Έκθεση επί της διαβούλευσης

Για να δείτε την έκθεση πατήστε εδώ

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαριστεί όλους τους φορείς, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και τους πολίτες που συμμετείχαν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». Τα σχόλια και οι εποικοδομητικές προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Κωνσταντίνος – Ηρακλής Ήσυχος

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέτει από σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» με το οποίο επιχειρεί να εισάγει για πρώτη φορά νομικό πλαίσιο καθορισμού μεταθέσεων των οπλιτών και να ρυθμίσει θέματα αναφορικά με τη μέριμνα και εκπαίδευση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνος – Ηρακλής Ήσυχος καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Κωνσταντίνος – Ηρακλής Ήσυχος