Άρθρο 04

Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημάτων αποτελούνται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και α) έναν(1) σύμβουλο όταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών δεν υπερβαίνει τα 250, β) τρεις(3) συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 1.000, γ) πέντε (5) συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τις 3.000, δ) επτά (7) συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 5.000 και ε) εννέα (9) συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι από 5001 και πάνω.»

  • 29 Σεπτεμβρίου 2017, 00:09 | Μιχάλης Ροβίθης

    Τα περιφερειακά τμήματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά και διοικητικά θα πρέπει να αναπτυχθούν ανά υγειονομική περιφέρεια. η κατάργηση δεν έχει λόγο να υφίσταται αν υπάρξουν περιφερειακά τμήματα με βάση την υγειονομική περιφέρεια

  • Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.ΑΝ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

  • 22 Σεπτεμβρίου 2017, 10:38 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

    για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους οι έδρες των περιφερειακών τμημάτων να φιλοξενούνται σε διακριτό χώρο/γραφείο στις ‘εδρες των ΥΠΕ