Άρθρο τέταρτο

Στο τέλος του άρθρου 140 του Ποινικού Κώδικα (π.δ.283/1985 Α΄106) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη».

  • 22 Απριλίου 2019, 11:39 | Σταύρος Κούρος

    Ενόψει της ψήφισης του σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα, θα απαιτηθεί προφανώς η κατάλληλη νομοτεχνική προσαρμογή της υπόψη προσθήκης, δεδομένων των ουσιωδών αλλαγών, τόσο σε μορφή όσο και σε περιεχόμενο, που επιφέρει το σχέδιο στο άρ. 140 του Π.Κ.