Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

O Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης ευχαριστεί όλους τους πολίτες και φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου : «Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» .
Οι εποικοδομητικές προτάσεις, οι απόψεις και τα σχόλια θα μελετηθούν και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την τελική επεξεργασία και διαμόρφωση του σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση.

 

Ο Υπουργός Επικρατείας

Χριστόφορος Βερναρδάκης

Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

O Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης θέτει από σήμερα, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/7/2016 και ώρα 11:05, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου: «Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 31/7/2017 και ώρα 15:00

 

Ο Υπουργός Επικρατείας

Χριστόφορος Βερναρδάκης