Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Κανονισμού 47 «Νηολόγιο Αεροσκαφών Ενόπλων Δυνάμεων (ΝΑΕΔ)» της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ), η Αρχή θα προβεί στην έκδοση του Κανονισμού και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με εκτίμηση.
Υποπτέραρχος (Μ) Αναστάσιος Χαλβατζής
Διοικητής Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πρόσκληση-Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού 47 «Νηολόγιο Αεροσκαφών Ενόπλων Δυνάμεων (ΝΑΕΔ)» της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ)

Τίθεται από σήμερα, ημέρα Τετάρτη 1.03.2023, σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμού 47 «Νηολόγιο Αεροσκαφών Ενόπλων Δυνάμεων (ΝΑΕΔ)» της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας.

Με τον προτεινόμενο Κανονισμό καθιερώνεται το ΝΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 85/2020 (Α’ 198).

Σκοπός του Κανονισμού 47 είναι η καθιέρωση του μητρώου αεροσκαφών της ΕΣΑΑ, καθώς και της διεργασίας κατάρτισης και τήρησης του ΝΑΕΔ. Στο ΝΑΕΔ εγγράφονται όλα τα αεροσκάφη των Ενόπλων Δυνάμεων υπό καθεστώς κυριότητας ή χρήσης ή παραχώρησης, καθώς και όσα στρατιωτικά αεροσκάφη ανήκουν στην κυριότητα οικονομικών φορέων και πρόκειται να εκτελέσουν πτήσεις στην Ελληνική επικράτεια για οιονδήποτε λόγο (πιστοποίηση, αποδοχή κ.ά.).

Η τυποποίηση της διάρθρωσης και μορφοποίησης του Κανονισμού 47 ακολουθεί το πρότυπο των Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Απαιτήσεων Αξιοπλοΐας (European Military Airworthiness Requirements – EMAR) που εκδόθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency – EDA), ο οποίος έχει υιοθετήσει την τυποποίηση των αντίστοιχων κειμένων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (European Union Aviation Safety Agency – EASA).

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη έκδοση και εναρμόνιση του κανονιστικού – ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΣΑΑ με το αντίστοιχο πλαίσιο των EASA και EDA και άλλων κ-μ της ΕΕ, και εξυπηρετούνται οι απαιτήσεις της διαχείρισης διαμόρφωσης και διαρκούς ενημέρωσης των κανονιστικών – ρυθμιστικών κειμένων της.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου Σχεδίου Κανονισμού 47.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15.03.2023, και ώρα 15:00.

 

Με εκτίμηση,

 

Υποπτέραρχος (Μ) Αναστάσιος Χαλβατζής

Διοικητής Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας