Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Παναγιώτης Ρήγας, ευχαριστεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και φορείς, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και τους πολίτες που συμμετείχαν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». Τα σχόλια και οι εποικοδομητικές προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση των διατάξεων του εν λόγω νομοσχεδίου.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Παναγιώτης Ρήγας

Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Παναγιώτης Ρήγας, θέτει από σήμερα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Παναγιώτης Ρήγας