Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης και η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ευχαριστούν θερμά τους πολίτες και τους φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία της Προδιαβούλευσης για τη Βελτίωση της Επικοινωνίας των ατόμων με Αναπηρία με τη Δημόσια Διοίκηση.
Οι απόψεις που κατατέθηκαν θα βοηθήσουν σημαντικά στην εκπόνηση της Υπουργικής Απόφασης η οποία προβλέπεται από το άρθρο 65 του νόμου 4488/2017.

Προδιαβούλευση για τη Βελτίωση της Επικοινωνίας των ατόμων με Αναπηρία με τη Δημόσια Διοίκηση

Ο Υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης σε συνεργασία με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου σας καλούν να συμμετέχετε στην προδιαβούλευση για το ζήτημα της θεσμοθέτησης πρόσφορων μέσων και τρόπων επικοινωνίας των Ατόμων με Αναπηρίες με τη Δημόσια Διοίκηση.
Οι απόψεις που θα κατατεθούν θα ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία εκπόνησης της Υπουργικής Απόφασης η οποία προβλέπεται από το άρθρο 65 του νόμου 4488/2017. Με την απόφαση αυτή θα προσδιοριστούν και θα εξειδικευτούν τα είδη των πρόσφορων μέσων, των προσβάσιμων μορφών και των τρόπων επικοινωνίας των ατόμων με αναπηρία με τη δημόσια διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις του πρόσφατου ν. 4591/2019 για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε ιστοσελίδες και εφαρμογές για ηλεκτρονικές συσκευές των οργανισμών του Δημοσίου Τομέα.