Ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση – 2022-2027

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:30, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση – 2022-2027, που ανάρτησε η Προεδρία της Κυβέρνησης.

Τα αξιόλογα σχόλια φορέων και πολιτών που δεχθήκαμε, επιβεβαίωσαν καταρχάς ότι υπάρχει συναντίληψη περί της ανάγκης ύπαρξης ενός Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού κοινωνικού προβλήματος.

Όπως έχουμε ήδη δεσμευτεί, όλες οι παρατηρήσεις θα ομαδοποιηθούν και όπου είναι εφικτό θα ενσωματωθούν εμπλουτίζοντας το ΕΣΔ , άλλως θα τηρηθούν για περαιτέρω αξιολόγηση και μεταγενέστερη αξιοποίηση.

Ευχαριστώ θερμά όλες και όλους όσοι συμμετείχαν στη διαβούλευση, εμπλουτίζοντας με τη δική τους οπτική και εμπειρία το σύνθετο αυτό εγχείρημα, η επιτυχία του οποίου προϋποθέτει την συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

Με εκτίμηση,

 

Χρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος

 

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση 2022-2027

Η Προεδρία της Κυβέρνησης θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση 2022-2027, από σήμερα Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022.

Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα εκπονεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την προστασία των παιδιών από το έγκλημα της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολιτικές που ξεκίνησαν να υλοποιούνται αλλά και μεταρρυθμίσεις που επίκεινται.

 

Η Κυβέρνηση, άλλωστε, έχει ήδη υλοποιήσει μια πληθώρα παρεμβάσεων υπέρ της προστασίας των ανήλικων θυμάτων τόσο στο πεδίο της δικαιοσύνης, όσο και στα πεδία της εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας.

 

Το υπό διαβούλευση ΕΣΔ στοχεύει, με ένα πλέγμα πολιτικών, σε τρία επίπεδα: α/ στη διευκόλυνση της καταγγελίας του εγκλήματος, για τον περιορισμό των δραστών και την έγκαιρη διάσωση των θυμάτων που συχνά υποφέρουν σιωπηλά επί χρόνια, β/ στην μείωση των πραγματικών κρουσμάτων με αύξηση της διοικητικής και κοινωνικής επαγρύπνησης και γ/ στην αναπροσαρμογή των θεσμικών διαδικασιών ώστε να λειτουργούν υποστηρικτικά προς το παιδί-θύμα και την οικογένειά του.

 

Μία από τις επιδιώξεις του ΕΣΔ – και της διαβούλευσης – είναι η ενημέρωση και κινητοποίηση όλης της κοινωνίας ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών.

 

Είναι κρίσιμο να υπάρξουν πολιτικές και δράσεις ενδυνάμωσης που θα οδηγήσουν σε ενθάρρυνση των θυμάτων να καταγγέλλουν στις αρμόδιες αρχές ανάλογα περιστατικά και ταυτόχρονα θα αποτρέψουν τη δευτερογενή θυματοποίησή τους κατά τη διαδικασία της προανάκρισης και της δικαστικής διερεύνησης.

 

Συνεπώς, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις των πολιτών, των φορέων και ιδιαιτέρως των επαγγελματιών ή εθελοντών που εργάζονται με παιδιά είναι πολύ σημαντικές και, όπου είναι εφικτό, θα ενσωματωθούν εμπλουτίζοντας το ΕΣΔ ή θα τηρηθούν για μεταγενέστερη αξιοποίηση.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει δεκατέσσερις (14) ημέρες, μέχρι την 9η Νοεμβρίου 2022.

Με εκτίμηση,

 

 

Χρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος