Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ευχαριστεί όλους εκείνους, οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια ηλεκτρονική Διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο « Ρυθμίσεις για την Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας και το Νοσηλευτικό Κλάδο».Οι εποικοδομητικές προτάσεις, οι απόψεις, τα σχόλια και οι ιδέες που κατατέθηκαν θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του Νομοσχεδίου.

Ο Υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός , θέτει από την Πέμπτη 21-09-2017 και ώρα 13:00, σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου « ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 02-10-2017 και ώρα 14:00.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ