Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Καμμένος ευχαριστεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο: «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικές ρυθμίσεις συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, συγκρότηση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών και άλλες διατάξεις». Οι προτάσεις, οι ενστάσεις και τα εποικοδομητικά σχόλια που έχουν υποβληθεί, θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική κατάρτιση των διατάξεων του νομοσχεδίου, προκειμένου αυτό να βελτιωθεί.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Παναγιώτης  Καμμένος

Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων

O Υπουργός Εθνικής Άμυνας θέτει από 5 Απρ 2017 και ώρα 18.45 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικές ρυθμίσεις συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, συγκρότηση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών-Εσωτερικών Ελεγκτών και άλλες διατάξεις» και καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου .
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 14 Απρ 2017 και ώρα 14.00

 

Ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Παναγιώτης Καμμένος