Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Την Τρίτη, 30 Απριλίου 2019, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Ελ. Κρέτσος, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στην δημόσια διαβούλευση.
Οι εποικοδομητικές προτάσεις, οι απόψεις, τα σχόλια και οι ιδέες που κατατέθηκαν θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου υπουργικής απόφασης και να επιτευχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Ελευθέριος Κρέτσος

Κατάταξη και σήμανση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Με το παρόν σχέδιο υπουργικής απόφασης που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 26 του Π.Δ. 109/2010 καθορίζεται η κατάταξη των τηλεοπτικών προγραμμάτων σε κατηγορίες, η σήμανση, οι επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης των προγραμμάτων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Ρ., θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση νέο επικαιροποιημένο σχέδιο Υπουργικής απόφασης για την σήμανση και κατάταξη των τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 30η Απριλίου 2019και ώρα 15.00.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Ελευθέριος Κρέτσος