ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ

Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1520
Προσωπική επικοινωνία
1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
2. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου.
3. Τα σχετικά με την επικοινωνία ζητήματα καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η παρ. 4 του άρθρου 1511. Όταν συντρέχει περίπτωση κακής ή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.».

 • 1 Απριλίου 2021, 21:30 | Μαρια Μειτη

  Άρθρο 13
  Προσωπική επικοινωνία

  1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση.
  2.
  Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 • 1 Απριλίου 2021, 21:21 | ΣΥΝΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Υπουργέ μου να σου ζήσουν οι υποστηρικτές σου κατα της συνεπιμέλειας, https://athens.indymedia.org/post/1609489/
  σε κανένα Δίκαιο δεν υπάρχει το 50/50 στις κοινές γονικές ευθύνες γιατι εξυπακούεται συντεχνίτη Υπουργέ.

 • 1 Απριλίου 2021, 21:06 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές

  ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΑΣ

  1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

  Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.

  Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;

  Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.

  Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.

  Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.

  Άρα η βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!

  Το μοντέλο της αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!

  ‘Ηρθε η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.

  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.

  ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.

  ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!

 • 1 Απριλίου 2021, 21:34 | ΛΟΥΚΊΑ

  το τεκμήριο του 1/3 θα οδηγήσει στο να μάθουμε εξισώσεις. ακούμε ..μου χρωστάς δύο ώρες…τρεις ή μία ώρα. αυτά δεν είναι λογικά .τι σχέση έχουν τα μαθηματικά με την επικοινωνία δυο ανθρώπων; ποια ανθρώπινη σχέση έχει προδιαγραμμένο χρόνο επικοινωνίας;δηλαδή τον πατέρα τον ρωτάμε αν θέλει;το παιδί το ρωτάμε αν πάντα θέλει; να μπει μια πιο γενική λέξη που να υπονοεί το ευρύτερη επικοινωνία και ο δικαστής θα αποφασίσει ή οι γονείς μεταξύ τους. αλλά όχι νούμερα και να αρχίσουν οι γονείς πάλι μου χρωστάς και οφείλεις

 • 1 Απριλίου 2021, 21:50 | Αντωνία Σκουνάκη

  Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ

  Η παρ. 1 του άρθρου 1520 Α.Κ. πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

  Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

  ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
  50/50 ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 • 1 Απριλίου 2021, 21:36 | Θεοδόσης

  ΤΟ ΣΩΣΤΌ ΘΑ ΉΤΑΝ ΝΑ ΜΙΛΆΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ, ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΑΙ 1/2 ΤΟΥ ΕΛΕΎΘΕΡΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ(ΠΛΗΝ ΔΗΛΑΔΉ ΤΩΝ ΩΡΏΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΣΤΟΝ ΚΆΘΕ ΓΟΝΈΑ. ΑΥΤΌ ΘΑ ΉΤΑΝ ΠΟΥ ΘΑ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΕΚΜΑΊΡΕΤΑΙ ΕΦΌΣΟΝ ΟΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ, Ο ΧΡΌΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΌΠΟΣ ΖΩΉΣ ΤΩΝ ΔΎΟ ΓΟΝΈΩΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΟ 1/3. ΤΟ 1/3 ΘΑ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΙΣΧΎΕΙ ΜΌΝΟ ΕΆΝ Ο ΓΟΝΈΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΊ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΧΡΌΝΟ Ή ΕΆΝ ΕΊΝΑΙ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΟΣ ΛΌΓΩ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ Ή ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΈΚΝΟΥ. ΣΧΕΤΙΚΆ ΔΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΊ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΆΣΗ ΕΦΌΣΟΝ ΟΙ ΓΟΝΕΊΣ ΜΈΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΊΔΙΑ ΠΌΛΗ.

 • 1 Απριλίου 2021, 21:10 | Σοφια Μαρινάκη

  Ίσος χρόνος και για τους δύο γονείς 50-50
  Ελαχιστο υποχρεωτικό χρόνο 1/3
  Μόνο αν επιθυμεί κάποιος γονέας λιγότερο μπορεί να αλλαξει.

 • 1 Απριλίου 2021, 21:16 | Γιώργος Γεωργιάδης

  Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρονου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσα

  Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρονου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής

  «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας,

  Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

  Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»

 • 1 Απριλίου 2021, 20:41 | Αναστασία Νατσκαμη

  Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

  Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 • 1 Απριλίου 2021, 20:31 | Κώστας Σερβετάς

  Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου.
  Να αποδείξω ότι δεν είμαι εγκληματίας.
  Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου.
  Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια , χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00.
  Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα.
  Όλα τα κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά.
  Καταλαβαίνετε πως είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο.
  Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι.
  Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!!
  Εγώ φυσικά έχω επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου.
  Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των παιδιών…!!!

  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.

  ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.

  ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!

 • 1 Απριλίου 2021, 20:07 | Γιάννης Ρουμελιώτης

  Το Συμφέρον του παιδιού είναι να ανατρέφεται και από τους δύο του γονείς εφόσον αυτοί είναι ικανοί και θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους είτε είναι εντός γάμου είτε είναι διαζευγμένοι. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να εμποδίσει ή έστω να περιορίσει την επικοινωνία γονέα – παιδιού. Κοινή ανατροφή με κοινή και αδιάσπαστη γονική μέριμνα η οποία θα διασπάται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους (που αναφέρονται σε άλλο άρθρο) και όχι επειδή αντιδικούν οι γονείς, αυτά είναι αστεία. Συνεπιμέλεια, ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία, ως βασικη΄ επιδίωξη. Τέρμα στην, πατριαρχικού καταμερισμού ρόλων και εξουσιών, ιδιοκτησία της μητέρας πάνω στα παιδιά.

 • 1 Απριλίου 2021, 20:16 | Τασος Τσαρας

  Κοινωνία χωρίς παιδιά δεν γίνεται …
  Τώρα … τι κοινωνία θέλετε για το μέλλον??

  ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 … για παιδιά με σταθερότητα , για υγιεί παιδιά,
  για παιδιά χωρίς ψυχολογικά τραύματα… για γονείς με όρεξη για ζωή ..

  Για ένα υγιείς μέλλον για την κοινωνία μας

  ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50

 • 1 Απριλίου 2021, 20:14 | ΛΟΥΚΊΑ

  τι σημαίνει οφείλει ο γονέας να προωθει την επικοινωνία με την οικογένεια του αλλου γονέα;και ποιους εννοεί ατομα με κοινωνικοοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης;εγω θα περιμενα οφείλει να εχει φαι για τα παιδια,οφείλει να εχουν καθαρα ρούχα,οφείλει να τα πηγαίνει σχολείο,οφείλει να τα πηγαίνει στη παιδική χαρα και να τα κοινωνικοποιεί,οφείλει να τα πηγαίνει στον παιδιατρο, οφείλει να μην συκοφαντεί τον ετερο γονέα…εκεί το καταλαβαίνω το ρήμα οφείλει, δηλαδη το χρωστάει,είναι υποχρεωμένη,στα άλλα το οφείλει δεν ταιριαζει. Αν υπαρχουν σχέσεις αγαστές η ζωή λύνει αυτά τα θέματα. ειναι πολυ βαρύ το οφείλει. το τεκμήριο επικοινωνίας ειναι λάθος.να κρινεται η καθε περιπτωση ξεχωριστα.

 • 1 Απριλίου 2021, 20:32 | Κατερίνα Στουζούκ

  Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ

  Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

  Προτείνονται οι εξής αλλαγές:

  Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 • 1 Απριλίου 2021, 20:50 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

  Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως τις οχτώ το βράδυ.
  Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα.
  Επίσης να την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει.
  Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια.
  Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ.
  Μένω σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου.
  Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση.
  Η πρώην μου δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ.
  Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο.
  Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;;
  Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!!
  Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς και εναλλασσόμενη κατοικία.

  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.

  ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.

  ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!

 • 1 Απριλίου 2021, 20:43 | Μαρια Σχοινη

  ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ
  ΚΟΙΝΗ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ/ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

  Δυο γονεις εχουν τα παιδια !
  Απαραδεκτο να διαπραγματευομαστε εαν θα μεγαλωσουν με ενα ποδι η ενα χερι!
  Απαραδεκτα τα επιχειρηματα των μαναδων περι ενδοοικογενειακης βιας! 98% των πατεραδων ειναι κακοποιητες;;Τα παιδια TΩΡΑ ειναι μπαουλακια!
  Μην αγνοειτε τους ειδικους που βγαζουν κραυγες αγωνιας για την ψυχοσωματικη κατασταση των παιδιων που μεγαλωνουν χωρις τον πατερα τους.Δεν ειναι ορφανα!
  Mην αγνοειτε τα ανθρωπινα δικαιωματα τους να ανατρεφονται απο δυο γονεις συμφωνα με την Συμβαση του ΟΗΕ την οποια εχετε κυρωσει απο το 1992.
  Τολμηστε και ψηφιστε δικαια για το υψιστο συμφερον του παιδιου.Αυτο που θελετε να περασετε δεν το εξυπηρετει!