Έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης

1. Ως προς τους φορείς που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση:
α. Της σύνταξης του σχεδίου νόμου προηγήθηκε εκτενής συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικά την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.
β. Ενημερώθηκαν όλα τα συναρμόδια υπουργεία και ενσωματώθηκαν παρατηρήσεις τους σε επιμέρους διατάξεις.
γ. Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (www.opengov.gr) από 9/5/2014 έως 24/5/2014.
2. Τα σημαντικότερα σχόλια που έγιναν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αφορούσαν:
α. Τη δυνατότητα πολιτιστικής αξιοποίησης των φάρων από τους αρμοδίους φορείς και το σύστημα αναδοχής.
β. Τη σύσταση ειδικότητας Αξιωματικών Σώματος Έρευνας Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας.
3. Τα εν λόγω σχόλια τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων διευθύνσεων των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιολογήθηκαν από τις αρμόδιες διευθύνσεις, έγιναν οι αντίστοιχες προτάσεις και οι τροποποιημένες διατάξεις ενσωματώθηκαν στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Ολοκλήρωση της διαβούλευσης

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή μου για τη συμμετοχή και για την ποιότητα των παρατηρήσεων.
Τα σχόλια που έγιναν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και ήδη βρίσκονται υπό μελέτη και επεξεργασία, με σκοπό τη βελτίωση του σχεδίου νόμου και την ενσωμάτωση επιπλέον αναγκαίων ρυθμίσεων.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις»

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις».
Το εν λόγω σχέδιο νόμου αποτελείται από 3 επιμέρους κεφάλαια.
Στο πρώτο από αυτά ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού και γενικά του φαρικού δικτύου της χώρας. Σκοπός του είναι ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου, η τελευταία ουσιαστική διαμόρφωση του οποίου έγινε με τον ισχύοντα νόμο 1629/1951. Σημαντικότερη καινοτομία είναι η παροχή της δυνατότητας ανάληψης εργασιών συντήρησης φάρων ή κάλυψης των σχετικών δαπανών από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου και αποκτούν δικαιώματα σχετικά με τη χρήση του ή την επικοινωνιακή τους προβολή. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η ναυτική ιστορία της χώρας μας, ενισχύονται οι δεσμοί Ενόπλων Δυνάμεων και κοινωνίας και παράλληλα εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι από τον προϋπολογισμό του Πολεμικού Ναυτικού.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνονται διατάξεις προσαρμογής της στρατολογικής νομοθεσίας στις σημερινές απαιτήσεις και δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως η χορήγηση αναβολών κατάταξης σε διάφορες κατηγορίες στρατευσίμων, ρύθμιση θεμάτων αντιρρησιών συνείδησης, λειτουργικά και διαδικαστικά ζητήματα κ.α..
Στο τρίτο κεφάλαιο έχουν συγκεντρωθεί διατάξεις που συνιστούν ρύθμιση διαφόρων εκκρεμοτήτων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους άπτονται υπηρεσιακών θεμάτων και μέριμνας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδιαίτερη μνεία μπορεί να γίνει στην επέκταση των περιπτώσεων κάλυψης δικαστικών εξόδων, στη χορήγηση ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών σε στρατιωτικό προσωπικό με τέκνο που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή με σύζυγο ή γονέα ή άγαμο τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, καθώς και στην κατάργηση των Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό.
Επειδή οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αφορούν σημαντικό αριθμό πολιτών, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην παρούσα διαβούλευση και να διατυπώσει τις απόψεις, της παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις ιδέες του, οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες και θα αξιολογηθούν για την τελική διαμόρφωση των διατάξεών του πριν την εισαγωγή του προς συζήτηση στη Βουλή.
Ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης ορίζεται η 24η Μαΐου 2014.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ