«Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος ευχαριστεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». Οι προτάσεις, οι ενστάσεις και τα εποικοδομητικά σχόλια που έχουν υποβληθεί, θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική κατάρτιση των διατάξεων του νομοσχεδίου, προκειμένου αυτό να βελτιωθεί.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Πάνος Καμμένος

Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Πάνος Καμμένος, θέτει από σήμερα Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 11η Απριλίου 2016 και ώρα 14:00.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Πάνος Καμμένος