Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Την Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στη δημόσια αυτή διαδικτυακή διαδικασία για τη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.
Τα σχόλια και οι εποικοδομητικές προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Νικόλαος  Παναγιωτόπουλος