Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης

Στις 10 Ιουνίου 2015 , ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου « Βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ευχαριστώ θερμά όλους τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση πολίτες και φορείς που με τις εποικοδομητικές απόψεις τους και παρατηρήσεις, οι οποίες ήδη βρίσκονται υπό μελέτη και επεξεργασία, θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου.

Σας ευχαριστώ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ευάγγελος Αποστόλου

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Βοσκήσιμες γαίες Ελλαδας και άλλες διατάξεις»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελος Αποστόλου, θέτει από σήμερα, 29/5/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σε  δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 10 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

 

 

 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Ευάγγελος Αποστόλου