Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Κυρίες/Κύριοι,

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενεργείας  κηρύσσει το τέλος της διαβούλευσης για το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την οργάνωση και εξειδίκευση των χρήσεων και  των δραστηριοτήτων του Κτήματος  Τατοΐου, και ευχαριστεί θερμώς όλους εκείνους που συμμετείχαν σε αυτήν.

Το υπουργείο έχει συγκεντρώσει, και επεξεργάζεται όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που καταγράφηκαν προκειμένου να διαμορφώσει την τελική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Με εκτίμηση,

Ο Αναπληρωτής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενεργείας 

Γιάννης Τσιρώνης

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο ΚΥΑ για την οργάνωση και εξειδίκευση των χρήσεων και των δραστηριοτήτων του Κτήματος Τατοΐου

To Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενεργείας  θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Κοινή Υπουργική Απόφαση, (ΚΥΑ), για την οργάνωση και εξειδίκευση των χρήσεων και  των δραστηριοτήτων του Κτήματος  Τατοΐου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της ΚΥΑ, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους,  μέχρι  και την 7Η Ιουνίου 2015 και ώρα 24.00, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενεργείας

 

Γιάννης Τσιρώνης