Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ

Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1511
Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου
1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου.
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.
3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας.
4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.».

 • 1 Απριλίου 2021, 21:02 | ΣΥΝΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Υπουργέ μου να σου ζήσουν οι υποστηρικτές σου κατα της συνεπιμέλειας, https://athens.indymedia.org/post/1609489/
  σε κανένα Δίκαιο δεν υπάρχει το 50/50 στις κοινές γονικές ευθύνες γιατι εξυπακούεται συντεχνίτη Υπουργέ.

 • 1 Απριλίου 2021, 21:27 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές

  ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΑΣ

  1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

  Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.

  Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;

  Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.

  Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.

  Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.

  Άρα η βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!

  Το μοντέλο της αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!

  ‘Ηρθε η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.

  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.

  ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.

  ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!

 • 1 Απριλίου 2021, 21:55 | Μαρια Μειτη

  Άρθρο 5
  Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

  2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.

  4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων.

 • 1 Απριλίου 2021, 21:06 | Κωνσταντίνος Πασχαλίδης

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Άρθρο 1514 A.K.:
  « (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση:
  α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, ( Α ) (…)

  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  ( Α ) Να προστεθεί η φράση μέσα σε παρένθεση: (η ανάθεση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο θα μπορεί να γίνεται από το δικαστήριο μόνο σε περίπτωση που ο άλλος γονέας είναι παραβατικός).

 • 1 Απριλίου 2021, 21:45 | Αφροδίτη Σταμπουλή

  Το πνεύμα αλλά και το γράμμα του νόμου θα πρέπει πρωτίστως να διέπεται από το πραγματικό συμφέρον του παιδιού,το οποίο είναι δεδομένο ότι δεν είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις(πχ γονείς ψυχικά ασθενείς,βίαιοι,αμελείςκλπ).Ορισμένα άρθρα του ν/σ αναδεικνύουν και υποθάλπτουν ΤΡΟΦΗ ΕΓΩΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ με προσχηματα ανεδαφικά και είναι επισφαλή για την προάσπιση της καλής ψυχολογίας των τέκνων..Γι' αυτό εφιστάται η προσοχή στους νομοθέτες και στους λαμβάνοντες τόσο κρίσιμες και σημαντικές αποφάσεις να λάβουν υποψη κάθε παράμετρο. Επιπλέον, η πρόταση για εναλλασσόμενη κατοικία μόνο προς όφελος του παιδιού δεν είναι. Η καλή ψυχολογία των παιδιών απαιτεί ασφάλεια,σταθερότητα και ηρεμία.Θα ήταν,δε,σκόπιμο να προωθηθεί η υποχρεωτικότητα και όχι απλώς το δικαίωμα της επικοινωνίας και σίγουρα όχι μόνο τα σ/κ και τα απογεύματα αλλά και στην "δυσκολη" καθημερινότητα των παιδιών, και εκεί είναι που θα αποδειχθεί ποιος θέλει στην ουσία συνεπιμέλεια προς όφελος των παιδιών του.Γονέας που θυμάται το ρόλο του αφότου εκδοθεί το εκάστοτε διαζύγιο και διεκδικεί "ισο χρόνο κλπ" προς οικονομικό και εγωιστικό όφελός του,δεν προωθεί το συμφέρον του τέκνου του..]]>
  <![CDATA[Το πνεύμα αλλά και το γράμμα του νόμου θα πρέπει πρωτίστως να διέπεται από το πραγματικό συμφέρον του παιδιού,το οποίο είναι δεδομένο ότι δεν είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις(πχ γονείς ψυχικά ασθενείς,βίαιοι,αμελείςκλπ).Ορισμένα άρθρα του ν/σ αναδεικνύουν και υποθάλπτουν ΤΡΟΦΗ ΕΓΩΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ με προσχηματα ανεδαφικά και είναι επισφαλή για την προάσπιση της καλής ψυχολογίας των τέκνων..Γι’ αυτό εφιστάται η προσοχή στους νομοθέτες και στους λαμβάνοντες τόσο κρίσιμες και σημαντικές αποφάσεις να λάβουν υποψη κάθε παράμετρο. Επιπλέον, η πρόταση για εναλλασσόμενη κατοικία μόνο προς όφελος του παιδιού δεν είναι. Η καλή ψυχολογία των παιδιών απαιτεί ασφάλεια,σταθερότητα και ηρεμία.Θα ήταν,δε,σκόπιμο να προωθηθεί η υποχρεωτικότητα και όχι απλώς το δικαίωμα της επικοινωνίας και σίγουρα όχι μόνο τα σ/κ και τα απογεύματα αλλά και στην «δυσκολη» καθημερινότητα των παιδιών, και εκεί είναι που θα αποδειχθεί ποιος θέλει στην ουσία συνεπιμέλεια προς όφελος των παιδιών του.Γονέας που θυμάται το ρόλο του αφότου εκδοθεί το εκάστοτε διαζύγιο και διεκδικεί «ισο χρόνο κλπ» προς οικονομικό και εγωιστικό όφελός του,δεν προωθεί το συμφέρον του τέκνου του..

 • 1 Απριλίου 2021, 20:43 | Σοφία Μαρινάκη

  ‘Αρθρο 5
  Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ
  Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
  «’Αρθρο 1511
  (…)
  2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)

 • 1 Απριλίου 2021, 20:45 | Μαρία Κεφαλληνακη

  Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ
  Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
  «’Αρθρο 1511

  2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων . Σας παρακαλω καντε κατι για εμας της γιαγιαδες κ εμεις ειμαστε εδω .. πως θα βλεπω το εγγονι μου αν στον ενα γονεα δινεται μονο το 1/3 του χρονου . Κοιταξε λιγο τις περιπτωσεις που μπορουν να στηριξουν το 50-50 εναλασσομενη κατοικια συνεπιμελεια . Απεχω απο το σπιτι του εγγονου μου 3 χλμ 5 λεπτα με το αυτοκινητο κ το βλεπω 2 μερες τον μηνα μονο ειναι κριμα.. δεν φταιει πουθενα το παιδι ! ας ακουσουμε κ εκεινα