Κατάταξη και σήμανση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Με το παρόν σχέδιο υπουργικής απόφασης που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 26 του Π.Δ. 109/2010 καθορίζεται η κατάταξη των τηλεοπτικών προγραμμάτων σε κατηγορίες, η σήμανση, οι επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης των προγραμμάτων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Ρ., θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση νέο επικαιροποιημένο σχέδιο Υπουργικής απόφασης για την σήμανση και κατάταξη των τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 30η Απριλίου 2019και ώρα 15.00.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Ελευθέριος Κρέτσος