Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το σχέδιο της Έκθεσης Εθελοντικής Αξιολόγησης της Ελλάδας (Voluntary National Report) σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Διαβούλευση για το σχέδιο της Έκθεσης Εθελοντικής Αξιολόγησης της Ελλάδας (Voluntary National Report) σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Χρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος θέτει από σήμερα, 16 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο της Έκθεσης Εθελοντικής Αξιολόγησης της Ελλάδας (Voluntary National Report) σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) η οποία θα υποβληθεί τον Ιούνιο και θα παρουσιαστεί τον Ιούλιο 2022 στο High Level Political Forum του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση της Έκθεσης. Η διαδικασία αποσκοπεί στην ενσωμάτωση στην Έκθεση όσων παρατηρήσεων είναι εφικτό. Για εκείνες που θα διαπιστωθεί ότι χρήζουν περαιτέρω συζήτησης και ανάπτυξης ή είναι ευρύτερες των σκοπών της Έκθεσης, θα υπάρξει πλαίσιο δημοσίου διαλόγου για να επανέλθουν το οποίο θα συγκροτηθεί στη συνέχεια της υποβολής.
Η διαβούλευση του σχεδίου της Έκθεσης θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00.

Με εκτίμηση,
Ο Υπουργός Επικρατείας

Χρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος