Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης

Κυρίες/Κύριοι,

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας  κηρύσσει το τέλος της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου  για την απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ και τη συμμόρφωση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/412 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους», και ευχαριστεί θερμώς όλους εκείνους που συμμετείχαν σε αυτήν.

Το υπουργείο έχει συγκεντρώσει, και επεξεργάζεται όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που καταγράφηκαν προκειμένου να διαμορφώσει το τελικό κείμενο του νόμου.

Με εκτίμηση,

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας 

Γιάννης Τσιρώνης

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για την απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ και τη συμμόρφωση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/412 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους»

To Υπουργείο  Περιβάλλοντος και Ενεργείας  θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου, για την απαγόρευση της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους,  μέχρι  και την 17Η Δεκεμβρίου 2015, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας

 

Γιάννης Τσιρώνης