ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ παντου. ειναι αδιανοητο να επιβαλουμε και ακολουθως να αποκλειουμε κοινωνικα συνανθρωπους μας που εμαθαν, μιλησαν, εζησαν εργαστηκαν (ισως διδαξαν ελληνικα και καποιοι απο αυτους!) και διεπρεψαν στην ελληνικη γλωσσα.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 22:55 | Νικολέττα

  Κωφοί και Βαρήκοοι δεν γνωρίζουμε όλοι νοηματική, διότι εκπαιδευτήκαμε σε κανονικό σχολείο, άρα γνωρίζουμε Γραφή και Ανάγνωση άρα Ομιλούμε την Μητρική μας γλώσσα την Ελληνική – οι περισσότεροι- Δεν είμαστε αναλφάβητοι. Δεν υπάρχει λόγος να γνωρίζουμε την νοηματική. Για ποιο λόγο η νοηματική είναι επίσημη γλώσσα κωφών και βαρήκοων;;
  Χρειαζόμαστε απαραίτητα για την επικοινωνία και προσβασιμότητα, Υπότιτλους, Υπέρτιτλους, Speech to text όχι μόνο στην Τηλεόραση, Θέατρο, συνέδρια, αλλά, παντού.
  Να ξεκινήσουμε από την Ενημέρωση, τα τηλεοπτικά προγράμματα κλπ,και να προστεθούν και σε άλλους τομείς

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 22:13 | Στέλλα Λεοντιάδου

  Αδυνατώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να γίνεται υποχρεωτική γλώσσα η νοηματική για όλους τους κωφούς και βαρήκοους, εφ’ όσον υπάρχουν κωφοί που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και δεν γνωρίζουν την νοηματική, είτε διότι εκωφάθησαν σε μεγάλη ηλικία, ή τουλάχιστον αφού είχαν μάθει να ομιλούν και να ακούν, στην παιδική ηλικία, ή είναι βαρήκοοι γέροντες ή έχασαν την ακοή τους, ή μειώθηκε μετά από ατύχημα. Μπορούν να επικοινωνούν μιλώντας και “ακούν” διαβάζοντας τα χείλη των συνομιλητών τους. Μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο, ένα βιβλίο, μια εφημερίδα, τις ειδήσεις στο διαδίκτυο, ένα συμβόλαιο. Είναι καταστροφικό και απάνθρωπο να εξοσταρακιστούν στην απομόνωση, τη μελαγχολία, την απόσυρση από τη ζωή χάριν ενός διατάγματος το οποίο δε μελετήθηκε εις βάθος ώστε να λάβει υπ’ όψη του τις αρνητικές επιπτώσεις που θα επιφέρει σε μεγάλο ποστοστό ατόμων κωφών και βαρηκόων που έχουν σαν γλώσσα την ελληνική και ίσως γνωρίζουν και ξένες γλώσσες. Γιατί να καταδικάζονται; υπάρχει κάτι θετικό, που θα βελτιώσει τη ζωή τους; και ποιο είναι αυτό; γιατί εμείς οι λογικοί δεν το βλέπουμε; γιατί δεν μπαίνουν υπότιτλοι στις ειδήσεις;

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 22:44 | Μαρούσα

  Καλησπέρα. Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπω πως εν έτη 2018 που χάρη στην χρήση των κοχλιακων εμφυτευμάτων παιδιά που γεννώνται κωφα ακούν και μιλούν, να τους επιβάλλεται η νοηματική γλώσσα. Για ποιον λόγο? Που θα τους χρησιμεύσει στη ζωή τους? Τι θα προσφέρει αυτό στο κωφο παιδί μου, το οποίο με το κοχλιακο εμφυτευμα θα είναι σαν ένα οποιοδηποτε άλλο παιδί της ηλικίας του. Σκεφτείτε πως να κάνετε το μέλλον αυτών των παιδιών καλύτερο. Όχι να καταδικάζονται στη σιωπή. Και επίσης να μην ξεχνάμε και άλλους κωφούς και βαρηκοους συνανθρώπους μας που δεν γνωρίζουν την νοηματική αλλά μιλούν την ελληνική γλώσσα. Βάλτε υπότιτλους παντού..

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 22:48 | Αννα

  Καλησπέρα, είμαι 38 χρόνων, μηχανικος με μεγάλο προβλημα ακοής από την παιδική μου ηλικία. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ την νοηματική ούτε τη χρειάστηκα ποτέ για να επικοινωνήσω στο κοινωνικό και επαγγελματικό μου περιβάλλον σε αντίθεση με τον γραπτό λόγο που με βοήθησε σε όλα. Αρνούμαι λοιπόν να δεχτώ πως θα μου επιβληθεί ως επίσημη γλωσσα, ισότιμη με τα ελληνικά, η νοηματική. Σας παρακαλώ να αποσύρετε αυτό το άρθρο. Αν θέλετε να έχουμε ισότιμη πρόσβαση και ίσα δικαιώματα στην κοινωνία όλοι οι κωφοί και οι βαρηκοοι, καλυτερα ψηφιστε ένα αρθρο που θα αυξησει την ασφαλιστική κάλυψη στα πανάκριβα ακουστικα βαρηκοιας και ενισχύστε την προσπαθεια υποτιτλισμου στα τηλεοπτικα προγράμματα, υπερτιτλων σε θεατρικά έργα και το σύστημα speech to text στις διαλέξεις και στις ομιλίες. Σας παρακαλώ θερμά να μην μου επιβάλλετε μια «γλώσσα» που δεν τη θεωρώ καν γλώσσα παρά ένα εργαλειο_βοηθημα όπως η γραφή Μπράιγ. Είμαι βαρηκοη και η μητρική μου γλώσσα είναι τα ελληνικά. Για ποιο λόγο να διαφέρει η δική μου γλώσσα από τη δική σας;

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 22:27 | ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

  Οι κωφοί και οι βαρήκοοι άνθρωποι θέλουν υποτιτλισμό παντού.Να μπορούν να ενημερώνονται. Η νοηματική είναι για λίγους. Είναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχουν υπότιτλοι ειδικά στις μέρες. Ειμαι μητέρα βαρήκοου παιδιού και με ενδιαφέρει το μέλλον του εσάς !!!!!!!!!!!!!

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 22:55 | ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Ειμαι 67 χρονων και εχω ωτοσκληρηνση εχω χειρουργηθει το 1987 και ακουγα καλαμεχρι πριν 5 χρονια απο τοτε ακουστικα..μολυνσεις ..σφυριγματα και συνεχη μειωση της ακοης μου παρακαλω υποτιτλους υποτιτλους παντου κυριως για ανημερωση ευχαριστω

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 22:14 | Ειρήνη Ντελλα

  Λυπάμαι γι αυτό που διαβάζω,οτι η νοηματική είναι η επίσημη γλώσσα κωφών και βαρήκοων.Εχω ένα παιδακι με κοχλιακο εμφυτευμα και χαίρομαι πολυ που ακούει και δεν γνωρίζει την νοηματική γλώσσα.Για να μπορέσει ωστόσο να κάνει καλύτερη την ποιότητα της ζωής του θα μπορούσατε να βάλετε υπότιτλους και speech to text και οχι διερμηνείς

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 22:20 | Παναγιώτης Ψωμαδελλης

  Έχασα την ακοή μου σε ηλικία 28 ετών μετά από εργατικό ατύχημα. Δεν είναι δυνατόν να είναι η γλώσσα μου η νοηματική αφού την μόνη που διδαχθηκα κ χρησιμοποιώ είναι η Ελληνική γλώσσα. Θεωρώ άδικο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υπότιτλοι σε ειδήσεις κ ενημερωτικές εκπομπές.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 22:49 | Anna Gianniou

  Να διαγραφεί η παράγραφος ε) του Άρθρου 01 διότι είναι προσβλητική για τους βαρήκοους και κωφούς πολίτες και αναληθής. Αν κρίνεται απαραίτητη η αναφορά στην νοηματική γλώσσα να διορθωθεί προς το ορθό: «Ελληνική νοηματική γλώσσα: η γλώσσα των κωφών που δεν γνωρίζουν ή δεν είναι καλοί χρήστες της Ελληνικής γλώσσας».

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 22:33 | Εμμανουήλ Μανωλάς

  Η νοηματική δεν είναι επαρκής γλώσσα, ούτε για επιστήμη, ούτε για λογοτεχνία, ούτε για ποίηση.

  Φανταστείτε μόνο να γίνει αυτή η διαβούλευση με νοηματική!

  Αντιθέτως, αν γνωρίζει κανείς την Ελληνική γλώσσα, μπορεί να διαβάσει οτιδήποτε και να μορφωθεί, και ίσως να προχωρήσει και σε άλλες γλώσσες. Μπορεί να παρακολουθήσει έργα με υπότιτλους (πχ στην Επίδαυρο ή στον κινηματογράφο). Οι εκπομπές στην τηλεόραση μπορούν και πρέπει να είναι υποτιτλισμένες.

  Με κωφάλαλους συγγενείς μου συνεννοούμαι στα Ελληνικά, είτε γραπτά (πχ με sms στο τηλέφωνο, με e-mail στον υπολογιστή), είτε με χειλεοανάγνωση.
  Οι κωφοί δεν πρέπει να αποκοπούν από την τεχνολογία!

  Με την νοηματική, κανείς δεν έχει ελπίδες αυτόνομης προόδου. Είναι ένα είδος καταναγκασμού σε εξάρτηση από άλλους που θα δρουν ως ενδιάμεσοι και απορώ που αυτή η περιττή εξάρτηση θα επιβληθεί δια νόμου.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 21:26 | Ευαγγελία Χριστοδούλου

  Προσωπικα σαν βαρήκοη που ειμαι απο παιδι και τωρα ως χρηστης κοχλιακου εμφυτευματος σας πληροφορώ οτι εμαθα να γραφω και να διαβαζω. Οι κωφοί και βαρηκοοι θελουν υποτιτλους ετσι ωστε να εχουν ισοτιμη προσβαση στην ψυχαγωγια στην ενημερωση σε ολες τις εκμπομπες απο τα ΜΜΕ.Η νοηματική δεν οφελει σε μεγαλη μερίδα ανθρώπων που εχουν χασει την ακοη τους και εχουν μαθει γραφή και αναγνωση. Ειναι απαραδεκτο να αναγνωριζετε ως επισημη γλώσσα των κωφων και βαρηκοων η νοημαική. Η γλώσσα των κωφων και βαρηκοων ειναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 21:36 | Ελισάβετ Κυριακού

  Η γλώσσα μου είναι η Ελληνική αντιλαμβάνομαι τους ήχους και την ομιλία με τη βοήθεια κοχλιακού εμφυτεύματος,θα ήθελα υπότιτλους στις ειδήσεις τις τηλεόρασης και στις ενημερωτικές εκπομπές κι όπου αλλού!

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 21:02 | Άρτεμις Φιλιππάκη

  Είναι λυπηρό στην εποχή που η κώφωση μπορεί να διορθωθεί με τα κοχλιακά εμφυτεύματα το κράτος να αναγνωρίζει ως επίσημη γλώσσα των κωφών την νοηματική, μια γλώσσα περιγραφική και οπτικοκινητική, πολύ περισσότερο των βαρήκοων η οποίοι έχουν απωλέσει μέρος της ακοής τους στην πορεία της ζωής τους και έχουν αναπτύξει τον γραπτό και τον προφορικό λόγο.
  Επίσης λυπηρό, αλλά και ρατσιστικό εκ μέρους της πολιτείας, είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται για μερίδα των πολιτών ως επίσημη μια άλλη γλώσσα, λόγω της αναπηρίας τους, ενώ η επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους και κατ΄επέκταση όλων των πολιτών του είναι η ελληνική.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 21:20 | ΚΛΑΨΙΝΟΥ ΕΙΡΉΝΗ

  Τα βαρήκοα ηλικιωμένα άτομα στο οικογενειακό μου περιβάλλον σαφώς και δεν γνωρίζουν και ούτε μπορούν να μάθουν νοηματική. Όπως δεν θα μπορώ να τη μάθω ούτε κι εγώ αν πάσχω από βαρηκοϊα στα γεράματα. Αυτό που χρειάζεται είναι διαθέσιμοι υπότιτλοι σε όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα και ταυτόχρονος υποτιτλισμός των ζωντανών μεταδόσεων ώστε οι κωφοί και οι βαρήκοοι να μη στερούνται την ενημέρωση και την ψυχαγωγία που δικαιούνται.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 21:06 | Θεόδωρος

  Εχω δυο παιδιά, ενα κωφό και ενα βαρηκοο δεν γνωρίζουν την νοηματική, ξερουν να γράφουν και να διαβάζουν οπότε πιο χρήσιμοι ειναι οι υπότιτλοι. Η νοηματική πλέων ειναι για λίγους. Επίσης οι υπάρχουν πολλοί που έχασαν την ακοή τους σε μεγαλύτερη ηλικία, ουτε αυτοί γνωρίζουν νοηματική και χρειάζονται υπότιτλους.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 21:41 | Ευαγγελία

  Δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστεί η νοηματική γλώσσα ως η επίσημη γλώσσα όλων των κωφών και των βαρηκοων, από τη στιγμή που δεν την γνωρίζουν όλοι οι κωφοι και οι βαρηκοοι και ουτε τους χρειάζεται. Δυστυχώς πίσω από την προσπάθεια αναγνώρισης της νοηματικής κρύβονται άνθρωποι που τόσα χρόνια απομυζούν χρήματα από τα κρατικά κονδύλια, χρήματα που θα έπρεπε να πηγαίνουν στους ίδιους τους κωφούς. Εκείνο που χρειάζονται όλοι οι κωφοι και οι βαρηκοοι είναι υπότιτλοι παντού!

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 21:44 | Ελένη Στελλάτου

  Παρακαλώ όπως προσεχθεί η διατύπωση του άρθρου ν. 4488/2017 (Α’ 137) σχετικά με την ελληνική νοηματική. Τι γίνεται με τους βαρήκοους και κωφους που επικοινωνουν κανονικά στην Ελληνική γλώσσα; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη και για αυτους; Η νοηματική δηλαδή να οριστεί ως γλώσσα ισότιμη με την Ελληνική για τους κωφους, όχι Η γλώσσα των κωφών

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 21:05 | Βιβή Αρβανίτη

  Άρθρο 1ε
  Η νοηματική δεν μπορεί να είναι η επίσημη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων. Η επίσημη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων της Ελλάδας δεν μπορεί παρά να είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Δε γνωρίζουν όλοι οι κωφοί και βαρήκοοι τη νοηματική γλώσσα. Υπότιτλους παντού για ισότιμη πρόσβαση!

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 20:01 | Αθηνά Σαρακενίδου

  Το 10% του πληθυσμού, έχει πρόβλημα ακοής. Από αυτούς ελάχιστοι καταλαβαίνουν την ΕΝΓ και ειναι εκεινοι που ως κωφοί εκ γενετής δεν ανέπτυξαν λόγο, και άρα είναι κωφάλαλοι. Ομως η πλειονότητα των κωφών και βαρηκόων έχασε την ακοή, είτε απο κάποια αρρώστια αφού ήδη ειχε αναπτύξει λόγο και φοίτησε σε κανονικό σχολείο και πανεπιστήμιο, είτε σε μεγάλη ηλικία σαν φυσική συνέπεια του γήρατος. Προσωπικά εδώ και 15 χρόνια άρχισα σταδιακά να χάνω την ακοή μου. Παρ ολο που με βοηθάνε τα ακουστικά μου, σιγά σιγά μην μπορώντας να παρακολουθήσω τηλεόραση και δημόσιες εκδηλώσεις απομονώνομαι. Με μεγάλη πίκρα βλεπω να προβάλλονται εκπομπές με επιστημονικό, πολιτικό, και πολιτιστικό ενδιαφέρον, και να μην μπορώ να τις παρακολουθήσω. Αυτό έχει σαν συνέπεια, όχι μόνο σε εμένα αλλά και σε αλλους ηλικιωμένους που γνωρίζω, να επιδρά και στην ψυχολογική μας κατάσταση με κίνδυνο κατάθλιψης, αλλά και γεροντικής άνοιας, αφού δεν εκπαιδεύουμε ικανοποιητικά τον εγκέφαλό μας. Ζητάμε λοιπον παντού μετατροπή του προφορικού λόγου σε γραπτό, στα ΜΜΕ, το θέατρο, και τα πανεπιστημιακά μαθήματα για τους μελλοντικούς μας επιστήμονες.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 20:13 | Μουλώτσιος Χρήστος

  Είναι απαράδεκτο να αναγνωρίζεται η νοηματική ως επίσημη γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων. Αυτός που έχασε την ακοή του σε μεγαλύτερη ηλικία αλλά και κάθε κωφός που δεν έμαθε νοηματική έχει ως γλώσσα του την ελληνική. Δεν μπορείτε να αλλάζετε τη γλώσσα των ανθρώπων με μία διάταξη.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 20:54 | Σταματίου Ακατερίνη

  Θα ήθελα να σας επισημάνω πως η επίσημη γλώσσα των Ελλήνων κωφών και βαρήκοων είναι απλά η Ελληνική
  Οι δύο κωφές φίλες που έχω, είναι γνώστες μόνο της Ελληνικής την οποία χειρίζονται άψογα και στον γραπτό και στον προφορικό λόγο
  Δεν έμαθαν ποτέ νοηματική, ευτυχώς, γιατι θα είχαν μείνει απλά αγράμματες
  Με αυτά που γράφετε, οι άνθρωποι που χάνουν δηλαδή την ακοή τους σε μεγάλη ηλικία και που μπορεί να είναι και καθηγητές Πανεπιστημίου για παράδειγμα, έχουν για γλώσσα τους την νοηματική?
  Παράλογο και απαράδεκτο
  Ενημερωθείτε λίγο περισσότερο για τό τί ακριβώς «γλώσσα» είναι η νοηματική και για το πόσο ατελής είναι
  Επίσης και για το γνωσιακό επίπεδο των συμπολιτών μας που νοηματίζουν και δεν γνωρίζουν την γλώσσα τους
  Θα εκπλαγείτε δυσάρεστα

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 20:14 | Αναστασία

  Τα κωφά παιδιά βάζουν κοχλιακα εμφυτεύματα μπορούν να ακούσουν και να μιλήσουν την ελληνική γλώσσα, δεν χρειάζεται η νοηματική. Υπότιτλοι και υπερτιτλοι χρειάζονται

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 20:42 | χαριδημος πρατικακης

  Υπάρχουν άτομα με ακουστική βλάβη που αποκτήθηκε στη διάρκεια της ζωής τους και άρα μιλάνε, γράφουν και διαβάζουν τα ελληνικά ως μητρική τους γλώσσα. Αυτοί με ποιο σκεπτικό να υποχρεωνόταν δια νόμου να θεωρήσουν την «ελληνική νοηματική» ως επίσημη γλώσσα τους. ΘΑ πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο αυτό

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 20:44 | Anna

  Η πλειοψηφία των βαρήκοων και κωφών δεν γνωρίζουν την νοηματική γλώσσα και συνεπώς δεν την αναγνωρίζουν ως την επίσημη γλώσσα τους όπως λανθασμένα αναφέρεται στην παράγραφο ε) του άρθρου 01. Η νοηματική γλώσσα είναι η γλώσσα των κωφάλαλων.
  Συνεπώς, αν θέλουμε ισότιμη και πλήρη πρόσβαση όλων των βαρήκοων και κωφών πολιτών, είναι απαραίτητο να υπάρχει υποτιτλισμός σε όλα τα προγράμματα.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 20:45 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

  Υπάρχει και ο Πανελλήνιος σύλλογος ΑΚΟΥΜΠΩ( σύλλογος κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την Ελληνική) Με λύπη μου διαβάζω μια παρανόηση πως η νοηματική είναι η επίσημη γλώσσα κωφών και βαρηκόων Διαμαρτύρομαι έντονα γι αυτό που είναι όχι απλά ανακριβές αλλα και ψευδές

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 19:34 | Ερμής Κασάπης

  παρακαλώ να διατυπωθεί διευκρινιστικά πως η νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα των ατόμων που στερούνται και ακοής και ομιλίας. Είναι παράλογο άτομα με ακουστική αναπηρία που προκλήθηκε στη διάρκεια της ζωής τους και άρα μιλάμε, γράφουμε και διαβάζουμε μια χαρά τα ελληνικά ως μητρική μας γλώσσα. Δεν αντιλαμβάνομαι την λογική που για όλους εμάς κυριολεκτικά συλληβδην «κουφούς και βαρήκοους» επιχειρεί να μας εξαναγκάσει ο νόμος να θεωρήσουμε την «ελληνική νοηματική» ως επίσημη γλώσσα μας, γεγονός που ίσως και να αποβεί σε αρκετές περιπτώσεις βλαβερό για τα συμφέροντά μας.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 19:06 | ΓΟΥΡΑΝΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ

  Η πλειοψηφία των κωφών και όλοι οι βαρήκοοι δεν γνωρίζουμε τη νοηματική και γι αυτό χρειαζόμαστε ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ.Δεν είναι η νοηματική η επίσημη γλώσσα όλων των κωφών και βαρήκοων

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 19:13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

  Η πλειοψηφία των κωφών και όλοι οι βαρήκοοι δεν γνωρίζουμε τη νοηματική και γι αυτό χρειαζόμαστε ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ στα τηλεοπτικά προγράμματα και speech to text στις υπόλοιπες εκδηλώσεις , υπέρτιτλους στα θεατρικά έργα και γραπτές οδηγίες στις δημόσιες υπηρεσίες . Χωρίς αυτά είμαστε αποκλεισμένοι από την ενημέρωση , την ψυχαγωγία , τη γνώση και την πληροφορία όσες ώρες και να βάλετε διερμηνείς εμείς αποκλεισμένοι θα είμαστε

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 19:21 | Άγγελος Γαλάτης

  Όλο αυτό κρύβει έναν παραλογισμό. Πώς μπορεί κανείς να επιβάλλει σε βαρήκοους ή σε ομιλούντες κωφούς να διδαχτούν τη νοηματική για να καταφέρνουν να επικοινωνήσουν; Λυπάμαι που θα το διατυπώσω κάπως άκομψα αλλά αυτή η επιμονή με την επιβολή της νοηματικής, προσωπικά με παραπέμπει σε πρακτικές τις οποίες κανένας πολίτης δεν θα ήθελε να ξαναζήσει. Υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν να καθιερώσουν τη νοηματική, η οποία όμως θα ήταν δίκαιο να αποτελεί επιλογή μόνο όσων κωφάλαλων νιώθουν την ανάγκη να την διδαχτούν. Περαιτέρω επιμονή αναδύει από μακριά οσμή συμφερόντων. Οι βαρήκοοι και οι ομιλούντες κωφοί αποτελούν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δυσκολεύονται ή και αδυνατούν να ακούσουν και δεν ζητούν τίποτα περισσότερο από το να υποτιτλιστούν οι περισσότερες εκπομπές και ειδικά οι ειδήσεις, για να μπορούν να ενημερώνονται. Τόσο απλό είναι και δεν μπορώ να διακρίνω τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουν ή που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν οι ιθύνοντες…

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 19:06 | ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΝΙΑΣ

  Η επιβολής της νοηματικής ως επίσημης γλώσσας ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ , είναι εξωφρενική: μια μικρή μειοψηφία κωφών την γνωρίζει και την χρειάζεται. Οι λοιποί , μιλάνε μιά χαρά με ακουστικά ή κοχλιακά εμφυτεύματα και γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Σιγά μην μάθουν με το ζόρι νοηματική, όλοι οι βαρήκοοι παππούδες και οι γιαγιάδες…
  ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ ΠΑΝΤΟΥ!

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 19:27 | Α.A.

  Πώς/Γιατί είναι «η επίσημα αναγνωρισμένη και ισότιμη με την ελληνική γλώσσα γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων» η νοηματική; Η γιαγιά και ο παππούς που χάνουν την ακοή τους, λόγω γήρατος, ξέρουν νοηματική; Το κουφό παιδάκι που βάζει κοχλιακό εμφύτευμα και, μέσω αυτού, ακούει κανονικά, αναπτύσσει κανονικά το λόγο, πάει σε συμβατικό σχολείο ξέρει νοηματική; Ο άνθρωπος που έχασε την ακοή του σε κάποια φάση της ζωής του και έμαθε να επικοινωνεί μέσω χειλεοανάγνωσης ξέρει νοηματική; Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, που αποτελούν και την πλειονότητα των κωφών/βαρήκοων δε χρειάζεται η νοηματική και δεν έχει τίποτε να τους προσφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται υπότιτλους παντού και τεχνολογία μετατροπής ήχου σε κείμενο, προκειμένου να διαβάζουν αυτά που οι υπόλοιποι ακούμε. Δεν είναι δυνατόν για μερικούς κωφάλαλους που χρησιμοποιούν τη νοηματική να χαρακτηρίζεται η τελευταία ως «επίσημη γλώσσα όλων των κωφών και βαρήκοων», όταν η πλειονότητά τους δεν την γνωρίζει.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 19:13 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Καλησπέρα . Με λύπη μου διαβάζω μια παρανόηση πως η νοηματική είναι η επίσημη γλώσσα κωφών και βαρηκόων . Ως πρόεδρος του Πανελλήνιου συλλόγου ΑΚΟΥΜΠΩ συλλόγου κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την Ελληνική διαμαρτύρομαι έντονα γι αυτό που είναι όχι απλά ανακριβές αλλα ψευδές . Η πλειοψηφία των κωφών και όλοι οι βαρήκοοι δεν γνωρίζουμε τη νοηματική και γι αυτό χρειαζόμαστε ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ στα τηλεοπτικά προγράμματα και speech to text στις υπόλοιπες εκδηλώσεις , υπέρτιτλους στα θεατρικά έργα και γραπτές οδηγίες στις δημόσιες υπηρεσίες . Χωρίς αυτά είμαστε αποκλεισμένοι από την ενημέρωση , την ψυχαγωγία , τη γνώση και την πληροφορία όσες ώρες και να βάλετε διερμηνείς εμείς αποκλεισμένοι θα είμαστε .

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 19:13 | Ελένη

  Δηλαδή ενας άνθρωπος που χάνει την ακοή του στα 80 παύει να έχει ως γλώσσα την Ελληνική αλλά θα υποχρεωθεί να μάθει νοηματική; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 19:03 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Καλησπέρα . Με λύπη μου διαβάζω μια παρανόηση πως η νοηματική είναι η επίσημη γλώσσα κωφών και βαρηκόων . Ως πρόεδρος του Πανελλήνιου συλλόγου ΑΚΟΥΜΠΩ συλλόγου κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την Ελληνική διαμαρτύρομαι έντονα γι αυτό που είναι όχι απλά ανακριβές αλλα ψευδές . Η πλειοψηφία των κωφών και όλοι οι βαρήκοοι δεν γνωρίζουμε τη νοηματική και γι αυτό χρειαζόμαστε ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ στα τηλεοπτικά προγράμματα και speech to text στις υπόλοιπε εκδηλώσεις , υπέρτιτλους στα θεατρικά έργα και γραπτές οδηγίες στις δημόσιες υπηρεσίες . Χωρίς αυτά είμαστε αποκλεισμένοι από την ενημέρωση , την ψηχαγωγία , τη γνώση και την πληροφορία όσες ώρες και να βάλετε διερμηνείς εμείς αποκλεισμένοι θα είμαστε .

 • Ονομάζομαι Σοφία Κολοτούρου, είμαι κωφή και έχω σοβαρό πρόβλημα με το άρθρο 1 έψιλον. Είναι εντελώς παρανοϊκό να ψηφιστεί αυτό, όταν δεν ψηφίστηκε ούτε καν πέρσι τον Σεπτέμβρη. Από που κι ως που γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων η νοηματική; Ξέρει ο κάθε βαρήκοος παππούς στο καφενείο νοηματική; Δεν μπορούμε να το δεκτούμε αυτό, αντιβαίνει και στην κοινή λογική και μας αλλάζει τη γλώσσα δια νόμου! Στο ν. 4488/2017 (Α’ 137) δεν έχει διατυπωθεί ρητώς το ποιανού γλώσσα είναι. Τώρα, με αυτή τη διατύπωση μας αλλάζετε τη γλώσσα…! Προσωπικά είμαι κουφή για περισσότερο από 40 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων δεν έμαθα ποτέ νοηματική, γιατί δεν μου χρειάστηκε για να επικοινωνήσω. Δεν είναι δυνατόν να δεχτώ ότι θα ψηφιστεί διά νόμου ότι η γλώσσα μου δεν είναι η ελληνική! Γλώσσα στην οποία έχω τιμηθεί με το κρατικό βραβείο ποίησης πριν λίγους μήνες. ———- Θεωρώ απαράδεκτο το άρθρο ——– ε) Ελληνική νοηματική γλώσσα: η επίσημα αναγνωρισμένη και ισότιμη με την ελληνική γλώσσα γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων·

  Κολοτούρου Σοφία , ιατρός κυτταρολόγος, συγγραφέας, ποιήτρια, πρόεδρος του ΔΣ ΑΚΟΥΣΤΗΡΙΞΗ, κουφή από παιδί και με μοναδική γλώσσα επικοινωνίας, γραπτά και προφορικά την ελληνική.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 18:40 | Δημήτρης

  Οι κωφοί και οι βαρυκοοι άνθρωποι θέλουμε υπότιτλους παντού.Να μπορούμε να ενημερωνόμαστε. Η νοηματική είναι για λίγους,γραφή και ανάγνωση ξέρουν όλοι. Είναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχουν υπότιτλοι ειδικά στις ενημερωτικές εκπομπές το 2018.