Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης θέτει από σήμερα, 31 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής».
Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρούνται τρεις σημαντικές παρεμβάσεις:
α) Συστήνεται Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
β) Ενισχύεται η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αποκτώντας διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
γ) Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής μετεξελίσσεται σε Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες ηθικές προκλήσεις που συνδέονται με την τεχνολογική εξέλιξη.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση του ανωτέρω σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00.

Ο Υπουργός Επικρατείας

Γιώργος Γεραπετρίτης